zeszmulowiznyibrodna

Wpis

sobota, 04 sierpnia 2012

Daniłowicze, Podlasie 1866r.

W roku 1866 rodzina moich 3 x dziadków mieszkała w Duchnach, koło Śniadowa na Podlasiu. Gdzie mieszkała wcześniej, skąd przybyła, tego nie udało mi się na razie ustalić.

W dokumentach XIX-wiecznych, obok współcześnie istniejących miejscowości: Duchny Młode, Stare Duchny istniała również wioska Duchny.

W spisie "Szlachty powiatu łomżyńskiego spisanej w 1866 roku do celów wojskowych, Litera D", znajduje się mój prapradziadek Apolinary Daniłowicz ur. 08.01.1842 i jego rodzice: Józef i Zofia Daniłowicze /bez herbu/.

http://katalogszlachty.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8284:szlachta-powiatu-omyskiego-spisana-w-1866-roku-do-celow-wojskowych-litera-d&catid=37:wykazy&Itemid=56

Józef i Zofia Daniłowicz mieli /wg. znanych mi zapisów/ dwóch synów: Apolinarego ur. 1842r.  i Korneliusza ur. 1849r.

W dokumencie z roku 1866, rodzina Daniłowiczów jest oznaczona jako rodzina szlachecka, w roku 1880 jedna z gałęzi rodzinnych jest już określana jako rodzina chłopska. Mogło to wynikać z dwóch powodów:

 • Powód pierwszy: rodziny Daniłowiczów w tym czasie nie było stać, na potwierdzenie swojego szlacheckiego pochodzenia w Heroldii Królestwa Polskiego /1832-1861/. 
 • Powód drugi: po Powstaniu Styczniowym 1863r. drobna szlachta na Podlasiu została ukarana przez zaborcę w szczególny sposób. Szlachcie w tym regionie znanej ze swojego patriotyzmu i zawziętości odebrano prawa szlacheckie i jak to w tym czasie określano "schłopiono". W sytuacji gdy gospodarstwa szlacheckie na Podlasiu były niewielkie, tego typu restrykcje wobec patriotycznie nastawionych rodzin były skuteczne. Po paru pokoleniach, historia rodziny niejednokrotnie pozostawała tylko w przekazie ustnym.

W Duchnach Starych /Starych Duchnach/ 10.11.1851r. Ksaweremu i Joannie Daniłowicz urodził się syn Franciszek. W latach późniejszych mieszkał w Żyłowo, par. Lubotyń /Stary Lubotyń/.

http://katalogszlachty.com/index.php?option=com_content&view=article&id=722%3Adaniowicz-franciszek-&catid=34%3Abiogramy&Itemid=1

Nazwisko Daniłowicz było używane na Podlasiu w różnych odmianach.

Na Podlasiu znalazłem tę samą kobietę o nazwisku Daniłowicz używającą tego samego imienia, mającą na przestrzeni ponad 20 lat tego samego męża, żyjącą w tej samej parafii, za to jej nazwisko w zapisach jest wielokrotnie zmieniane.

W zapisach parafialnych, ta sama osoba ma wpisane nazwiska:

 • 1880 - Daniłowska /data ślubu/.
 • 1881 - Daniłowska /data urodzin dziecka, w innej parafii/.
 • 1883 - Daniłowicz /data śmierci dziecka/.
 • 1887 - Daniłowska i Danieluk /dwa różne zapisy, dotyczące daty urodzin tego samego syna/.
 • 1891 - Daniłowska /data urodzin dziecka/.
 • 1902 - Daniłowska /data urodzin dziecka/.

W Rogowie par. Lubotyń /Stary Lubotyń/ Grzegorzowi Kłosińskiemu i Teodorze Daniłowskiej ur. się synowie: Adolf /24.11.1877/, Bolesław /14.06.1880/ i Antoni /13.06.1883/.

http://katalogszlachty.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9766%3Abiogramy-k-bis&catid=39%3Abiogramy-menu&Itemid=53&limitstart=3

W tym samym czasie /koniec XIX wieku/ w leżącej blisko miejscowości Łapy, wiosce Jeńki mieszkała rodzina Szymojko. Stanisławowi Szymojko i Agnieszce Szymojko z d. Daniłowicz urodził się 07.07.1864 syn Józef.

http://katalogszlachty.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9732:wykaz-mczyzn-urodzonych-w-parafii-waniewo-1864&catid=47:tygiel&Itemid=65

Dwoje Szymojków: Stanisława /ur. w 1834r./ i Anielę Szymojko /ślub z Franciszkiem Ołdziejem w 1858r./ znalazłem w miejscowości Tykocin. W XIX-wiecznych zapisach, wielu Ołdziejów można znaleźć zarówno w Tykocinie jak i w Śniadowie. Ich ślady można również odnaleźć w miejscowościach położonych w pobliżu Białegostoku i Augustowa, gdzie do dnia dzisiejszego są największe skupiska rodzinne o nazwisku Daniłowicz.

Z tym że w tej części regionu Podlaskiego można spotkać rodziny różnych wyznań: prawosławnego, rzymsko-katolickiego czy też unickiego.   

Obok wioski Duchny w której mieszkali moi 3 x dziadkowie leżały miejscowości: Brulin, Grabowo, Jakać Dworna, Jakać Młoda,  Jemielite Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Mężenin, Olszewo, Ratowo Piotrowo, Sierzputy Marki, Sierzputy Zagajne, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Ratowo, Strzeszewo. W tych i w pobliskich miejscowościach mieszkały rodziny włościańskie i szlacheckie. 

Praktycznie wszystkie te miejscowości, swoje nazwy wiążą z ich właścicielami z przed wieków.

 • Brulin - rodzina Brulińskich herbu Pierzchała /XV wiek/.
 • Duchny - rodzina Duchnowskich herbu Ślepowron /1441/.
 • Konopki - rodzina Konopków herbu Bielizny albo Konopki /1421/.
 • Mężenino - rodzina Mężeńskich herbu Kościesza /1423/.
 • Sierzputy Marki i Sierzputy Zagajne - rodzina Sierzputowskich i Sierzpowskich herbu Dąbrowa /1421/.

Jak na razie nie znalazłem żadnej informacji o koligacjach rodzinnych Daniłowiczów z ww. rodzinami.

 

Daniłowiczach /Danielewskich/, nieznanej mi rodziny i nieznanego mi herbu, żyjących na Podlasiu od wieków, wiem na razie niezbyt wiele: 

"1464, in Actis terrestribus Visnensibus. Stephanus cum Jacobo filii Martini Łappa, et Martinus Łappa, ac Albertus Łappa, Daniłowo bonis suis haereditariis haeres, scribunt se".

I dopisek:

"Jedenże dom z Daniłowskiemi i Dryzdelami. Ten dokument z okoliczności mnie dowodnie wiadomych Łappom, czyli raćzej podług teraźniejszego wyrazu Łapińskim obywatelom ziemi bielskiej służy".   

Jest to fragment wywodu rodowego, Domu Łapińskich herbu Lubicz /1464/ z Herbarza Ignacego Milewskiego. 

W Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jana Siwka jest:

 • Daniłowski vel Łapiński herbu Lubicz, 1500r. Daniłowo, pow. ostrołęcki.
 • Łapiński, vel Barvik, vel Białojezierski, vel Bodaja, vel Bursię, vel Bursza, vel Daniłowski, vel Dębowizna, vel Dryzdela, vel Goździk, vel Korczak, vel Kosmetki, vel Łapa, vel Łappa, vel Łaź, vel Piechotka, vel Pluśniak, vel Rech, vel Siwko, Siwy, Stryjec, vel Szołayd, vel Wągl, vel Wąglowa, vel Wojtasz, vel Woytasz, vel Zięcint, herbu Lubicz /1464/, potw. /1866/.

Licznie rozgałęziona rodzina na pónocnym Mazowszu i Podlasiu, pierwotnie jej nazwisko brzmiało Łapa od wsi Łapy na Podlasiu. W XVI wieku rodzina zmieniła nazwisko na Łapiński.

W Herbarzu Polskim, Tadeusza Gajla jest:

 • Daniłowski herbu Lubicz, Sas.

W Spisie Szlachty Królestwa Polskiego z Dodaniem Krótkiej Infromacyj o Dowodach Szlachectwa, Warszawa 1851:

 • nazwiska - Daniłowicz, brak.
 • jest - Daniłowski, herbu Sas, Kazimierz Augustyn, syn Jakóba.

 

W Regestrze Diecezjów, Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, Daniłowicze jako właściciele ziemscy nie figurują. Za to tuż obok wioski Duchny, w wiosce Tyszki Andrzeyki, par. Piski Małe, wieś /współcześnie Andrzejki-Tyszki/ właścicielem ziemskim był Daniłowski.

Jego sąsiadami w tym czasie byli:

 • Daniłowski.
 • Grochowski, herbu Lubicz /1544/.
 • Jastrzębska, herbu Ślepowron /1462/.
 • Mierzeiewski, herbu Szeliga /1473/.
 • Prosinski, w Herbarzu Kapicy Milewskiego jest, Dom Proszyńskich herbu Lubicz /1443/.
 • Tyszkowie, herbu Trzaska /1393/.

564. Dom Tyszków herbu Trzaska.

Dobra Tyszki w ziemi łomżyńskiej leżą, ktorych klika wsi: Tyszki Andrzeyki, Tyszki Ciangaczki albo Cięgaczki, Tyszki Dobrogosty albo Gostery, Tyszki Nadbory albo Dziedziny, Tyszki Piotrowo, Tyszki Pomian w parafii piskowskiej Tyszki Łabna w parafii kolińskiej, Tyszki Pierogi Wandałowo w parafii Lachowskiej.

Innego Daniłowskiego znalazłem niedaleko, bo w wiosce Chełsty par. Sieluń. Mieszkańcami tej niewielkiej wioski w tym czasie byli:

 • Chełstowski, herbu Bolesta /1408/.
 • Daniłowscy.
 • Gosiewscy, herbu Ślepowron /1462/.

83. Dom Chełstowskich herbu Bolesta czyli Jastrzębiec.

W starodawnem księstwie mazowieckiem po różnych wsiach ziemiach i powiatach, gniazdo ich Chełstowo.

W tym samym czasie w wiosce Nogawki par. Goworow wieś, mieszkał tym razem Danilowski razem z:

 • Bobińskimi.
 • Danilowski.  
 • Mierzeiewskimi, herbu Szeliga /1473/. 
 • Stępnowskimi.
 • Struniawskimi.
 • Zaleskimi, herbu Łabęć /1571/ lub Grzymała /1400/.
 • Zebrowskimi /1403/.Opracowane na podstawie:

 • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jana Siwka.
 • Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego /dopełnienie Niesieckiego/, z wstępem Zygmunta Glogera, 1870.
 • Herbarz Polski, Tadeusza Gajla.
 • Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, do druku podał Sławomir Górzyński, przypisami i wstępem opatrzyli; Krzysztof Chłapowski i Sławomir Górzyński. 
 • Spis Szlachty Królestwa Polskiego z Dodaniem Krótkiej Infromacyj o Dowodach Szlachectwa, 1851.  

Każdy z czytających blog zgodzi się, że jest nad czym zastanawiać. Większość obecnych zapisów na blogu jest do weryfikacji. Co da się ustalić na 100% podczas dalszych poszukiwań, dopiero czas pokaże. 

 

O Śniadowie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aniadowo_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie)

O Heroldii Królestwa Polskiego:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heroldia_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego 

O Kapicy Milewskim i jego Herbarzu:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Kapica_Milewski

O Łapach /miasto/:

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81apy

 

Czytelników blogu posiadających informacje, zdjęcia, dokumenty czy też inne historie związane z poruszonymi wątkami rodzinnymi na blogu autor blogu prosi o kontakt.

 

Zapraszam również na blogi:

http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

http://znadniemnawiliiiberezyny.blox.pl/html

Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
sobota, 04 sierpnia 2012 23:12

Polecane wpisy