zeszmulowiznyibrodna

Wpis

poniedziałek, 03 września 2012

Daniłowo, Dryzdele, Suraż ...

Najstarsze znane dokumenty z Suraża i okolic.

http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/09/Danilowo-dokumenty.html

1429, 23 grudnia, Grodno.

 • "fer. sexta prox. ante fex. Nativatatis Domini, in Grodno".
 • "Aleksander czyli Witold wielki książę litewski nadaje na prawie lennym Stanisławowi Milewskiemu wieś Milewo w pow. Suraskim nad rzeką Śliną /Slyna/". 

Pieczęci brak, pozostał po niej czerw. jedwab. sznurek, pod tekstem:

 • "Prikaz kniazia Michajła Czartoryjskiego marszałka wielikogo kniazia"; "A pisał wielikogo kniazia pisar' Juszko".

1430, 26 kwietnia, Przełom koło Grodna.

 • "fer. qarta infra Conductum festi solempnis Paschalis, in curia nostra Perelom prope Grodno".
 • "Aleksander czyli Witold wielki książę litewski nadaje Tomaszowi z Cieciorek /Czeczorki/ wójtostwo we wsi swej Łopuchowo k. Tykocina, kupione przez niego za 30 kóp groszy i określa jego prawa i obowiązki".

Pieczęci brak, pozostały dziurki po sznurkach od pieczęci, pod tekstem:

 • "Ad relationen eiusdem domini Nicolai Czebulcze Nicolaus Scriba".   

1439, 30 listopada, Suraż.

 • "fer. secunda in die s. Andree, in Surasz".
 • "Stefan dziedzic wsi Drowgino sprzedaje szlachetnemu Andrzejowi ze Złotoryi /Szlothoria/ grunt w Drogwinie".

Pieczęci brak, pozostały perg. paski.

1440, 4 lipca Nowogród.

 • "fer. secunda fest. s. Procopii, in Novogrod".
 • "Bolesław książę mazowiecki zatwierdza sprzedaż wsi Drogwino koło Tykocina, przez Stefana niegdyś dziedzica Drogwina, Andrzejowi Żędzianowiczowi".  

Pieczęci księcia Bolesława IV brak, pozostał biało-nieb. jedwab. sznurek.

1442, 29 września, Nur.

 • "sabb. in die s. Michaelis Archangeli, in Nur".
 • "Bolesław książę mazowiecki przywraca Stanisławowi Lachowi, Dorocie żonie jego córce Piotra z Suraża oraz jej stryjowi Pawłowi z Suraża, wieś Daniłowo koło Suraża "w ziemi ruskiej" położoną, od przodków do nich należącą, którą im dzierżawcy grodu brańskiego gwałtem odebrali".

Pieczęci brak, pozostał biało-beżowo-granatowy jedwab. sznurek.

1504, 15 września, Wilno.

 • "miesiaca sientiabria 15 dień, indikt7, u Wilni".
 • "Aleksander król polski nadaje władyce smoleńskiemu Józefowi /Sołtanowi/ za wierność okazaną mu w czasie najazdu nieprzyjaciela /Moskwy/ i za szkody, które przez to poniósł, sześć "służb ciągłych" we włości suraskiej w powiecie bielskim, wyliczając ludzi nadanych wraz z ich rodzinami, ziemiami i powinnościami".

Pieczęć króla Aleksandra Jagiellończyka na nieb. jedwab. sznurku.

1513, 21 lutego, Wilno.

 • "miesiaca fiewrala21 dień, u Wilni".
 • "Zygmunt I król polski nadaje Hryszce Sofonowiczowi Denisowiczowi bojarowi smoleńskiemu cztery ziemie puste w powiecie bielskim we włości suraskiej".

Pieczęć króla Zygmunta Starego zawieszona na jedwab. sznurku, pod tekstem:

 • "Prawił wojewoda połockij, starosta bielskij, pan Olbracht Martinowicz Gasztowdowicz, a Bohusz Bohotowitinowicz marszałok i pisarz".

1527, 9 listopada, Bielsk.

 • "sabb, nte fest. s. Martini prox, in Byelsko".
 • "Jan Łuszczewski wójt dziedziczny miasta Wysokiego w powiecie drohiczyńskim sprzedaje to wójtostwo Olbrachtowi Gasztołdowi wojewodzie wileńskiemu za 500 kóp groszy litewskich'.

Cztery pieczęcie herbowe /zatarte/ zawieszone na czerw. jedwab. sznurkach.

1529, 23 października, Wilno.

 • "miesiaca octiabria 23 dień, indikt 3, u Wilni".
 • "Zygmunt król polski zatwierdza darowiznę Aleksandra Iwanowicza Chodkiewicza marszałka hospodarskiego, starosty brzeskiego, wilkijskiego i ostryńskiego wsi: Chwosty, Porosłowo i Klewinowo /Klewino/ na rzecz monasteru w Supraślu". 

Pieczęć króla Zygmunta Starego zawieszona na jedwab. sznurku, pod tekstem:

 • "Sigismundus Rex sst". 

1542, 31 maja, Brześć Litewski.

 • "miesiaca maja tridcat' pierwszego dnia, indikta 15, u Briesti".
 • "Zygmunt król polski potwierdza fundację cerkwi murowanej pod wezwaniem Narodzenia Panny Marii dokonaną przez Szymka Maćkiewicza ciwuna, horodniczego wileńskiego, starostę uszpolskiego, pieniańskiego i raduńskiego na gruncie pomiędzy dobrami Możejkowskimi a dobrami tegoż Szymka oraz nadaje synom jego prawo kollacji w tejże cerkwi i wyznacza uposażenie".

Pieczęci króla Zygmunta Starego brak, pozostał czerw. jedwab. sznurek, pod tekstem:

 • "Sigismundus Rex sst"; "Michajło pisar".  

 

Ciwun:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciwun

Chodkiewicz:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chodkiewicz:

Lach:

http://pl.wiktionary.org/wiki/Lach

http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99dzianie

Władyka:

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adyka

Reformacja /1517r./ w Polsce:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reformacja_w_Polsce

Kontreformacja /od 1520r./ w Polsce:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrreformacja_w_Polsce

Unia Brzeska /1596r./:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_brzeska

Parafia Prawosłana w Krakowie pod wezwaniem Zaśnięcia Najświetszej Maryi Panny:

http:// www. krakow.cerkiew.pl/ historia  

 

W Surażu świątynia kościoła rzymsko-katolickiego istniała już na początku w XIV wieku /dokumenty z 1446r./, jednocześnie w tym samym mieście kościół prawosławny ma swoją tradycję od czasów gdy tym regionem władali książęta ruscy /przed XVI wiekiem/. Misje kościoła prawosławnego pojawiły się na tym terenie /na Podlasiu/ już w XI wieku.  

W takim razie pozwalam sobie na postawienie pytania: do jakiej świątyni chodził wojewoda nowogródzki Aleksander Iwanowicz Chodkiewicz /pochowany w monasterze w Supraślu 1549r./ http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Chodkiewicz_(wojewoda_nowogr%C3%B3dzki)  i inni wyznawcy prawosławia, gdy byli w Krakowie przed Unią Brzeską zawartą w 1596r. ?

Czy tak samo jak krakowscy ewangelicy w XVII i XVIII wieku wynawcy prawosławia, obywatele wspólnego państwa Polski i Litwy /od 1385r./ mogli oddawać cześć Bogu, w sposób zgodny ze swoją wiarą tylko w miejscowości leżącej na uboczu, daleko od stolicy swojego króla ?  

 

Bibliografia:

 

Ciąg dalszy nastąpi ...

 

Zapraszam również na blogi:

http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

http://taniezarcie.blox.pl/html

http://znadniemnawiliiiberezyny.blox.pl/html

http://odczasudoczasuwantykwariacie.blox.pl/html

http://zapomnianehistorie.blox.pl/html

http://naspacerzewwarszawskichlazienkach.blox.pl/html

Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
poniedziałek, 03 września 2012 07:17

Polecane wpisy