zeszmulowiznyibrodna

Wpis

niedziela, 02 września 2012

Daniłowo, dokumenty.

Daniłowo.

Z Wikipedii:

Daniłowo Duże – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Łapy.

Z Herbarza Ignacego Kapicy Milewskiego,

/dopełnienie Niesieckiego/, wydanie Biblioteki XX. Czartoryskich w Sieniawie, 1870.

Dom Łapińskich herbu Lubicz. 

... Jedenżeto dom z Daniłowiskiemi i Dryzdelami. Ten dokument z okoliczności mnie dowodnie wiadomych Łappom, czyli raczej podług teraźniejszego wyrazu Łapińskim obywatelom ziemi bielskiej służy ...  

Kalendarium Daniłowa:

 • 1443, dokument wydany przez Księcia Mazowieckiego Bolesława IV z 1443 roku, w którym książę „przywrócił Stanisławowi Lachowi, jego żonie Dorocie córce Piotra z
  Suraża oraz jej stryjowi Pawłowi z Suraża wieś Daniłowo, należącą do przodków,
  którą to wieś odebrali im gwałtem dzierżawcy grodu brańskiego”.
 • 1464, Łapiński vel Barvik, vel Białozierski, vel Bodaja ... vel Daniłowski, vel Dryzdela ... vel Woytasz, vel Zięcint, vel Zięć, herbu Lubicz, 1464, Łapy, pow. mazowiecki, bielski, woj. podlaskie.
 • 1464, Łapiński, herbu Lubicz, ziemia bielska1464r.
 • 1464, W aktach ziemskich Visnensibus. Stefhanus cum Jacobo, syn Marcina Łappy i Albert Łappa spadkobiercy dziedzicznej wsi Daniłowo, piszą się same.
 • 1500, Daniłowski vel Łapiński h. Lubicz, 1500r. Daniłowo pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Litwa, Wołyń.
 • 1500, Dryzdela vel Łapiński h. Lubicz, 1500r, pow. łomżyński, woj. mazowieckie.
 • 1501, Wśród osad położonych na lewym brzegu Narwi, zobowiązanych
  do płacenia dziesięciny kościołowi suraskiemu, dokument z 1501 roku wymienia
  m.in. wsie Daniłowskich i Gąsowskich.
 • 1501, w tym samym dokumencie Daniłowo jest wymieniane wśród wsi miejskich, dokument wykazuje także wielkość tej wsi, Daniłowo należało do Suraża i było jego przedmieściem.
 • 1558, W Inwentarzu z 1558 r. wymienia się wsie; Daniłowo i Dryżdżele.
 • 1562, Rejestr Pomiarowy opisuje dokładnie ziemie należące do wsi Daniłowo.
 • 1603, w dokumentach spadkowych po Mikołaju Łappie z Łap Bursiąt wymienia się m.in. "Dom Karczemny w Daniłowie".  
 • 1632, Daniłowski, herbu Lubicz, Mazowsze. 
 • 1870, Jedenżeto dom z Daniłowiskiemi i Dryzdelami. Ten dokument z okoliczności mnie dowodnie wiadomych Łappom, czyli raczej podług teraźniejszego wyrazu Łapińskim obywatelom ziemi bielskiej służy.   
 • . . . ., Dryzdela, herbu Lubicz, Mazowsze, jednego są pochodzenia z Łapińskimi.
 • . . . ., Łapa, herbu Lubicz.

Kalendarium Suraża i ziem suraskich:

 • 862-1240, powstanie Rusi Kijowskiej.
 • 988, Chrzest Rusi. 
 • XI wiek, założenie grodziska Suraż, własność książąt ruskich.
 • XI-XII wiek, brak ustalonej granicy pomiedzy Mazowszem i Rusią.
 • 1241, Suraż należy do Mazowsza, zostaje zniszczony przez Tatarów.
 • 1244, Wielki książę litewski Erdzwiłł Motowiłłówicz, syn Mendoga opanował Suraż i odbudował zamek. 
 • 1382, Suraż należy do Mazowsza.
 • 1383, książę litewski Jagiełło odbiera Suraż Mazowszu.
 • 1384, Suraż obejmuje we władanie książę Witold.
 • 1385, podpisanie Unii Polsko-Litewska w Krewie.
 • 1392, zamek w Surażu zostaje zniszczony przez krzyżaków.
 • ok. 1392, rozpoczyna się proces zasiedlania obecnych terenów Podlasia, rycerstwem z Mazowsza. 
 • 1401, podpisanie Unii Polsko-Litewskiej w Radomiu.
 • 1413, podpisanie Unii Polsko-Litewskiej w Horodle.
 • 1432, podpisanie Unii Polsko-Litewskiej w Grodnie.
 • 1443, dokument wydany przez Księcia Mazowieckiego Bolesława IV, w którym książę „przywrócił Stanisławowi Lachowi, jego żonie Dorocie córce Piotra z
  Suraża oraz jej stryjowi Pawłowi z Suraża wieś Daniłowo, należącą do przodków,
  którą to wieś odebrali im gwałtem dzierżawcy grodu brańskiego”. B
  rańsk w latach ok. 1440–1444 należał przejściowo do księcia mazowieckiego Bolesława IV, od roku 1413 Brańsk należał do woj. trockiego, należącego do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • 1445, Suraż otrzymuje prawa miejskie, oparte na prawie magdeburskim.
 • 1464, W aktach ziemskich Visnensibus. Stefhanus cum Jacobo, syn Marcina Łappy i Albert Łappa spadkobiercy dziedzicznej wsi Daniłowo, piszą się same.
 • 1501, Wielki książę Aleksander Jagiellończyk potwierdza prawa miejskie Suraża.
 • 1501, w tym samym dokumencie Daniłowo jest wymieniane wśród wsi miejskich, dokument wykazuje także wielkość tej wsi, Daniłowo należało do Suraża i było jego przedmieściem.
 • 1569, podpisanie Unii Polsko-Litewskiej w Lublinie, powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 • 1569, Suraż z województwem podlaskim zostaje włączony do Korony Polskiej.Gąssowcy: 1525, ród szlachecki posiadający dobra Gąssówka w ziemi bielskiej: Gąssówka Skwarki, Gąssówka Osse i inne.

Lach: dawniej Polak, rzeczownik rodzaj męskoosobowy, Liach, w ten sposób określano Polaków w najstarszych ruskich latopisach.

Łapa, Łappa, Łapińscy herbu Lubicz: 1464, ród szlachecki posiadający dobra Łapy w ziemi bielskiej w jednym kręgu.

Brańsk:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bra%C5%84sk

Daniłowo, obecnie Daniłowo Duże:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dani%C5%82owo_Du%C5%BCe

Dryżdżele, obecnie Daniłowo Małe:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dani%C5%82owo_Ma%C5%82e

Gąssówka, gm. Sokoły, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, okolica szlachecka do której należą wsie szlacheckie i włościańskie: Gąsówka Bagna, Gąsówka Moczydełki, Gąsówka Oleksin, Gąsówka Osse, Gąsówka Somachy, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Stara.

Łapy:

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81apy

Suraż: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sura%C5%BC

Latopis: średniowieczna ruska księga dziejopisarska, ruski odpowiednik zachodnioeuropejskich kronik, annałów:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Latopis

Przedmieście: historycznie jednostka osadnicza związana funkcjonalnie z miastem, jednak leżąca poza obszarem jego administracji. Przedmieścia zwykle powstawały na szlakach prowadzących do bram miasta. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedmie%C5%9Bcie

 

Odległości od Suraża:

Daniłowo, obecnie Daniłowo Duże - od 4 do 5 km.

Dryżdżele, obecnie Daniłowo Małe - od 4 do 5 km.

Łapy - ok. 7 km.

Łapy-Korczaki - od 4 do 5 km.

Łapy-Pluśniaki - od 4 do 5 km.

Łapy-Dębowina - od 4 do 5 km.

Gąsówka-Oleksin - od 4 do 5 km.

Gąssówka - od ok. 4 do 12 km.

Płonka Kościelna /1203r./  - ok. 10 km.

http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82onka_Ko%C5%9Bcielna

 

Polska 960-992:

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polska_960_-_992.png&filetimestamp=20101007120512

Chrzest Polski:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest_Polski

Ruś kijowska /1015-1113/:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Kievan-rus-1015-1113-%28en%29.png

Chrzest Rusi:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest_RusiBibliografia:

 • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwek.
 • Herbarz, Ignacego Kapicy Milewskiego, 1870.
 • Herbarz Polski, Tadeusz Gail, 2007.
 • Herby Szlachty Polskiej, Zbigniew Leszczyc, 1908.
 • Strony internetowe poświęcone tematyce Podlasia.

 

Zapraszam również na blogi:

http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

http://znadniemnawiliiiberezyny.blox.pl/html

http://odczasudoczasuwantykwariacie.blox.pl/html

http://zapomnianehistorie.blox.pl/html

http://naspacerzewwarszawskichlazienkach.blox.pl/html

Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
niedziela, 02 września 2012 09:28

Polecane wpisy