zeszmulowiznyibrodna

Wpis

sobota, 13 października 2012

Mieczysław Daniłowicz /1900-1981/ w wojnie Polsko-Bolszewickiej 1920r.

1 Dywizja Litewsko-Białoruska.

Jesień 1918r. pierwszy skład historyczny.

       1 Brygada Litewsko-Białoruska.

 • Pułk Strzelców Suwalskich.
 • Pułk Strzelców Kowieńskich.

       2 Brygada Litewsko-Białoruska.

 • Pułk Strzelców Grodzieńskich.
 • Pułk Strzelców Białostockich.

       3 Brygada Litewsko-Białoruska.

 • Pułk Strzelców Wileńskich.
 • Pułk Strzelców Mińskich.

Od 01.02.1920r.

 • 1 Pułk Artylerii Polowej Litewsko-Białoruski.

Kolorem niebieskim zaznaczone są pułki odznaczone Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy, nadania zbiorowe za udział w walkach o Odzyskanie Niepodległości 1914-1920.

W czasie działań wojennych 1918-1920r. walczących w szeregach 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej żołnierzy odznaczono za wybitne czyny wojenne:

 • 41 Suwalski Pułk Piechoty Marszałka Józefa Piłsudskiego; 42 oficerów i szeregowych Wojennym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 52 oficerów i 125 szeregowych.
 • 76 Lidzki Pułk Strzelców; 11 żołnierzy Wojennym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 117 żołnierzy w tym dwukrotnie 6 razy, trzykrotnie 5 razy i czterokrotnie 3 razy, ponadto Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej otrzymało 26 żołnierzy. 
 • 77 Pułk Piechoty Kowieński; 19 żołnierzy Wojennym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 118 żołnierzy w tym dwukrotnie 7 razy, trzykrotnie 5 razy i czterokrotnie 6 razy, ponadto Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej otrzymało 90 żołnierzy.
 • 78 Pułk Piechoty Słucki; 2 oficerów Wojennym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 51 żołnierzy w tym czterokrotnie 1 raz.
 • 79 Pułk Piechoty Białostocki; 18 żołnierzy Wojennym Krzyżem Virtuti Militari. 
 • 81 Pułk Strzelców Grodzieńskich; 40 żołnierzy Wojennym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 170 żołnierzy w tym dwukrotnie 25 razy, trzykrotnie 8 razy i czterokrotnie 8 razy, ponadto Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej otrzymało 96 żołnierzy.
 • 85 Pułk Strzelców Wileńskich; 55 żołnierzy Wojennym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 265 żołnierzy w tym dwukrotnie 32 razy, trzykrotnie 7 razy i czterokrotnie 8 razy, ponadto Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej otrzymało 56 żołnierzy.
 • 86 Pułk Piechoty Miński; 63 żołnierzy Wojennym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 152 żołnierzy w tym dwukrotnie 16 razy, trzykrotnie 3 razy i czterokrotnie 3 razy, ponadto Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej otrzymało 107 żołnierzy.
 • 19 Pułk Artylerii Lekkiej, 1 Pułk Artylerii Polowej Litewsko-Białoruski; 10 oficerów i 20 żołnierzy Wojennym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych 32 oficerów i 128 szeregowych, ponadto Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej otrzymało 5 oficerów i 10 szeregowych.  

Poza ww. wymienionymi Pułkami w szeregach 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej walczyły:

 Wykaz nadań Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari V klasy, nadania zbiorowe w latach 1922-1939.

 • Grób Nieznanego Żołnierza w Arlington /nr. 262/.
 • Grób Nieznanego Żołnierza w Bukareszcie /nr. 6198/.
 • Grób Nieznanego Żołnierza w Paryżu /nr. 6094/ .
 • Miasto Verdun /nr. 6067/.
 • Miasto Lwów /nr. 1/.
 • Legion Bajończyków /nr. ?/
 • Oddział żeński POW /nr. 4930/.
 • ...
 • 41 Suwalski Pułk Piechoty Marszałka Józefa Piłsudskiego, /nr. 2983/ nadanie 19 kwietnia 1922r.
 • 81 Pułk Piechoty /Strzelców Grodzieńskich/, /nr. 6105/ nadanie 19 kwietnia 1922r.
 • 85 Pułk Piechoty /Strzelców Wileńskich/, /nr. 6102/ nadanie 19 kwietnia 1922r.
 • 86 Pułk Piechoty /Strzelców Mińskich/, /nr. 6183/ nadanie 19 kwietnia 1922r.
 • 19 Pułk Artylerii Polowej /1 Pułk Artylerii Polowej Litewsko-Białoruski/, /nr. 6101/ nadanie 22 kwietnia 1922r.

Grób Nieznanego Żołnierza.

Idea uczczenia Poległych w Walkach o Niepodległość w latach 1914-1921 została sformalizowana w czerwcu 1921r. 4 kwietnia 1925 nastapiło losowanie jednego z pobojowisk z tych lat, jako miejsca z którego będzie ekshumowany i zostanie przeniesiony Nieznany Żolnierz do budowanego Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Losowanie odbyło się w Ministerstwie Spraw Wojskowych, losował najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari ogniomistrz Józef Buczkowski z 14 Pułku Artylerii Polowej. Wybór padł na Lwów.

Kryteria podstawowe wyboru pola walki:

 • Pole walki musiało być na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Musiała wystapić wielka ilość poleglych na ograniczonym polu walki.
 • Walka stoczona w tym miejscu musiała być zaszczytna dla całego Wojska Polskiego.

Wybór pobojowisk został wykonany przez Biuro Historyczne Ministerstwa Spraw Wojskowych pod kierownictwem gen. Mariana Kukiela. Były to:

 • Lwów, łącznie z pobojowiskami pod Wereszycą, listopad 1918-1919r.
 • Chorupian, lipiec 1920r.
 • Wólka Radzymińska, 13 lipiec - 15 lipiec 1920r.
 • Borków pod Nasielskiem, 14 lipiec - 16 lipiec 1920r.
 • Sarnowa Górka 16 sierpnia - 18 sierpnia 1920r.
 • Krwawy Bór, 27 września 1920r.
 • Lida, kwiecień 1919, lipiec 1920, wrzesień 1920r.
 • Chodaczków Wielki i Nastasów, 30 lipca - 6 sierpnia 1920r.
 • Brzostowica, wrzesień 1920r.
 • Przasnysz, sierpień 1920r.
 • Obuchowo pod Grodnem, 25 września - 26 września 1920r.
 • Komarów, 31 sierpnia 1920r.
 • Hrubieszów, 31 sierpnia, wrzesień 1920r.
 • Kobryń, wrzesień 1920r.
 • Dytiatyń, wrzesień 1920r.

Kolorem niebieskim zaznaczone są miejsca walk w których brała udział 1 Dywizja Litewsko-Białoruska w latach 1919-1920r.  

25 października 1925 roku na Cmentarzu Orląt we Lwowie ekshumowano żołnierzy pochowanych pod nieznanym imieniem. Wyboru spośród ekshumowanych trumien dokonała p. Jadwiga Zarugiewiczowa matka żołnierza poległego na przedpolu Zadwórza, bezimiennie pochowanego na nieznanym cmentarzu. Okazał się nim 14-letni ochotnik w czapce maciejówce bez szarży.

Bitwa pod Zadwórzem, 17.08.1920r.

Bitwa pod Zadwórzem, 17.08.1920r. /fragment/, autor Stanisław Batowski /obraz formatu 485 cm/335cm/.

Bitwa pod Zadwórzem przez współczesnych nazwana polskimi Termopilami: bitwa miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku. Na przedpolach Lwowa przeciwko oddziałom Pierwszej Armi Konnej Siemiona Budionnego /bezpośrednio w tym boju, przeciwko 3 dywizjom/ stanęło do boju 330 polskich żołnierzy. W pięciogodzinnym boju poległo ich 318. Celem walki było opóźnienie dotarcia wojsk sowieckich do Lwowa, cel został osiągnięty.Uroczyste złożenie Nieznanego Żołnierza do Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, odbyło się 2 listopada 1925 roku. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojska, przedstawiciele wszystkich wyznań w Polsce. 

Od 02.11.1925r.

Wśród wielu wyróżnionych miejsc walk Żołnierza Polskiego w latach 1914-1920r. znalazły się również miejsca walk w których brali udział żołnierze 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej w sposób zorganizowany. Zostały one wyróżnione na tablicach umieszczonych na Grobie Nieznanego Żołnierza przed II Wojną Światową.

 • Kubań-Odessa, 1918-1919r.
 • Radzymin-Ossów, 13-15 sierpnia 1920r.
 • Grodno-Obuchowo, 20-25 września 1920r.
 • Krwawy Bór-Papiernia, 27-28 września 1920r.

1946-1990r.

W latach 1946-1990 historyczne tablice z Grobu Nieznanego Żołnierza z miejsc walk o Niepodległość w latach 1918-1920, zostały złożone w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Obecnie te historyczne tablice, zostały zawieszone na filarach przy wejściu głównym do Muzeum W.P.

Po 1990r.  

Miejsca walk w których brali udział żołnierze 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej w sposób zorganizowany, wyróżnione na tablicach umieszczonych na Grobie Nieznanego Żołnierza po roku 1990 /obecnie/.

 • Kubań-Odessa, 1918-1919r.
 • Radzymin-Ossów, 13-15 sierpnia 1920r.
 • Grodno-Obuchowo, 20-25 września 1920r.
 • Krwawy Bór-Papiernia, 27-28 września 1920r.
 • Wilno, 9 październik 1920r.

Kolorem niebieskim odznaczone są miejsca walk w których brała udział 1 Dywizja Litewsko-Białoruska w latach 1919-1920r.

kan. Mieczysław Daniłowicz /1900-1981/: 

 • Listopad 1918r. bierze udział w rozbrajaniu niemców w Warszawie, /informacja rodzinna/. 
 • 31.07.1919r. wstępuje ochotniczo do Wojska Polskiego.  
 • Następnie zostaje przydzielony na szkolenie artyleryjskie w Wołkowysku, po czym zostaje wcielony do 1 Pułku Artylerii Lekkiej Litewsko-Białoruskiego, wchodzącego w skład 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, odbyl cały szlak bojowy swojego pułku.
 • 24.03.1922r. podlega demobilizacji, powraca do cywila.

Przed odejściem do cywila dziadek dostał list polecający od swojego dowódcy:

"Zaświadczenie.

Kanonier Mieczyslaw Daniłowicz służący od 3-ch lat w 19 p.a.p. był zawsze karnym i pracowitym żołnierzem. Polecam go jako uczciwego człowieka, pracowitego obrońcę Ojczyzny wszystkim instytucjom prywatnym i rządowym. Karany nie był. Służył jako ochotnik od dnia 31.VII. 1919 do 24.III.1922r.

Siedlecki mjr. z-ca d-cy pułku.

Z wyciśnięciem pieczęci okrągłej pułkowej".    

Odznaczenia państwowe, wojskowe, honorowe z dyplomem otrzymanym przez Mieczysława Daniłowicza do 1 września 1939r.:

 • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V klasy, nadanie zbiorowe dla 1 Pułku Artylerii Lekkiej Litewsko-Białoruskiego za udział w walkach o Odzyskanie Niepodległości 1914-1920, N0 6101/.
 • Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, N0 237, poz. 543.

Fragment rozkazu na pdst. którego Daniłowicz Mieczysław otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Fragment rozkazu na pdst. którego Daniłowicz Mieczysław otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, z dn. 18.03.1930r.

Cały rozkaz jest na:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.276813149101208.63863.227345097381347&type=1#!/photo.php?fbid=276813189101204&set=a.276813149101208.63863.227345097381347&type=1&theater

 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, N0 16 .. ?
 • Krzyż Armii Ochotniczej.
 • Krzyż Armii Ochotniczej dla Artylerii.
 • Krzyż Frontu Litewsko-Białoruskiego, N0 5559.
 • Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, N0 2259.
 • Krzyż 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej.
 • Dyplom "Za Waszą i Naszą Wolność", N0 53 .. ?, w rozkazie Dowództwa Artylerii, N0 41 z dn. 10.07.1921r.
 • Odznaka 19 Pułku Arylerii Lekkiej, wzór 2.
 • Odznaka Wojsk Litwy Środkowej.

kan. /bomb./ Mieczysław Daniłowicz, zdjęcie z frontu 1920r.

Odznaczenia widoczne na tym zdjęciu:

 • Krzyż Armii Ochotniczej.
 • Krzyż Dywizji Litewsko-Białoruskiej.
 • Krzyż Frontu Litewsko-Białoruskiego.

Wyróżniony w rozkazach:

 • Za pobyt na froncie, 2 x w rozkazie Dowództwa Artylerii, N0 41 z dn. 10.07.1921r.
 • Za pobyt na froncie, dwie naszywki, w rozkazie Dowództwa Artylerii, N0 41 z dn. 10.07.1921r.
 • Prawo do noszenia Odznaki Ochotniczej na ubraniu cywilnym, Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych 29/20/ ... / 7659.

Kan. Mieczysław Daniłowicz po zakończeniu walk o Odzyskanie Niepodległości:

 • 23.03.1922r. zostaje zdemobilizowany, powraca do rodziny w Warszawie.
 • 1922r. rozpoczyna pracę w Depertamencie Uzbrojenia, jego przełożonym jest gen. Bławski.
 • 16.10.1922r. rozpoczyna pracę w Warsztatach Rusznikarskich na terenie Cytadeli w Warszawie, następnie zostaje przeniesiony do Zbrojowni nr. 2 na warszawskiej Pradze.
 • 04.09.1939r. zmobilizowany do 11 Parku Uzbrojenia /Warsztat Nr. 11/ na terenie Zbrojowni Nr. 2. na Pradze.
 • 17.09.1939r. dostaje się do niewoli rosyjskiej w której jest więziony do momentu przekazania go do niewoli niemieckiej na przełomie lat 1939-1940, na podstawie umowy o wymianie jeńców wojennych zawartej pomiędzy okupantem niemieckim i sowieckim.

Zaświadczenie dla Mieczysława Daniłowicza z dn. 12.09.1946r.  

Zaświadczenie w większej wersji jest na:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.290023501113506.68154.227345097381347&type=1#!/photo.php?fbid=290023571113499&set=a.290023501113506.68154.227345097381347&type=1&theater

 • W niewoli niemieckiej przebywał w Stalagach: Stalag VA i XIIIB, numer jeńca wojennego 22214.
 • Zwolniony z niewoli niemieckiej w połowie 1941r. ze względu na tragiczny stan zdrowia powrócił do rodziny, do Warszawy.
 • Na przełomie lat 1941-1942 z tzw. polecenia, rozpoczął pracę w Sądzie w Warszawie, gdzie pracował do końca okupacji niemieckiej 1945r.
 • Przez całą okupację niemiecką 1939-1945r. Mieczysław Daniłowicz z żoną Marianną /Marią/ Daniłowicz z d. Sikorską http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/04/Brodno.html i trójką dzieci /synowie: Lucjan http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/10/Lucjan-Danilowicz.html i Teodor, córka Eugenia/ mieszkał na warszawskim Targówku na ul. Poprzecznej 50.

Warszawa, 1947r.

Rodzina dziadków Daniłowiczów, Warszawa 1947r.

Od lewej: wujek Teodor, moja mama Eugenia, babcia Maria, dziadek Mieczysław.

Zbrojownia Nr. 2:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Stalowa_w_Warszawie

Mieczysław Daniłowicz ur. 08.07.1900r. w Warszawie, zm. tragicznie 03.01.1981r. w wypadku drogowym na ul. Św. Wincentego /Warszawa-Targówek/ w pobliżu domu, gdzie w wynajętym mieszkaniu mieszkali moi dziadkowie przy ul. Kołowej 38 m. na parterze /okna od ulicy, budynek istnieje do dnia dzisiejszego/. Po śmierci dziadka, babcia przeprowadziła się do syna, wujka Teodora który w tym czasie mieszkał w w Kobyłce pod Warszawą, przy ul. Żwirki i Wigury gdzie zmarła w rok później /1982r/.  

Mieczysław Daniłowicz spoczywa w grobie rodzinnym razem ze swoimi rodzicami, Andrzejem Daniłowiczem i Józefą Daniłowicz z d. Piotrowicz na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Parę zdjęć rodzinnych można obejrzeć na:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.287411954707994.67379.227345097381347&type=1#!/photo.php?fbid=287411978041325&set=a.287411954707994.67379.227345097381347&type=1&theater

 

Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości:

"Na podstawie rozporządzenia medal przysługiwał obywatelom, którzy w okresie od 11 listopada 1918 roku, do 11 listopada 1928 roku, pełnili nienagannie służbę państwową, wojskową, cywilną, służbę samorządową lub w instytucjach publiczno-prawnych" ...

http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Dziesi%C4%99ciolecia_Odzyskanej_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci

Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Pami%C4%85tkowy_za_Wojn%C4%99_1918-1921

Krzyż Frontu Litewsko-Białoruskiego:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Front_Litewsko-Bia%C5%82oruski

Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi_Wojsk_Litwy_%C5%9Arodkowej

Krzyż 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej:

http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Dywizja_Litewsko-Bia%C5%82oruska

Odznaka Wojsk Litwy Środkowej:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Odznaka_Honorowa_Wojsk_Litwy_%C5%9Arodkowej.jpg

 

Ciąg dalszy nastąpi ...

 

Czytelników blogu posiadających informacje, zdjęcia, dokumenty czy też inne historie związane z poruszonymi wątkami rodzinnymi na blogu autor blogu prosi o kontakt.

 

Zapraszam również na blogi:

http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

http://taniezarcie.blox.pl/html

http://znadniemnawiliiiberezyny.blox.pl/html

http://odczasudoczasuwantykwariacie.blox.pl/html

http://zapomnianehistorie.blox.pl/html

http://naspacerzewwarszawskichlazienkach.blox.pl/html

Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
sobota, 13 października 2012 00:44

Polecane wpisy