zeszmulowiznyibrodna

Wpis

sobota, 26 stycznia 2013

Karcz, koligacje rodzinne.

Karcz, koligacje rodzinne.

 • 1370r. Karcz* 

http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/01/Pochodzenie-nazwisk-Karcz.html

Najstarsze zapisy w dokumentach z nazwiskami występującymi w koligacjach rodzinych Karczów, do połowy XIX wieku. 

 • 1136r. Byczek*
 • 1224r. Baran.
 • 1252r. Sas.
 • 1333r. Rolka*
 • 1383r. Cader*
 • 1384r. Kurek.
 • 1390r. Gwóźdź*
 • 1397r. Pasternak*
 • 1427r. Biskupek*
 • 1428r. Kiszka.
 • 1430r. Kordysz.
 • 1452r. Dębski.
 • 1569r. Sarnik*
 • 1618r. Bucki.
 • 1683r. Kijak*
 • 1687r. Solina*
 • ? r. Dembski.

* nazwisko nie-herbowe.

Gołcza, związki małżeńskie.

 • 1793r. Baran Krzysztof i Karcz Katarzyna.
 • 1798r. Karcz Krzysztof i Haio? Jadwiga.
 • 1805r. Rolka Gabriel i Karcz Brygida.
 • 1815r. Karcz Jan i Fiałkówna /Fiałka/o/ Franciszka.
 • ok. 1815r. Sas Michał i Karcz Józefa. 
 • 1823r. Kordys Franciszek i Karcz Anieszka.
 • 1845r. Sas Maciej s. Sasa Michała i Karcz Józefy i Dębska Helena c. Dębskiego* Michała i Dębskiej* Katarzyny z d. Miśkiewicz.

* w innych dokumentach związanych z rodziną nazwisko - Dębski, pisane jest - Dembski.

Najstarsze zapisy w dokumentach z ww. występującymi nazwiskami.

Baran, od baran.

 • 1224r. Baran.
 • 1347r. Król Kazimierz Wielki wynagradzając zasługi dziedziców Janowic; braci Piotra, Klemensa i Jana, ich bratanków Wojciecha zw. Baran i Dzierżka, ich stryjów Czesława, Mirosława i Faliboga, a także braci Stanisława, Falimira i Benisza, ich braci stryjecznych Rosława i Janusza, przenosi ich wieś Janowice z prawa polskiego na prawo niemieckie, średzkie i nadaje immunitet sądowy i ekonomiczny. Jeśli zechcą oni wykarczować las leżący przy wsi Janowice, kmiecie na nim osadzeni otrzymają 20 lat wolnizny.
 • 1366r. Jędrzejów; Ratusz, rada i ława. Ława: wójt Mikołaj kowal, Maciej zwany Kałdun, Maciej zwany Szuperz, Maszek zwany Smarz, Piotr zięć Goduszy, Staszek z Niegosławic, Przybek zwany Baran. 
 • 1382r. Baran Jakub kmieć winien w sprawie z włodarzem stawić kapelana z Gorzkowa.
 • 1389r. Mikołaj Baraniec, Baranek, Baran z Dalewic k. Proszowic.
 • 1397-8r. Baran Stanisław z Wróblowic procesuje się z Janem z Janowic Dolnych i Górnych o dobra Janowickie.
 • 1409r. Jasiek z Janowic zastawia za 12 grz. Janowi zwanemu Baran z Janowic m.in. niwę k. Zagórza pod Chybiem k. Wojnicza i stajanie roli pod Chybiem k. Wojnicza w tej wsi.  
 • 1437r. Jakub Baran komornik z Kobylanki k. Biecza. 
 • 1454r. Baran Jan sołtys w Błażkowej k. Jasła.
 • 1525r. Kmiecie z Janowic; Jan zwany Kowal, Błażej Baran, Prokop Śliwka i Stanisław Stanek oraz zagrodnik Tomasz procesują się z szlachcicem Andrzejem Gomolcem dziedzicem Woli.

Kordys, od łac. cor, cordis - serce.

 • 1430r. Kordysz.
 • 1557r. Hoskowie Tymko i Iwan, Michałko brat Hosków, Jandrzej i Kordysz /imię/ Hoskowie. 

Rolka, od - ziemia uprawna.

 • 1333r. Rolka.
 • 1485r. Jerzy z Łapanowa zastawia za 20 grzywien Janowi z Łapanowa 3 siedliska w Kamyku k. Bochni, 2, na których siedzą Andrzej i Wojciech, i 1, na którym siedzi Stanisław Rolka.

Sułoszowa, związki małżeńskie.

 • 1817r. Karcz Gabriel i Kiszka Anastazja.
 • 1832r. Kurek Franciszek i Karczykówna /Karcz lub Karczyk/ Franciszka.
 • 1838r. Karcz Wawrzyniec i Marianna Kijak.
 • 1839r. Karcz Jędrzej i Kafel Marianna.
 • 1840r. Byczek Jakub s. Byczka Grzegorza i Byczek Marianny z d. Woszczek  i Karcz Katarzyna c. Karcz Witka i Witek Kunegundy z d. Pasternak. 
 • 1845r. Karcz Jan s. Karcza Wawrzyńca i Karcz Katarzyny z d. Witek i i Chmiest Anna c. Chmiesta Józefa i Chmiest Anny z d. Cader.

Najstarsze zapisy w dokumentach z ww. występującymi nazwiskami.

Byczek, od od byk, byczek.

 • 1136r. Byczek.
 • 1398r. Sprawa sądowa, Byczek z Jaszkowic k. Wadowic z Adamem z Trzebola o zabranie kotła i o pieniądze za świnie.
 • 1429r. Nicolaus Gląb, Stanislaus Schepyenyecz, Petrus Strugala, Stanislaus Falek, Iacobus Szoczewa, Nicolaus Czygan, Petrus Byczek.

Cader, w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos - Bóg + doron - dar. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor.

 • 1383r.  Marek Żegota kustosz sandomierski i kanonik krakowski, dziedzic Gnojnik k. Lipnicy Murowanej i patron kościoła Św. Marcina w j.w. uposaża tenże kościół, nadając mu 1 1/2 łana mniej 1 pręt z ról, które posiadał jego brat Spytek, między rolami kmieci Jakusza Rogosza i Jana zw. Czader oraz pół karczmy. Kościół „denuo” zbudowany, został konsekrowany w 1382 r. przez biskupa krakowskiego Jana /Radlicę/.
 • 1424r. Cader z Rogowa Szlacheckiego k. Wyszogrodu.

Kijak, od kij; od kijak - wieśniak, który może sprzedawać mięso w mieście.

 • 1256r. Kij. 
 • 1683r. Kijak.  

Kiszka, od kiszka - jelito; gatunek wędliny, od gwarowego - kwaśne mleko.

 • 1428r. Kiszka Więcław karczmarz z Janowic.
 • 1475r. Kiszka.

Kurek, od w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć, od kurek - kogucik.

 • 1384r. Kurek.
 • 1400r. Kurek Maciej procesuje się z Wyszkiem z Kurozwęk o dziedzinę w Kurozwękach.
 • 1424r. Jakub z Dziewięczyc k. Działoszyc zastawia za 28 grzywien Przecławowi z Węchadłowa całą część tamże, która należała do Marka, tak jak ją trzymał Stanisław Kurek.
 • 1486r. Eleazar, Jan, Mikołaj i Zygmunt, synowie. zm. Rafała Rożna dzielą dobra. Eleazar i Mikołaj otrzymują: Bruśnik k. Bobowej, Siekierczynę, Jamnę i Bukowiec Stary ... 4) przed Zdrowcem. 1 kmieć Mikołaja - Kurek ma płacić Eleazarowi 33 gr czynszu rocznie. W wypadku opustoszenia roli, na której teraz osadzony jest Kurek , czynsz ten winien zapłacić Eleazarowi sam Mikołaj. 

Pasternak, od pasternak - roślina warzywna.

 • 1397r. Spytek z Melsztyna pan Podola, wojewoda i starosta krakowski, dla polepszenia stanu dystryktu krzepickiego pozwala Miczkowi zwanego Pasternak założyć staw przy jego kuźnicy na rz. Dzirzadlnej, Kuźnica Herbołtowska k. Krzepic.
 • 1416r. Pasternak.

Sączów, związki małżeńskie.

 • 1772r. Janteszczyk Walenty i Karcz Helena.
 • 1783r. Pyłka Izydor i Karcz Katarzyna.
 • 1789r. Karcz Mateusz i Sarnik Zofia.
 • 1817r. Karcz Mateusz i Frącek Tekla.
 • 1818r. Gwóźdź Stanisław i Karcz Agnieszka.
 • 1819r. Karcz Jan i Nawtot Agnieszka.

Najstarsze zapisy w dokumentach z ww. występującymi nazwiskami.

Gwóźdź, w zapisach Gwosdz, Gwoźdź, Gwóżdż, Gwóźdź.

 • 1390r. Gwoźdź, od staropolskiego gwozd, gozd, las, także od gwóźdź, ze staropolskiego również góźdź, gwóźdź, kołek.
 • 1390r. Gwóżdż, od staropolskiego gwozd, gozd, las, także od gwóźdź, ze staropolskiego również góźdź, gwóźdź, kołek.
 • 1548r. Gwóźdź, od staropolskiego gwozd, gozd, las, także od gwóźdź, ze staropolskiego również góźdź, gwóźdź, kołek. 

Szczekociny, związki małżeńskie.

 • 1687r. Bucki Jan i Karczykówna /Karcz/ Agnieszka.
 • 1747r. Pokropowicz Albert i Karczyceńska /Karcz/ Agnieszka.
 • 1834r. Maychrzyk Wojciech i Karczykowska /Karcz/ Marianna.  

Najstarsze zapisy w dokumentach z ww. występującymi nazwiskami.

Bucki, od buczeć - ryczeć, brzęczeć, głośno płakać, butwieć, też od buk.

 • 1618r. Bucki, od nazw miejscowych Buk, Buczek.

 

Bibliografia.

 • Herbarz Polski, Od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007.
 • http://geneteka.genealodzy.pl/
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Werbkowice
 • http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze Szmulowizny i Bródna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ciąg dalszy nastąpi ...

 

Zapraszam również na blogi:

http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

http://taniezarcie.blox.pl/html

Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
sobota, 26 stycznia 2013 21:41

Polecane wpisy