zeszmulowiznyibrodna

Wpis

wtorek, 29 stycznia 2013

Krupek, Krupka, Krupski h. Krupka.

Próbując odnaleźć najstarsze ślady Sikorskich z Proszowic od czasu do czasu wpadam na interesującą historię.

Krupka, /Kreuzburg/, h. Krupka.

Stary ród pochodzący z Kluczborka /Kreuzburg/ osiadły w Krakowie.

h. Krupka.

Identyczny do h. Krupka był herb jednej z linii rodu von Strachwitz, pochodzącej z położonych niedaleko Kluczborka  /Kreuzburg/ Kozłowic /Koselwitz/.

POL COA Krupka.svg

Herb Kreuzburg /w Polsce zwany Krupka/ przedstawiał w czerwonym polu dwie obok siebie czerwone lilie. W klejnocie pomiędzy bawolimi rogami /wg. Uruskiego trąbami/ srebrna lilia.

Ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krupka_(herb_szlachecki)   

Herbowni wg. Herbarza Polskiego Tadeusza Gajla, Wikipedii.pl: Krubczyński, Krukwa, Krupczyński, Krupek, Krupiński, Krupka, Krupowicz, Przecławski, Syczewski, Szyczewski, Tomaszewski.

Herbarz Szlachty Śląskiej, Roman Sękowski, na pdst. danych z prac Pilnacka t. III i Uruskiego t. VIII.

 • 1402r. Piotr von Kreutzburg jest sędzią dworskim biskupów wrocławskich.
 • Koniec XV w. ? von Kreutzburg noszący nazwisko Lang, przeniósł się do Krakowa. Miał szlachectwo przyznane przez cesarzy miemieckich, był rajcą i wójtem krakowskim.
 • 1515r. Syn ww. Langa, Jerzy Lang otrzymał od króla Zygmunta Starego polski indygenat. Był właścicielem Proszowic, członkiem rady miasta Krakowa.

Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu, pod redakcją Tomasza Jurka, edycja elektroniczna.

 • 1502r. Jerzy Lang rajca krakowski i tenutariusz proszowicki uzyskuje od króla Jana Olbrachta zatwierdzenie dokumentu z 1498r.  w sprawie sumy zapisanej mu na Birków k. Proszowic przez Andrzeja Stadnickiego.

W tym samym Słowniku, można odnaleźć kolejne informacje o Langach - mieszczanach krakowskich.

 • 1394r. Tilo Zatler opiekun Kaszy wdowy po Pawle „Nutricis” /zastawia?, sprzedaje?/ m.in. ogrody w Czarnej Wsi w pobliżu ogrodów Bartfala; Wawrzyniec z ul. Św. Anny /w Krakowie/ zapisuje dzieciom testamentem ogród w Czarnej Wsi, Małgorzata żona Mikołaja Krause ustępuje Piotrowi Grosowi 1 1/2 ogrodu w Czarnej Wsi leżącego kołó ogrodu tegoż Grosa; Hannos Lang odstępuje temuż Grosowi swój ogród w Czarnej Wsi koło ogrodu Warsza. Czarna Wieś, od 1909r. w obrębie Krakowa, dzielnica Krowodrze.

Czy obydwie rodziny Langów można będzie kiedyś połączyć, tego na razie nie wiem.

 • 1402r. Michał Lang wójt Wieliczki przeciw Dziwiszowi z Marzęcina /powiat wiślicki/ o zniszczenie granic między Bogucicami Małymi i o ujazd. Bogucice koło Wieliczki.
 • 1403r. Tenże Lang mieszczanin krakowski przeciw ww. Dziwiszowi o przeoranie ujazdu i naruszenie granicy powyżej Bogucic koło Wieliczki.
 • 1409r. Michał Lang mieszczanin krakowski poręcza za Domarata z Kobylan /powiat biecki/ ewentualnym wwiązaniem w połowę Bogucic koło Wieliczki. Tenże Domarat gwarantuje Goworkowi z Dwikóz /powiat sandomierski/ zwrot długu ewentualnym wwiązaniem w Bogucic koło Wieliczki, ww. Lang poręcza za Paszkę z Woli /która?/ ewentualnym wwiązaniem w połowę Bogucic koło Wieliczki. 

I inne rodziny Langów.

 • 1384r. Królowa Jadwiga Andegaweńska poświadcza, iż Zydel /Seydel/ /Lang/ mieszczanin sądecki sądecki nabył prawnie Januszową, z której ma płacić 6 grzywien polskich rocznie skarbowi królewskiemu /ad fiscum nostrum regium/. Osadzani przez niego chłopi mają być sądzeni przez swych sołtysów, sołtysi mają odpowiadać przed Zydlem, ten ostatni zaś podlega królewskiemu sądowi wyższemu leńskiemu pr. niem. w Sączu /coram nobis seu nostro iudicio Theutunicali supremi iudicii curie nostre Sandacensis/. Potwierdzenie immunitetu zagwarantowanego w przedłożonym dokumencie Ludwika Węgierskiego.
 • 1389r. Sąd leński sądecki poświadcza, iż Zydel Lang mieszczanin krakowski /fundator szpitala w Nowym Sączu/ sprzedał Kasprowi Krugelowi mieszczaninowi ze Lwowa swe wsie: Januszową, H., Boguszowa, Kwieciszową i Wolfową.
 • 1394r. Królowa Jadwiga Andegaweńska zaświadcza, że Zawisza Czerwony sprzedał za 200 grzywien rajcom Nowego Sącza, jako opiekunom fundowanego obecnie przez Seydla /Sydelo/ mieszczanina krakowskiego szpitala dla ubogich tamże, ww. wsie, które otrzymał za zasługi od królowej. Czynsz 6 grzywien, który od dawna był wypłacany przez posesorów wsi Boguszowa do skarbu królewskiego, królowa nadaje szpitalowi.
 • 1400r. Piotr /Wysz/ bp. krakowski zaświadcza, że Lang Seidel mieszczanin krakowski ufundował szpital w Nowym Sączu i nadał mu ww. wsie, m. in. Boguszową k. Nowego Sącza.  
 • 1404r. Andrzej Lybental mieszczanin krakowski sprzedaje wobec Jakuba z Boturzyna podkomorzego królowej, wielkorządcy krakowskiego, za 720 grzywien szerokich groszy praskich Lang Zejdelowi mieszczaninowi krakowskiemu połowę 1/3 części dochodów w młynie Gerlacha przed Bramą Św. Mikołaja naprzeciw domu zwanego Gródek na przedmieściu za murami Krakowa na rzece Rudawie - nie istniejący młyn przy ul. Westerplatte, Kraków.  
 • 1470-80r. Garbarze /białoskórnicy i czerwoni/ krakowscy sprzed B. S. płacą kustodii kapituły krakowskiej czynsze w szer. groszach praskich ze swoich 22 siedlisk i tyluż ogrodów, w których mieszkają: Piotr Żyto płaci 4 gr, Katarzyna Kościołkowa 11 sk., Stanisław Lang rajca krakowski 14 gr, Marek Czederner 14 gr, Jakub Teplar 5 gr, Paweł Rethey 3 gr, Wawrzyniec Roszentel 7 gr, Jan Polski 9 gr, Tomasz Teplar 4 gr, Mik. Unikowski 9 sk., Jan Melde 21 gr, Paweł Frank 6 gr, Matys Klene 4 gr, Wawrzyniec Gryfnik 2 gr, Stan. Feter 6 gr, Jan Polski z innego siedliska 4 gr; Jan garncarz 11 sk., Jan Koczbiał 5 gr, altarzysta głównego ołtarza w kośc. Ś. Barbary w Krakowie 14 gr, klasztor NMP na Piasku 1 grz., Stan. Sitko 4 gr, Filip 3 gr ― razem 181 gr i 1 grz.; pierwsze ministerium altarii Ś. Katarzyny w kat. krak. posiada 4 ogrody na przedmieściu przed B. S. obok nowego kl. Karmelitów na Piasku i obok garbarzy /iuxta cerdones/ nie wymienione w dok. fundacji tejże altarii [Długosz przypuszcza, że te ogrody otrzymała altaria w zamian za ogrody k. Skałki], dwa ogrody płacą po 1/2 grz. rocznie, a dwa mniejsze po wiard. ― razem 1 1/2 grz.; na przedmieściu krak. /tj. na G./ są 3 domy, należące do plebana kościoła Ś. Szczepana, który z nich pobiera 6 grz. czynszu rocznie. Garbary zwane też - przed Bramą Szewską, przy Rynku Krakowskim. 

Herby Szlachty Polskiej, Zbigniew Leszczyc.

Krupka, w polu czerwonem dwie obok siebie umieszczone srebrne lilie. Ha hełmie srebran lilia pomiedzy dwoma rogami myśliwskiemi. Piotr Kruczberg przybył z Niemiec, do Polski gdzie Zygmunt I potwierdził w 1515r. jego pochodzenie szlacheckie. Nazwisko zmienił na Krupek lub Krupka. Pieczętują się tym herbem również Przecławski, woj. sandomierskie1550r. Tomaszewski, Wołkowysk 1764r.  

W Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwika, Krupka ... vel Lang h. wł. czyli Krupka - to rodzina mieszczańska !

Krupka vel Kruczberg, vel Krupek, vel Krupiński, vel Lang, vel Przecławski h. wł. czyli Krupka,

 • 1515r. nobilitacja, 1850r. potw.
 • Przecławice, Czajenczyce, Mojkowice, pow. proszowski. woj. krakowskie, sandomierskie, mazowieckie, trockie. Rodzina mieszczańska, krakowska.
 • Piotr Lang, rajca, wójt krakowski, miał otrzymać od szlachectwo przyznane przez cesarzy miemieckich, które Zgmunt Stary zatwierdził w 1515r. jego synowi zwanemu Krupka vel Krupek. Jego potomkowie od majątku Przecławice, przybrali nazwisko Przecławscy vel Krupka-Przecławski.   

Tu przypomnę inny interesujący /wręcz niewiarygodny przykład/ mieszczan posądzonych wiele lat temu o znak rodowy - być może herb. Z tym że zawód wykonywany przez posądzonego, to restaurator - w nazewnictwie staropolskim tabernator. We wskazanym rozdziale podane są tu również inne przypadki mieszczan krakowskich posądzonych o znaki rodowe /kto wie, być może są to herby/.

http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/2012/12/Studya-Heraldyczne-przez-Antoniego-Maleckiego.html 

 

Kontynuując historię rodu Krupka, Krupski, Kreuzburg h. Krupka. Dalszych informacji w księgach heraldycznych brak. 

Jednak w opracowaniu Proszowice, Zarys dziejów do 1939r. pod redakcją prof. Feliksa Kiryka można odnaleźć m.in. nie-herbowych mieszczan z Proszowic o nazwisku Krupski.

 • 1688r. Krupski Stanisław jest proszowickim ławnikiem.
 • 1688r. Krupski Stanisław z Proszowic, handluje winem z Kazimierzem Facińskim kupcem z Olkusza.  
 • 1706r. Podstarości proszowicki Jan Górski pozwał m.in. Barbarę Krupską /z rodziny mieszczańskiej/ o przemiał zboża poza młynami królewskimi.

 

Na koniec krótki zarys historii Proszowic i ziemi proszowickiej od 1515r. do 1700r.

 • ...

 

Bibliografia.

 • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa, przed 2010.
 • Herbarz Polski, Tadeusza Gajl, Gdańsk 2007.
 • Herby Rodów Polskich, Mieczysław Paszkiewicz, Jerzy Kulczycki, Teresa Korzeniowska, Londyn 1990.
 • Herbarz Szlachty Śląskiej, Roman Sękowski, Chudów 2005.
 • Herby Szlachty Polskiej, Zbigniew Leszczyc, Poznań 1908.
 • Proszowice, Zarys dziejów do 1939r. pod redakcją prof. Feliksa Kiryka, Kraków 2000.
 • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu, pod redakcją Tomasza Jurka, edycja elektroniczna http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
 • http://gajl.wielcy.pl/herby_nazwiska.php?lang=pl&herb=krupka
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna  
 • Mieszczanin szlachcicem.
 • Lista stu najlepszych w historii Teatru Telewizji przedstawień teatralnych, wytypowanych w sierpniu 1999r. przez Akademię Teatru Telewizji, poz. nr. 50 - Molier, Mieszczanin szlachcicem /reż. Jerzy Gruza/ 1969/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Telewizji
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogumi%C5%82_Kobiela
 • http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mieszczanin-szlachcicem.html
 • http://www.edulandia.pl/lektury/1,93571,5609143,molier___biografia.html
 • http://www.tvp.pl/kultura/teatr/teatr-telewizji/o-teatrze-tv/zlota-setka-teatru-telewizji/548221

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze Szmulowizny i Bródna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W trakcie tworzenia ...

 

Zapraszam również na blogi:

http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

http://taniezarcie.blox.pl/html

Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. 

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
wtorek, 29 stycznia 2013 07:43

Polecane wpisy