zeszmulowiznyibrodna

Wpis

niedziela, 03 marca 2013

Daniłowicz h. ?

Moi Daniłowicze niekoniecznie musieli posiadać herb rodowy, bo w najstarszej tradycji ruskiej szlachty, duża jej część rodowego herbu w ogóle nie posiadała. 

 

W Spisie Nazwisk Szlachty Polskiej, Lwów 1887 na str. 69 można znaleźć wpis,

 • Daniłowicz na Żmudzi, 1528, M. Lit.*
 • Daniłowicz h. Rola na Rusi 1782, Sz. Gal.*
 • Daniłowicz h. Sas r. Ruska 1435, A. Ber.*

Opis.

 • A. Ber.* Akta grodzkie i ziemskie we Lwowie.
 • M. Lit.* - Metryki Litewskie.
 • Sz. Gal.* - Akta z Archiwum kraju galicyjskiego i Poczet szlachty galicyjskiej 1856.

 

Tymczasem w Herbarzu Rycerstwa W. X. Litewskiego zwanego Compendium, czyli o Kleynotach albo Herbach, Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza można znaleźć,

Herb Ostoja.

Ma być miecz odtłuczony miedzy dwoma żółtemi księżycami, w poli czerwonym; w hełmie pięć piór strusich.

Tego kleynotu te domy w x. L. używają ...

Danielewicz, Danielewiczowie w woj. Wileńskim. 

 • Paweł Danielewicz sędzia ziemski Wileński, mąż w rozeznaniu y rozsądku praw wielce znamienity.
 • Ierzy Danielewicz w zakonie, kapłan, uczony y wymowny.
 • Danielewicz woyną wa ... .... zostawił ...
 • Danielewicz podkomorzy Osmiański, za sobą miał Pacownę straż ... 
 • Synowie podkomorzego Osmian. z Pacowney: Michał, Piotr, Kazimierz, Jan.

Co prawda w tym herbarzu Daniłowicz to Danilewicz jednakże oprócz tego nazwiska, żadne inne nazwisko podobne do nazwiska Daniłowicz tu nie występuje.  

W kolejności,

 • Dalińskich dom herbu Kościesza odm. 105.
 • Dania 296.
 • Danielewiczów dom herbu Ostoja str. 205.
 • Danielewicz Jan 205.
 • - - - Jerzy Jezuita 205.
 • - - - Kazimirz 205.
 • - - - Michał 205.
 • - - - N. podkomorzy Osmiański 205.
 • - - - Paweł, sędzia ziemski Wileński 205.
 • - - - Piotr 205.
 • Daniłowicz 205.
 • Darów majętność Darowskich 206.
 • Darowskich dom herbu Ostoja 206.  

W Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jana Siwika.

Na Żmudzi,

 • Danilewicz vel Danielecki h. Leliwa, 1600r. Daniły, pow. rosieński, woj. żmudzkie, pow. kowieński, woj. trockie, wileńskie.

Oszmiańskie,

 • Danilewicz vel Danielewicz, vel Iwanowicz, h. Ostoja, 1500r. Pow. oszmiański, woj, wileńskie, trockie, wołyńskie.

 

W KatalogSzlachty.com na podstronie - Szlachta powiatu łomżyńskiego spisana w 1866 roku do celów wojskowych. Litera D, moi Daniłowicze są tak zapisani,

 • Daniłowicz Apolinary, Józef i Zofia, 08.01.1842 Duchny.

Koligacja rodzinna.

3 x dziadkowie.

 • Józef Daniłowicz i Zofia Daniłowicz z d. Boguska.

2 x dziadkowie.

 • Daniłowicz Apolinary i Daniłowicz Teofila z d. Tyszka.

Najbliżej miejsca zamieszkania moich Daniłowiczów w XIX wieku, powiatów łomżyńskiego i bielskiego na Podlasiu, jest wymieniony w Herbarzu ks. Kojałowicza ród Daniłowiczów h. Ostoja z Osmiany, wspołcześnie Oszmiany. Oprócz ww. wymienionych rodów Daniłowiczów w Metryce Koronnej na pobliskich terenach Litwy i W. Ks. Litewskiego, niejednokrotnie spotyka się Daniłowicza jako właściciela jednej wsi, lub równie niewielkiej własności.

Końcowy wniosek jeżeli chodzi o dalsze poszukiwania jest dość smutny. Jak wyraźnie widać nazwisko Daniłowicz, tak samo jak inne nazwiska przez stulecia ulegało zmianom w zapisie. Nazwisko rodzinne mojego dziadka zachowało do dnia dzisiejszego swoją oryginalną ruską wesję, co wcale nie znaczy że nazwiska innych linii rodzinnych nie ulegały znieksztaceniom, polonizacji, itd. Który w takim razie herb w przeszłości był przypisany tej rodzinie i skąd pochodzili moi protoplaści z tej linii rodzinnej, być może uda się to ustalić w niezbyt szybkiej przyszłości.

W ramach poszukiwań rodzinnych oprócz podstawowego dla mnie nazwiska Daniłowicz, muszę uwzględnić również,

 • Danielecki.
 • Danielewicz.
 • Danieliwicz.
 • Danielski.
 • Daniełowicz.
 • Daniełowski.
 • Danilecki.
 • Danilewicz.
 • Daniłowski.

 

Bibliografia.

 • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa, przed 2010.
 • Herbarz Polski, Tadeusz Gail, Gdańsk 2007.
 • Herbarz Rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium, czyli o Kleynotach albo Herbach, Ks. Wojciech Wijuk Kojałowicz, S.J, Kraków 1897.
 • KatalogSzlachty.com http://katalogszlachty.com/
 • Spis Nazwisk Szlachty Polskiej, Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski, członek kr. włoskiej Akademii heraldycznej w Pizie, Lwów 1887 http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=71636&from=&dirids=1&ver_id=&lp=15&QI=110FED1AB59B9214D89C21F1B33446F9-112

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze Szmulowizny i Bródna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W trakcie opracowania ...

 

Zapraszam również na blogi:

http://spacerkiempowarszawskichlazienkach.blox.pl/html

http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

http://taniezarcie.blox.pl/html

Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
niedziela, 03 marca 2013 06:53

Polecane wpisy