zeszmulowiznyibrodna

Wpis

piątek, 09 sierpnia 2013

Warszawa-Bródno, ul. Julianowska 27, 1939-1945r.

Na warszawskiej Pradze moi Daniłowicze pojawili się pod koniec XIX wieku. Jeszcze ok. rok temu uważałem że pierwszym praskim Daniłowiczem był mój pradziadek Andrzej. Tymczasem parę lat wcześniej na Szmulowiźnie zamieszkał ojciec Andrzeja a mój prapradziadek Apolinary, który po śmierci swojej 1-szej żony Teofili Daniłowicz z d. Tyszka, a mojej praprababci powtórnie zawarł związek małżeński. 

Szlachta powiatu łomżyńskiego spisana w 1866 roku do celów wojskowych. 

Daniłowicz Apolinary ur. 08.01.1842 w Duchnach, syn Daniłowicz Józefa i Daniłowicz Zofii z d. Boguskiej http://www.katalogszlachty.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8284:szlachta-powiatu-omyskiego-spisana-w-1866-roku-do-celow-wojskowych-litera-d&catid=37:wykazy&Itemid=56

Gdy Apolinary zamieszkał na Szmulowiźnie był kolejarzem, Andrzej na Bródnie w tym samym czasie był szewcem. Dalsze losy prapradziadka Apolinarego i jego nowej rodziny praktycznie są mi nie znane, losy pradziadka Andrzeja powoli odkrywam http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/04/Na-Szmulowizne-Moi-pradziadkowie-Franciszek.html Z dokumentów do których dotarłem wynika że w Warszawie pod koniec XIX w. mieszkali również rodzice Apolinarego, czyli moi 3 x dziadkowie, dalsze losy moich praprapradziadków jak na razie są również dla mnie nieznane ... 

Warszawa-Bródno. 

Do 1939r. 

 1. 1894r. Pradziadkowie Daniłowicz Andrzej s. Daniłowicza Apolinarego i Józefa Piotrowska vel Piotrowicz zawierają związek małżeński. 
 2. ... ? r. Pradziadkowie Daniłowiczowie budują swój pierwszy dom na warszawskim Bródnie na ul. Palestyńskiej w przebiegu ulicy z przed 1939r. 
 3. 1908-1910r. Włączenie przedmieść Warszawy w tym Bródna, do obszaru miasta Warszawy. 
 4. 1927r. Pradziadkowie sprzedają dom przy ul. Palestyńskiej. 
 5. 1927r. Zakończenie budowy domu pradziadków na warszawskim Bródnie przy ul. Julianowskiej 27.

1939-1944r. 

Plik:Warszawa obrona 1939.png

Bitwa Warszawska 24-27.09.1939r. 

Ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Warszawy_(1939)

 1. 1939r. Obrona Pragi podczas kampanii wrześniowej 1939r. 
 2. 1939-1944r. W jednym z mieszkań wynajmowanych w domu pradziadków przez pp. Zawadzkich odbywają się tajne komplety praskiego gimnazjum Władysława IV. 
 3. 1944r. Powstanie Warszawskie 1944r. Warszawa-Bródno.
 4. 1944r. Walki podczas oswobodzenia Pragi od Niemców. 

Ad. 1. 1939r.  

 • ...

Ad. 2. 1939-1944r.  

 • Z kart historii praskiego Gimnazjum im. Władysława IV*1, Warszawa ul. Jagiellońska 38: "W czasie okupacji niemieckiej 1939-1944 w praskiej części Warszawy, funkcjonowało 40 kompletów tajnego nauczania zlokalizowanych w 160 punktach na: Pradze, Grochowie i Bródnie".
 • Opis do zdjęcia - ul. Julianowska*2: "Zachowane dwa domy przy ul. Julianowskiej. W drewniaku*3 w czasie okupacji hitlerowskiej, w mieszkaniu pp. Zawadzkich odbywały się lekcje tajnego Gimnazjum im. Władysława IV, w których autor uczestniczył. Wykładowcami byli: ks. Kazimierz Głąb, Janina Jaczewska, Władysław Łaciak, Jerzy Jabłoński". 
 • "Gdy w 1939 roku wybuchła wojna, miałem ukończoną trzecią klasę. Okupant niemiecki zajął zespół szkolny przy ul. Białołęckiej. W powstałej generalnej guberni rozwiązał szkolnictwo średnie i wyższe. Pozwolił tylko na nauczanie w zasadniczych szkołach zawodowych o minimalnych programach, bez nauki historii, literatury i geografii ... W 1943 roku zakończyłem naukę w szkole powszechnej. Wtedy wezwano mnie do urzędu pracy (Arbeitsamt), gdzie postawiono mi warunek: albo nauka w zasadniczej szkole zawodowej, albo praca. W podobnej sytuacji znalazło się wielu moich rówieśników, kolegów ze szkoły, przyjaciół z podwórka. Dowiedziałem się od nich, że można uczyć się dalej w tajnym*4 gimnazjum ogólnokształcącym, na tzw. kompletach ... Naukę w tajnych szkołach nazywano „kompletami”, ponieważ ze względów konspiracyjnych odbywała się ona w prywatnych mieszkaniach w małych grupkach (do ośmiu osób), każdego dnia w innym lokalu. Aby nie zwracać uwagi otoczenia, nie nosiliśmy teczek. Poruszaliśmy się dyskretnie, najwyżej po dwie osoby. Wyznaczony uczeń wychodził naprzeciw dochodzącemu nauczycielowi, aby oznajmić mu, że wszystko jest w porządku i może prowadzić zajęcia. Nasz komplet liczył ośmiu chłopców: ja i Mirosław Kabat z ul. Kurpiowskiej, Janusz Dolindo-Dolindowski z ul. Krakusa, Janusz Zawadzki z ul. Julianowskiej, Kazimierz Pietrzak z ul. Bartniczej, Tadeusz Gniadek z ul. Marywilskiej, Ireneusz Włodkow z ul. Toruńskiej i Zbigniew Gańko z Białołęki Dworskiej. Lekcje odbywały się w mieszkaniach: Kabata, Dolindo-Dolindowskiego, Zawadzkiego, Wołodkowa i Gniadka. Naszymi nauczycielami byli: Władysław Łaciak – kierownik Szkoły nr 65 (język polski, historia), Janina Jaczewska (język polski), p. Jabłoński (matematyka, fizyka, chemia, biologia), Kazimierz Pieniążek (język niemiecki, łacina), ks. Kazimierz Głąb (religia). Mieliśmy ogromny zapał do nauki, lecz także bardzo trudne warunki do zdobywania wiedzy". 

Opis.

 • *3, drewniak - widoczny dom na zdjęciu to dom pradziadków na warszawskim Bródnie, ul. Julianowska 27. 

Ad. 3. 1944r.  

 • Powstanie Warszawskie 1944r. 

Ad. 4. 1944r. 

 • W nocy z 13 na 14 września 1944r. rejon Bródna został uwolniony od Niemców przez 3 pp. W trakcie kolejnych walk z Niemcami w dniach 15-24 września 1944r. w tym rejonie walczył 5 pp. Linia frontu przebiegała początkowo (19 września 1944r.) przez okolice ulic: Julianowskiej i Syrokomli. W trakcie dalszych walk w dniach 20-24 września linia frontu przebiegała o parę ulic dalej w kierunku Aleksandrowa i Pelcowizny. 

Ad. 5. 1944r.  

 • ...

Po 1945r.  

 1. 1945r. 26 października 1945 roku wydany został Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, znany jako Dekret Bieruta. Na mocy dekretu na własność gminy m.st. Warszawy przechodziły wszelkie grunty w przedwojennych granicach miasta.
 2. Przed 1970r. http://spolecznosc.targowek.waw.pl/pliki/kupniewski.pdf, str. 73. 
 3. Po 2000r. http://spolecznosc.targowek.waw.pl/pliki/kupniewski.pdf, str. 99.
 4. 2009r. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=237579593024564&set=a.237579526357904.51893.227345097381347&type=3&theater
 5. 2010r. Ze względu na zbyt niskie temperatury (w budynku nie została założona sieć C.O.) panujące podczas zimy 2009/2010 zostali wykwaterowani wszyscy ludzie mieszkający w domu przy ul. Julianowskiej 27. Od tego momentu dom stoi pusty i "jak zamurowany". 
 6. 2013r. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=419620448153810&set=a.419611651488023.1073741870.227345097381347&type=1&theater

 

Bibliografia. 

 • Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców, Praca zbiorowa, T. I, II, Warszawa 2001.
 • Kalendarz Warszawski 1947, Ilustrowany Rocznik Warszawski, Warszawa-Kraków 1946. 
 • Kwiaty dla Anny, Wspomnienia Konrada Millaka, Warszawa-Dorpat-Kresy 1886-1920, Konrad Marian Millak, Warszawa 2003. 
 • Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Tomasz Szarota, Warszawa 1973.
 • Obrona Warszawy, Wrzesień 1939r., Wspomnienia i fakty, Marian Porwit, Warszawa 1969.
 • Obrona Warszawy, Wrzesień 1939r., Wspomnienia i fakty, Marian Porwit, Warszawa 1979, wydanie uzupełnione i poprawione. 
 • Powstanie Warszawskie 1944, Zarys działań natury wojskowej, Adam Borkiewicz, Warszawa 1957. 
 • Warszawa 1939, Historyczne Bitwy, Lech Wyszczelski, Warszawa 2009.
 • Warszawa w latach 1939-1945, Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1984. 
 • Warszawa-Ostatnie Spojrzenie, Niemieckie fotografie lotnicze sierpnia 1944, Marek Barański, Andrzej Sołtan, Warszawa 2004. 
 • Wyzwolenie Pragi 1944, S. L. Wadecka, Warszawa 1969. 
 • VII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie*http://www.wladyslaw.edu.pl/index.php
 • Bródnowska Reduta, Historia powstańczej barykady 01.081944-03.08.1944 http://www.dkswit.com.pl/brodnowska%20reduta.pdf
 • Dekret warszawski http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/dekret-warszawski
 • Geneteka.Genealodzy.pl http://geneteka.genealodzy.pl/
 • Google.pl https://maps.google.pl/maps?ct=reset&tab=ll
 • Katalog.Szlachty http://www.katalogszlachty.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=28
 • Kropla wspomnień o moich szkołach na Nowym Bródnie*4, Zygmunt Kupniewski, Biuletyn Informacyjny Targówka, marzec 2011 http://spolecznosc.targowek.waw.pl/page/data/newspapersFiles/targowek-03-2011.pdf
 • Na Targówku kamienie mówią, Przewodnik po Miejscach Walk i Pamięci http://spolecznosc.targowek.waw.pl/data/newsFiles/kamienie_mowia.pdf
 • Obwód 6 AK Praga https://www.facebook.com/pages/Obw%C3%B3d-6-AK-Praga/406029886097008?ref=ts&fref=ts
 • Obrona Pragi we wrześniu 1939 roku http://www.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=696
 • Plany Warszawy 
 • http://www.mapywig.org/m/City_plans/PLAN_M_ST_WARSZAWY_20K_1934.jpg
 • http://www.mapywig.org/m/City_plans/WARSZAWA_20K_Z_INWENTARYZACJA_ZNISZCZEN_1948.jpg
 • Reduta Bródnowska http://www.youtube.com/watch?v=k44-rsYEktk
 • Spacer po Starym Bródnie, sierpień 2013, fot. stefelek https://www.facebook.com/photo.php?fbid=419620448153810&set=a.419611651488023.1073741870.227345097381347&type=1&theater
 • Warszawa-Bródno, ul. Julianowska 27, czerwiec 2009, fot. stefelek https://www.facebook.com/photo.php?fbid=237579593024564&set=a.237579526357904.51893.227345097381347&type=3&theater
 • Warszawskie Nowe Bródno 1940*2, Wydobyte z mgły zapomnienia, Zygmunt Kupniewski, Warszawa 2009 http://spolecznosc.targowek.waw.pl/pliki/kupniewski.pdf
 • Wikipedia.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
 • Ze Szmulowizny i Bródna 
 • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/04/Na-Szmulowizne-Moi-pradziadkowie-Franciszek.html
 • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/06/Warszawa-Brodno-ul-Julianowska-27.html
 • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/08/Sierpien-1944r-Warszawa-Brodno.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W trakcie opracowania  ... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszam również na blogi:

Kontakt z autorem blogów: zeszmulowiznybrodnaitargowka@gmail.com

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itp. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu.   

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
piątek, 09 sierpnia 2013 18:04

Polecane wpisy