zeszmulowiznyibrodna

Wpis

sobota, 28 września 2013

1808r. Korbaleska Anna, ur. Białkowie pow. kolski.

Akt Chrztu, Białków par. Rzymsko-katolicka.

 • 1808r. Korbaleska Anna c. Korbaleskiego Franciszka i Beatryki Korbaleskiej z d. Gewen*

Gewen*, z języka holend. gewen, w tłumaczeniu na język polski - korzystnie. 

 

W 1477r. Holandia, a wraz z nią terytoria obecnej Belgii i Luksemburga, przeszła pod panowanie Habsburgów (od 1556r. ich linii hiszpańskiej). W marcu 1572r. doszło do wybuchu powstania przeciw Hiszpanii. Wynikiem rewolty było podpisanie 23 stycznia 1579r. Unii Utrechckiej. Zakładała ona m.in. utworzenie wspólnej armii i jednolitego systemu pieniężnego, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej autonomii poszczególnych prowincji. W 1585r. nastąpił podział kraju na niepodległą, protestancką Północ, oraz katolickie Południe - tzw. hiszpańskie Niderlandy, które z czasem utworzyły Belgię. Prowincje północne proklamowały w 1588r. utworzenie Republiki Zjednoczonych Prowincji, potocznie zwanej było Holandią. Sama Hiszpania niepodległość Holandii uznała dopiero w 1648r.

Z Wikipedii.pl i ze strony: http://www.travelplanet.pl/przewodnik/holandia/historia.html

Olędrzy – tak zwyczajowo nazywano osadników zamieszkujących wsie lokowane w XVI-XVIII w. na podmokłych lub piaszczystych terenach na prawie olęderskim. Byli to początkowo przybysze z Niderlandów (Holandii), uciekający przed prześladowaniami religijnymi, później także chłopi niemieccy i polscy, którzy zbiegli z innych wsi. Ich osady lokowano na opustoszałych podczas licznych wojen terenach (tereny nadnoteckie, okolice Nowego Tomyśla, Gostynia, Środy Wielkopolskiej, Śremu, Pyzdr, Skwierzyny, Międzyrzecza). Olędrzy meliorowali bagniste tereny, karczowali lasy i użyźniali piaski. Nie podlegali obciążeniom pańszczyzny, lecz płacili ustalony czynsz. Znani byli z dużego poczucia solidarności każdego członka swojej gminy, m.in. do zwyczajowego ich prawa należało płacenie zobowiązań sąsiada, gdy nie mógł tego sam uczynić. Śladem po nich są w okolicach Nowego Tomyśla urokliwie położone drewniane, zrębowe chaty i budynki gospodarcze z charakterystycznymi wysuniętymi poddaszami. Po Olędrach zostały także zagrody typu obronnego, murowane duże gospodarstwa w okolicach Krzyża, rowy melioracyjne wzdłuż całej Noteci i zaniedbane obecnie cmentarze.

Ze strony: http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/grupy-regionalne/oledrzy.html

O domu holenderskim nad Wisłą ... 

 • "Charakterystyczną cechą domu holenderskiego (...) jest, obok znacznych rozmiarów, stosunek dachu do zrębu. We wszystkich starych domach dach jest dwa razy wyższy niż zrąb (...). Taka masywna budowla łatwiej mogła się oprzeć częstym powodziom. Wszystkie domy były zwrócone frontem do Wisły, toteż podczas powodzi szerokość, a nie długość budynku była narażona na prąd rozlanej rzeki".

Rocznika Warszawskiego, t. V, PIW, Warszawa 1964, s. 241.

Plik:Netherlands-CIA WFB Map-10-10-10.png

Mapa administracyjna Holandii.

Ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia

Osadnicy holenderscy, zwani Olędrami (lub Olendrami), przybyli w XVI w. do Polski z Holandii i sąsiedniej Fryzji, osiedlając się na Żuławach Wiślanych. Podmokłe obszary bagienne i nadrzeczne tereny zalewowe stanowiły dla nich miejsca atrakcyjne do zasiedlenia, ponieważ gospodarowanie w Holandii na ziemiach zalewanych przez morze nauczyło ich radzić sobie w tych trudnych warunkach. Korzyść była obustronna w Polsce ziemie te traktowano jako nieużytki, toteż chętnie osiedlano tam osadników, przybysze zaś, uciekając przed prześladowaniami religijnymi, w tolerancyjnej Rzeczypospolitej znaleźli drugą ojczyznę. Nowi przybysze - menonici - byli wyznawcami sekty niderlandzkiego kaznodziei Mennona Simmonsa, który w czasach reformacji zapoczątkował ruch religijno-społeczny, będący pokojowo nastawionym odłamem protestanckiego ugrupowania anabaptystów. Menonici mieli swoich przeciwników zarówno wśród protestantów, jak i katolików. Tworzyli własne gminy zarządzane przez starszyznę, byli samowystarczalni, produkując na własne potrzeby sprzęt służący do wykonywania codziennych zajęć - narzędzia gospodarskie, meble, odzież. Sami budowali również domy, pomagając sobie nawzajem.

http://forum.gazeta.pl/forum/0,0.html 

Olędrzy - pierwotnie osadnicy z Fryzji* i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego (wyznanie protestanckie-ewangeliczne), którzy w XVI-XVII wieku zakładali wsie w Prusach Królewskich wzdluż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce. 

Z zasad wyznania mennonickiego;

 1. ...
 2. Całkowity zakaz noszenia i używania broni. 
 3. Zakaz przysięgania na cokolwiek. 
 4. Zakaz sprawowania wysokich urzędów. 

Przy tego rodzaju zasadach wyznaniowych można się spodziewać że wśród osadników olęderskich można było w przeszłości spotkać nie tylko chłopów (jest to najczęściej spotykany sposób opisywania olędrów), ale również przedstawicieli szlachty i mieszczaństwa. Wstępne rozpoznanie tego wątku jednoznacznie wskazuje na to, że rodzina o nazwisku Gewen nie była stanu szlacheckiego.  

Parę przykładów herbów szlachty holenderskiej. 

Aa (Van der)Aalst (Van)Aar (Van der)AckermanAelst (Van)Aken (Van)Alen (Van)

Ze strony: http://www.clenodium.eu/pl/dutch-crests?page=1#category

 

Opis. 

 • Fryzja*, kraina historyczna w północno-zachodniej Europie, wzdłuż wybrzeża Morza Północnego, obecnie w granicach Niemiec, Danii i Holandii. 

Bibliografia. 

 • Rocznik Warszawski, t. V, Warszawa 1964.
 • Gazeta.pl, Forum http://forum.gazeta.pl/forum/0,0.html
 • Genealogia, Stankiewicze z przyjaciółmi http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=1
 • Herby Szlachty Holenderskiej http://www.clenodium.eu/pl/dutch-crests?page=1#category
 • Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce, Nazwy osad olęderskich w Wielkopolsce, Powstawanie i zmiany http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=konf_2001&id=6
 • Region Wielkopolska, Olędrzy http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/grupy-regionalne/oledrzy.html
 • Tłumacz Google https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=TT
 • Wikipedia.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze Szmulowizny i Bródna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ciąg dalszy nastąpi ...  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil facebook'owy blogu:

 • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

Kontakt z autorem blogu:

Zapraszam również na blogi:

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itd. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
sobota, 28 września 2013 07:57

Polecane wpisy