Proszowice 03.12.1811r. - komentarze http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/12/Proszowice-03121811r.html Proszowice 03.12.1811r.   Oświadczenie urodzenia dziecięcia prawego uczynione przez oyca Jakóba Sikorskiego Maystra Kunsztu Szewskiego z Proszowic.  Roku, tysiącznego, ośmsetnego, indynastego, dnia trzeciego miesiąca Grudnia, o godzinie iedynastey z rana. Przed nami Proboszczem Proszowskim z .... obowiązku urzędnika Stanu Cywilnego, Gminy Proszowskiey, Powiatu ...belowskiego, w Departamencie Krakowskim stawił się Jakób Sikorski Mayster Kunsztu Rzeźniczego, liczący lat trzydzieści siedm w Proszowicach zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, Ktość urodziło się w domu iego pod numerem dziewięćdziesiatym pierwszym, na dnia drugiem Grudnia, z roku bieżącego, oświadczając, iż iest spłodzone z niego i Agaty z Cwiklińskich dwadzieścia pięć lat maiącey, iego małżonki, i że życzeniem iego iest nadanie mu imie Franciszek Xsawery . Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania dzieciecięcia w przytomności Piotra Biechońskiego Zastępcy Burmistrza liczącego lat trzydzieści cztery, w Proszowicach zamieszkałego tudzież Filipa Łakomskiego Maystra Kunsztu Kuśnierskiego z Proszowic który ma lat czterdzieści. Akt ninieyszy został stawaiącym przeczytany przez Nas i przez zeznających podpisany.  X. Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.  Jakub Sikorski. Piotr Biechoński.  Filip Łakomski.  Archiwum Narodowe w Krakowie, dostęp w dn. 04.12.2013r.  Postacie widniejące w zapisie ww. Oświadczenia urodzenia. Jakób Sikorski, Mayster Kunsztu Rzeźniczego, Mayster Kunsztu Szewskiego ur. 1774r. Agata Sikorska z d. Cwiklińska, ur. 1786r. Franciszek Xawery Sikorski, ur. 1811r.  Piotr Biechoński, Zastępca Burmistrza Miasta Proszowice, ur. 1777r.  Filip Łakomski, Mayster Kunsztu Kuśnierskiego, ur. 1771r.   X. Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.    Bibliografia.  Proszowice , Zarys dziejów do 1939r. Pod redakcją prof. Feliksa Kiryka, Kraków 2000.  Archiwum Narodowe w Krakowie   http://www.ank.gov.pl/  Internetowy Kurier Proszowicki   http://www.24ikp.pl/skarby/ulice_prosz/20100511kosynierow/art.php  Wcislińscy . net http://wcislinski.net/  http://wcislinski.net/korzenie.gif Ze Szmulowizny i Bródna  http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/09/Znowu-pod-Raclawicami.html   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Ze Szmulowizny i Bródna .  Zarys historii rodziny i najważniejsze postacie rodzinne:  http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/01/Krotka-historia-rodziny.html   O Daniłowiczach i Sikorskich można poczytać również na:  http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/02/O-Sikorskich.html   Blog Ze Szmulowizny i Bródna został "Polubiony" na facebooku, opinie o pracy autora blogu, itp.  http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/03/8226Blog-Ze-Szmulowizny-i-Brodna-zostal-Polubiony.html   TOP-20:  http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/03/TOP-20.html   Spis rozdziałów:  http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/01/Spis-rozdzialow.html   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Ciąg dalszy nastąpi ...    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Profil facebook'owy blogu: https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna  Kontakt z autorem blogu: zeszmulowiznybrodnaitargowka@gmail.com  Zapraszam również na blogi: http://spacerkiempowarszawskichlazienkach.blox.pl/html http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html http://taniezarcie.blox.pl/html http://znadniemnawiliiiberezyny.blox.pl/html http://odczasudoczasuwantykwariacie.blox.pl/html http://zapomnianehistorie.blox.pl/html http://naspacerzewwarszawskichlazienkach.blox.pl/html Uwaga : Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.