zeszmulowiznyibrodna

Wpis

środa, 12 lutego 2014

Koszyckie "gulony".

"Zanim przejdę do właściwego tematu - trochę historii. Istnieje pojęcie "wysadzeni z siodła". Były to w XIX wieku na ziemiach polskich rzesze młodych mężczyzn i kobiet bez widoków na przyszłość, albowiem rodziny ich, na skutek represji popowstaniowych (szczególnie po Powstaniu Styczniowym 1863r.) zostały pozbawione majątków ziemskich i tym samym zdeklasowane ... Do zdobycia wyższego wykształcenia potrzebne były znaczne środki finansowe, paszport, aby móc studiować w Zurychu, Paryżu czy Dorpacie. Świadomość "herbowego" pochodzenia stała się dla tych ludzi gorzkim wspomnieniem i sprawą często utajnianą. Stawali się rządcami, guwernerami, ogrodnikami, młynarzami, dzierżawcami, organistami, masażami, krawcami. Prowadzili pensje, pensjonaty ... Zasilali stan duchowny. Byli i tacy którzy zaciągali się na służbę u zaborców, lecz większość charakteryzował czynny patriotyzm. Brali udział we wszystkich bojach o przywrócenie Polsce Niepodległości ...". 

Przydomki Koszyckie, Gazeta Koszycka http://www.koszyce.gmina.pl/gazeta/GK36LQ.pdf

Biechoński.

Brzuchalski.

Nazwiska Brzuchalski jak na razie nie odnalazłem. W znanych mi herbarzach można za to bez trudu odnaleźć podstawowe informacje o rodzie Brzuchańskich z Litwy. 

 • Brzuchański vel Sobiepan h. Jastrzębiec, 1400r. Brzuchania, woj. krakowskie, sandomierskie, Litwa. Jedna gałąź tej rodziny osiedlona na Litwie przyjęła herb Pobóg odmienny. 

Jastrzębiec

Herb Jastrzębiec. 

Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99biec_(herb_szlachecki)

 • Brzuchański vel Bruchański h. wł. czyli Pobóg odm. 1500r. Brzuchańszczyzna, woj. nowogródzkie. Jedna gałąź rodziny Brzuchańskich osiadła w XVIw. na Litwie i zmieniła swój herb na Pobóg odmienny.  

herb Pobog II

Herb Pobóg odmienny. 

Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Pob%C3%B3g_II

 • Bruchalski h._, w: Starożytne Rody Szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Herb NN. 

Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

 • Bruchański vel Brzuchański, h. własnego, 1660r. Bruchacze, pow. oszmiański, woj. wileńskie, woj. nowogródzkie. Herb NN.

Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Malinowski.

Mierzejewski.

Dom Mierzeiewskich herbu Szeliga.

 • Dobra Mierzejewo w ziemi łomżyńskiej powiecie ostrołęckim, w parafiach czerwińskiej, goworowskiej i troszyńskiej. 
 • 1473,
 • 1494,

Mierzejewski.

 • Mierzejewski vel Cikowski, vel Krzakowski, vel Mierzejowski, vel Nogawka, vel Nogawczyński h. Szeliga odm. 1421r. potw. 1866r. Mierzejewo, pow. ostrołęcki, ziemia łomżyńska, woj. mazowieckie, woj. chełmińskie, woj. brzesko-kujawskie, woj. rawskie, woj. kaliskie, woj. lubelskie, woj. ruskie, woj. wołyńskie, woj. podolskie, woj. mińskie, woj. nowogródzkie, woj. wileńskie. 

Szeliga

Herb Szeliga.

Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Szeliga_(herb_szlachecki)

 • Mierzejewski, bez herbu, potwierdzenie szlachectwa 1851r. 

Miežajeŭski.

 • Miežajeŭski h._, w: Starożytne Rody Szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego.Herb NN. 

Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Molicki.

Obierzyński.

Ochabowicz.

Padechowicz.

Salatecki.

Sawicki.

Sieczkowski.

 • Sieczkowski vel Sieszkowski h. Ogończyk, 1500r. Sieczka, pow. opoczyński, woj. wileńskie.

szablon herbu

Herb Ogończyk.

Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogo%C5%84czyk_(herb_szlachecki)

Sobecki.

 • Sobecki h._, 1600r. woj. poznańskie, woj. ruskie. Herb NN.

Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Staszkiewicz.

 • "Nie żyje również matka Maryni Staszkiewicz, która twierdziła: "- Nasza rodzina przyszła z Litwy. Jest to szlachta zaściankowa".

Z Gazety Koszyckiej http://www.koszyce.gmina.pl/gazeta/GK36LQ.pdf

 • Staszkiewicz h. własnego, 1615r. pow. upicki, woj. trockie.

Herb NN.

Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

 • Staškievič h._, w: Starożytne Rody Szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Herb NN.

Z Wikipedii.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Wroński.

Żychowicz.

 

Bibliografia. 

 • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa po 2010.
 • Herbarz Polski, Od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007.
 • Spis Szlachty Królestwa Polskiego z Dodatkiem Krótkiej Informacyi o Dowodach Szlachectwa, Warszawa 1851.
 • gajl.wielcy.pl
 • http://gajl.wielcy.pl/
 • Herbarz, Ignacy Kapica Milewski, Kraków 1879
 • http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=3133&from=publication
 • Gazeta Koszycka
 • http://www.koszyce.gmina.pl/gazeta/GK36LQ.pdf
 • Starożytne Rody Szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • http://www.lyczkowski.net/pl/lists/list.html#p
 • Wikipedia.pl
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ze Szmulowizny i Bródna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

W trakcie opracowania ... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil facebook'owy blogu:

 • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

Kontakt z autorem blogu:

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
środa, 12 lutego 2014 12:13

Polecane wpisy