zeszmulowiznyibrodna

Wpis

sobota, 22 lutego 2014

Nie tylko Sikorscy...

Do rozdziału: http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/02/Ochabowicze-w-Koszycach-Dlaczego.html

 

Proszowice, 05.02.1834r. 

Akt Małżeństwa między Kazimierzem Łakomskim Młodzianem Mieszczaninem Bednarzem a Anną Ochabowiczówną Panną z Proszowic.

Działo się w Mieście Proszowicach dnia piątego Lutego Tysiąc Ośmset trzydziestego czwartego Roku o godzinie iedenastey z rana. 

Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Mikołaja Gaszyńskiego Mieszczanina Rzeźnika lat trzydzieści siedm i Mateusza Moliszewskiego Mieszczanina Szewca lat czterdzieści ieden liczących, obydwóch Obywateli Sąsiadów w Mieście Proszowicach w mieście Proszowicach zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo, między Kazimierzem Łakomskim Młodzianem Mieszczaninem Bednarzem w Mieście Proszowicach zamieszkałym, urodzonym także w Mieście Proszowicach z Józefa i Elżbiety z Ziębskich Mieszczan Małżonków Łakomskich w Mieście Proszowicach zamieszkałych, lat dwadzieścia siedm maiącym, a Panną Anną Córką Kazimierza i Anny z Koplewskich, Mieszczan Małżonków Ochabowiczów w Mieście Koszycach parafii tejże zamieszkałych, lat dwadzieścia liczącą, w Mieście Koszycach Parafii tejże zrodzoną a na teraz w Mieście Proszowicach Parafii Proszowskiey przy Siostrze swey zostaiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym szostym Stycznia Roku bieżącego w Parafii Proszowskiey iakoż zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa Rodziców nowo Zaślubionych Małżonków. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią, iż żadney przedślubney umowy nie zawarli. Akt ten stawaiącym i Świadkom przeczytany, przez Nas został podpisany, bo w Akcie wyrażeni wszyscy pisać nie umieią.

X. Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski. 

 Archiwum Narodowe w Krakowie, dostęp w styczniu 2014r.

Postacie widniejące w zapisie ww. Aktu Małżenstwa. 

 • Kazimierz Łakomski, Bednarz, Mieszczanin, ur. 1807r. 
 • Anna Ochabowicz, ur. 1814r. 
 • Józef Łakomski, Mieszczanin z Proszowic. 
 • Elżbieta Łakomska z d. Ziemska, Mieszczanka z Proszowic. 
 • Kazimierz Ochabowicz, Mieszczanin z Koszyc w Małopolsce. 
 • Anna Ochabowicz z d. Koplewska, Mieszczanka z Koszyc w Małopolsce.
 • Mikołaj Gaszyński, Rzeźnik, Mieszczanin, ur. 1797r. 
 • Mateusz Moliszewski, Szewc, Mieszczanin, ur. 1803r. 
 • Katarzyna Sikorska z d. Ochabowicz, Mieszczanka, córka Kazimierza Ochabowicza i Anny Ochabowicz z d. Koplewskiej. 
 • X. Marcin Zawoiawicz Proboszcz Proszowski.

 

W Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich Jana Siwika. 

Koplewski.

 • Koplewski h. Abdank, 1560r. potw. 1804r. Kople, pow. wiłkomierski, woj. wileńskie, pow. kowieński, woj. trockie. 

Abdank

Herb Abdank.

Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Abdank_(herb_szlachecki)

Ochabowicz. 

 • Ochabowicz h. Topór, 1700r. woj. wileńskie. 
 • Pochabowszczyzna, Pohabowszczyzna - nieistniejąca obecnie wieś ? folwark ? położona w odległości około 4 km. od Nieświeża w Wielkim Księstwie Litewskim.

Topór

Herb Topór. 

Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3r_(herb_szlachecki)

 

Bibliografia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ze Szmulowizny i Bródna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

W trakcie opracowania ... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil facebook'owy blogu:

 • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

Kontakt z autorem blogu:

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
sobota, 22 lutego 2014 10:03

Polecane wpisy