zeszmulowiznyibrodna

Wpis

niedziela, 09 lutego 2014

Ochabowicze w Koszycach ? ... Dlaczego ?

Pochabowszczyzna (Pohabowszczyzna*) - nieistniejąca obecnie wieś ? folwark ? położona w odległości około 4 km. od Nieświeża w Wielkim Księstwie Litewskim. Widoczna na mapach z XIX w. http://www.kami.net.pl/kresy/ i wcześniejszych, jest już nieopisana w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich - to koniec XIXw. 

Z jakiego powodu Ochabowicze, zakładając że Pochabowszczyzna k. Nieświeża była ich ojcowizną, w XVIIIw. zamieszkali w Koszycach, w Małopolsce ? 

Cofnijmy się do poprzedniego rozdziału blogu o Ochabowiczach http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/02/Ochabowicze-odnalezieni.htmli fragmentu w nim cytowanego przeze mnie z Gazety Koszyckiej,

 • Czy ty wiesz że wszystkie te koszyckie rodziny przywędrowały w XVIII wieku z Litwy ... ?

 

W Herbarzach Wittyga i Uruskiego. 

 • Ochabowicz h. Topór, Jakub, 1731, ziemianin wileński. 

 

Rok 1768 - rok założenia Konfederacji Barskiej. 

Z Wikipedii.pl

 • Konfederacja barska (1768-1772) – zbrojny związek szlachty polskiej utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku, z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, a zwłaszcza dających równouprawnienie innowiercom. 

W tym momencie najważniejszy jest dla mnie przebieg Konfederacji Barskiej na terytorium współczesnej Białorusi, 

Z Wikipedii.pl

 • Od 15 lipca do 26 października 1768 na Białorusi trwało powstanie, które zakończono kapitulacją Nieświeża.

Z Salonu24.pl

 • Po śmierci króla Augusta III książę Karol Radziwiłł (właściciel Nieświeża*) stanął zbrojnie przeciwko frakcji Augusta Poniatowskiego, za co został skazany w 1764 roku na banicję. W 1767 roku wrócił z banicji, ale ponownie naraził się Rosji przystępując do konfederacji Barskiej. W 1770 roku podczas konfederacji barskiej zamek (w Nieświeżu*) został zajęty przez Rosjan, a Radziwiłłowie zostali wygnani. Przez pięć lat stacjonował tu carski garnizon ...

Na koniec to co wydaje się naistotniejsze w tej historii ... 

Ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. VII.

 • Do takich pustek wraca ks. Karol w 1768r., lecz krótko trwała ta bytność, nastała bowiem Konfederacya Barska, w ktorej Radziwiłł wziąłwszy czynny udział, naraził się powtórnie stronnictwu rosyjskiemu. Jakoż Nieśwież został zdobyty przez Rossyan, wojsko Radziwiłłowskie rozpuszczone, stronnicy ks. Karola rozpierzchli się, a on sam z małą garstką wiernych uchodzi za granicę do Cieszyna ... Powtórny powrót do kraju ks. Karola nastąpił w 1777r. ...

Cieszyn jest położony co prawda w odległości ponad 100 km. od Koszyc w Małopolsce, jednak Koszyce są praktycznie "po drodze" z Nieświeża przez Kraków do Cieszyna. W XIXw. nazwisko Ochabowicz, można było spotkać również w Krakowie. Co wydaje się niezwykle ważne małopolskie Koszyce w których ostatecznie osiedliły się rody szlacheckie biorące udział w Konfederacji Barskiej 1768-1772r. leżą jak widać na poniższej mapie, w części województwa krakowskiego opanowanego przez konfederatów.  

Konfederacja Barska, 1768-1772r.

Ze strony: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540822742683145&set=a.432285300203557.1073741828.432276753537745&type=1&theater

Historię Konfederacji Barskiej 1768-1772r. zainteresowani czytelnicy odnajdą na profilu facebookowym: https://www.facebook.com/EpopejaSarmacka


Także domysły p. Grażyny Sendal-Iwanickiej autorki artykułu "Przydomki koszyckie" z Gazety Koszyckiej, wydają się teraz bardziej prawdopodobne,

 • Inny trop na potwierdzenie litewskiego pochodzenia wielu rodzin koszyckich, to ich nazwiska. Dotyczy to końcówki nazwiska -icz, będącą polską formą ruskiego "otczestwa". Np. Staszkiewicz to syn Staszka/Stanisława. Język ruski* był urzędowym językiem na Litwie aż do 1697r. Dopiero potem wprowadzono na Litwie jako język urzędowy, język polski. Przyjrzyjmy się rdzeniom niektórych nazwisk. Molicki - może od ruskiego "molitisia", czyli: modlić się. Padechowicz - może od ruskiego "padochnut", po polsku zemrzeć. Także "ch" w nazwiskach Padechowicz, Ochabowicz, Żychowicz mogło być pierwotnie ruskim "h". 

Współczesne występowanie nazwiska Ochabowicz.

Pochodzenie nazwiska Ochabowicz.

 • Od ochab - błoto, trzęsawisko.
 • Od ochabić* - zostawić, oszczędzić.  


Opis. 

 • *, dopiski autora blogu. 
 • Język ruski*nazywany od XIX wieku także staroukraińskim albo starobiałoruskim, jego wczesna forma staroruskim; w literaturze występuje jako руский языкъ lub русский языкъ – dawny język wschodniosłowiański, którym posługiwano się na Rusi, w Hospodarstwie Mołdawskim i Wielkim Księstwie Litewskim.
 • Ochabić*, gwara śląska. 
 • Ochaby, sołectwo w Polsce położone w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Skoczów, wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, pod tą nazwą jest znana w zapiskach historycznych już od 1305r. 
 • Pohabowszczyzna*, nazwa Pochabowszczyzny w wersji ruskiej, pisana liternictwem łacińskim. 

Bibliografia.

 • Nieznana Szlachta Polska i Jej Herby, Wiktor Wittyg przy współudziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908.
 • Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej, T. XII, Seweryn Uruski, Warszawa 1915.
 • Baza miejscowości kresowych
 • http://www.kami.net.pl/kresy/
 • Epopeja Sarmacka
 • https://www.facebook.com/EpopejaSarmacka
 • geneteka.genealodzy.pl
 • http://geneteka.genealodzy.pl/
 • Moikrewni.pl
 • http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/ochabowicz.html 
 • Rzymsko-katolicka Parafia pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Koszycach
 • http://www.smm.koszyce.parafia.info.pl/?p=main&what=16
 • Salon24.pl 
 • http://niewiarygodne.salon24.pl/561813,nieswiez-odrestaurowany-zamek-radziwillow,2
 • Serwis heraldyczno-genealogiczny
 • http://herby.com.pl/
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny
 • Stankiewicze.pl 
 • http://www.stankiewicz.e.pl/
 • Szl.wikipedia
 • http://szl.wikipedia.org/wiki/Przod%C5%84o_zajta
 • Wcislinski.net
 • http://wcislinski.net/korzenie.gif
 • Wikipedia.pl
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ruski
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_barska
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochaby
 • Ze Szmulowizny i Bródna
 • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/02/Ochabowicze-odnalezieni.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ze Szmulowizny i Bródna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

W trakcie opracowania ... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil facebook'owy blogu:

 • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

Kontakt z autorem blogu:

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
niedziela, 09 lutego 2014 16:34

Polecane wpisy