zeszmulowiznyibrodna

Wpis

sobota, 31 maja 2014

Sikorscy h. Kopaszyna - wywód rodowy w wersji nieco bardziej fantazyjnej...

Herb

Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopaszyna

"Pierwsza wieś Sikorzyce* jest położona w województwie dolnośląskim (powiat średzki, gmina Kostomłoty) i w dokumentach z 1329r. występuje jako Sikorschitz, w 1349r. wymieniona jest jako Czichorschitz, w 1351r. Sykorczicz a w 1361r. jako Sykorsicz. Druga wieś Sikorzyce znajduje się w województwie małopolskim (powiat tarnowski, gmina Wietrzychowice) i według zapisów historycznych istniała już w 1397r. jako własność szlachecka. Jest to ta sama wieś, która jest także wiązana z pochodzeniem Sikorskich herbu Lis (Mzura) i której przynajmniej część ziemi najprawdopodobniej należała w pierwszej połowie XV wieku do Kopaszynów".

Z: http://www.sikorskich.republika.pl/index.html

Tak wygląda podstawowa wersja historia dwóch wsi Sikorzyce związanych z Sikorskimi h. Kopaszyna. Spróbujmy cofnąć się choć trochę dalej...

Prawdopodobny przebieg Szlaku bursztynowego z granicami współczesnych państw.

Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_bursztynowy

Jak widać na powyższej mapce można założyć, że tereny położone w najbliższej bliskości Wrocławia były terenami nie mniej ważnymi...

Odległość ok. 20 km. nie jest zbyt dużą odległością...

Szlak bursztynowy.

 • Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I w. n.e. Początkowo bursztyn był przedmiotem wymiany handlowej, w której pośrednikami byli Celtowie. Pierwsze zorganizowane wyprawy z obszarów Europy południowej po elektron odbywały się w V w. p.n.e. Nie docierały one jednak do wybrzeży Bałtyku, a bursztyn kupowano od celtyckiech pośredników. Dopiero po podboju terenów nad środkowym Dunajem w I w. n.e. Rzymianie rozwinęli handel bursztynem na dużą skalę, organizując kilkoma drogami wyprawy z Panonii nad Bałtyk, szczególnie do Sambii. Szczytowy rozwój tego handlu przypada na III w. a od połowy IV w. wymiana stopniowo zamierała. Ostatnie znane poselstwo Estiów z darami do króla Ostrogotów Teodoryk w Rzymie odbyło się zgodnie z przekazem Kasiodora w 525r. ne. Można przypuszczać, że główna nitka szlaku, poczynając od przełomu I i II wieku n.e., biegła z Wiednia (Vindobona) przez Brno, Kłodzko, Wrocław*, Kalisz (Calisia/Kalisia), Konin (Setidava), Bydgoszcz i Świecie do Gdańska.

SZLAKI BURSZTYNOWE NA TERENIE POLSKI

Szlak bursztynowy: 1. Szlak główny, 2. Szlak, 3. Pracownie bursztyniarskie, 4. Składy bursztynu, 5. Wyroby z II - V w n.e.

Z: http://www.amberinfo.pl/szlaki/polski.html

Historia najbliższych okolic Wrocławia sięga jednak znacznie dalej wstecz. W niewielkiej odległości od Wrocławia jest położona góra Ślęża*, w czasach przed chrystianizacją tych terenów, ośrodek kultu pogańskiego na Dolnym Śląsku...


Tak samo jak prastare są dzieje miejscowości położonych w niedalekiej odległości od Wrocławia, tak samo prastare, prasłowiańskie* jest pochodzenie nazwiska - Sikorski. 

Wywód pochodzenia nazwiska Sikorski i jego potwierdzenie, jest dostępne w rozdziałach blogu,

 

 

Opis.

 • Prasłowiańskie*, zwrot użyty w "Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego" przez Aleksandra Bruknera. Prasłowianie - hipotetyczny lud prehistoryczny, będący bezpośrednim antenatem Słowian, prasłowiańszczyzna w dziejach - to okres trwający około 2000 lat, od początków rozpadu wspólnoty bałto-słowiańskiej (ok. 1500-1300 r. p.n.e.) do rozpadu wspólnoty językowej prasłowiańskiej (VI-VII wiek n.e.).
 • Sikorzyce*, wieś położona w woj. dolnośląskim, pow. średzki, gm. Kostomłoty, położona ok. 20 km. na zachód od Wrocławia i ok. 30 km. od Ślęży. 
 • Ślęża*, najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, wznoszący się na wysokość 718 m n.p.m. Góra stanowiła ośrodek pogańskiego kultu solarnego miejscowych plemion - jego początki sięgają epoki brązu (na terenach Środkowej Europy) ok. 2200 p.n.e.), a upadek przypada na początki chrystianizacji tych obszarów w X i XI w.  
 • Wrocław*, łac. Wratislavia lub Vratislavia, miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego.  Wrocłąw jest historyczną stolicą Śląska oraz Dolnego Śląska. W czasach antycznych w miejscu lub okolicach Wrocławia istniała miejscowość o nazwie Budorigum. Została ona odwzorowana na antycznej mapie Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142-147 n.e. O tym, że miejscowość ta znajdowała się w miejscu lub okolicach Wrocławia, informuje Lexicon Universale Johanna Jacoba Hofmanna, oraz wynika to z położenia wśród innych zidentyfikowanych miejscowości Śląska.

Bibliografia.

 • Słowianie w Europie Wcześniejszego Średniowiecza, Katalog Wystawy, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 1998.
 • Słownik Etymologiczny Języka Polskiego, Aleksander Brukner, Kraków 1926-1927.
 • Imperium Romanum, Historia antycznego Rzymu
 • http://www.imperiumromanum.edu.pl/szlak_bursztynowy.html
 • Kopasina, Kopaszyna, Kopaszyn
 • http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html
 • Sikorskich Republika Pl, Rodzina, Genealogia, Historia
 • http://www.sikorskich.republika.pl/index.html
 • Słownik Etymologiczny Języka Polskiego, Aleksander Brukner
 • http://pl.wikisource.org/wiki/Indeks:S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego_(Br%C3%BCckner)
 • Stowarzyszenie Bursztynowe Wybrzeże, Polski Portal Bursztynowy
 • http://www.amberinfo.pl/szlaki/polski.html
 • Wikipedia.pl
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
 • Ze Szmulowizny i Bródna
 • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/11/Pochodzenie-nazwisk-Sikorski.html
 • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/01/Do-rozdzialu.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ze Szmulowizny i Bródna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ciąg dalszy nastąpi... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil facebook'owy blogu:

 • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

Kontakt z autorem blogu:

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
sobota, 31 maja 2014 22:02

Polecane wpisy