zeszmulowiznyibrodna

Wpis

środa, 04 czerwca 2014

Legenda herbowa rodziny Sasów.

Sas - to rodowe nazwisko mojej prababci Karoliny Sikorskiej. Według rodzinnego przekazu, rodzina Sasów w przeszłości była pochodzenia szlacheckiego. Od wczesnego dzieciństwa słyszałem historie dwie rodzinne z tym związane,

 1. Pierwsza z legend rodzinnych Sasów opowiada o tym, jakoby do rodziny pradziadków Sikorskich zgłosił się adwokat poszukujący spadkobierców o nazwisku - Sas. Okazało się że gdzieś w Niemczech zmarł bogaty krewny mojej prababci Karoliny i zgodnie z testamentem zmarłego poszukiwano jego spadkobierców. Pradziadek Franciszek Sikorski miał na te wiadomości po namyśle powiedzieć: "W takim razie bracia* niech swego dochodzą" i przestał się tą sprawą zajmować. Znając historię tej gałęzi rodzinnej mogę się domyślać, że moi pradziadkowie mieszkali w tym czasie już na warszawskiej Szmulowiźnie (koniec XIX wieku).
 2. Druga z opowieści rodzinnych dotyczących Sasów wspomina lata 30-ste XX wieku. Opowiada tę historię w ten sposób: "Gdy kolejny raz zbyt dlugo mój dziadek Mieczysław Daniłowicz i jeden z bratanków prababci o nazwisku Sas, droczyli się o to który z rodzinnych herbów: Sasów czy Daniłowiczów ma więcej pałek*, do akcji wchodziła prababcia Karolina, która w pewnym momencie ucinała dyskusję jednym zdaniem: "Mietek daj spokój... przecież to my przyjęliśmy Was do herbu...". 

Cała rodzina Sikorscy, Sasowie i Daniłowiczowie byli bardzo zgraną, kochającą i dobrze rozumiejącą się rodziną - zbyt długie i zacietrzewione dyskusje były niepotrzebne. Dziadek dobrze rozumiał sytuację i nigdy nie miał do prababci żadnych pretensji. 

Dziadek Mieczysław odkąd pamiętam zawsze bardzo zdecydowanie twierdził, że herb rodzinny Daniłowiczów to herb Sas.

Ze spisu: Szlachta powiatu łomżyńskiego spisana w 1866r. roku do celów wojskowych. Litera D. 

 • Daniłowicz Apolinary* s. Józefa Daniłowicza i Zofii Daniłowicz z d. Boguskiej, ur. 08.01.1842r. w Duchnach*

Herb Sas.

Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sas_(herb_szlachecki)

Legenda herbowa h. Sas jest dostępna w rozdziale blogu

 

Teraz w ramach wyjaśnienia kwestii czysto heraldycznych... Czy kiedykolwiek była możliwa sytuacja że to Sasowie h. Sas, przyjęli do swojego herbu ród Daniłowiczów ?  


Wśród herbownych h. Sas nie ma nazwiska Sas. Można za to dla nazwiska Sas w polskich herbarzach odnaleźć inne herby,

Z Herbarza Polskiego Tadeusza Gajla.

Godność rodowa - Sas lub Sassen.

 • h. Prus I
 • h. własny.  

Z Księgi Herbowej Rodów Polskich Juliusza hr. Ostrowskiego.

 • Sas, Sassen. Na tarczy ściętej, w polu górnem złotem - pół lwa ukoronowanego czerwonego, w dolnem zaś błękitnem - trzy gwiazdy sześciopromienne złote: dwie i jedna. Nad hełmem w koronie - między skrzydłąmi złotemi i błękitnemi (albo od góry złotemi, od dołu błękitnemi) - sześciopromienna gwiazda złota. Labry z prawej błękitne, z lewej czerwone podbite złotem. Herb przysługujący rodzinie Sass, pochodzenia westfalskiego, w pierwszej połowie XV w. w Inflantach osiadłej. Z nich 1417 Henryk lennikiem* jest arcybiskupa ryskiego*, w XVI stuleciu służyli w wojsku polskiem. Uznani baronami w 7.12.1850 roku.

Herb Sas własny. 

Herbarza Polskiego, Od Średniowiecza do XX wieku, Tadeusza Gajla.

Z Polskiej Encyklopedii Szlacheckiej, S.J. Starykoń-Kasprzycki, Michał Dmowski.

 • Sas vel Sass Baron, Sassen, na tarczy ściętej w polu górnem złotem - pół lwa ukoronowanego czerwonego, w dolnem zaś błękitnem - trzy gwiazdy sześciopromienne złote: dwie i jedna. Nad hełmem w koronie - między skrzydłąmi złotemi i błękitnemi (albo od góry złotemi, od dołu błękitnemi) - sześciopromienna gwiazda złota. Labry z prawej błękitne, z lewej czerwone podbite złotem. Herb przysługujący rodzinie Sass, pochodzenia westfalskiego, w pierwszej połowie XV stulecia w Inflantach osiadłej. Z nich 1417 Henryk lennikiem jest arcybiskupa ryskiego, w XVI stuleciu służyli w wojsku polskiem. Uznani baronami w 7 Grudnia 1850 roku. 

Z Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich Jana Siwika.  

 • Sas vel Sass, vel Sassen, h. własny, rodzina pochodzenia westfalskiego, w I połowie XV wieku osiadła w Inflantach*.

Z Herbarza Polskiego Tadeusza Gajla. 

 • Sas vel Sass, vel Sassen*, h. własnego. Tarcza herbowa podzielona na dwie połowy w poziomie: górna część tarczy herbowej jest w kolorze żółtym z czerwonym lwem w koronie z szeroko rozłożonymi łapami skierowanymi w lewą stronę, dolna część herbu jest w kolorze niebieskim z trzema sześciokątnymi żółtymi gwiazdami (są takie same jak w powyżej widocznym polskim h. Sas) ustawionymi: dwie w górnej części, jedna w podstawie, na samym dole - wszystkie trzy ustawione w trójkąt. W klejnocie są widoczne skrzydła orła: lewe skrzydło jest  w kolorze żółtym, prawe jest  w kolorze niebieskim, pomiędzy skrzydłąmi jest żółta sześciokątna gwiazda. Labry i trzymacze z lewej strony są niebieskie, z prawej są żółte.

Opis własny. 

Inflanty na mapie I Rzeczpospolitej Polskiej. 

Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Inflanty 

 

 

Opis.

 • *, wpis z dopiskami autora. 
 • Bracia*, rodzeństwo prababci Karoliny. 
 • Daniłowicz Apolinary*, mój prapradziadek.
 • Inflanty*nazwa krainy historycznej nad Dźwiną i Zatoką Ryską powstałej w średniowieczu w obrębie posiadłości zakonu kawalerów mieczowych, a zamieszkanej przez plemiona bałtyckie (przodków obecnych Łotyszów) i ugrofińskie (przodków obecnych Estończyków), na których kulturę na przestrzeni wieków wpływała głównie kultura niemiecka, a także skandynawska i polska (szczególnie w Inflantach Polskich/Łatgalii). Dawne Inflanty obejmują terytoria dzisiejszej Estonii i Łotwy.
 • Jest lennikiem arcybiskupa ryskiego*, w 1366r. papież ustanowił królów Polski opiekunem arcybiskupstwa ryskiego.
 • Lennik*, w średniowieczu: człowiek, który za otrzymaną ziemię (lenno) lub pieniądze zobowiązany był do świadczenia usług dającemu to lenno; wasal.
 • Nadrenia Północna-Westfalia*, kraj związkowy w zachodniej części Niemiec. Stolicą kraju związkowego jest Düsseldorf.
 • Pałka*, w części herbu zwanego: Koroną Rangową która określała tytuł noszony przez właściciela herbu, zwykły szlachcic miał prawo do korony z 5 pałkami, baron z 7 pałkami, hrabia z 9, a książę ma prawo do mitry książęcej i płaszcza. 
 • Szymon (Simon) Okolski* herbu Rawicz, inne formy nazwiska: Fr. Simon de Camenacia, 1580-1653, polski dominikanin, teolog, historyk i heraldyk.
 • Wasal*łac. vassus, z celt. gwas, sługa, we wczesnym średniowieczu osoba wolna oddająca się pod opiekę seniora w akcie komendacji. W zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną.
 • Westfalia*kraina historyczna w Niemczech, między miastami Dortmund, Münster, Bielefeld i Osnabrück.Obecnie część kraju związkowego. Obecnie część kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia*. Północno-wschodnia część historycznej Westfalii leży w obrębie Dolnej Saksonii.
 • Wojciech Strepa* Strzępski

Bibliografia.

 • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa po 2010.
 • Herbarz Polski, Kacper Niesiecki, Lipsk 1839-1845. 
 • Herbarz Polski, Od Średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007. 
 • Księga Herbowa Rodów Polskich, Juliusz hr. Ostrowski, Warszawa 1897. 
 • Polska Encyklopedia Szlachecka, S.J. Starykoń-Kasprzycki, Michał Dmowski, Warszawa 1935. 
 • Instytut Heraldyczny Rotrii, Podstawy Heraldyki
 • http://www.rotria.boo.pl/ih/index.php?id=zasady
 • Herbarz Polski, Polisch Armorial
 • http://gajl.wielcy.pl/
 • KatalogSzlachty.com
 • http://katalogszlachty.com/
 • Słownik Języka Polskiego SJP
 • http://sjp.pl/
 • Wikipedia.pl
 • http://wikipedia.pl/
 • Ze Szmulowizny i Bródna
 • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/05/Karolina-Sikorska-z-d-Sas.html 
 • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/07/Prapradziadek-Maciej-Sas.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ze Szmulowizny i Bródna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ciąg dalszy nastąpi... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil facebook'owy blogu:

 • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

Kontakt z autorem blogu:

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
środa, 04 czerwca 2014 13:50

Polecane wpisy