zeszmulowiznyibrodna

Wpis

niedziela, 28 grudnia 2014

Gdzie w przeszłości mieszkali Piekarzewscy ? cz. 2.

Królewo, dawniej Krolievo. 

Wieś i folwark nad rzeką Wkrą, pow. płoński, gm. Szumlin, par. Królewo, odl. 12 w. od Płońska, ma kościół parafialny drewniany, karczmę, 40 domów, 464 mieszkańców, 724 morgów gruntu, 32 nieużytków. W 1827r. Królewo było wsią rządową i miało 27 domów, 217 mieszkańców. Tutejszy kościół parafialny fundować mieli właściciele Królewa Idzikowscy, aktu erekcji nie ma. Obecny kościół wystawił w 1629r. z drzewa biskup płocki Łubieński* podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (lub bp. Baranowski). Parafia Królewo, dekanat Płoński, 1550 dusz. Tradycja miejscowa mówi, iż okolica dzisiejszego Królewa miała być nieprzebytą puszczą, gdzie zjeżdżał często na łowy król Jan Sobieski i tam, nad brzegiem wspomnionej rzeki, upodobał sobie miejsce na którem dłużej niekiedy z całym swoim przebywając dworem zapragnął wznieść świątynię, gdzieby Bogu mógł złożyć dank należny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Król Jan III Sobieski.

Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski

Woli królewskiej stało się zadość, a miejsce to od fundacyi królewskiej - Królewem przezwano, tam zaś gdzie dwór się mieścił naprzeciw kościoła po drugiej stronie rzeki dla uczczenia zapewne zwycięzcy z pod Wiednia nazwano miejscowość "Sobieski". Nazwę tę do dziśdnia zachowuje osada tamże leżąca złożona z kilkunastu domostw (osiadłości) gospodarczych tu i ówdzie nad rzeką porozrzucanych. Że opowiadanie to odnośnie do erekcyi Królewa i Jońca (obacz) nie wytrzymuje zupełnie krytyki historycznej, dosyć jest powołać się na pewnego rycerza z domu Idzikowskich, który w XIVw. zbudował we wsi Królewo kaplicę i umieścił w niej relikwie św. Zygmunta sprowadzone z Burgundii (Paprocki; Herby Rycerstwa). W Jońcu zaś w dniu 9 czerwca 1480r. zmarł Kazimierz książę Mazowiecki, biskup płocki Firlej, nadaje plebanowi jonickiemu dziesięcinę na wsi Jońcu (Akta kościoła jonieckiego). 

W średniowieczu. 

  • W 1468r. bp płocki rozstrzygnął, że dziesięcina snopowa z ról szlachetnego Mikołaja Porosza z Niewikli będzie pobierał pleban w Królewie, mimo że Niewikl należy do par. Płońsk, role te bowiem Porosz odkupił od Malanki dziedzica z Proszkowa, skąd dziesięcinę snopową i folwarczną pobierał pleban w Królewie.

 

Stanisław Łubieński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bp. Stanisław Łubieński* h. Pomian, 1574-1640.

Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%81ubie%C5%84ski

 

Bibliografia.

  • Genealogia, Stankiewicze z przyjaciółmi
  • http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=1
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
  • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
  • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu
  • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
  • Wikipedia.pl
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ciąg dalszy nastąpi... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil facebook'owy blogu:

  • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

Kontakt z autorem blogu:

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
niedziela, 28 grudnia 2014 15:51

Polecane wpisy