zeszmulowiznyibrodna

Wpis

niedziela, 09 sierpnia 2015

... Piotr Sląka, dziedzic z Rutki i dzierżawca z Małogoszczy oraz Feliks Natkowski z Zaborza złożyli osobistą przysięgę...

Rok 1508 - Zarzut nieszlachectwa.

Działo się na sądzie sejmowym w Krakowie, w pierwszy poniedziałek po niedzieli Invocavit, roku 1508 (dnia 3 marca). Nr 63.

"... Rzeczony zaś Stanisław, zgodnie z statutami królestwa, postawił przed oblicze [sądu] sześciu świadków spośród szlachty, których sam Mikołaj przyjął wobec sądu. Z nich dwóch szlachty, mianowicie Piotr Sląka, dziedzic z Rutki i dzierżawca z Małogoszczy oraz Feliks Natkowski z Zaborza złożyli osobistą przysięgę, że szlachetny Stanisław Sikorski z Nowego Rybia jest ich bratem, pochodzącym i zrodzonym z przodków ich ojca, z ich klejnotu, zwanego Kopeszyna, w polu czerwonym. Ponadto dwóch innych świadków po babce z ich ojca sprowadził rzeczony Stanisław dla świadectwa, mianowicie szlachetnych: Mikołaja Thal z Kazimierzy oraz Marcina z Wojciechowa, którzy także gotowi byli i zechcieli  po tymże Stanisławie Sikorskim złożyć przysięgę, że tenże Stanisław i brat ich, pochodzi i zrodził się po ich babce ze strony ojca oraz z odziedziczonego po babce klejnotu, zwanego Bibersztyn, przedstawiającego róg jeleni... ".

Starodawne Prawa Polskiego Pomniki T. VI. Kraków 1880. 

"... jest ich bratem, pochodzącym i zrodzonym z przodków ich ojca, z ich klejnotu, zwanego Kopeszyna, w polu czerwonym ".

  • 1410r. Budek z Zaborza h. Kopaszyna jest uczestnikiem Bitwy pod Grunwaldem 15.07.1410r.
  • 1410r. Slanka de Rudek h. Kopaszyna jest uczestnikiem Bitwy pod Grunwaldem 15.07.1410r.
  • 1410r. Budek z Zaborza h. Kopaszyna jest uczestnikiem Bitwy pod Koronowem 10.10.1410r. podczas której odznaczył się swoją bitnością. 

 

Opis.

  • Slanka, Słąka, Słąnka, Słąkowski - zmiany w zapisie nazwiska od Slanka de Rudek h. Kopaszyna uczestnika Bitwy pod Grunwaldem 15.07.1410r. do jego potomków noszących nazwisko Słąkowski.
  • Budek z Zaborza, Feliks Natkowski z Zaborza - Budek z Zaborza h. Kopaszyna uczestnik Bitwy pod Grunwaldem 15.07.1410r. i jego krewny-potomek potwierdzający szlachectwo Stanisława Sikorskiego h. Kopaszyna.

Bibliografia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze Szmulowizny i Bródna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ciąg dalszy nastąpi... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil facebook'owy blogu:

  • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

Kontakt z autorem blogu:

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu. 

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
niedziela, 09 sierpnia 2015 12:23

Polecane wpisy