zeszmulowiznyibrodna

Wpisy

 • środa, 27 lutego 2013
 • niedziela, 24 lutego 2013
  • Daniłowicze na ul. Hożej, koniec XIX wieku.

   Feliks Daniłowicz s. Józefa i Zofii z domu Boguska małżonków Daniłowicz.

   1880r. Par. Wszystkich Świętych w Warszawie.

   • Działo się w Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dnia 8/20 stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku o godzinie szóstej i pół po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Flisińskiego, obywatela  i Michała Kadelskiego, felczera, zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Feliksem Daniłowicz /Feliksem Daniłowicz/, kawalerem, …., lat dwadzieścia dwa, urodzonym we wsi Podbiel, Łomżyńskiej guberni, synem Józefa i Zofii z domu Boguska /z Boguskich/ małżonków Daniłowicz, zamieszkałym w Warszawie na ulicy Hożej pod numerem tysiąc czterysta czterdziestym piątym w parafii Św. Barbary i Jadwigą Lenkiewicz /Jadwigą Lenkiewicz/, panną przy matce, lat dwadzieścia siedem, urodzoną w mieście Janowie, Lubelskiej guberni, córką Jana i Julianny z domu Łukasiewicz /z Łukasiewiczów/ małżonków Lenkiewicz, zamieszkałą w Warszawie na ulicy Grzybowskiej pod numerem tysiąc  pięćdziesiątym dziewiątym w tutejszej parafii. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafiach: Św. Barbary i tutejszej dnia 23.12/04.01. tego roku i w dwie następujące po sobie niedziele. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijny obrzęd małżeństwa został odbyty przez księdza Juliana Biały tutejszego wikariusza. Akt ten po przeczytaniu przez nowożeńców, świadków i przez nas podpisany.
    Feliks Daniłowicz, Jadwiga Lenkiewicz, Jan Flisiński, Michał Kadelski. 

   "... Urodzoną w mieście Janowie, Lubelskiej guberni ...".

   Janów Lubelski, miasto woj. lubelskie, pow. janowski.

   "... Zamieszkałym w Warszawie na ulicy Hożej pod numerem tysiąc czterysta czterdziestym piątym w parafii Św. Barbary ...".

   Numer 1445 na ul. Hożej współcześnie można umieścić po lewej stronie budynku, którego właścicielem jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Hoża 53. Obecna numeracja posesji 1445 - to ul. Hoża 51.  

   Dom Prowincjonalny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Warszawa, ul. Hoża 53, rozpoczął działalność w 1874r.

   Fragment ulicy Hożej 51 i 53.

   Na zdj. fragment posesji nr. 1445, to Sklep Firmowego Masarni Wohyn ul. Hoża 51. Po lewej stronie jest wejście do firmy "Serwar", przed II wojną światową właścicielem posesji był Związek Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich.

   W głębi ul. Hoża 55, drugie wejście na posesję 1445 od ul. Hożej w 1880r. Pod tym numerem przez kilkadziesiąt lat mieściła się słynna warszawska Fabryka Wyrobów ze Srebra i Bronzu Braci Łopieńskich, założona w 1862r.

   Ul. Hoża* i ul. Wspólna na skrzyżowaniu z ul Leopodyny.

   Ul. Hoża i ul. Wspólna na skrzyżowaniu z ul Leopodyny, ul. Emilii Plater. Przy ul. Emilii Plater widoczny jest kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem Św. Piotra i Św. Pawła, naprzeciw niego usytuowany jest Ogród Pomologiczny w którym przed 1885r. mieszkał i pracował Apolinary Daniłowicz, mój prapradziadek. Kolorem czerwonym zaznaczona jest posesja 1445 na Planach Warszawy rodziny Lindleyów ok. 1900r.  

    

   Zdjęcie i fragment planu można obejrzeć również na facebooku:

   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.350716715044184.1073741825.227345097381347&type=1#!/photo.php?fbid=350717015044154&set=a.350716715044184.1073741825.227345097381347&type=1&theater

   Półgodzinny spacer po ul. Hożej i ulicach leżących w pobliżu posesji nr. 1445, miejsca gdzie pod koniec XIX wieku mieszkali na ul. Hożej Daniłowicze, jest dostępny na facebooku:

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=348009675314888&set=a.348009628648226.80523.227345097381347&type=1&theater

    

   Bibliografia.

   • Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy, Robert Marcinkowski, Warszawa 2003.
   • Inżynierowie bez granic*, Lindleyowskie plany Warszawy przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 2006.
   • Plan Miasta Stołecznego Warszawy, Zarząd Miejski w m. st. Warszawie, Dział Regulacji i Pomiarów, Warszawa 1935.
   • Plany Lindleyów ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy http://www.warszawa.ap.gov.pl/lindley/index.html
   • Plany Lindleyów, arkusz 15 http://www.warszawa.ap.gov.pl/lindley/plany/PL-072-1001-0-734R-0015-02.jpg
   • Plany Lindleyów, arkusz 19 http://www.warszawa.ap.gov.pl/lindley/plany/PL-072-1001-0-734R-0019-02.jpg 
   • http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1045/08arbud27_nr_8_9.pdf
   • http://madein.waw.pl/zaklady/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=235
   • http://www.muzeum-miedzi.art.pl/wystawy-czasowe/389-bracia-opiescy-polska-sztuka-dekoracyjna-xix-xxw.html
   • http://www.siostryfranciszkanki.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=70
   • http://www.siostryfranciszkanki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=105
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://spacerkiempowarszawskichlazienkach.blox.pl/html

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Daniłowicze na ul. Hożej, koniec XIX wieku. ”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 24 lutego 2013 15:15
  • Wolbrom, 1928r.

   Dzięki uprzejmości dalszych krewnych, otrzymałem skan jednej z pocztówek która w przeszłości należała do dziadka Mieczysława.

   Pocztówka wydana nakładem R. Cisowskiego z Wolbromia.

   Wysłał Feliks Sas, do Mieczysława Daniłowicza, Poręba Dzierżna, 20.05.1928r. 

    

   W prawym górnym rogu napis: "Ucałujcie ciocię od nas".

   Ciocia - prababcia Karolina Sikorska z d. Sas.

   Poręba Dzierżna, wieś, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie, położona w odległościach od,  

   • Buku*1, ok. 7 km.
   • Gołczy*2, ok. 8 km.
   • Kamienicy*1, ok. 7 km.
   • Miechowa*1, ok. 10 km.
   • Wielkanocy*1, ok. 9 km.
   • Wolbromia*2, ok. 4 km.

   W tym czasie rodzina Sasów miała kontakty z innymi gałęziami rodzinnymi o tym samym nazwisku w Sosnowcu i w Krakowie.

   W odległości ok. 25 km od Wolbromia, położone jest Zawiercie.

   • Sas Henryk, l. 23, 89 ZDH w Zawierciu, Chor. Zagłębiowska, zginął w 1944r. w Konzentrationslager Auschwitz. 

   Opis. 

   • *1 - wieś.
   • *2 - miasto.

   Na facebooku:

   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.347882665327589.80515.227345097381347&type=1#!/photo.php?fbid=347882681994254&set=a.347882665327589.80515.227345097381347&type=1&theater

    

   Bibliografia.

   • Szare Szeregi, Harcerze 1939-1945, t. 1, 2, 3, Warszawa 1988.
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   W trakcie opracowania ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://spacerkiempowarszawskichlazienkach.blox.pl/html

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 24 lutego 2013 11:02
  • Panna służąca.

   Prababcia.

   Daniłowicz Józefa z d. Piotrowicz*, ur. 27.02.1865r. w Kopojnie, zm. 01.11.1951r. w Warszawie, c. Piotrowicz* Leopolda i Piotrowicz* Marcjanny z d. Korbaleskiej.

   Korbaleski, Korbalewski; obywie wersje nazwiska występują w dokumentach rodzinnych.

   Piotrowicz*, rodzinne nazwisko prababci po wyjściu za mąż w Warszawie pod koniec XIX w. uległo zniekształceniu. W pierwotnym brzmieniu i pisowni, w Wielkopolsce rodzina prababci nosiła nazwisko Piotrowski.  

   Korbalewski.

   Par. Białków Kościelny.

   • 1810r. Korbalewska Anna Karolina*, 1.
   • 1823r. Korbalewski Bogumił l. 23, s. Piotra i Anny, i Elżbieta Jantz l. 28, wdowa, z d. Markiewicz c. Franciszka i Marianny*, 2.

   Par. Karmin.

   • 1873r. Korbalewski Stephanus l. 23 i Antczak Veronica l. 19*, 2. 
   • 1895r. Kałużny Paulus l. 24 i Korbalewska Marianna l. 20*, 2. 

   Par. Kuczków.

   • 1854r. Markiewicz Thomas  l. 34 i Korbalewska Josepha l. 28*, 2. 

   Par. Osiek Wielki.

   • 1859r. Korbalewski Wojciech l. 24, s. Bogumiła i Marianny, i Józefa Drondziewicz Józefa l. 22, c. Józefa i Konstancji, par. Osiek Wielki.

   Par. Ostrowite.

   • 1882r. Korbalewski Jakub l. 29 s. Wojciech i Ewy z d. Dudek, i Tuliszowna Marianna l. 22 c. Tulisz Jana i Tulisz Katarzyny z d. Butkowskiej*, 2.  

   Par. Pogrzybów.

   • 1888r. Korbalewski Philippus l. 20 i Wojtczak Agnes l. 30*, 2.  

   Par. Słaboszew.

   • 1871r. Sieradzki Stanislaus l. 24 i Korbalewska Agnes l. 22*, 2.   

   Opis.

   • *1 - Akt Chrztu.
   • *2 - Akt Ślubu.
   • *3 - Akt Zgonu. 

   Bibliografia.

   • ... 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://spacerkiempowarszawskichlazienkach.blox.pl/html

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 24 lutego 2013 06:23
 • sobota, 23 lutego 2013
 • piątek, 22 lutego 2013
 • czwartek, 21 lutego 2013
  • Sławetny Szymon Sikorski, Burmistrz m. Jędrzejowa 1794r.

   Parafia Szewna wieś w woj. i pow. sandomierski, własności w 1783-1784r.

   • Chmielow, części 2, Dębińska 1.
   • Chmielow, części 2, Karski 2.
   • Częstocice, Rogaliński.
   • Gromadzice, Grodecki cześnik pilzneński.
   • Jędrzejów, części 2, Dowbor 2.
   • Jędrzejów, części 2, Izabella Małachowska z d. Humiecka, kanclerzyna koronna 1.
   • Jędrzejowice, Rogalinski.
   • Miłkow, Dowbor.
   • Ostrowek, Izabella Małachowska z d. Humiecka, kanclerzyna koronna 1.
   • Szewna, biskup krakowski.
   • Świerna, Rogalinski.
   • Wodzirad, części 2, Dębinska 2.
   • Wodzirad, części 2, Izabella Małachowska z d. Humiecka, kanclerzyna koronna 1.
   • Zurawka deserta, części 2, Borzykowski 2. 
   • Zurawka deserta, części 2, Popiel, kasztelan sandomierski 1.

   Z opracowania Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego, na przełomie XVIII i XIX wieku, Dr. Antoni Artymiak.

   "Wybory władz miejskich, odbywały się podobnie jak w innych miastach Polski rokrocznie, w styczniu, w ratuszu. Nowe władze zatwierdzali, zgodnie z istniejącymi przepisami, panowie dziedziczni, w Jędrzejowie opat o.o. cystersów"   

   Władze miejskie, Jędrzejów 1794r.

   Wójt.

   • Zacnie Sławetny Woyciech Długosz. 

   Burmistrzowie.

   • Sławetny Stanisław Ogonowski.
   • Sławetny Szymon Sikorski.

   Radni.

   • Tomasz Ciężartowic.
   • Franciszek Golański.
   • Jan Danecki.
   • Jan Smorągiewicz.

   Ławnicy.

   • Paweł Krzyzkiewicz.
   • Andrzej Piątkowski.
   • Kazimierz Tryarski.
   • Iakob Woliński.

   Niestety nie zachowały się dokumenty o stanowiskach miejskich w tym samym roku, w Proszowicach. Z zachowanych dokumentów wynika jednoznacznie że najważniejsze urzędy miejskie i rzemieślnicze w Proszowicach, pod koniec XVIII wieku trzymały w swoich rękach rodziny skoligacone z Sikorskimi i Wciślińskimi.

   Proszowice, urzędy miejskie, schyłek XVIII wieku.

   • 1782r. Biechoński Franciszek*, 2.
   • 1783r. Biechoński Franciszek*, 2.
   • 1783r. Biechoński Franciszek*, 1.
   • 1784r. Sikorski Jan*, 2.
   • 1785r. Biechoński Franciszek*, 1.
   • 1785r. Ćwikleński Józef*, 5.
   • 1786r. Biechoński Franciszek*, 1.
   • 1786r. Biechoński Franciszek*, 2.
   • 1788r. Chmurzyński Antoni*, 4.
   • 1789r. Ćwikliński Józef*, 1.
   • 1796r. Biechoński Franciszek*, 3.
   • 1812r. Biechoński Piotr*, 1.

   Cechmistrze Cechów Rzemieślniczych.

   • 1785r. Chmurzeński Antoni, kowale i powroźnicy.
   • 1785r. Ćwikleński Józef, rzeźnik.  

   Oznaczenia.

   • * 1, burmistrz.
   • * 2, poborca hiberny.
   • * 3, wójt.
   • * 4, podwójt.
   • * 5, rajca.  

    

   Sławetny.

   Znaczenie słowa na stronach internetowych.

   1. Nie należy zapominać o tym, że jest to słowo nacechowane, o odcieniu ironicznym. To in. okrzyczany, sławny z czegoś - zwłaszcza niechlubnego a. niebędącego tak naprawdę powodem do chluby), taki o którym jest głośno: Ten sławetny wirus potrafi zaszkodzić każdemu programowi. Sławetny to zatem nie to samo co sławny – i warto o tym pamiętać.
   2. Sławetny -ni, sławny - z odcieniem ironicznym, głośny, taki, o którym zbyt dużo się mówi, okrzyczany, osławiony, sławetny gród - o małym miasteczku.
   3. 1. taki, o którym dużo się mówi, wsławiony czymś niechlubnym; głośny, okrzyczany;
    2. dawniej: cieszący się sławą; sławny, słynny, rozgłośny.

   Dopiero na trzeciej stronie internetowej znalazłem wyjaśnienie tego określenia w języku staropolskim. Zakładam że jest prawdziwe, bo trudno założyć że w dokumencie z 1655r. o sławetnym chirurgu królewiczu Karolu Ferdynadzie mówiono lub pisano z ironią,

   • "Przywilej Jana Kazimierza z r. 1655, będący potwierdzeniem nowej ustawy, która, gdy dawniej sza okazała się niedostateczną, ułożona została przez zebranych w tym celu sławetnych: Wojciecha Radziwina i Jakóba Porazińskiego, starszych zgromadzenia, Jana Lancberga, chirurga Jego Kr. Mości i Andrzeja Rydlickiego, Stanisława Egera i Tomasza Pradela, chirurgów królewicza Karola Ferdynanda, tudzież Tomasza Jurkiewicza i Jana Kolańskiego, majstrów cechowych. Uchwalili oni 21 artykułów, które po przejrzeniu ich w szerszem gronie braci cechowych i uznaniu za dobre, złożone zostały urzędowi radzieckiemu miasta Warszawy, a następnie królowi".

   lub w ten sam sposób pisano o Sławetnym zgromadzeniu kupców miasta Warszawy.

   • "Miasta polskie, osiadłe na prawie magdeburskiem, otrzymywały buławy sprawiedliwości. Starsi i mistrze w cechach rzemieślniczych noszą podczas uroczystych procesyi buzdygany. „Sławetne zgromadzenie kupców miasta Warszawy” posiada dwie takie odznaki".

    

   Bibliografia. 

   • Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego, na przełomie XVIII i XIX wieku, Dr. Antoni Artymiak, Jędrzejów 1939.
   • Polski bez błędów, Poradnik językowy dla każdego, Magdalena Tytuła, Marta Łosiak, Warszawa 2008 http://portalwiedzy.onet.pl/141305,,,,slawetny,haslo.html
   • Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, Zygmunt Gloger, Warszawa 1900-1903  http://literat.ug.edu.pl/glogers/0003.htm
   • http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=57299
   • http://www.sjp.pl/s%B3awetny

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   W trakcie opracowania ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 lutego 2013 19:02
  • Sikorscy ze Słaboszowa i wsi leżących w pobliżu ....

   Pomiędzy Miechowem, Książem Wielkim a Proszowicami, leży wieś Słaboszów.

   Wsie na terenie gm. Słaboszów: Dziaduszyce, Janowice, Nieszków, Pieczenięgi - współcześnie nie istniejąca, Słupów.

   • Słaboszów-Dziaduszyce, 1*.
   • Słaboszów-Janowice, 2*.
   • Słaboszów-Nieszków, 3*
   • Słaboszów-Pieczenięgi, 4*.
   • Słaboszów-Słupów, 5*.
   • Słaboszów 6*.

   Słaboszów, w dokum 1212r. Slavosow, XV w. Slaboschow, ...

   Parafia Słaboszów w woj. krakowskim, pow. ksiązki, własności 1783-1784r.

   • Buszkow, Stocki.
   • Dziaduszyce, 1*, Grodzicka, kasztelanowa.
   • Dzwikały, Chwalibog.
   • Gluzy folwark, Grodzicka, kasztelanowa.
   • Ilkowice, Zielinski.
   • Janowice, 2*, Chronowski.
   • Kropidło, Dąbski, podkomorzy krakowski.
   • Nieszków,  3*, Dąbski, podkomorzy krakowski.
   • Pieczyniegi,  4*, Skrzyński, starosta dołhański.
   • Rzędziny, Kapituła krakowska.
   • Rzemienice, Kapituła krakowska.
   • Słaboszów, Dąbski, podkomorzy krakowski.
   • Słupów, 5*, Grodzicka, kasztelanowa.
   • Święcice, Skrzyński, starosta dołhański.
   • Toporow folwark, Grodzicka, kasztelanowa.
   • Wymysłow folwark, Dąbski, podkomorzy krakowski.

   Sikorscy.

   Akty Chrztów.

   • 1682r. Sikorski Krystyna Marianna, c. Marcina i Elżbiety, 1*.
   • 1683r. Sikorski Mikołaj, s. Marcina i Elżbiety, 1*.
   • 1686r. Sikorski Zofia, c. Marcina i Elżbiety, 1*.
   • 1687r. Sikorski Józef, s. Marcina i Elżbiety, 3*.
   • 1687r. Sikorski Kazimierz, s. Marcina i Elżbiety, 3*.
   • 1687r. Sikorski Agnieszka, c. Marcina i Zofii, 2*.
   • 1688r. Sikorski ?, ?. Marcina i Elżbiety, 4*.

   Akty Śłubów.

   • 1605r. Markowicz Jan i Berkówna Zofia, 6*.
   • 1664r. Sikorski Marcin i Markówna Maryna, 5*.

   Rody.

   • Berkowski h. Wczele, 1600r, potw. 1884r. woj. lubelskie, pomorskie.
   • Markowicz h _, 1531r. Nierzwica, Niedrzwica, pow. lubelski, woj. lubelskie.

   Sobieszczany, 1403 Sobescian, Sebescian, Sobyescziani, 12 km od Bełżyc, woj. lubelskie.

   • 1531r. Szlachta bez kmieci. Stanisław Hynek z bratem 1 1/2 ł.; Wawrzyniec Koza - wzgl. Leonard, i Jan Niemierza 2 ł.; Piotr Markowicz z Niedrzwicy 1/2 ł; Maciej Fudalej 1/4 ł.; Jan Rożniata 1 ł.; Mikołaj Dzierżek 1/2 ł.; Jan Zapadło 1/2 ł.; Jan Blaszka i Jakub Skoczek 1/4 ł.; Mikołaj Zapadło s. Jana 1/4 ł.; Apolonia i Michał Reginulth, Erginuld 1/2 ł.; Jan Witek 1/2 ł; Andrzej Blaszka 1 ł.; Jan Wiecheć - wzgl. Mierzek 1/2 ł.; Jakub Suseł „Szussol, Svsol” 1/4 ł.; Jan Niziołek 1/4 ł.; Szymon, Mikołaj, Jan Skarbkowie, wzgl. Okrawkowie 1 ł.; Jan Reginulth - wzgl. Regnuld, Goraj 1 ł.; Bernard i Jan 1/2 ł.; Jakub Kolczek 1/2 ł.; Jan Blaszka s. Andrzeja 1/4 ł.; Jakub Blaszka 1/2 ł.; Apolonia Biedrzyna 1/4 ł.; Andrzej Przybyło 1/2 ł.; 1531 Marcin Koźmiński i Jakub Pióro 1 ł.; Jan Koźmiński z Łubek 1 ł.

   Słaboszów byłby takim samym miejscem jak wiele innych które odwiedziłem podczas swoich poszukiwań, gdyby nie jeden interesujący przypadek znajomego mi nazwiska ...

   Wcisłowski.

   Akty Zgonów.

   • 1832r. Wcisłowski Jan, 3*.

   Nie jest to co prawda nazwisko mojej 4 x babci - Sikorskiej z d. Wci/e/ślińskiej, jednak jest bardzo, bardzo podobne ...

   Przyjmując że Sikorscy ze Słaboszowa, są przodkami Wojciecha Sikorskiego, burmistrza Proszowic w 1726r. naturalną wydaje się być sytuacja że wśród właścicieli domów i mieszkańców Proszowic za lata: 1551, 1564, 1769 nie znalazłem ani jednego Sikorskiego. Jak widać nie trzeba było mieszkać w Proszowicach by w tym samym czasie być burmistrzem tego królewskiego wówczas miasta. W późniejszych latach Sikorscy osiedli w Proszowicach, we wcześniejszych latach w tym mieście również handlowali i tworzyli koligacje rodzinne z Łakomskimi i Wciślińskimi.

   Z Proszowice, Zarys dziejów do 1939r. pod redakcją prof. Feliksa Kiryka.

   "Podstarości proszowiccy należeli co prawda do stanu szlacheckiego, ale na ogół do rodów nie obdarzanych urzędami ziemskimi. Zaliczali się do szlachty urzędniczej, ubogiej i wątpliwego herbu, a w początkach XVI wieku wywodzącej się nawet z miejscowego patrycjatu".  

   Parafia Proszowice, w woj. krakowskim, pow. proszowicki, własności 1783-1784r.

   • Gniazdowice, Otwinowski.
   • Gorka, Dominikanie krakowscy.
   • Jakubowice, Michałowski.
   • Klimontow, Benedyktynki stania.
   • Kowary, Dobienski.
   • Łaganow, Stadnicki.
   • Makocice, części 2, Benedyktynki stania.
   • Makocice, części 2, Stadnicki.
   • Opatkwice, Prymas ksze.
   • Proszowice miasto, zapewne Eminowicz.
   • Stagniowice, Michałowski, gen. major wojsk koronnych.
   • Szczytniki, Dębińska, starościna wolbromska.

    

   A jak opisywano jeden z herbów Sikorskich już w XIX wieku, zapraszam do jednego z rozdziałów blogu: Kopasina, Kopaszyna, Kopaszyn.   

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/2013/02/Tajemnice-znaku-Stradomczyka-1470r.html

    

   Bibliografia.

   • ...

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   W trakcie opracowania ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 lutego 2013 06:51
 • środa, 20 lutego 2013
 • wtorek, 19 lutego 2013
  • Zofia Sas z d. Zięba.

   Rodziny Ziębów ze Słaboszowa i Książnicy Wielkiej, Małopolska.

   Aktualne rozmieszczenie osób o nazwisku Zięba w Polsce.

   Nazwisko Zięba w dokumentach średniowiecznych.

   • 1437r. Stanisław Golanka, kmieć z Machnówki k. Dukli oświadcza przed sądem grodzkim sandomierskim, że zranił Michała syna Mad ..., lecz zapłacił za to i zadośćuczynił, co może poświadczyć Hanek. Jakub Skopk ... mieszczanin sandomierski ręczy za Golankę, że ów w określonym terminie stawi się w Machnówki k. Dukli, gdzie zostanie osądzony o główszczyznę przez sołtysa z Machnówki k. Dukli - Niecieckiego Nyeczeczki. W przeciwnym razie Jakub zapłaci 10 grzywien krewnym Michała, a sołtys Nieciecki wyda go sądowi prawa polskiego. Jeśli zaś pan Mikołaj Zięba, wojski sandomierski, nie będzie mógł przybyć w wyznaczonym terminie do Machnówki k. Dukli, to winien sołtysa o tym powiadomić i wówczas ustalą inny, dogodny termin.
   • 1468r. Pracujący kmiecie z Kokoszczyna k. Poznania Jakub włodarz, Mikołaj Zięba, Maciej Zięba, Wojciech Wachno, Mikołaj Maćkowic solidarnie kupują dzies. snop. /z ról kmiecych/ w Jeziorach /Wielkich k. Kórnika, pow. pyzdreński/, od Mikołaja plebana w Sobocie.
   • 1527r. Bobowa. Sąd królewski wyrokuje w sprawie między: 1. Przecławą Szalowską ż. Adama, 2. Krzysztofem, Drużyjaną i Zofią dziećmi /Katarzyny c. Klemensa Turskiego/ i Mikołaja Bobowskiego oraz 3. Mikołajem Mikoszem, Barbarą i Ewą /ż. Hieronima Chyszowskiego/ dziećmi Mikołaja Chotowskiego /i Zofii c. Klemensa Turskiego/ o podział „fortalitii” J. i wsi przynależnych ze spuścizny po Piotrze Turskim ... Do części Bobowskich mają należeć: kmiecie Wawrzek i Maciej Rasocha we wsi Wilczyska, kmiecie Maciej Obłąk, Paweł Chomek i zagrodnik Zięba we wsi Jeżów k. Bobowej.

   Najstarsze dostępne zapisy parafialne.

   • 1632r. Zięba Anna, c. Wojciecha i Józefa, Słaboszów-Słupów.
   • 1637r. Zieba Dorota, c. Wojciecha i Zofii, Słaboszów-Słupów.
   • 1648r. Zięba Tomasz, s. Wojciecha i Zofii, Słaboszów-Słupów.
   • 1656r. Zięba Anna, c. Marcina i Reginy, Książnica Wielka.
   • 1653r. Zięba Katarzyna, c. Marcina i Reginy, Książnica Wielka.

    

   Bibliografia.

   • ...

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   W trakcie opracowania ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Zofia Sas z d. Zięba. ”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   wtorek, 19 lutego 2013 20:37
  • Rodzina Sasów - Miechów, Gołcza, Książ Wielki i pobliskie miejscowości.

   Sas, Sass, pochodzenie nazwiska.

   • 1252r. od mieszkaniec Saksonii.
   • XV w. od herbu szlacheckiego.

   Nie mam na razie możliwości 100% potwierdzenia danych które pojawią się w tym rozdziale, jednak opieram się na podstawowym założeniu. Rodzina moich przodków o nazwisku Sas, była rodziną która w XIX wieku była rodziną skromnych, niezamożnych ludzi. Koligacje rodzinne Sasów z XIX wieku, to Miechów, Gołcza, Wielkanoc i pobliskie miejscowości.   

   W takim razie zaczynając od,

   3 X dziadka,

   • 1846r. Sas Michał, zm. 1846r. w Biskupicach, par. Miechów, ż. Józefa Karcz, s. Sasa Marcina i Sas Zofii z d. Zięba. 

   brata 3 x dziadka,

   • 1844r. Sas Stanisław, zm. 1844r. w Biskupicach, par. Miechów, s. Sasa Marcina i Sas Zofii z d. Zięba.

   i jednego z synów 3 x dziadka,

   • 1829r. Sas Wincenty, zm. w wieku 3 mies. 1829r. w Książu Wielkim, s. Sas Michała i Sas Józefy z d. Karcz.

   W drugiej połowie XIX wieku w Biskupicach mieszkali również inni Sasowie 

   • 1875/6r. Franciszek Cegła i Marianna Cegła z d. Sas.
   • 1876/8r. Zięba Łukasz Zięba i Zięba Julianna z d. Sas.

   W tym samym czasie można spotkać rodziny o nazwisku Sas w koligacjach z rodzinami o nazwiskach: Bijak, Kozik, Midro, Oczkiewicz w pobliżu Gołczy i Miechowa.   

   Rodziny Sasów w Książu Wielkim.

   Akty Chrztu.

   • 1826r. Sas Maciej.
   • 1829r. Sas Wincenty.
   • 1833r. Sas Wojciech Julian.
   • 1842r. Sas Kazimierz Józef.
   • 1845r. Sas Antoni.
   • 1852r. Sas Antoni.
   • 1866r. Sas Stanisław.

    Akty zgonu.

   • 1826r. Sas Franciszka, 5 l. 1826r. c. Sasa Pawła i Sas Zofii z d. Kozubowskiej.
   • 1829r. Sas Wincenty, 3 mies. 1829r. s. Sas Michała i Sas Józefy z d. Karcz.
   • 1835r. Sass Woyciech, 2 l. 1835r. s. Sass Mikołaja i Sass Józefy z d. Kania.  
   • 1849r. Sas Kazimierz, s. Sasa Władysława i Sas Maryanny z d. Płończyńskiej.
   • 1851r. Sas Antoni, 6 l. s. Sasa Władysława i Sas Maryanny z d. Płończyńskiej.
     

   W tym momencie wracam do jednego z moich założeń z przed paru lat. Według mnie moi przodkowie z tej linii co pewien czas przechodzili bardzo trudne sytuacje życiowe. Bardzo prawdopodobne że moi przodkowie z tej linii, przybyli z ? do Małopolski w ? wieku, mieszkali i pracowali w Książu Wielkim, wyznaniowo należeli do par. ewangelickiej w Wielkanocy k. Gołczy i tam zawierali związki małżeńskie wchodząc w koligacje rodzinne z miejscową ludnością.

   W latach 1558-1562 Książ Wielki był własnością Jana Bonera, pod jego kierownictwem powstał tu jeden z ważniejszych ośrodek kalwinów w Polsce, odbyły się tu synody w latach 1558r. 1560r. i 1562r. Kolejnym właścicielem Książa był S. Barzy, usunął on kalwinów. W 1582r. miasto przeszło na własność Myszkowskich, a od 1727r. należało do rodu Wielopolskich. W okresie powstania kościuszkowskiego pałac w Książu Wielkim obrabowały i zdewastowały oddziały carskie.

   Budowę ewangelickiego zboru w Wielkanocy k. Gołczy rozpoczęto w 1614r. http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/12/Zbor-w-Wielkanocy-k-Golczy-1614-1848-z.html 

   Na pdst. tych danych mogę próbować stawiać wnioski.

   • Jeżeli już w XIX spotykam w okolicy Miechowa szeroko rozgałęzioną rodzinę Sasów, to jej protoplasta powinien przybyć do Małopolski co najmniej parę pokoleń wcześniej, zakładam w takim razie że mogło się to stać na przełomie XVII i XVIII wieku lub wcześniej. Saksonia urzędowo stała się państwem wyznaniowo protestanckim, luterańskim, w 1539r. za panowania księcia Henryka Pobożnego, Heinrich der Fromme, 1473-1541r.
   • W tej sytuacji ważnym elementem tej układanki jest czas gdy ewangelicki zbór w Wielkanocy k. Gołczy, staje się głównym zborem dla ewangelików z Krakowa i Małopolski, w latach 1615-1790r.
   • Kolejnym wnioskiem który się nasuwa tym razem na pdst. koligacji rodzinnych Sasów z rodzinami z okolic Miechowa, jest profesja moich protoplastów z tej linii rodzinnej. Byli oni w służbie, lub wykonywali wolne zawody, pracując bezpośrednio dla właścicieli Książa Wielkiego.
   • Śladów grobów moich przodków powinienem szukać na cmentarzach rzymsko-katolickich w Książu Wielkim, Miechowie i na cmentarzu ewangelickim w Wielkanocy, jak również w pobliskich miejscowościach.
   • Być może jakieś ślady po rodzinach Sasów z Miechowa pozostały w dokumentach miejskich, itp.

   Jednym z większych skupisk rodzin o nazwiskach Saas, Sas, Sase, Sasek, Saso, Sasse, Sus, Suss, Süss, Süsse, Suś wyznań rzymsko-katolickiego i ewangelickiego, narodowości polskiej, niemieckiej i mieszanych narodowościowo w XIX w. była Wielkopolska.  

    

   Ród Wielopolskich jest znany w historii Polski ze swojej wiernopoddańczej postawy wobec zaborcy rosyjskiego, o wiele mniej znaną postacią z tej rodziny jest,

   Elżbieta Bobola h. Leliwa z Wielopolskich h. Starykoń, 1520-1615, ż. Krzysztofa Boboli, 1571-1559, wg. ks. Poplatka była babką św. Andrzeja Boboli.

   Andrzej Bobola, SJ h. Leliwa, 1591-1657, duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzieja, męczennik, święty Kościoła katolickiego, jeden z patronów Polski, zamęczony w okrutny sposób na śmierć podczas Powstania Bohdana Chmielnickiego.

    

   Bibliografia.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Rodzina Sasów - Miechów, Gołcza, Książ Wielki i pobliskie miejscowości. ”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   wtorek, 19 lutego 2013 18:30
  • Łukasiewicz, wcześniej Łukasiak ?

   Na Mazowszu i w okolicach Warszawy już od kilkuset lat w zapisach istnieje nazwisko Łukasiak. Wskazuje na to widniejąca poniżej mapka.

   Aktualne rozmieszczenie osób o nazwisku Łukasiak w Polsce.

   Spotykane wpisy z nazwiskiem Łukasiak na Mazowszu to koniec XVII wieku.

   Łukasiak, urodzenia.

   • 1685r. Łukasiak Antoni s. Łukasza i Doroty, Krzynowłoga Mała, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski.
   • 1693r. Łukasiak Mateusz, Długosiodło, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski.
   • 1715r. Łukasiak Maciej s. Szymina i Reginy, Żukowo, gm. Naruszewo, pow. płoński.

   Nazwisko Łukasiak zostało z dużym prawdopodobieństwem utworzone od nazwiska Łukasczyk. 

   Łukasczyk, urodzenia.

   Brzóze, gm. Mińsk Mazowiecki, pow. Mińsk Mazowiecki.

   • 1649r. Łukasczyk Marcin s. Bartłomieja i Katarzyny.

   Jazgarzew, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński k. Warszawy.

   • 1665r. Lukasczyk Agnieszka c. Jana Lukasczyka i Katarzyny Lukaszczyk z d. Chmielowskiej.
   • 1742r. Łukasiak Barbara c. Grzegorza i Franciszka.
   • 1744r. Łukasiak Damazy Mikołaj s. Jana i Zofii.

    

    

   Bibliografia.

   • .... 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   W trakcie opracowania ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   wtorek, 19 lutego 2013 10:55
 • niedziela, 17 lutego 2013
  • Przedwojenny Żoliborz, Nieznane Fotografie, 2012r.

   Przedwojenny Żoliborz, Nieznane Fotografie, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012r.

   Bardzo ładny album z serii przedwojennej Polsce, m.in. o warszawskich dzielnicach Wydawnictwa RM w której dotychczas ukazały się następujące tytuły:

   • Przedwojenne Bielany, 2010r.
   • Przedwojenna Ochota, 2010r.
   • Przedwojenne Śródmieście Warszawy, 2012r.
   • Przedwojenny Żoliborz, 2012r.
   • Przedwojenna Żydowska Warszawa, 2012r.

   Spacer po przedwojennym Żoliborzu zaczynamy od Cytadeli Warszawskiej. Na str. 16 znajduję informację o interesujących mnie tablicach pamiątkowych. Nowe i zaskakujące informacje. Według autora albumu p. Tomasza Pawłowskiego, sześć takich tablic z nazwiskami straconych zostało umieszczonych na filarach Bramy Straceń najwcześniej w 1932r. Niestety brak jest informacji komu te tablice były poświęcone. Nie mogę się spierać o to czy coś takiego, jak przeniesienie tablic z miejsca ich odsłonięcia na filary Bramy Straceń się odbyło, bo być może tak się stało. 

   W roku 1926 na murze dziedzińca Cytadeli Warszawskiej została umieszczona tablica poświęcona pamięci "Proletariatczyków, w roku 1931 na murze Cytadeli odsłonięto tablicę poświęconą pamięci poległych członków PPS-Frakcji Rewolucyjnej, zatem przyjmując wersję wydarzeń p. Tomasza Pawłowskiego w 1932r. obydwie tablice zostały przeniesione na filary Bramy Straceń co generalnie jest możliwe. Jednak jedna informacja p. Pawłowskiego nie zgadza się ze zdjęciem które jest widoczne na stronie internetowej Narodowego Archiwum Cyfrowego.
    
   Na tablicy ufundowanej przez RKS - Robotnicze Kluby Sportowe, poświęconej pamięci poległych członków PPS-Frakcji Rewolucyjnej, nie jest umieszczone ani jedno nazwisko poległego PPS-iaka Frakcja Rewolucyjna, późniejszej PPS.
    
   • Tablica poświęcona pamięci poległych członków PPS-Frakcji Rewolucyjnej, ufundowana przez Robotnicze Kluby Sportowe, umieszczona na murach Cytadeli Warszawskiej, odsłonięta 01.11.1931r. 
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160833/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/ 

   Na stronie ze stopką redakcyjną Wydawnictwa RM podana jest również bibliografia albumu. Według niej autor korzystał m.in. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. W takiej sytuacji jedyny domysł jaki mi pozostaje to fakt że ww. wymienione zdjęcie nie było w czasie przygotowywania albumu dostępne dla autora.

   Jednak najważniejsza informacja dotyczy ilości tablic - miało być ich sześć. A więc:

   • Tablica poświęcona pamięci "Proletariatczyków", 1926r. 
   • Tablica poświęcona pamięci poległych członków PPS-Frakcji Rewolucyjnej z 1931r.
   • Tablica poświęcona pamięci Stefana Okrzei, zakładam że taka mogła być.
   • 2 tablice poświęcone pamięci Powstania Styczniowego 1863r. nie znalazłem jak na razie potwierdzenia w dostępnej mi bibliografii.  

   Sumując wszystkie razem - na razie jest pięć tablic. Czyjej pamięci była w takim razie poświęcona ostatnia szósta tablica ? 

   W X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej odsłonięto w roku 1928:

   • Tablicę poświęconą pamięci Józefa Montwiłła-Mireckiego.
   • Tablicę poświęconą pamięci Józefa Piłsudskiego.
   • Tablicę poświęconą pamięci Romualda Traugutta.
   • Tablicę poświęconą pamięci Stefana Okrzei.  

   Album tak samo jak cała seria ma bardzo ładną szatę graficzną, jest w nim duża ilość bardzo interesujących zdjęć Żoliborza. Niestety nie ma w albumie zdjęć najbliższego otoczenia Cytadeli Warszawskiej.

    

   Józef Anastazy Mirecki, ps. Montwiłł , 1879-1908, polski socjalista, jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS i członek jej Wydziału Bojowego. Organizator i uczestnik wielu zamachów. Zginął powieszony na stokach Cytadeli.

   Razem ze Stefanem Okrzeją i Henrykiem Baronem stanowi symbol walki Polaków podczas rewolucji 1905-1907r. o Niepodległość Polski. Pośmiertnie odznaczony 19 grudnia 1930 r. Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Ulica jego imienia jest w wielu miastach Polski, m.in w Częstochowie od lat 30-tych ubiegłego wieku. W Gdańsku taka ulica istniała do 2006r.

    

   Bibliografia.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   W trakcie opracowania ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 17 lutego 2013 20:13
  • Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Rewitalizacja.

   Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Rewitalizacja.

   Ze strony: http://muzeum-niepodleglosci.pl/

   "Projekt Muzeum Niepodległości: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca został zgłoszony do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

   W związku z widniejącą informacją na stronie internetowej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej mówiącą o staraniach Muzeum Niepodległości o pozyskanie funduszy na rewitalizację Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej zakładam że chodzi w tym przypadku rewitalizacji o przywrócenie historycznego przedwojennego wyglądu miejsc gdzie były tablice pamiątkowe poświęcone pamięci bojowników walk o niepodległość i równość społeczną a nie o rewitalizację zabytku czasu socrealizmu - patrz obecny wygląd miejsca gdzie są umieszczone tablice pamiątkowe poświęcone ww. umieszczone i wykonane po 1945r.

   Czym innym jak się wydaje jest rewitalizacja Pl. Konstytucji, jednego z ważniejszych placów centrum Warszawy powstałego po 1945r. który jest integralną częścią miasta, jest jego żywą tkanką gdzie mieszkają ludzie, a czym innym będzie zamierzona rewitalizacja Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. W przypadku rewitalizacji tego obiektu wg. wzoru z Pl. Konstytucji Cytadela Warszawska pozostałaby, jak się wydaje dość interesującym przykładem twórczości socrealistycznej, jednak nie mającym żadnego związku z historycznym wyglądem tego miejsca polskiej martyrologii.

   Tu podaję dwa przykłady nieistniejących obecnie tablic pamiątkowych, których brak w zdecydowany sposób zmienia wymowę Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej:

   • Tablica poświęcona pamięci "Proletariatczyków", umieszczona w podwórzu Cytadeli Warszawskiej, odsłonięta 14.02.1926r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62193/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Tablica poświęcona pamięci poległych członków PPS-Frakcji Rewolucyjnej, ufundowana przez Robotnicze Kluby Sportowe, umieszczona na murach Cytadeli Warszawskiej, odsłonięta 01.11.1931r.  
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160833/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/

   I miejsce gdzie obecnie można zobaczyć tablice pamiątkowe na terenie Cytadeli Warszawskiej - wytwór socrealizmu wczesnych lat 50-tych XX wieku.

   • https://www.facebook.com/media/set/?set=a.344845798964609.80051.227345097381347&type=1#!/photo.php?fbid=344845808964608&set=a.344845798964609.80051.227345097381347&type=1&theater

   Wniosek który można wyciągnąć na pdst. indeksu w Zapomnianie Miejsca Pamięci, Warszawa 2005,  brzmi - omawiane miejsce w Cytadeli Warszawskiej jest jedynym miejscem w Warszawie, gdzie w historycznej substancji zabytku zrobiono tego typu zmiany. Niestety trwają one do dnia dzisiejszego.

   Porównując materiał i wykonanie tablic przedwojennych  i powojennych, dzieła czasu socrealizmu były wykonanie w ogromnym pośpiechu i byle jak. Niestaranność wykonanej pracy murarskiej widać np. powyżej tablic pamiątkowych. Zaprawa murarska jest dorzucona, widoczne są wyraźne różnice na murze Cytadeli pomiędzy częścią historyczną muru a domurowanymi w pośpiechu cegłami potrzymującymi od góry tablice.

   Co mógłby powiedzieć o takiej robociźnie Stołeczny Konserwator Zabytków ?

    

   Na na stronach internetowych Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, poznając historię Cytadeli Warszawskiej można przeczytać m.in. o:

   • Więźniach Powstania Styczniowego 1863r.
   • http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/okres-powstania-styczniowego/
   • Więźniach I Proletariatu Ludwika Waryńskiego w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 
   • http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/okres-przelomu-xixxx-wieku/
   • Działaczach ruchu robotniczego z lat 1905-1907r.
   • http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/rewolucja-1905-1907-r/
   • Dziejach Cytadeli Warszawskiej podczas I Wojny Światowej.
   • http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/okupacja-niemiecka-1915-1918/
   • Budowie Miejsca Pamięci Narodowej w Cytadeli Warszawskiej, w okresie międzywojennym 1918-1939r.
   • http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/okres-ii-rzeczypospolitej/
   • Powstaniu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskeij w wersji po 1945r. jak również po 1989r. 
   • http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/okres-powojenny-muzeum-x-pawilonu/

   Na ww. stronach o przedwojennych, pamiątkowych tablicach umieszczonych na murach Cytadeli Warszawskiej brak jest jakiejkolwiek informacji.

    

   Bibliografia.

   • Muzeum Niepodległości, Informacja o zamierzonej rewitalizacji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej http://www.muzeumniepodleglosci.art.pl/informacje.php
   • Muzeum Niepodległości, X Pawilon http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/ 
   • Narodowe Archiwum Cyfrowe http://audiovis.nac.gov.pl/ 
   • Zapomnianie Miejsca Pamięci, Krystyn Dąbrowa, Olimpia Zaborska, Witold Straus, Henryk Czerski, Warszawa 2005.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   W trakcie opracowania ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 17 lutego 2013 09:21
 • sobota, 16 lutego 2013
  • Tablica "Proletariatczyków" odnaleziona.

   C.d. http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/01/Jeszcze-bardziej-Zapominane-miejsca-pamieci.html

   Tablica "Proletariatczyków" odsłonięta w niedzielę 14 lutego 1926r. na uroczystości organizowanej przez Związek byłych Więźniów Politycznych, poźniej przemianowanego na Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych w Polsce, w 40 rocznicę stracenia 4-ch "Proletariatczyków" na stokach Cytadeli Warszawskiej została odnaleziona.

   Można ją zobaczyć na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62193/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/

   Wygląd tablicy.

   

   Rysunek korony cierniowej

   Pamięci

   Bojowników o Wolność

   Członkom Partii

   "Proletaryat"

   Stanisławowi Kunickiemu

   Piotrowi Bardowskiemu

   Michałowi Ossowskiemu

   Janowi Pietrusińskiemu

   W 40-letnią Rocznicę

   Stracenia

   Warszawa Dnia 28 Stycznia

   1926r.

   

   Opis zdjęcia na stronie NAC.

   • Warszawa, Cytadela Warszawska, Tablica pamiątkowa ku czci członków partii "Proletariat": Stanisława Kunickiego, Piotra Bardowskiego, Michała Ossowskiego i Jana Pietrusińskiego umieszczona na murze podwórza Cytadeli, marzec 1926.

   Najbardziej przejmująca fotografia pokazuje miejsce gdzie byli grzebani więźniowie straceni w Cytadeli Warszawskiej, zdjęcie z 1926r.

   • Widok muru więziennego, miejsca grzebania straconych, obok muru widoczny jest drewniany krzyż, widoczny jest również napis na murze Cytadeli: "Cześć i Chwała Męczennikom".
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62149/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/

   To samo zdjęcie w szerszej perspektywie.

   Miejsce straceń w Cytadeli.

   Jeszcze w 1935r. odnajdowano trumny ze skazańcami, podczas niwelacji terenu przy Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej.

   • Warszawa, Cytadela Warszawska, widok trumien ze szkieletami, odnalezionymi przy Bramie Straceń podczas niwelacji terenu.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62175/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Wydobywanie trumien ze szkieletami, odnalezionymi przy Bramie Straceń podczas niwelacji terenu.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62172/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/

   W Cytadeli Warszawskiej było niejedno Miejsce Straceń.

   • Warszawa, Cytadela Warszawska, widok szopy, w której skazańcy spędzali ostatnie chwile życia.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62187/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Warszawa, Cytadela Warszawska, widok szubienicy moskiewskiej.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62188:1/
   • Widok drzewa pod którym rozstrzeliwano skazańców.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62126/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Widok krzyża na miejscu straceń.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62124/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Składanie wieńców na miejscu straceń.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/161203/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Warszawa, Cytadela Warszawska, widok grobów bohaterów skazanych za wolność, zdjęcie bez daty.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62191/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Widok z miejsca straceń w kierunku Wisły, widoczne mury cytadeli i groby skazańców, widoczny most kolejowy.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62141/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/

   Szubiennica Moskiewska.

   • Warszawa, Cytadela Warszawska, widok szubienicy moskiewskiej, ? r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62188/fd7571b1a771517bccf577ab4d8a28e5/
   • Składanie wieńców pod szubienicą, 1931r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160832/fd7571b1a771517bccf577ab4d8a28e5/
   • Pochód przed szubienicą na stokach Cytadeli Warszawskiej, w głębi widoczny most przy Cytadeli, uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie byłych Więźniów Politycznych i Polską Partię Socjalistyczną – dawną Frakcję Rewolucyjną, 1933r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/161202/fd7571b1a771517bccf577ab4d8a28e5/
   • Miejsce przechowywania szczątków szubiennicy moskiewskiej, 2013r.
   • https://www.facebook.com/media/set/?set=a.344534538995735.79995.227345097381347&type=1#!/photo.php?fbid=344534562329066&set=a.344534538995735.79995.227345097381347&type=1&theater

   Cytadela Warszawska i jej najbliższe otoczenie, większość zdjęć jest z 1926r.

   • W 62 rocznicę stracenia Romualda Traugutta, uczestnicy uroczystości z wieńcem na
    stokach Cytadeli Warszawskiej, w miejscu stracenia Romualda Traugutta,
    05.08.1926r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160430/62ebd5c9b73b788327eab68182c463a9/
   • Pochód zorganizowany przez Polską Partię Socjalistyczną – dawną Frakcję Rewolucyjną oddanie hołdu straconym na stokach Cytadeli w Warszawie, pochód na pl. Teatralnym, styczeń 1931.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160817/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Wejście do X Pawilonu, pozostałość po wrotach, obok dom głównego klucznika.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62118/fc64bd6f043c5da5a25368ef37ac9ad7/
   • Warszawa, Cytadela Warszawska, X Pawilon, widok zewnętrzny.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62151/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murach Cytadeli Warszawskiej ku czci poległym członkom PPS-Frakcji Rewolucyjnej ufundowanej, przez robotnicze kluby sportowe, 1931r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160833/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Grupa byłych członków Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej podczas uroczystości składania wieńców odbywającej się w ramach zjazdu byłych członków OB PPS.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160747/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Hołd straconym na stokach Cytadeli w Warszawie – uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie byłych Więźniów Politycznych i Polską Partię Socjalistyczną – dawną Frakcję Rewolucyjną.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/161188/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Warszawa, Cytadela Warszawska, widok Wzgórza i Bramy Straceń, zdjęcie niedatowane.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62170/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Widok Bramy Straceń.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62170/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/

   Fragment Cytadeli.

   • Widok rosyjskiej karetki więziennej.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62147/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Widok bramy głównej i budki strażniczej.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62116/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Widok zewnętrzny X Pawilonu.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62119:1/
   • Widok Bramy Straceń.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62122/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Widok Bramy Straceń.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62123/
   • Warszawa, Park im. Romualda Traugutta na stokach Cytadeli, widoczna rzeźba Wacława
    Szymanowskiego "Macierzyństwo".
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/86318/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Widok kościółka rzymsko-katolickiego.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62144/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Widok murów fortecznych.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62148/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Pochód zorganizowany przez Polską Partię Socjalistyczną – dawną Frakcję Rewolucyjną oddanie hołdu straconym na stokach Cytadeli w Warszawie, uczestnicy pochodu niosący wieńce, w głębi widoczny gmach Teatru Wielkiego, 1931r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160810/fd7571b1a771517bccf577ab4d8a28e5/
   • Pochód zorganizowany przez Polską Partię Socjalistyczną – dawną Frakcję Rewolucyjną oddanie hołdu straconym na stokach Cytadeli w Warszawie, Przemówienie przewodniczącego Rady Miejskiej m. st. Warszawy Rajmunda Jaworowskiego /na pierwszym planie/.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160834/fd7571b1a771517bccf577ab4d8a28e5/
   • Pochód zorganizowany przez Polską Partię Socjalistyczną – dawną Frakcję Rewolucyjną oddanie hołdu straconym na stokach Cytadeli w Warszawie, uczestnicy pochodu, widoczni m.in. Morawski, Morgański, Czarkowski, Fidziński, 1931r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160752/fd7571b1a771517bccf577ab4d8a28e5/
   • Pochód zorganizowany przez Polską Partię Socjalistyczną – dawną Frakcję Rewolucyjną oddanie hołdu straconym na stokach Cytadeli w Warszawie, składanie wieńców pod krzyżem Traugutta.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160831/fd7571b1a771517bccf577ab4d8a28e5/
   • Warszawa, odsłonięcie głazu ku czci nauczycieli stolicy na Wybrzeżu Kościuszkowskim niedaleko Cytadeli, przemawia Stefan Starzyński, prezydent Warszawy.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/85163/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Warszawa, odsłonięcie głazu ku czci nauczycieli stolicy na Wybrzeżu Kościuszkowskim niedaleko Cytadeli, odsłania kurator Ambroziewicz.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/85164/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/
   • Warszawa, odsłonięcie głazu ku czci nauczycieli stolicy na Wybrzeżu Kościuszkowskim niedaleko Cytadeli, widok głazu.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/85167/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/

   W specjalny sposób honorowany był przed 1939r. Stefan Okrzeja, 1885-1905, PPS, OB PPS, działacz niepodległościowy i socjalistyczny. Schwytany przez policję w trakcie zamachu na cyrkuł policyjny na warszawskiej Pradze. Akcja ta była elementem zamachu OB PPS na oberpolicmajstra Karla Nolkena. Okrzeja został skazany na śmierć i powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej. Po śmierci stał się symbolem walk rewolucyjnych i niepodległościowych.

   • Warszawa, Cytadela Warszawska, widok szubienicy moskiewskiej przy Bramie Okrzei.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62169/8c34ac8fced66f35dc94b78512fd7acd/
   • X Pawilon Cytadeli w Warszawie, widok celi Stefana Okrzei z wmurowaną tablicą pamiątkową. 
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/62159/8c34ac8fced66f35dc94b78512fd7acd/
   • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Stefana Żeromskiego, pomysłodawcy "Szklanych domów" z "Przedwiośnia", na Domu Ludowym im. Stefana Okrzei w Warszawie, udekorowana kwiatami tablica.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/115420/8c34ac8fced66f35dc94b78512fd7acd/
   • Uroczystości w Warszawie w 25 rocznicę stracenia działacza niepodległościowego i socjalistycznego Stefana Okrzei, Uczestnicy uroczystości udają się do kina Colosseum przy ulicy Nowy Świat na akademię poświęconą pamięci Stefana Okrzei, 1930r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/159919/8c34ac8fced66f35dc94b78512fd7acd/
   • Uroczystości w Warszawie w 26 rocznicę stracenia działacza niepodległościowego i socjalistycznego Stefana Okrzei, uczestnicy uroczystości z wieńcami w drodze do cytadeli warszawskiej miejsca stracenia Stefana Okrzei, 1931r.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/159922/8c34ac8fced66f35dc94b78512fd7acd/

   Manifestacja na stokach Cytadeli Warszawskiej, 1936r.

   • Pochód zorganizowany przez Polską Partię Socjalistyczną – oddanie hołdu straconym na stokach Cytadeli w Warszawie.
   • http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/160910/29e9edf8453ad5d18b0a3414f2e74f36/

   Na koniec tego rozdziału pozwolę sobie na w penym sensie podsumowanie całości. Gdzie obecnie tablica Proletariatczyków a 1926r. się znajduje i czy w ogóle istnieje tego na razie nie wiem. Ale być może bardziej czytelny dla co niektórych osób parających się historią miasta stołecznego, będzie fakt mówiący o tym, że z grubsza w tym samym czasie trwała już dość intensywna rozbudowa dzielnicy Żoliborz. Chodzi mi tu o osiedla położone bliżej centrum Żoliborza, jak również o te dalsze - obecnie mieszczące się w granicach Bielan. W tym czasie, w pobliżu siebie, mieszkały różne warstwy społeczne, mające w związku z tym różne możliwości finansowe, i zapewne różne sposoby oceniania rzeczywistosci społecznej, m.in. na osiedlach:

   • I Kolonia Warszawska, WSM, 1924r.* w rejonie Pl. Wilsona, od 1928 r. istniał tu Dom Społeczny gdzie działało Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Lokatorów WSM „Szklane Domy”.
   • V Kolonia Warszawska WSM, rejon ulicy Suzina.
   • Do 1939r. powstało IX Kolonii Warszawskich WSM, głównie w rejonie ulic: Krasińskiego, Słowackiego i ks. Popiełuszki.
   • Zdobycz Robotnicza, 1926*, rejon ulic: Przybyszewskiego, Płatniczej, Kleczewskiej, Lipińskiej, Schroegera oraz Pl. Konfederacji.
   • Żoliborz Dziennikarski, 1928*, rejon ulic: Krasińskiego, Sułkowskiego, Karpińskiego i Dziennikarskiej.
   • Żoliborz Oficerski, 1922r.* rejon ulic: Czarnieckiego i Pl. Słonecznego.
   • Żoliborz Urzędniczy, 1923r.*, rejon ulic: Brodzińskiego, Niegolewskiego i Wieniawskiego.
   • Zakład Wychowawczy "Nasz Dom", 1919r.* na warszawskich Bielanach 1927r.* Al. Zjednoczenia, Zakład powstał z potrzeby utworzenia placówki, w której znalazłyby opiekę sieroty po robotnikach i działaczach robotniczych poległych w czasie pierwszej wojny światowej.

   * - Rozpoczęcie budowy osiedla.

   Jeżeli założyć że przed ostatnią wojną światową szanowano wszystkich którzy dołożyli swoją, chociażby najmniejszą cegiełkę do Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918r. jeżeli doda się do tego jeszcze wcześniejszą przynależność polityczną, czy też sympatie polityczne niejednego z dygnitarzy przedwojennej Polski, wnioskiem końcowym może być /a może - być może/ że nie było wstydem czy też hańbą mieszkać np. na Żoliborzu Oficerskim, który był położony w niezbyt dalekiej odległości od zapomnianej już, obecnie zaginionej, tablicy poświęconej "Proletariatczykom" z 1926r.

   I małe P.S.

   Na terenie Cytadeli Warszawskiej w okresie międzywojennym stacjonowały jednostki W.P. Tablica "Proletariatczyków" tym jednostkom również zapewne nie przeszkadzała, to oczywiście tylko założenie.

   Spacer po Cytadeli Warszawskiej, ze stycznia 2013r. jest do obejrzenia na:

   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.344378585677997.79964.227345097381347&type=1#!/photo.php?fbid=344378632344659&set=a.344378585677997.79964.227345097381347&type=1&theater

   Zdjęcia prezentowane w tym rozdziale blogu są do obejrzenia również na:

   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348600161922506.80649.227345097381347&type=1#!/photo.php?fbid=348600411922481&set=a.348600161922506.80649.227345097381347&type=1&theater

    

   Bibliografia.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 16 lutego 2013 00:44
 • piątek, 15 lutego 2013
  • Racławice 1794, Barłomiej Szyndler, Historyczne Bitwy, Bellona, Warszawa 2009.

   13.02.2013r.

   biuro@bellona.pl

   Szanowni Państwo !

   Uprzejmie proszę o możliwość zamieszczenia niewielkiego artykułu lub sprostowania w Państwa wydawnictwie, w związku z błędnymi informacjami zamieszczonymi w książce wydanej przez wydawnictwo Bellona, Racławice 1794, Barłomiej Szyndler, Historyczne Bitwy, Warszawa 2009.

   Błędy którymi jestem zainteresowany:

   str. 130, 131.

   • "...  Bitwa trwała już przeszło dwie godziny, a jej wynik był nadal nierozstrzygnięty. Kościuszko dostrzegłwszy znużenie i wahanie nieprzyjaciela, postanowił przejąć inicjatywę i zaatakować Tormasowa wszystkimi siłami, jakimi rozporządzał w centrum, chcąc roztrzygnąć batalię na swoją korzyść.
   • W pierwszym rzucie postanowił użyć 320 kosynierów, ktorzy prawdopodobnie już kiedyśsłużyli w wojsku. Po gwałtownej i paraliżującej nawale ognia artylerii polskiej na pozycje Rosjan Naczelnik podjechał na koniu do ukrytych za pagórkiem kosynierów. Stanął przed ich frontem i wskazując w kierunku baterii rosyjskich, zawołał: "Zabrać mi chłopcy te armaty ! Bóg i Ojczyzna ! Naprzód wiara ! Na ten rozkaz wspomina uczestnik bitwy Wojciech Mączyński - wieśniacy ci pędzą na nieprzyjaciela i to tak gwałtownie, że zaledwie armaty rosyjskie były w stanie dwa tylko kartaczami wyzionąć na nich ognie, a już je zdobyli ...
   • ... Pierwszy dopadł 12-funtowej armaty kosynier z Rzędowic Wojciech Bartosz Głowacki, a widząc że kanonier rosyjski zamierza ją odpalić, zerwał z głowy krakuskę i przykrył nią zapał armaty, uniemożliwiając oddanie z niej strzału. Zaraz za Bartoszem wpadli na baterię dwaj inni chłopi, Stanisław Świstacki z Zakrzowa i Jędrzej Łakomski, którzy wysiekli kosami kanonierów i zdobyli drugą armatę. Przy zdobywaniu trzeciej odznaczył się chorąży Krzysztof Dębowski z 3. Regimentu".


   str. 176. 

   • "Drugą zwartą grupę postaci tworzą kosynierzy w białych sukmanach, wiwatujący na cześć Kościuszki. Jeden z nich wzniósł ręce do góry w geście radości, drugi kłania się czapką do ziemi; to ponoć Stanisław Świstacki i Jędrzej Łakomski. Nieco na prawo stoi przy zdobycznej armacie Wojciech Bartosz Głowacki, przepasany szerokim pasem góralskim i opierający dłoń z czapką na armacie, w lewej trzyma kosę. Za nim chłop w czerwonym płaszczu z chorągwią kościelną ...".  

   W tradycji historycznej - kosynier to chłop, włościanin. Tymczasem tak nie było. Do poboru podymnego szli nie tylko włościanie, lecz również mieszczanie. Jędrzej /Andrzej/ Łakomski pochodził nie tylko z rodziny mieszczańskiej, ta rodzina była również rodziną szlachecką.
   Jędrzej Łakomski pochodził z rodziny skoligaconej z rodziną mojej babci Marianny Daniłowicz z d. Sikorskiej o nazwisku Sikorski. Moją 4 x babcia przed wyjściem za mąż za mojego 4 x dziadka Sikorskiego nosiła nazwisko Wcieślińska, dodatkowa litera "e" w nazwisku mojej 4 x babci to typowy błąd literowy z przeszłości.
   Podstawowe koligacje rodzinne: Łakomskich, Sikorskich i Wcieślińskich z Proszowic, znajdziecie Państwo na stronie rodziny Wciślińskich
   http://wcislinski.net/korzenie.gif

   Pełne wyjasnienie związane z moją prośbą, znajdziecie Państwo w rozdziale mojego blogu zatytułowanego
   http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/02/Jedrzej-Lakomski-kosynier-uczestnik-bitwy-pod.html 

   Proszę o odpowiedź, pocztą e-mailową.

   Z poważaniem.
   Stefan Łukasiewicz.

    

   14.02.2013r.

   Szanowny Panie, zarchiwizujemy Pana tekst i poprawimy Racławice przy najbliższym wznowieniu, dziękuję za przesłane uwagi.


   Z poważaniem.
   Bogdan Brodecki.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Bogdan Brodecki, redaktor naczelny Wydawnictwa Bellona S.A. 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi ...

    

   Zapraszam również na blogi:

   http://kopasinakopaszynakopaszyn.blox.pl/html

   http://szmulowiznaludzieihistoria.blox.pl/html

   http://taniezarcie.blox.pl/html

   Kontakt z autorem blogów:zeszmulowiznyibrodna@gmail.com

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 15 lutego 2013 08:36
 • czwartek, 14 lutego 2013