zeszmulowiznyibrodna

Wpisy

 • poniedziałek, 23 lutego 2015
  • Proszowice 27.01.1829r.

   Proszowice 27.01.1829r.

   Akt Małżeństwa między Janem Sikorskim Młodzianem Czeladnikiem Kunsztu Masarskiego, a Panną Józefą Skurczyńską z Proszowic. 

   Działo się w Mieście Proszowicach dnia dwudziestego siódmego Stycznia Tysiąc Ośmset dwudziestego dziewiątego Roku o godzinie w pół dwónastej przed południem. 

   Wiadomo czynimy że przytomności Świadków Jana Sikorskiego Rzeźnika lat czterdzieści i Jana Garbusińskiego Szewca lat trzydzieści sześć liczących, obydwóch Obywateli Sąsiadów w Proszowicach zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo, między Janem Sikorskim Młodzianem Czeladnikiem Kunsztu Masarskiego, w Mieście Proszowicach zamieszkałym, urodzonym także w Mieście Proszowicach z Antoniego i Wiktorii Ziemskich, Mieszczan, Małżonków Sikorskich tu w Proszowicach zamieszkałych, lat dwadzieścia trzy maiącym a Panną Józefą Córką Franciszka i Reyny z Pawłowskich Mieszczan Małżonków Skurczyńskich w Proszowicach zamieszkałych lat dwadzieścia sześć liczącą tu w Proszowicach zrodzoną i przy Oycu zostaiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach: czwartym, iedenastym i osiemnastym Stycznia Roku bieżącego w Parafii Proszowskiey, iako też zezwolenie ustne obecnych. Aktowi Małżeństwa Oyców nowo zaślubionych Małżonków, bo Matki ich nie żyją. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej przedślubnej umowy niezawarli. Akt ten stawaiącym i Świadkom przeczytany, przez Nas został podpisany bo w Akcie wyrażeni wszyscy pisać nie umieią.

   X. Marcin Zawoiewicz Proboszcz Proszowski. 

    

   Postacie widniejące w ww. Akcie Zawarcia Małżeństwa. 

   • Jan Sikorski, ur. 1806r. Młodzian, s. Antoniego Sikorskiego i Wiktorii Sikorskiej z d. Ziemskiej, Czeladnik Kunsztu Masarskiego.
   • Józefa Skurczyńska ur. 1803r. Panna, c. Franciszka Skurczyńskiego i Reyny Skurczyńskiej z Pawłowskich.
   • Antoni Sikorski, ur. 1763r. Oyciec. 
   • Wiktoria Sikorska z d. Ziemska, Matka.
   • Franciszek Pawłowski, Oyciec.
   • Reyna* Pawłowska z d. Skurczyńska, Matka.  
   • Jan Garbusiński, ur. 1793r. Szewc.
   • Jan Sikorski* ur. 1783r. lub 1787r. Rzeźnik.
   • X. Marcin Zawoiewicz Proboszcz Proszowski.

    

   Opis.

   • Jan Sikorski*, ur. 1783r. lub 1787r. rzeźnik lat czterdzieści mający to mój 3 x dziadek - czyli praprapradziadek. 
   • Regina, Reyna*, imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od wyrazu pospolitego regina 'królowa'. Na gruncie chrześcijańskim odnosi się do tytułu Matki Bożej Królowej Nieba (Regina Coeli). W Polsce poświadczone od XIV w. w postaci Regina i w zdrobnieniu Regnoszka, Regnuszka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Regina, ang. Queena, Queenie, Reyna, fr. Reine, Regina, Régine, niem. Regina, Regine, wł. Regina.

   Bibliografia. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 23 lutego 2015 06:18
 • sobota, 14 lutego 2015
 • niedziela, 08 lutego 2015
 • sobota, 07 lutego 2015
  • Parafia Zagórów 1783-1784r.

   Parafia Zagorzew*, miasteczko.

   • Adamierz Krolewski - Turnina, wdowa po Zygmuncie Turno stolniku poznańskim, zapewne Krystyna z Szembeków. 
   • Białobrzegi - j.w.
   • Drzewce - cystersi lędzcy.

   Książę Kazimierz I kujawski daje Janowi opatowi i klasztorowi cystersów w Lądzie wsie Głowiew i Wrąbczyn, kiedyś należące do łowców, biorąc w zamian wieś Koszanów, oraz przyznaje obu wsiom taki immunitet, jakiego udzielił innym wsiom klasztoru, dokument z 17 czerwca 1241r.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Cysters%C3%B3w_w_L%C4%85dzie

   • Grądzien - j.w.
   • Huta - Stanisław Chełmski, skarbnik wschowski.
   • Kopanin*opat lędzki.
   • Łukom - Stanisław Chełmski, skarbnik wschowski.
   • Łusnow - j.w.
   • Myszaków - j.w.
   • Myszakowko - j.w.
   • Olędry Łukomskie - j.w.
   • Olesnica - cystersi lędzcy.
   • Rosciszewo - Stanisław Chełmski, skarbnik wschowski.
   • Skokom - opat lędzki.
   • Smoliniec - Stanisław Chełmski, skarbnik wschowski.
   • Tarszew att Kopanin - opat lędzki.
   • Wrąbczyn Wielki - cystersi lędzcy.
   • Wymysłow - opat lędzki.
   • Zagorewo miasteczko - j.w.

    

   Opis.

   • Cystersi lędzcy*, Opactwo cystersów w Lądzie, pow. słupecki, gm. Lądek nad Wartą - zabytkowy zespół klasztorny w Lądzie, dawny klasztor cystersów, obecnie placówka salezjanów – Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego.
   • Kopanin*, Kopojno, wieś położona w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gm. Zagórów.
   • Zagorzewo*, Zagórów, miasto w woj. wielkopolskim, pow. słupeckim, położone nad rzeką Wartą, 16 kilometrów od Słupcy.

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 07 lutego 2015 20:00
 • poniedziałek, 02 lutego 2015
  • Jan Borek ur. 1788r.

   Zagórów.

   • 1809r. Jan Borek l. 41 i Anna ??? l. 26 zawarli związek małżeński w par. Zagórów, woj. wielkopolskie. 

   Jest to najstarszy znany mi przedstawiciel rodziny Borek skoligaconej z Korbaleskimi.

    

   Pochodzenie nazwiska.

   • 1218r. od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; od borek.

   Znaczenie imion.

   • Borzymir — staropolskie imię męskie, złożone z członów Borzy- "walczyć", "walka" oraz -mir "pokój". Mogło oznaczać "ten, który walczy o pokój". 
   • Borzysław — męskie imię pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od słów oznaczających "ten, który zdobywa sławę w boju".  

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 lutego 2015 07:53
 • niedziela, 01 lutego 2015
  • Działo się to w Zagórowie...

   Kopoyno 13 grudnia 1840r.

   Działo się w Zagórowie dnia pierwszego/trzynastego Grudnia Tysiąc Ośmset czterdziestego roku, o godzinie drugiey po południu. Stawili się Marcin Kwarciański Bednarz lat czterdzieści i Antoni Szmydt okupnik* lat dwadzieścia ośm maiący, obydwa w Kopoynie zamieszkali i oświadczyli że w dniu dwudziestym dziewiątym Listopada/iedenastym Grudnia roku bieżącego o godzinie o godzinie dziewiątey wieczór, w Kopoynie pod numerem 25 umarła Katarzyna rok ieden i tygodni ... maiąca córka Kazimierza Korbalewskiego i Katarzyny z Borkow, małżonków w Kopoynie zamieszkałych. Osoby Aktem objęte są wyznania Katolickiego. Po przekonaniu się naocznie o Zeyściu Katarzyny Akt ten stawaiącym pisać nie umieyącym przeczytany z których żaden nie iest krewnym zmarłey, przez Nas podpisany został. 

   Xsiądz Mikołaj Wadowski proboszcz.

    

   Opis.

   • Okupnik*, zwany również chłop czynszowy, był to chłop pańszczyźniany opłacający okup, jak w Królestwie Polskim nazywano czynsz płacony w zamian za odrabianie pańszczyzny aż do ok. 1848 roku (ukaz o oczynszowaniu). Różnił się tym od czynszownika, że ten drugi nie miał obowiązków pańszczyźnianych, bo np. gospodarował na gruntach nie obsadzonych pierwotnie przez chłopów (tzw. pustki lub grunty pozatabelowe), za co płacił czynsz umowny. Czynszownikami byli np. nasiedleni koloniści, którzy nigdy nie mieli obowiązków pańszczyźnianych wobec folwarku. Później (po roku 1848 znoszącym pańszczyznę) jednych i drugich nazywano czynszownikami. Tak więc okup był formą oczynszowania i w różnym czasie pojawiał się w różnych miejscach, na różniących się nieco od siebie zasadach. 

   Bibliografia. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 01 lutego 2015 15:02
  • Korbalescy w połowie XIXwieku.

   Prababcia Józefa Daniłowicz ur. się we wsi Kopojno k. Zagórowa w woj. wielkopolskim. 

   Józefa Daniłowicz z d. Piotrowicz /Piotrowska/ około roku 1900.

   Prababcia Józefa Daniłowicz z d. Piotrowska vel Piotrowicz c. Leopolda Piotrowicza i Marianny Korbaleskiej. 

   Najbliżsi bliscy i sąsiedzi moich prapradziadków z połowy XIXwieku.

   • Borkowie - rodzina. 
   • Chęciński Ignacy. 
   • Grześkiewicz Jan. 
   • Korbaleski Kazimierz. 
   • Kruszyński Stanisław.
   • Kubiak Bonifacy.
   • Kwarciański vel Kwarciński Marcin.
   • Lisiak Katarzyna. 
   • Nowak Kasper. 
   • Nowakoska Józefa.
   • Szmydt Antoni. 
   • Szmydt Petronela. 
   • Zielenkiewicz Marcin. 

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 01 lutego 2015 13:13
  • Od Korbaleskich do stefelka.

   Akt Zgonu Katarzyny Korbaleskiej c. Kazimierza Korbaleskiego i Marianny z Borków, przypisany jest do par. Rzymsko-katolickiej w Zagórowie. Rodzina Kazimierza Korbaleskiego mieszkała w tym czasie w Kopojnie k. Zagórowa. Moja prababcia Józefa Daniłowicz z d. Piotrowicz vel Piotrowska ur. Józefa Daniłowicz ur. się również we wsi Kopojno k. Zagórowa w woj. wielkopolskim. 

   Przyjmując zasadę że jedno pokolenie genealogiczne ma 30 lat, wstępnie ustałiłem daty urodzin moich przodków. 

    

   Daniłowicz Józef h. ? i Boguska Zofia h. ?     Korbaleski Kazimierz i Borek Marianna
   1812r. ?       1807r. ? 
          
   Daniłowicz Apolinary h. ? i Tyszka Teofila h. ?   Piotrowicz Leopold i Korbaleska Marianna Korbaleska Katarzyna 
   1842r.    1837r. ?   1839-1840r. 
          
     Daniłowicz Andrzej i Piotrowicz vel Piotrowska Józefa    
     1867r.      
          
     Daniłowicz Mieczysław i Sikorska Marianna Klementyna    
     1900r.    
          
     Łukasiewicz Jan i Daniłowicz Eugenia Janina     
     1928r.    
          
     Łukasiewicz Stefan Michał, stefelek    
     1957r.     
          

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 01 lutego 2015 11:59
  • Korbalewski Tomasz 1777-1847r.

   Kuczków, par. Kuczków.

   • 27 marzec 1847r. godz. 6 rano, umarł  Tomasz Korbalewski, wdowiec, ubogi, dzieci dorosłe, wiek - 70 lat, powód śmierci - starość. 

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 01 lutego 2015 11:17
  • Najstarsi Korbale/w/scy dostępni w wyszukiwarkach genealogicznych.

   Dynia: zdjęcie

   Dynia, Cucurbita L. 

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Dynia

    

   Śluby.

   • 1823r. Korbalewski Bogumił 23 lat, s. Piotra i Anny i Elżbieta Jantz z d. Markowska 29 lat, c. Franciszka i Marianny, par. Rzymsko-katolicka Białków Kościelny, woj. wielkopolskie. 

   Chrzty.

   • 1808r. Korbaleski Anna Ludwika c. Korbaleskiego Franciszka i Beatryki Korbaleskiej z d. Gewen, par. Rzymsko-katolicka Białków Kościelny, woj. wielkopolskie. 
   • 1810r. Korbalewski Anna Karolina c. Korbalewskiego Franciszka i Ewy Korbaleskiej z d. Wilhelman, par. Rzymsko-katolicka Białków Kościelny, woj. wielkopolskie. 
   • 1820r. Błaszczyk Helena c. Błaszczyk Wojciech i Błaszczyk Antonina z d. Baranowzka, Korbaleski Sebastyan - chrzestny, Kąklewska Katarzyna - chrzestna. 
   • 1831r. Korbalewski Karolina, par. Rzymsko-katolicka Lubraniec, woj. kujawsko-pomorskie. 
   • 1833r. Korbalewski Wawrzyniec, par. Rzymsko-katolicka Lubraniec, woj. kujawsko-pomorskie. 
   • 1839r. Korbalewski Ludwik Augustyn, par. Rzymsko-katolicka Lubraniec, woj. kujawsko-pomorskie. 

   Zgony. 

   • 1838r. Korbalewski Leon, par. Rzymsko-katolicka Lubraniec, woj. kujawsko-pomorskie. 
   • 1840r. Kobalewska Katarzyna 1 rok, c. Korbaleskiego Kazimierza i Marianny Korbaleskiej z d. Borek. par. Rzymsko-katolicka Zagórów, woj. wielkopolskie. 
   • 1847r. Korbalewski Tomasz, 70 lat, żonaty, par. Rzymsko-katolicka Kuczków, woj. wielkopolskie. 

    

    

    

   Bibliografia. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 01 lutego 2015 09:18