zeszmulowiznyibrodna

Wpisy

 • wtorek, 30 grudnia 2014
  • Gdzie w przeszłości mieszkali Piekarzewscy ? cz. 4.

   Nowe Miasto k. Płońska.

   Nowe Miasto osada miejska, dawniej miasteczko nad rzeką Soną, pow. płoński, nad rzeką Soną, gm. Modzele, par. Nowe Miasto.

   skan 

   Ze strony internetowej: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/

   Leży śród równiny, w nizinie nadrzecznej, przy drodze bitej z Pułtuska do Płońska, odl. 17 wiorst od Płońska, 23 wiorst od Zakroczymia, 63 wiorst od Płocka i 67 wiorst od Warszawy. Posiada kościół parafialny murowany, dom modlitwy ewangelickiej, synagogę, urząd gminny, szkołę początkową, szpital żydowski, 118 domów, 2222 mieszkańców. W 1827r. było tu 76 domów i 721 mieszkańców. W 1860r. 127 domów (1 murowany), 1632 mieszkańców (1015 żydów). Do mieszczan należy 1060 morg gruntu i 160 morgów nieużytków. Początkiem osady był starożytny gród książęcy, stojący na wzgórzu nad rzeką, w płn.-wsch. stronie, gdzie dziś jest osada Zarynie. W grodzie tym przebywali często książęta mazowieccy i odbywały się tu na przemiany z Zakroczymiem roki ziemskie i grodzkie ziemi zakroczymskiej, gdyż istniał oddzielny powiat nowomiejski w ziemi zakroczymskiej. 

   Ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

   Parafia Nowe Miasto.

   • Biskupice - seminarium pułtuskie.
   • Czarnoty Kossaki - Cichocki 1.
   • Czarnoty Kossaki - Milewski 3. 
   • Czarnoty Kossaki - Slubowski 2. 
   • Czarnoty Gossy - Czarnoccy 1. 
   • Czarnoty Gossy - Dąbrowscy - 2.
   • Gościminko - Demby, burgrabia grodzki wąsoski.
   • Gościmino - Czarnecki - 1. 
   • Gościmino - Demby 3. 
   • Gościmino - Goscimski 2. 
   • Goscimino Zawady - Józef Bromirski, skarbnik przasnyski.
   • Grabie Holędry - Adam Wągrodzki, pisarz ziemski zakroczymski. 
   • Latonie krolewskie - Radzicki, podkomorzy.
   • Łuszczewo młyn - Kicka, podkomorzyna, wdowa po Antonim Kickim h. Gozdawa, podkomorzym zakroczymskim.
   • Mniszewko młyn - Franciszek Kuczborski, skarbnik zakroczymski zm. w 1764r.  
   • Mniszewo - j.w.
   • Modzele Bartłomieje - Kahell.
   • Nowe Miasto - brak informacji. 
   • Rostki Małe - Rostkowscy. 
   • Rostki Wielkie - Maraszewscy 2. 
   • Rostki Wielkie - Niesłuchowski 6. 
   • Rostki Wielkie - Omieciński 4.
   • Rostki Wielkie - Pontkowski 3. 
   • Rostki Wielkie - Roman 5. 
   • Rostki Wielkie - Rostkowscy 1. 
   • Rostki Wielkie - Swiątecki 8. 
   • Rostki Wielkie - Zebrowski 7. 
   • Szczawin - Kicka, podkomorzyna, wdowa po Antonim Kickim h. Gozdawa, podkomorzym zakroczymskim.
   • Wolka Szczawińska - j.w.
   • Zagwizdy - Wesslowa, starościna. 

   Z Regestru Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli Właściciele Ziemscy w Koronie 1783-1784.

    

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   wtorek, 30 grudnia 2014 10:25
 • poniedziałek, 29 grudnia 2014
  • Gdzie w przeszłości mieszkali Piekarzewscy ? cz. 3.

   Joniec, podobno Janiec.

   Wieś, pow. płoński, gm. Szumlin. par. Joniec, o 12 wiorst od Płońska, nad Wkrą. Wieś ta miała być założona przez Jana Sobieskiego i wraz z wsią Sobieszczki, Królewo. Wrona (podobno Warna pierwotnie), Sobokleszcz i Szumlin, stanowiła klucz szumliński, królewszczyzną zwany. W Jońcu hodowano stadninę Jana III, a król ten przybywał tam na łowy. Do początku XVIIIw. Joniec wraz z całą królewszczyzną był własnością rodziny Sobieskich.

   Janina

   Janina - herb rodziny Sobieskich. 

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Janina_%28herb_szlachecki%29

   Prowizyą z dóbr tych pobierał królewicz Jakób aż do śmierci t.j. do 1737r. W 1776r. na miejscu spalonej drewnianej kaplicy parafianie zaczęli budować kościół murowany. Roku 1862 kościół odnowiony. Joniec od czasu Sobieskiego osiadły jest przez gospodarzy włościan, ma urząd gminny, karczmę, 53 domy, 503 mieszkańców, 881 morg gruntu, Roku 1827 było 37 domów 270 mieszkańców. Parafia Joniec ma 2400 dusz katolickich. 


   W średniowieczu. 

   • 1425r. Jan sołtys z Jońca i Małgorzata wdowa po Skarbimirze z Szelkowa skwitowali Andrzeja Głowinę z Cybulina z części w Cybulinie.
   • 1435r. własność szlachecka, Jakub z Kręczkowa dzierżawi Joniec, Kręczków był położony 8 km. od Sierpca. 
   • 1465r. Jan dz. z Czyżewa zobowiązuje się zapłacić biskupowi płockiemu pozostałość z 40 gr, które właściciele z ziemi nurskiej wymusili od kmieci z Jońca w czasie wyprawy w kierunku Sadłowa, której to wyprawy dowódcą był rzeczony Jan; wzmiankowaną sumę wygrał od Czyżewskiego i jego towarzysza Gardziny w sądzie wojskowym marszałek bpi Szorcz.
   • 1474r. bór w Krępicy k. gościńca z Jońca do Mąkolina k. Wyszogrodu. 

    

    

    

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 29 grudnia 2014 08:14
 • niedziela, 28 grudnia 2014
  • Gdzie w przeszłości mieszkali Piekarzewscy ? cz. 2.

   Królewo, dawniej Krolievo. 

   Wieś i folwark nad rzeką Wkrą, pow. płoński, gm. Szumlin, par. Królewo, odl. 12 w. od Płońska, ma kościół parafialny drewniany, karczmę, 40 domów, 464 mieszkańców, 724 morgów gruntu, 32 nieużytków. W 1827r. Królewo było wsią rządową i miało 27 domów, 217 mieszkańców. Tutejszy kościół parafialny fundować mieli właściciele Królewa Idzikowscy, aktu erekcji nie ma. Obecny kościół wystawił w 1629r. z drzewa biskup płocki Łubieński* podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (lub bp. Baranowski). Parafia Królewo, dekanat Płoński, 1550 dusz. Tradycja miejscowa mówi, iż okolica dzisiejszego Królewa miała być nieprzebytą puszczą, gdzie zjeżdżał często na łowy król Jan Sobieski i tam, nad brzegiem wspomnionej rzeki, upodobał sobie miejsce na którem dłużej niekiedy z całym swoim przebywając dworem zapragnął wznieść świątynię, gdzieby Bogu mógł złożyć dank należny.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Król Jan III Sobieski.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski

   Woli królewskiej stało się zadość, a miejsce to od fundacyi królewskiej - Królewem przezwano, tam zaś gdzie dwór się mieścił naprzeciw kościoła po drugiej stronie rzeki dla uczczenia zapewne zwycięzcy z pod Wiednia nazwano miejscowość "Sobieski". Nazwę tę do dziśdnia zachowuje osada tamże leżąca złożona z kilkunastu domostw (osiadłości) gospodarczych tu i ówdzie nad rzeką porozrzucanych. Że opowiadanie to odnośnie do erekcyi Królewa i Jońca (obacz) nie wytrzymuje zupełnie krytyki historycznej, dosyć jest powołać się na pewnego rycerza z domu Idzikowskich, który w XIVw. zbudował we wsi Królewo kaplicę i umieścił w niej relikwie św. Zygmunta sprowadzone z Burgundii (Paprocki; Herby Rycerstwa). W Jońcu zaś w dniu 9 czerwca 1480r. zmarł Kazimierz książę Mazowiecki, biskup płocki Firlej, nadaje plebanowi jonickiemu dziesięcinę na wsi Jońcu (Akta kościoła jonieckiego). 

   W średniowieczu. 

   • W 1468r. bp płocki rozstrzygnął, że dziesięcina snopowa z ról szlachetnego Mikołaja Porosza z Niewikli będzie pobierał pleban w Królewie, mimo że Niewikl należy do par. Płońsk, role te bowiem Porosz odkupił od Malanki dziedzica z Proszkowa, skąd dziesięcinę snopową i folwarczną pobierał pleban w Królewie.

    

   Stanisław Łubieński

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   bp. Stanisław Łubieński* h. Pomian, 1574-1640.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%81ubie%C5%84ski

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 28 grudnia 2014 15:51
  • Gdzie w przeszłości mieszkali Piekarzewscy ?

   Mama mojego ojca Jana Łukasiewicza - Marianna Łukasiewicz nosiła panieńskie nazwisko Piekarzewska. 

   Współczesne największe skupiska osób noszących nazwisko Piekarzewski to woj. ciechanowskie. A jak było 100 i więcej lat temu ? Według geneteki.genealodzy.pl pod koniec XVIII i w XIXw. mieszkali oni w woj. mazowieckim m.in. w, 

   • 1783r. Królewo, par. Królewo.
   • 1788r. Latonice, par. Nowe Miasto
   • 1814r. Ciemniewko
   • 1814r. Klukowo gm. Świercze
   • 1829r. Joniec, par. Joniec. 
   • 1829r. Łopacin 

    

   Królewo.

   "...Dosyć jest powołać się na pewnego rycerza z domu Idzikowskich, który w XIVw. zbudował we wsi Królewo kaplicę i umieścił w niej relikwie św. Zygmunta sprowadzone z Burgundii".

   Herb Slepowron.jpg

   Herb Ślepowron.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alepowron_%28herb_szlachecki%29

   • Idzikowski vel Bujno, vel Buyno, vel Idźkowski, vel Korwin h. Ślepowron, 1460r. Idzikowo pow. ciechanowski, Kalińce pow. zakroczymski, podlaskie, płockie, połoskie. 
   • Idzikowo - współcześnie w pow. woj. mazowieckim wg. danych dostępnych w Wikipedii.pl nie istnieje. W odl. ok. 3 km. od Królewa położona jest wieś Idzikowice. 
   • Zygmunt I Święty, po 472-524, król Burgundów w 516-523, męczennik, święty Kościoła katolickiego jako Zygmunt Król lub Zygmunt Król-Męczennik. Św. Zygmunt jest patronem miasta Płocka, płockiej parafii katedralnej i kapituły katedralnej płockiej, która otrzymała od cesarza Maksymiliana w 1518r. w czasie wizyty biskupa Erazma Ciołka, herb królów burgundzkich zawierający koronę burgundzką, stał się on również herbem jurydyki Kamion należącej do Kapituły - obecnie dzielnica Kamionek w Warszawie. 

   Latonice, dawniej Latonie Królewskie.

   Wieś, pow. płoński, gm. Modzele, par. NoweMiasto, odl. o 21 w. od Płońska, ma 26 domów, 258 mieszkańców, 590 morgów gruntu, 50 morgów nieużytków. W 1827r. wieś rządowa 20 domów, 147 mieszkańców. Jako wieś zarobna Latonice wchodziły w skład klucza NoweMiasto, stanowiącego część dóbr Golądkwo. Włościanie odrabiali pańszczyznę do folwarku Nowe Miasto, czynsze i naturalia oddawali do dworu w Gołędkowie: byli właścicielami chałup, ale nie gruntów. Pańszczyznę odrabiali rocznie z osady rolnej 104 dni sprzężajem lub pieszo, stosownie do woli dworu; dwór przez 40 tygodni od św. Michała mógł żądać nie więcej niż dwa dni, a od św. Małgorzaty do św. Michała nie więcej nad 3 dni pańszczyzny. Włościanie płacili dziesięcinę wytyczną lub 270 złp. proboszczowi w Nowem Mieście. W 1821r. włościanie prowadzą gospodarstwo dwupolowe. Znajdujemy tu w tym roku 11 osad (na 7 osadach siedzi po 2 gospodarzy), po 50 morgów., wysiewających każdy po 50 korcy jarzyny i tyleż oziminy, zbierających po 8 fur siana i opłacających po 8 złp. 26 gr. zbożowego, oprócz powyżej wymienionej pańszczyzny; 2 chałupników z gruntami, opłacających razem 30 złp. czynszu i 4 tłoki w żniwa, 1 chałupnik odrabiający 2 dni tłoki w żniwa, komornik, szynk, 2 gajowych, 5 komorników na własnych budach, razem 74 mężczyzn, 63 kobiety. 

   W 1496r. ks. Konrad III oddaje Janowi z Radzymino (dziś Radzymin k. Warszawy) wsie Dziekciniec i Wiązowno, cło wodne w Kamieńcu oraz tenutę Nowe Miasto z wsiami Sobieszczki, Sarnowa Góra, Latonice, Zasonie w z. zakr., zgodnie z prawami, które przedłożył.

   Latonice zostają wymienione również w spisie wsi należących do Starostwa Nowe Miasto w 1660r. Starostwo Nowe Miasto powstało przez wydzielenie ze Starostwa Wyszogrodzkiego grodu Nowe Miasto i wsi: Latonice, Sobieszki, Zasonie, Czaniewo albo Czemniewko, Brzenica, Gutków, Sarnowa Góra oraz miasteczka Sąchocin. Starostwo Nowe Miasto w 1771r. posiadał Kazimierz Krasiński oboźny koronny.

   W Regestrze Diecezjów Franciszka Czaykowskiego 1784-1784, Warszawa 2009. 

   • Latonie Krolewskie - właścicielem jest Radzicki podkomorzy. 

    

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Moi dziadkowie, rodzice mojego ojca.

   Z albumu rodzinnego Stefana Michała Łukasiewicza.

   Od lewej: babcia Marianna Łukasiewicz z d. Piekarzewska, siostra ojca Felicja, dziadek Władysław Łukasiewicz, zdjęcie zrobione na Mazowszu, ok. 1950r.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Z tatą Janem Łukasiewiczem na wakacjach u dziadków, przed 1960r.

   Z albumu rodzinnego Stefana Michała Łukasiewicza.

   Rodzina mojego taty mieszkała na pczątku XIXw. również w woj. mazowieckim, w okolicy Nasielska. Obecnie nie znam żadnej osoby związanej z rodziną mojego ojca, mieszkającej w woj. śląskim noszącej takie samo nazwisko jak moje lub panieńskie nazwisko mojej babci.   

    

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 28 grudnia 2014 00:08
 • piątek, 26 grudnia 2014
  • Place Warszawy cz. 2.

   Plac Zamkowy. 

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, Pomnik Zygmunta, przełom XIX i XX wieku.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, początek XX wieku. 

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, I wojna światowa.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, dwudziestolecie międzywojenne.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, dwudziestolecie międzywojenne.

    

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 26 grudnia 2014 13:45
  • Place Warszawy cz. 1.

   Plac Unii Lubelskiej.

   Plac Unii Lubelskiej - plac położony w Śródmieściu Warszawy. Został ukształtowany przed 1770r. jako najdalej na południe wysunięty okrągły plac zaprojektowany w ramach tzw. założenia ujazdowskiego. W 1770r. od południowego zachodu i południa został otoczony Okopem Lubomirskiego. W latach 1816–1818 w południowej części placu wniesiono klasycystyczne Rogatki Mokotowskie zaprojektowane przez Jakuba Kubickiego. Ok. 1881r. przez plac (z Marszałkowskiej i dalej w Bagatelę) poprowadzono linię tramwaju konnego, a w 1908r. tramwaju elektrycznego. W 1892r. w pobliżu placu (od strony ul. Chocimskiej) uruchomiono stację wąskotorowej kolejki dojazdowej – kolejki wilanowskiej. W 1898r. po południowo-zachodniej stronie placu powstała stacja kolejki grójeckiej.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Mokotowski, 1916r.

   11 listopada 1932r. na placu Unii Lubelskiej odsłonięto Pomnik Lotnika. Rzeźbę zaprojektował w 1923 Edward Wittig. Model pomnika był prezentowany w 1929r. na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Autorem granitowego cokołu i całego otoczenia monumentu był Antoni Jawornicki. Odlew figury lotnika wykonano w warszawskich Zakładach Metalurgicznych L. Kranca i T. Łempickiego.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Unii Lubelskiej, 1934r.

   Trwa ładowanie zdjęcia 

   Plac Unii Lubelskiej, 1937r.

   Pomnik Lotnika przetrwał bombardowania miasta w 1939 roku i stał się jednym z wielu miejsc patriotycznych manifestów. Na jego cokole pojawiły się kotwice, znak Polski Walczącej, umieszczone przez harcerzy Szarych Szeregów, Jana Guta i Jana Bytnara "Rudego"*. W 1943 roku hitlerowcy zdjęli z postumentu figurę i przeznaczyli ją na przetopienie dla celów wojennych. Jej fragmenty znaleziono w fabryce Lilpopa na Woli, zaś fragmenty cokołu w jednym z parków na Grochowie. Pomnik został zrekonstruowany na podstawie zachowanych fragmentów oryginału, nielicznych fotografii i rysunków oraz niewielkiego modelu przechowanego w Muzeum Narodowym w Warszawie przez Alfreda Jesiona. W 1967 roku stanął w obecnym miejscu, u zbiegu ulicy Żwirki i Wigury i ulicy Wawelskiej.

    

   Pocztówki są również dostępne na facebook'u,

   Bibliografia.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 26 grudnia 2014 09:49
 • czwartek, 25 grudnia 2014
 • sobota, 20 grudnia 2014
 • czwartek, 18 grudnia 2014
  • Genelaogia rodu króla Kraka.

    

       Król Krak     Sędzia Krok         
                      
     Wanda   Przemysł Libusza   Valaszka  Kazia  Tetka  
                      

    

    

   Bibliografia.

   • Herby, legendy, dawne mity, Marek Derwich, Marek Cetwiński, Warszawa 1987.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 18 grudnia 2014 19:48
 • środa, 17 grudnia 2014
 • poniedziałek, 15 grudnia 2014
 • piątek, 12 grudnia 2014
  • W 25 rocznicę...

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Pamiątkowa karta pocztowa wydana z okazji 25-lecia wymarszu I Kadrowej. 

    

   Latem tego roku minęła 100-tna rocznica wymarszu 1 Kompanii Kadrowej, widoczna w tym rozdziale blogu karta pocztowa została wydana z okazji 25-tej rocznicy Jej wymarszu.  

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 12 grudnia 2014 10:59
 • środa, 10 grudnia 2014
 • niedziela, 07 grudnia 2014
  • Rodzinne koligacje - Brulińscy.

   Dzieje drobnej szlachty łomżyńskiej, Historia osadnictwa.

   • "Kołaki, Wiśniewo i Wierzbowo tak w ziemi łomżyńskiej jak ciechanowskiej leżą w jednej okolicy...".

   Dawna ziemia łomżyńska, Zygmunt Gloger, Warszawa 1876, reprint Łomża 1986.

   Zygmunt Gloger

   Zygmunt Gloger, 1845-1910.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Gloger

   • "Szlachta osadzana w tych stronach pochodziła najczęściej z okolic Ciechanowa, Płońska, Przasnysza i Pułtuska, gdzie brakowało dla niej już ziemi. Zygmunt Gloger przytacza szereg nazw miejscowości, które istnieją zarówno w ziemi ciechanowskiej, jak i łomżyńskiej: Brzozowo, Cieciorki, Cibory, Bagiewice, Cholewy, Chrzczony, Bogusze, Grądy, Grabowo, Goski, Górskie...".

   Świadomość odrębności stanowej w relacjach przedstawicieli drobnej szlachty w ziemi łomżyńskiej,

   Aldona Rogowska-Augustowicz, Warszawa 2008.

   18 maja 1944r. Bitwa o Monte Cassino.

   "18 maja, około 7 rano, przybiegł do mnie goniec dowódcy szwadronu i zameldował: - Panie poruczniku, ma się pan natychmiast stawić u porucznika Sandera! Nie wiedząc o co chodzi poszedłem tak jak stałem. Bez żelaznego kapelusza, bez tomigana, tylko w furażerce i koszuli, z przypiętym do pasa rewolwerem. - Kaziu! - zwrócił sio do mnie por. Sander. - Wachmistrz Wróblewski zmontował dla ciebie patrol z 13 ułanów. Prowadź na klasztor i zobacz co się tam dzieje. Mamy meldunki, że Niemców już nie ma, ale bądź ostrożny, bo wiesz jak to z meldunkami bywa. Jak któremu ułanowi włos z głowy spadnie, ty odpowiadasz gardłem. Pamiętaj, tyle będziemy warci ilu nas wróci. - Kiedy wykonanie? - zapytałem. - Natychmiast! - odpowiedział Sander. Objąłem dowództwo i ruszyliśmy szykiem familijnym w kierunku klasztoru (...). Weszliśmy na pole minowe. Niemcy założyli sterty min i nie wszystkie były wybuchłe. Szliśmy wolno i ostrożnie ale zdecydowanie. Tuż przed klasztorem powiedziałem do swojego zastępcy wachm. Wróblewskiego: - Antoś, bierz erkaem i ułana. Ubezpieczaj! (...). Ale stary przyjaciel stanowczo odmówił. - Gdzie ty, Kaziu, tam i ja. Albo razem wejdziemy albo razem zginiemy. Co miałem robić? Zostawiłem w osłonie pchor. Pietruskiego, a sami podeszliśmy pod klasztor. St. uł. Wilhelm Wadas, Ślązak z pochodzenia, wspiął się na barkach wachm. Wróblewskiego przełazł pierwszy przez mur i dopadając jakiejś furtki krzyknął "Hande hoch und heraus!" (...). W kwadrans po naszym wkroczeniu do klasztoru nadbiegł ułan Józef Bruliński, goniec od por. Hrynkiewicza. który z drugim patrolem szedł tuż za nami. Bruliński przyniósł zaimprowizowany proporczyk 12 Pułku Ułanów Podolskich zrobiony naprędce z dwóch chust w kolorach amarantowym i navy-blue. Białą żyłkę biegnącą przez środek proporca dorobiono ze zwykłego żołnierskiego bandaża. Gdy Bruliński chciał mi oddać proporczyk podesłany przez Hrynkiewicza, powiedziałem: Józku skoro sam ten proporczyk tu przyniosłeś, to i sam go wetknij! Rozkazu nie trzeba było chłopcu powtarzać. Bruliński wgramolił się na sam szczyt klasztornych gruzów i zatknął tam proporczyk na kawałku gałęzi znalezionej gdzieś po drodze. Dochodziła dziesiąta. Dopiero później, około dwunastej, gdy nas w klasztorze już nie było, zawieszono tam flagę polską a obok niej brytyjską (...)".

   Z blogahttp://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/II_ws/cassino1.html

   Fragmenty Oni byli pierwsi, Zenon Andrzejewski, Przemyśl 1997.

   "Nad ranem zauważono nad klasztorem białą flagę. Wysłano patrol 12 Pułku Ułanów pod dowództwem ppor. Kazimierza Gurbiela, który, przechodząc bez strat pole minowe o wymiarach 300 × 100 metrów, wkroczył do ruin klasztoru. Wziął do niewoli szesnastu rannych żołnierzy niemieckich pod opieką trzech sanitariuszy i zatknął na murach najpierw proporzec 12 Pułku Ułanów, uszyty na poczekaniu przez plut. Jana Donocika, a następnie polską flagę".

   Monte Cassino, Melchior Wańkowicz, Warszawa 1972.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Monte_Cassino#Zaj.C4.99cie_klasztoru


   Brulino, Duchny Młode, Stare Duchny, w tych nieopodal leżących od siebie przysiółkach szlacheckich w pierwszej połowie XIXw. leżących niedaleko od Śniadowa mieszkali moi praprapradziadkowie: Józef Daniłowicz i Zofia Daniłowicz z d. Boguska. Jeden z ich synów Apolinary (mój prapradziadek), zawarł swój pierwszy związek małżeński z Teofilą z d. Tyszka. Po pewnym czasie prapradziadek Apolinary owdowiał i w Warszawie po paru latach założył kolejny raz rodzinę. 

   Herb Roch II, Pierzchała odmiana. 

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pierzcha%C5%82a_%28herb_szlachecki%29

   Koligacja rodzinna Brulińskich łacząca się z Tyszkami. 

   Śniadowo.

   • 1810r. Bruliński Jan i Franciszka z d. Tyszka.


   Nazwiska szlacheckie pochodzące od nazwy miejscowej Brulino, dawniej Brolino, łomżyńskie, gmina Nur, wg. Stankiewiczów.

   • 1435r. Broliński. 
   • 1471r. Bruliński. 
   • 1578r. Broleński. 

   Ze strony: http://www.stankiewicze.com/


   Czy można pokusić się o odnalezienie nieco innego wyjaśnienia pochodzenia nazwiska Bruliński, niż to które spotykamy na stronie internetowej Stankiewiczów ?

   Broliński h. Roch III, 1500r.

   • Brolin, pow. zakroczymski, woj. mazowieckie. 

   Bruleński vel Broliński, vel Bruliński h. Roch II czyli Kolumna, 1450r. 

   • Brulin, pow. łomżyński, ostrowski, woj. mazowiecki. 

   Bruleński vel Broliński, vel Bruliński h. Rola, 1600r. 

   • Brulino, pow. pułtuski, woj. mazowieckie.

   Bruliński vel Broliński, vel Bruleński h. Roch II vel Kolumna, 1450r. 

   • Brulin, Smłodowo, pow. łomżyński, Ślazy, Lipno, pow. zambrowski, woj. mazowieckie. 

   Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich Jana Siwika.

   

   Z najstarszej karty...

   Herb Roch III.svg

   Herb Roch III.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Roch_III_%28herb_szlachecki%29

   Ręczaje. 

   1377r. Ranczaye, 1427r. Raczaye, 1506r. z Ranczay, 1526r. Rączage, 1580r. Renczaie 7,5 na NNW od Okuniewa, dziś Ręczaje Polskie.

   • 1503r. Mikołaj Broliński z Brolina zostaje mianowany kanonikiem i dostaje dziesięciny biskupie we wsiach Gumowo i R. (ACapPloc. 50, 57v).
   • 1513r. Mikołaj archid. i oficjał pułtuski wydzierżawia dziesięcinę snopową w Ręczajach Adrianowi Gołynińskiemu za 7 1/2 kopy groszy (Ep. 7, 179v).

   Zabiele.

   1473r. silva Zabyele, 1481r. silva Zabyele alias Thargowska Puszcza, 1493r. cum nemore Zabyelye, 1519r. nemus sive desertum Zabyelye, 1522r. Zabyele seu Chosczewy, 1533r. Volia Zabielia) dawny las przynależny do dóbr Targowe, na E od Targowego (3 km na E od Starego Miasta Warszawy), dochodzący do Rudy Targowskiej, na obszarze którego 1533-1563r. powstała wieś król. Wola Ząbkowa, czyli dzisiejsze m. Ząbki.

   • 1519r. książęta Stanisław i Janusz III dają Mateuszowi albo Matuszowi z Brolina ochmistrzowi i podskarbiemu książęcemu nabytą od Andrzeja i Jana z Warszewic puszczę Zabiele między Bródnem wsią książęcą a Grochowem, Kawęczynem i Rudą Targowską (MK 32, 51v). 
   • 1522r. Mateusz z Brolina odstępuje książętom lasy Zabiele seu Choscewy obok wsi Bródno i Targowe w zamian za 5 włók lasu w dobrach książących Brzozowica w powiecie kamieńskim (MK 32, 139).
   • 1539r. król potwierdza dokumenty zamiany z 1519r. na prośbę Mateusza Brolińskiego z Brzozowicy (MK 60, 162; MS 4 nr 6549).

    

   Herby szlacheckie wspomniane w tym rozdziale, w kolejności alfabetycznej, 

   PierzchałaHerb Roch III.svgPOL COA Rola.svg

   Roch II czyli Kolumna, Roch II odmiana, Roch III, Rola.  

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

    

   Bibliografia. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 07 grudnia 2014 10:03