zeszmulowiznyibrodna

Wpisy

 • wtorek, 30 grudnia 2014
  • Gdzie w przeszłości mieszkali Piekarzewscy ? cz. 4.

   Nowe Miasto k. Płońska.

   Nowe Miasto osada miejska, dawniej miasteczko nad rzeką Soną, pow. płoński, nad rzeką Soną, gm. Modzele, par. Nowe Miasto.

   skan 

   Ze strony internetowej: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/

   Leży śród równiny, w nizinie nadrzecznej, przy drodze bitej z Pułtuska do Płońska, odl. 17 wiorst od Płońska, 23 wiorst od Zakroczymia, 63 wiorst od Płocka i 67 wiorst od Warszawy. Posiada kościół parafialny murowany, dom modlitwy ewangelickiej, synagogę, urząd gminny, szkołę początkową, szpital żydowski, 118 domów, 2222 mieszkańców. W 1827r. było tu 76 domów i 721 mieszkańców. W 1860r. 127 domów (1 murowany), 1632 mieszkańców (1015 żydów). Do mieszczan należy 1060 morg gruntu i 160 morgów nieużytków. Początkiem osady był starożytny gród książęcy, stojący na wzgórzu nad rzeką, w płn.-wsch. stronie, gdzie dziś jest osada Zarynie. W grodzie tym przebywali często książęta mazowieccy i odbywały się tu na przemiany z Zakroczymiem roki ziemskie i grodzkie ziemi zakroczymskiej, gdyż istniał oddzielny powiat nowomiejski w ziemi zakroczymskiej. 

   Ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

   Parafia Nowe Miasto.

   • Biskupice - seminarium pułtuskie.
   • Czarnoty Kossaki - Cichocki 1.
   • Czarnoty Kossaki - Milewski 3. 
   • Czarnoty Kossaki - Slubowski 2. 
   • Czarnoty Gossy - Czarnoccy 1. 
   • Czarnoty Gossy - Dąbrowscy - 2.
   • Gościminko - Demby, burgrabia grodzki wąsoski.
   • Gościmino - Czarnecki - 1. 
   • Gościmino - Demby 3. 
   • Gościmino - Goscimski 2. 
   • Goscimino Zawady - Józef Bromirski, skarbnik przasnyski.
   • Grabie Holędry - Adam Wągrodzki, pisarz ziemski zakroczymski. 
   • Latonie krolewskie - Radzicki, podkomorzy.
   • Łuszczewo młyn - Kicka, podkomorzyna, wdowa po Antonim Kickim h. Gozdawa, podkomorzym zakroczymskim.
   • Mniszewko młyn - Franciszek Kuczborski, skarbnik zakroczymski zm. w 1764r.  
   • Mniszewo - j.w.
   • Modzele Bartłomieje - Kahell.
   • Nowe Miasto - brak informacji. 
   • Rostki Małe - Rostkowscy. 
   • Rostki Wielkie - Maraszewscy 2. 
   • Rostki Wielkie - Niesłuchowski 6. 
   • Rostki Wielkie - Omieciński 4.
   • Rostki Wielkie - Pontkowski 3. 
   • Rostki Wielkie - Roman 5. 
   • Rostki Wielkie - Rostkowscy 1. 
   • Rostki Wielkie - Swiątecki 8. 
   • Rostki Wielkie - Zebrowski 7. 
   • Szczawin - Kicka, podkomorzyna, wdowa po Antonim Kickim h. Gozdawa, podkomorzym zakroczymskim.
   • Wolka Szczawińska - j.w.
   • Zagwizdy - Wesslowa, starościna. 

   Z Regestru Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli Właściciele Ziemscy w Koronie 1783-1784.

    

    

   Bibliografia.

   • Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli Właściciele Ziemscy w Koronie 1783-1784, w opracowaniu Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 2009.
   • Przewodnik Historyczny Ziemi Płońskiej
   • http://www.powiat-plonski.home.pl/powiat2/pliki/przewodnik_ziemi/437_album.pdf
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   wtorek, 30 grudnia 2014 10:25
 • poniedziałek, 29 grudnia 2014
  • Gdzie w przeszłości mieszkali Piekarzewscy ? cz. 3.

   Joniec, podobno Janiec.

   Wieś, pow. płoński, gm. Szumlin. par. Joniec, o 12 wiorst od Płońska, nad Wkrą. Wieś ta miała być założona przez Jana Sobieskiego i wraz z wsią Sobieszczki, Królewo. Wrona (podobno Warna pierwotnie), Sobokleszcz i Szumlin, stanowiła klucz szumliński, królewszczyzną zwany. W Jońcu hodowano stadninę Jana III, a król ten przybywał tam na łowy. Do początku XVIIIw. Joniec wraz z całą królewszczyzną był własnością rodziny Sobieskich.

   Janina

   Janina - herb rodziny Sobieskich. 

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Janina_%28herb_szlachecki%29

   Prowizyą z dóbr tych pobierał królewicz Jakób aż do śmierci t.j. do 1737r. W 1776r. na miejscu spalonej drewnianej kaplicy parafianie zaczęli budować kościół murowany. Roku 1862 kościół odnowiony. Joniec od czasu Sobieskiego osiadły jest przez gospodarzy włościan, ma urząd gminny, karczmę, 53 domy, 503 mieszkańców, 881 morg gruntu, Roku 1827 było 37 domów 270 mieszkańców. Parafia Joniec ma 2400 dusz katolickich. 


   W średniowieczu. 

   • 1425r. Jan sołtys z Jońca i Małgorzata wdowa po Skarbimirze z Szelkowa skwitowali Andrzeja Głowinę z Cybulina z części w Cybulinie.
   • 1435r. własność szlachecka, Jakub z Kręczkowa dzierżawi Joniec, Kręczków był położony 8 km. od Sierpca. 
   • 1465r. Jan dz. z Czyżewa zobowiązuje się zapłacić biskupowi płockiemu pozostałość z 40 gr, które właściciele z ziemi nurskiej wymusili od kmieci z Jońca w czasie wyprawy w kierunku Sadłowa, której to wyprawy dowódcą był rzeczony Jan; wzmiankowaną sumę wygrał od Czyżewskiego i jego towarzysza Gardziny w sądzie wojskowym marszałek bpi Szorcz.
   • 1474r. bór w Krępicy k. gościńca z Jońca do Mąkolina k. Wyszogrodu. 

    

    

    

    

   Bibliografia.

   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 29 grudnia 2014 08:14
 • niedziela, 28 grudnia 2014
  • Gdzie w przeszłości mieszkali Piekarzewscy ? cz. 2.

   Królewo, dawniej Krolievo. 

   Wieś i folwark nad rzeką Wkrą, pow. płoński, gm. Szumlin, par. Królewo, odl. 12 w. od Płońska, ma kościół parafialny drewniany, karczmę, 40 domów, 464 mieszkańców, 724 morgów gruntu, 32 nieużytków. W 1827r. Królewo było wsią rządową i miało 27 domów, 217 mieszkańców. Tutejszy kościół parafialny fundować mieli właściciele Królewa Idzikowscy, aktu erekcji nie ma. Obecny kościół wystawił w 1629r. z drzewa biskup płocki Łubieński* podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (lub bp. Baranowski). Parafia Królewo, dekanat Płoński, 1550 dusz. Tradycja miejscowa mówi, iż okolica dzisiejszego Królewa miała być nieprzebytą puszczą, gdzie zjeżdżał często na łowy król Jan Sobieski i tam, nad brzegiem wspomnionej rzeki, upodobał sobie miejsce na którem dłużej niekiedy z całym swoim przebywając dworem zapragnął wznieść świątynię, gdzieby Bogu mógł złożyć dank należny.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Król Jan III Sobieski.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski

   Woli królewskiej stało się zadość, a miejsce to od fundacyi królewskiej - Królewem przezwano, tam zaś gdzie dwór się mieścił naprzeciw kościoła po drugiej stronie rzeki dla uczczenia zapewne zwycięzcy z pod Wiednia nazwano miejscowość "Sobieski". Nazwę tę do dziśdnia zachowuje osada tamże leżąca złożona z kilkunastu domostw (osiadłości) gospodarczych tu i ówdzie nad rzeką porozrzucanych. Że opowiadanie to odnośnie do erekcyi Królewa i Jońca (obacz) nie wytrzymuje zupełnie krytyki historycznej, dosyć jest powołać się na pewnego rycerza z domu Idzikowskich, który w XIVw. zbudował we wsi Królewo kaplicę i umieścił w niej relikwie św. Zygmunta sprowadzone z Burgundii (Paprocki; Herby Rycerstwa). W Jońcu zaś w dniu 9 czerwca 1480r. zmarł Kazimierz książę Mazowiecki, biskup płocki Firlej, nadaje plebanowi jonickiemu dziesięcinę na wsi Jońcu (Akta kościoła jonieckiego). 

   W średniowieczu. 

   • W 1468r. bp płocki rozstrzygnął, że dziesięcina snopowa z ról szlachetnego Mikołaja Porosza z Niewikli będzie pobierał pleban w Królewie, mimo że Niewikl należy do par. Płońsk, role te bowiem Porosz odkupił od Malanki dziedzica z Proszkowa, skąd dziesięcinę snopową i folwarczną pobierał pleban w Królewie.

    

   Stanisław Łubieński

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   bp. Stanisław Łubieński* h. Pomian, 1574-1640.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%81ubie%C5%84ski

    

   Bibliografia.

   • Genealogia, Stankiewicze z przyjaciółmi
   • http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=1
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 28 grudnia 2014 15:51
  • Gdzie w przeszłości mieszkali Piekarzewscy ?

   Mama mojego ojca Jana Łukasiewicza - Marianna Łukasiewicz nosiła panieńskie nazwisko Piekarzewska. 

   Współczesne największe skupiska osób noszących nazwisko Piekarzewski to woj. ciechanowskie. A jak było 100 i więcej lat temu ? Według geneteki.genealodzy.pl pod koniec XVIII i w XIXw. mieszkali oni w woj. mazowieckim m.in. w, 

   • 1783r. Królewo, par. Królewo.
   • 1788r. Latonice, par. Nowe Miasto
   • 1814r. Ciemniewko
   • 1814r. Klukowo gm. Świercze
   • 1829r. Joniec, par. Joniec. 
   • 1829r. Łopacin 

    

   Królewo.

   "...Dosyć jest powołać się na pewnego rycerza z domu Idzikowskich, który w XIVw. zbudował we wsi Królewo kaplicę i umieścił w niej relikwie św. Zygmunta sprowadzone z Burgundii".

   Herb Slepowron.jpg

   Herb Ślepowron.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alepowron_%28herb_szlachecki%29

   • Idzikowski vel Bujno, vel Buyno, vel Idźkowski, vel Korwin h. Ślepowron, 1460r. Idzikowo pow. ciechanowski, Kalińce pow. zakroczymski, podlaskie, płockie, połoskie. 
   • Idzikowo - współcześnie w pow. woj. mazowieckim wg. danych dostępnych w Wikipedii.pl nie istnieje. W odl. ok. 3 km. od Królewa położona jest wieś Idzikowice. 
   • Zygmunt I Święty, po 472-524, król Burgundów w 516-523, męczennik, święty Kościoła katolickiego jako Zygmunt Król lub Zygmunt Król-Męczennik. Św. Zygmunt jest patronem miasta Płocka, płockiej parafii katedralnej i kapituły katedralnej płockiej, która otrzymała od cesarza Maksymiliana w 1518r. w czasie wizyty biskupa Erazma Ciołka, herb królów burgundzkich zawierający koronę burgundzką, stał się on również herbem jurydyki Kamion należącej do Kapituły - obecnie dzielnica Kamionek w Warszawie. 

   Latonice, dawniej Latonie Królewskie.

   Wieś, pow. płoński, gm. Modzele, par. NoweMiasto, odl. o 21 w. od Płońska, ma 26 domów, 258 mieszkańców, 590 morgów gruntu, 50 morgów nieużytków. W 1827r. wieś rządowa 20 domów, 147 mieszkańców. Jako wieś zarobna Latonice wchodziły w skład klucza NoweMiasto, stanowiącego część dóbr Golądkwo. Włościanie odrabiali pańszczyznę do folwarku Nowe Miasto, czynsze i naturalia oddawali do dworu w Gołędkowie: byli właścicielami chałup, ale nie gruntów. Pańszczyznę odrabiali rocznie z osady rolnej 104 dni sprzężajem lub pieszo, stosownie do woli dworu; dwór przez 40 tygodni od św. Michała mógł żądać nie więcej niż dwa dni, a od św. Małgorzaty do św. Michała nie więcej nad 3 dni pańszczyzny. Włościanie płacili dziesięcinę wytyczną lub 270 złp. proboszczowi w Nowem Mieście. W 1821r. włościanie prowadzą gospodarstwo dwupolowe. Znajdujemy tu w tym roku 11 osad (na 7 osadach siedzi po 2 gospodarzy), po 50 morgów., wysiewających każdy po 50 korcy jarzyny i tyleż oziminy, zbierających po 8 fur siana i opłacających po 8 złp. 26 gr. zbożowego, oprócz powyżej wymienionej pańszczyzny; 2 chałupników z gruntami, opłacających razem 30 złp. czynszu i 4 tłoki w żniwa, 1 chałupnik odrabiający 2 dni tłoki w żniwa, komornik, szynk, 2 gajowych, 5 komorników na własnych budach, razem 74 mężczyzn, 63 kobiety. 

   W 1496r. ks. Konrad III oddaje Janowi z Radzymino (dziś Radzymin k. Warszawy) wsie Dziekciniec i Wiązowno, cło wodne w Kamieńcu oraz tenutę Nowe Miasto z wsiami Sobieszczki, Sarnowa Góra, Latonice, Zasonie w z. zakr., zgodnie z prawami, które przedłożył.

   Latonice zostają wymienione również w spisie wsi należących do Starostwa Nowe Miasto w 1660r. Starostwo Nowe Miasto powstało przez wydzielenie ze Starostwa Wyszogrodzkiego grodu Nowe Miasto i wsi: Latonice, Sobieszki, Zasonie, Czaniewo albo Czemniewko, Brzenica, Gutków, Sarnowa Góra oraz miasteczka Sąchocin. Starostwo Nowe Miasto w 1771r. posiadał Kazimierz Krasiński oboźny koronny.

   W Regestrze Diecezjów Franciszka Czaykowskiego 1784-1784, Warszawa 2009. 

   • Latonie Krolewskie - właścicielem jest Radzicki podkomorzy. 

    

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Moi dziadkowie, rodzice mojego ojca.

   Z albumu rodzinnego Stefana Michała Łukasiewicza.

   Od lewej: babcia Marianna Łukasiewicz z d. Piekarzewska, siostra ojca Felicja, dziadek Władysław Łukasiewicz, zdjęcie zrobione na Mazowszu, ok. 1950r.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Z tatą Janem Łukasiewiczem na wakacjach u dziadków, przed 1960r.

   Z albumu rodzinnego Stefana Michała Łukasiewicza.

   Rodzina mojego taty mieszkała na pczątku XIXw. również w woj. mazowieckim, w okolicy Nasielska. Obecnie nie znam żadnej osoby związanej z rodziną mojego ojca, mieszkającej w woj. śląskim noszącej takie samo nazwisko jak moje lub panieńskie nazwisko mojej babci.   

    

   Bibliografia.

   • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa przed 2010.
   • Herbarz Polski, Od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007. 
   • Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli Właściciele Ziemscy w Koronie 1783-1784, w opracowaniu Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 2009. 
   • geneteka.genealodzy.pl
   • http://geneteka.genealodzy.pl/ 
   • Gmina Nowe Miasto
   • http://ugnowemiasto.pl/pl/barwy-i-symbole
   • Serwis heraldyczno-genealogiczny
   • http://herby.com.pl/
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
   • Ze Szmulowizny i Bródna
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/05/19-maja-w-Teatrze-Rozrywki-w-Chorzowie.html
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/12/Male-co-nie-co-o-mnie.html

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 28 grudnia 2014 00:08
 • piątek, 26 grudnia 2014
  • Place Warszawy cz. 2.

   Plac Zamkowy. 

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, Pomnik Zygmunta, przełom XIX i XX wieku.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, początek XX wieku. 

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, I wojna światowa.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, dwudziestolecie międzywojenne.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Zamkowy, dwudziestolecie międzywojenne.

    

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 26 grudnia 2014 13:45
  • Place Warszawy cz. 1.

   Plac Unii Lubelskiej.

   Plac Unii Lubelskiej - plac położony w Śródmieściu Warszawy. Został ukształtowany przed 1770r. jako najdalej na południe wysunięty okrągły plac zaprojektowany w ramach tzw. założenia ujazdowskiego. W 1770r. od południowego zachodu i południa został otoczony Okopem Lubomirskiego. W latach 1816–1818 w południowej części placu wniesiono klasycystyczne Rogatki Mokotowskie zaprojektowane przez Jakuba Kubickiego. Ok. 1881r. przez plac (z Marszałkowskiej i dalej w Bagatelę) poprowadzono linię tramwaju konnego, a w 1908r. tramwaju elektrycznego. W 1892r. w pobliżu placu (od strony ul. Chocimskiej) uruchomiono stację wąskotorowej kolejki dojazdowej – kolejki wilanowskiej. W 1898r. po południowo-zachodniej stronie placu powstała stacja kolejki grójeckiej.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Mokotowski, 1916r.

   11 listopada 1932r. na placu Unii Lubelskiej odsłonięto Pomnik Lotnika. Rzeźbę zaprojektował w 1923 Edward Wittig. Model pomnika był prezentowany w 1929r. na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Autorem granitowego cokołu i całego otoczenia monumentu był Antoni Jawornicki. Odlew figury lotnika wykonano w warszawskich Zakładach Metalurgicznych L. Kranca i T. Łempickiego.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Plac Unii Lubelskiej, 1934r.

   Trwa ładowanie zdjęcia 

   Plac Unii Lubelskiej, 1937r.

   Pomnik Lotnika przetrwał bombardowania miasta w 1939 roku i stał się jednym z wielu miejsc patriotycznych manifestów. Na jego cokole pojawiły się kotwice, znak Polski Walczącej, umieszczone przez harcerzy Szarych Szeregów, Jana Guta i Jana Bytnara "Rudego"*. W 1943 roku hitlerowcy zdjęli z postumentu figurę i przeznaczyli ją na przetopienie dla celów wojennych. Jej fragmenty znaleziono w fabryce Lilpopa na Woli, zaś fragmenty cokołu w jednym z parków na Grochowie. Pomnik został zrekonstruowany na podstawie zachowanych fragmentów oryginału, nielicznych fotografii i rysunków oraz niewielkiego modelu przechowanego w Muzeum Narodowym w Warszawie przez Alfreda Jesiona. W 1967 roku stanął w obecnym miejscu, u zbiegu ulicy Żwirki i Wigury i ulicy Wawelskiej.

    

   Pocztówki są również dostępne na facebook'u,

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna/photos/a.674848362631016.1073741920.227345097381347/674848405964345/?type=3&theater

   Bibliografia.

   • Culture.pl 
   • http://culture.pl/pl/dzielo/edward-wittig-pomnik-lotnika-w-warszawie
   • Strzały pod Arsenałem - uwolnić "Rudego"*
   • http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/573501,Strzaly-pod-Arsenalem-uwolnic-Rudego
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 26 grudnia 2014 09:49
 • czwartek, 25 grudnia 2014
  • Moje blogi Świątecznie...

   Top 1000 najczęściej czytanych blogów Blox.pl

   m.Tytuł bloguAutorZmiana
   447 zeszmulowiznyibrodna stefelek bez zmian

    

   m.Tytuł bloguAutorZmiana
   936 tanieżarcie stefelek bez zmian

    

   m.Tytuł bloguAutorZmiana
   2270 bajkiokolorach stefelek bez zmian

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 25 grudnia 2014 22:10
 • sobota, 20 grudnia 2014
 • czwartek, 18 grudnia 2014
  • Genelaogia rodu króla Kraka.

    

       Król Krak     Sędzia Krok         
                      
     Wanda   Przemysł Libusza   Valaszka  Kazia  Tetka  
                      

    

    

   Bibliografia.

   • Herby, legendy, dawne mity, Marek Derwich, Marek Cetwiński, Warszawa 1987.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 18 grudnia 2014 19:48
 • środa, 17 grudnia 2014
  • Materiały do rozdziału: http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/12/O-krolu-Kraku-i-krolewnie-Wandzie.html

   "Według przytaczanej przez tego jezuitę legendy nieznany z imienia wódz przeprowadził przez zamarźnięty Dunaj swoich wojów "do zubożenia Moguncyi*". 

   

   Bieg Dunaju na mapie współczesnej Europy.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dunaj

   Położenie na mapiePołożenie na mapie

   Na kolejnych mapkach Niemiec (od lewej) zaznaczone na zielono kraje związkowe: Nadrenia-Palatynat i Turyngia.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadrenia-Palatynat, http://pl.wikipedia.org/wiki/Turyngia

   Mapa lokalizacyjna Nadrenii-Palatynatu

   Nadrenia-Palatynat, ze stolicą Moguncją w charakterystycznym wklęśnięciu po prawej stronie mapki na pograniczu z Hesją.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadrenia-Palatynat

   Mapa

   Mapki pokazujące zasięg państwa Samona* istniejące w latach 623-661r.

   W tym samym czasie istniało również państwo Wiślan* położone na terenie współczesnej Małopolski.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Samona

   

   Polska Mieszka I.

   W dolnej części mapki Polski za czasów Mieszka I widoczny jest przypuszczalny obszar zajmowany przez państwo Wiślan.

   Ze strony: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1112&nomenu=1&oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%

    

   Bibliografia.

   • Czechy, Początki Państw, Matla Marzena, Poznań 2014r. 
   • Herby, legendy, dawne mity, Marek Derwich, Marek Cetwiński, Warszawa 1987.
   • Herbarz Polski, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007. 
   • Herby Rodów Polskich, Mieczysław Paszkiewicz, Jerzy Kulczycki, Teresa Korzeniowska, Londyn 1990. 
   • Herby Szlachty Polskiej z przedmową Wacława Gąsiorowskiego, Zbigniew Leszczyc, Poznań 1908.
   • Król Krak i Królewna Wanda, Opowiadanie przedhistoryczne dla młodzieży, Walery Przyborowski, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin, wydanie międzywojenne. 
   • Polaków dzieje bajeczne, Łysiak Waldemar, Warszawa 2014r. 
   • Tajemnica początków Polski, Fascynująca historia ludu Wenetów, Marek Gędek, Warszawa 2014.
   • Wielka Historia Polski, Tom 1, Najdawniejsze Dzieje Ziem Polskich (do VIIw.), Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski, Kraków 1998. 
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/
   • Włącz Polskę
   • http://wlaczpolske.pl/index.php 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 17 grudnia 2014 16:12
 • poniedziałek, 15 grudnia 2014
  • O królu Kraku i królewnie Wandzie...

   POL COA Bożawola.svg

   Herb Boża Wola.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCawola

   "Pisarz Teofil Rutka* który w XVII wieku analizował polską heraldykę, genezę herbu oparł na legendzie sięgającej czasów księcia Kraka. Według przytaczanej przez tego jezuitę legendy nieznany z imienia wódz przeprowadził przez zamarźnięty Dunaj swoich wojów "do zubożenia Moguncyi*". Czyn ten został nagrodzony przez księcia nadaniem bohaterskiemu wodzu herbu Boża Wola. Legendę tę przekazuje w swoim herbarzu także Nowosielski".

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCawola


   Mapa

   Dwie mapki pokazujące zasięg państwa Samona* istniejące w latach 623-661r. W tym samym czasie istniało również państwo Wiślan* położone na terenie współczesnej Małopolski. . 

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Samona

   "Zbytnie wzmocnienie państwa Samona doprowadziło do konfliktu z Frankami. Germańscy najeźdźcy ponieśli klęskę pod Wogatisburgiem (może Wogast ?). W efekcie Słowianie spustoszyli Turyngię, a książę serbski Derwan zrzucił zwierzchnictwo Franków i uznał władzę Samona. Po śmierci samona organizm przez niego stworzony się rozpadł". 

   Tajemnica początków Polski, Fascynująca historia ludu Wenetów, Marek Gędek, Warszawa 2014.

    

    

   Pełny zestaw materiałów do rozdziału bloga: O królu Kraku i królewnie Wandzie można odnaleźć w tym miejscu,

   Opis.

   • Moguncja*, Diecezja moguncka założona została bardzo dawno, bo jeszcze w czasach panowania Cesarstwa rzymskiego. Stolicą diecezji została Moguncja, która była wówczas stolicą prowincji zwanej Moguntiacum. Począwszy od Crescensa, który od roku 80 miał być pierwszym biskupem mogunckim, wszyscy biskupi przed IV wiekiem są postaciami na wpół legendarnymi. Pierwszym pewnym biskupem Moguncji był rządzący tą diecezją w 343 roku Marcin lub Maryn. Przełomową datą był rok 745, kiedy w Moguncji objął rządy pierwszy w historii arcybiskup Moguncji Święty Bonifacy, zwany również apostołem Niemców. Arcybiskupstwo Moguncji było bogatym materialnie, a przez to bardzo wpływowym księstwem kościelnym w Cesarstwie Niemieckim.
   • Państwo Samona*najstarsze znane państwo zachodniosłowiańskie. Istniało w latach 623–660r. (zdaniem innych autorów w latach 623–658r. lub 626–661r.), obejmując tereny przyszłych Czech, Moraw, Dolnej Austrii, Styrii, Karyntii i Karnioli, a także część zachodnich Węgier, zachodniej i środkowej Słowacji oraz części Polski i Łużyc.
   • Rutka* Teofil SJ, także Bogumił, 1622-1700r. polski jezuita, filozof, retor, polemista, tłumacz i misjonarz, pisarz religijny.
   • Wiślanie*plemię zachodniosłowiańskie z grupy plemion lechickich zamieszkujące we wczesnym średniowieczu tereny w dorzeczu górnej Wisły.
   • Wogast*, 

   Bibliografia.

   • Herby, legendy, dawne mity, Marek Derwich, Marek Cetwiński, Warszawa 1987.
   • Tajemnica początków Polski, Fascynująca historia ludu Wenetów, Marek Gędek, Warszawa 2014.
   • Wielka Historia Polski, Tom 1, Najdawniejsze Dzieje Ziem Polskich (do VIIw.), Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski, Kraków 1998.
   • Krak
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak
   • Merkuriusz Polski, Gazeta Codzienna, Sztuka, Kultura, Nauka
   • http://www.merkuriusz.wieczorna.pl/historia-nowozytna/panstwo-kupca-samo-623-660-ne
   • Wanda
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_(legendarna_ksi%C4%99%C5%BCniczka)

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 15 grudnia 2014 18:00
  • Ze Szreniawy do Wiednia 25.07.1905r.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Trwa ładowanie zdjęciahttps://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna/photos/a.668720406577145.1073741916.227345097381347/668720416577144/?type=3&theater


    

   POL COA Bełty.svg

   Herb Bełty.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Be%C5%82ty

   "Starożytny herb z Morawy do nas wniesiony. Już za czasów Ziemowita około 880r. miał klejnot ten zostać nadanym rycerzowi wsławionemu na polu bitwy".

   Z Herby Szlachty Polskiej, Zbigniew Leszczyc, Poznań 1908.

   "Herb Bełty (trzy bełty na krzyż w polu czerwonym) przybył z jakimiś rycerzami do Polski w 880r. za panowania Siemowita, syna Piasta i Rzepki". 

   Herby, legendy, dawne mity, Marek Derwich, Marek Cetwiński, Warszawa 1987.

    


    


   Bibliografia.

   • Herby, legendy, dawne mity, Marek Derwich, Marek Cetwiński, Warszawa 1987.
   • Herby Szlachty Polskiej, Zbigniew Leszczyc, Poznań 1908.
   • Tajemnica początków Polski, Fascynująca historia ludu Wenetów, Marek Gędek, Warszawa 2014.
   • Wielka Historia Polski, Tom 1, Najdawniejsze Dzieje Ziem Polskich (do VIIw.), Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski, Kraków 1998.
   • Floryan Cynk
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Cynk
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 15 grudnia 2014 07:24
 • piątek, 12 grudnia 2014
  • W 25 rocznicę...

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Pamiątkowa karta pocztowa wydana z okazji 25-lecia wymarszu I Kadrowej. 

    

   Latem tego roku minęła 100-tna rocznica wymarszu 1 Kompanii Kadrowej, widoczna w tym rozdziale blogu karta pocztowa została wydana z okazji 25-tej rocznicy Jej wymarszu.  

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 12 grudnia 2014 10:59
 • środa, 10 grudnia 2014
  • Liżewscy i Powiccy.

   

   Grób rodzinny Liżewskich i Powickich na Cmentarzu Stare Powązki w Warszawie.

   Ze strony: http://www.um.warszawa.pl/

   Powiccy.

   • Powicki Józef ul. Piwna 45.

   Z Taryfy Domów Miasta Warszawy i Przedmieścia Pragi 1869r

   http://varsaviana.pl/czytelnia.php?numer=00029

   Liżewscy.

   • Liżewska Ludwika ul. Furmańska 9.
   • Liżewski Ignacy offic. rząd. ul. Instytowa 6
   • Liżewski Wacław student ul. Leszno 13
   • Liżewski Władysław offic. rząd. ul. Leszno 33.

   Powiccy.

   • Powicki Józef właściciel domu ul. Piwna 45.

   Z Przewodnika Warszawskiego Informacyjno-Adressowego na rok 1870 

   http://varsaviana.pl/czytelnia.php?numer=00031 

    

   Bibliografia.

   • Miasto Stołeczne Warszawa
   • http://www.um.warszawa.pl/
   • Przewodnik Warszawski Informacyjno-Adressowy na rok 1870
   • http://varsaviana.pl/czytelnia.php?numer=00031
   • Taryfa Domów Miasta Warszawy i Przedmieścia Pragi 1869r.
   • http://varsaviana.pl/czytelnia.php?numer=00029
   • Warszawa1939.pl
   • http://www.warszawa1939.pl/index.html

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 10 grudnia 2014 20:40
  • Pani Liżewska.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Ul. Szopena w Warszawie, przełom XIX i XX wieku. 

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna/photos/a.666815963434256.1073741914.227345097381347/666815990100920/?type=3&theater

   "W okresie okupacji, aczkolwiek formalnie nie należałem do organizacji podziemnej, tem niemniej w jakimś stopniu byłem z nią powiązany. Uczestniczyłem nieraz w zebraniach – najpierw u kolegi szkolnego Tadeusza Liżewskiego na ul. Mokotowskiej 16, a po jego osadzeniu na Pawiaku i zaginięciu bez śladu, u kolegi z podchorążówki Zdzisława Ziemkowskiego, porucznika na etacie A.K., w Warszawie na ul. Szopena". 

   Ze strony: http://wcislinski.net/Stefan%20Wcislinski%20-%20wspomnienia%20z%20Pawiaka.htm

    

   Historia rodziny moich dziadków i pradziadków, przez lata była powiązana z historią rodziny Wciślińskich. Wieloletnią, zaufaną przyjaciółką mojej babci Marianny Klementyny Daniłowicz z d. Sikorskiej a wcześniej Jej starszej siostry Stanisławy (cioci Stasi), była p. Bronisława Liżewska z d. Powicka.

   Pamiętam jedną wizytę p. Liżewskiej w domu u moich rodziców. Miałem wtedy 5 albo 6 lat...

   Trwa ładowanie zdjęciaTrwa ładowanie zdjęcia

   Trwa ładowanie zdjęcia

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna/photos/a.666605613455291.1073741913.227345097381347/666605670121952/?type=1&theater

   Powstanie Styczniowe 1863r.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   W Cytadeli Warszawskiej, Tadeusz Rybkowski, 1848-1926.

   • Liżewski Franciszek, Zambrów Wola, był w bandzie Grzymkowskiego, data zarządzenia: 14.03.1865r.
   • Liżewski Jan s. Jakuba, l. 22, Zambrów, nadzór policyjny, wrócił z bandy Grzymały, wcielony do wojska, data zarządzenia: 14.03.1865r.
   • Liżewski Leonard, l. 24, Zambrów, wrócił z bandy Grzymały, wcielony do wojska, data zarządzenia: 14.03.1865r.
   • Liżewski Marceli, lat 42, bezterminowo urlopowany podoficer, Zambrów, szewc, żonaty jeden syn.
   • Liżewski Marcin, Zambrów, był w bandzie Wawra, data zarządzenia: 15.03.1866r.
   • Liżewski Mateusz s. Wojciecha, Zambrów, nie wrócił z bandy, data zarządzenia: 27.03.1866r.
   • Liżewski Tomasz, Zambrów, aresztowany, wzięty w niewolę [...], data zarządzenia: 01.12.1863r.
   • Liżewski Walenty, Zambrów, zesłany na Syberię, za przestępstwa polityczne, data zarządzenia: 27.03.1866r.
   • Kazimierz Powicki*, powstaniec.

    

   Opis. 

   • Władysław Kolasmski, w wieku lat 20 urodzony i zamieszkały w Sieradzu, aplikant biura naczelnika tegoż powiatu. Z dniem 22 Stycznia 1863r. roku rozpoczął służbę obozową w oddziale Oksińskiego, brał udział w bitwach: w Opatówku, pod Kuźnicą Grabowską, pod Wygiedzowem, Brodnią, Rychłocicami i Koniecpolem. Po rozwiązaniu swego oddziału służył pod dowództwem jenerała Taczanowskiego i brał udział w bitwach pod Złoczowem, Sędziejowicami i Kruszyną, w końcu przeniósłszy się do oddziału straży narodowej Powickiego*, w okręgu Szadkowskiem w powiecie Sieradzkim, poległ pod miastem Szadkiem, broniąc się do ostateczności w Październiku 1863r. Pochowany w Szadku, gdzie akt zejścia spisano.  

   Bibliografia.

   • Genealogia Polaków, Dynamiczny Herbarz Rodów Polskich, Powstanie Styczniowe - Lista uczestników
   • http://genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php
   • Historia rodziny Wciślińskich i rodzin spokrewnionych
   • http://wcislinski.net/
   • KatalogSzlachty.com, Wykaz Powstańców, Miasto Zambrów
   • http://katalogszlachty.com/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 10 grudnia 2014 19:04
  • http://wcislinski.net/ Historia rodziny Wciślińskich i rodzin spokrewnionych.

   Moja 4 x babcia pochodziła z rodziny Wciślińskich z Proszowic. Parę lat wstecz podczas poszukiwań rodzinno-genealogicznych odnalazłem potomków gałęzi tej koligacji rodzinnej. 

   Opowieści rodzinne które słyszalem wielokrotnie w dzieciństwie, były przekazywane również w tej linii rodzinnej. Historie rodzinne Wciślińskich z Proszowic skoligaconych z Sikorskimi z tego samego miasta są do odnalezienia na stronie rodzinnej Wciślińskich.


   http://wcislinski.net/

   Historia rodziny Wciślińskich

   i rodzin spokrewnionych

    

   Dzieje rodziny

   http://wcislinski.net/Dzieje%20rodziny.htm

   Korzenie rodziny

   http://wcislinski.net/korzenie.gif

   Szyllingowie

   http://wcislinski.net/Szylling.htm

    

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 10 grudnia 2014 11:25
  • Spacerkiem po najpiękniejszych ogrodach i zieleńcach Warszawy.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Ogród Saski, przełom XIX i XX wieku.

   https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna/photos/a.666304916818694.1073741912.227345097381347/666304926818693/?type=3&theater

   Opis karty pocztowej.

    

   Trwa ładowanie zdjęcia


    

   Trwa ładowanie zdjęcia 

    

    

    

    

    

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 10 grudnia 2014 08:22
 • niedziela, 07 grudnia 2014
  • Rodzinne koligacje - Brulińscy.

   Dzieje drobnej szlachty łomżyńskiej, Historia osadnictwa.

   • "Kołaki, Wiśniewo i Wierzbowo tak w ziemi łomżyńskiej jak ciechanowskiej leżą w jednej okolicy...".

   Dawna ziemia łomżyńska, Zygmunt Gloger, Warszawa 1876, reprint Łomża 1986.

   Zygmunt Gloger

   Zygmunt Gloger, 1845-1910.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Gloger

   • "Szlachta osadzana w tych stronach pochodziła najczęściej z okolic Ciechanowa, Płońska, Przasnysza i Pułtuska, gdzie brakowało dla niej już ziemi. Zygmunt Gloger przytacza szereg nazw miejscowości, które istnieją zarówno w ziemi ciechanowskiej, jak i łomżyńskiej: Brzozowo, Cieciorki, Cibory, Bagiewice, Cholewy, Chrzczony, Bogusze, Grądy, Grabowo, Goski, Górskie...".

   Świadomość odrębności stanowej w relacjach przedstawicieli drobnej szlachty w ziemi łomżyńskiej,

   Aldona Rogowska-Augustowicz, Warszawa 2008.

   18 maja 1944r. Bitwa o Monte Cassino.

   "18 maja, około 7 rano, przybiegł do mnie goniec dowódcy szwadronu i zameldował: - Panie poruczniku, ma się pan natychmiast stawić u porucznika Sandera! Nie wiedząc o co chodzi poszedłem tak jak stałem. Bez żelaznego kapelusza, bez tomigana, tylko w furażerce i koszuli, z przypiętym do pasa rewolwerem. - Kaziu! - zwrócił sio do mnie por. Sander. - Wachmistrz Wróblewski zmontował dla ciebie patrol z 13 ułanów. Prowadź na klasztor i zobacz co się tam dzieje. Mamy meldunki, że Niemców już nie ma, ale bądź ostrożny, bo wiesz jak to z meldunkami bywa. Jak któremu ułanowi włos z głowy spadnie, ty odpowiadasz gardłem. Pamiętaj, tyle będziemy warci ilu nas wróci. - Kiedy wykonanie? - zapytałem. - Natychmiast! - odpowiedział Sander. Objąłem dowództwo i ruszyliśmy szykiem familijnym w kierunku klasztoru (...). Weszliśmy na pole minowe. Niemcy założyli sterty min i nie wszystkie były wybuchłe. Szliśmy wolno i ostrożnie ale zdecydowanie. Tuż przed klasztorem powiedziałem do swojego zastępcy wachm. Wróblewskiego: - Antoś, bierz erkaem i ułana. Ubezpieczaj! (...). Ale stary przyjaciel stanowczo odmówił. - Gdzie ty, Kaziu, tam i ja. Albo razem wejdziemy albo razem zginiemy. Co miałem robić? Zostawiłem w osłonie pchor. Pietruskiego, a sami podeszliśmy pod klasztor. St. uł. Wilhelm Wadas, Ślązak z pochodzenia, wspiął się na barkach wachm. Wróblewskiego przełazł pierwszy przez mur i dopadając jakiejś furtki krzyknął "Hande hoch und heraus!" (...). W kwadrans po naszym wkroczeniu do klasztoru nadbiegł ułan Józef Bruliński, goniec od por. Hrynkiewicza. który z drugim patrolem szedł tuż za nami. Bruliński przyniósł zaimprowizowany proporczyk 12 Pułku Ułanów Podolskich zrobiony naprędce z dwóch chust w kolorach amarantowym i navy-blue. Białą żyłkę biegnącą przez środek proporca dorobiono ze zwykłego żołnierskiego bandaża. Gdy Bruliński chciał mi oddać proporczyk podesłany przez Hrynkiewicza, powiedziałem: Józku skoro sam ten proporczyk tu przyniosłeś, to i sam go wetknij! Rozkazu nie trzeba było chłopcu powtarzać. Bruliński wgramolił się na sam szczyt klasztornych gruzów i zatknął tam proporczyk na kawałku gałęzi znalezionej gdzieś po drodze. Dochodziła dziesiąta. Dopiero później, około dwunastej, gdy nas w klasztorze już nie było, zawieszono tam flagę polską a obok niej brytyjską (...)".

   Z blogahttp://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/II_ws/cassino1.html

   Fragmenty Oni byli pierwsi, Zenon Andrzejewski, Przemyśl 1997.

   "Nad ranem zauważono nad klasztorem białą flagę. Wysłano patrol 12 Pułku Ułanów pod dowództwem ppor. Kazimierza Gurbiela, który, przechodząc bez strat pole minowe o wymiarach 300 × 100 metrów, wkroczył do ruin klasztoru. Wziął do niewoli szesnastu rannych żołnierzy niemieckich pod opieką trzech sanitariuszy i zatknął na murach najpierw proporzec 12 Pułku Ułanów, uszyty na poczekaniu przez plut. Jana Donocika, a następnie polską flagę".

   Monte Cassino, Melchior Wańkowicz, Warszawa 1972.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Monte_Cassino#Zaj.C4.99cie_klasztoru


   Brulino, Duchny Młode, Stare Duchny, w tych nieopodal leżących od siebie przysiółkach szlacheckich w pierwszej połowie XIXw. leżących niedaleko od Śniadowa mieszkali moi praprapradziadkowie: Józef Daniłowicz i Zofia Daniłowicz z d. Boguska. Jeden z ich synów Apolinary (mój prapradziadek), zawarł swój pierwszy związek małżeński z Teofilą z d. Tyszka. Po pewnym czasie prapradziadek Apolinary owdowiał i w Warszawie po paru latach założył kolejny raz rodzinę. 

   Herb Roch II, Pierzchała odmiana. 

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pierzcha%C5%82a_%28herb_szlachecki%29

   Koligacja rodzinna Brulińskich łacząca się z Tyszkami. 

   Śniadowo.

   • 1810r. Bruliński Jan i Franciszka z d. Tyszka.


   Nazwiska szlacheckie pochodzące od nazwy miejscowej Brulino, dawniej Brolino, łomżyńskie, gmina Nur, wg. Stankiewiczów.

   • 1435r. Broliński. 
   • 1471r. Bruliński. 
   • 1578r. Broleński. 

   Ze strony: http://www.stankiewicze.com/


   Czy można pokusić się o odnalezienie nieco innego wyjaśnienia pochodzenia nazwiska Bruliński, niż to które spotykamy na stronie internetowej Stankiewiczów ?

   Broliński h. Roch III, 1500r.

   • Brolin, pow. zakroczymski, woj. mazowieckie. 

   Bruleński vel Broliński, vel Bruliński h. Roch II czyli Kolumna, 1450r. 

   • Brulin, pow. łomżyński, ostrowski, woj. mazowiecki. 

   Bruleński vel Broliński, vel Bruliński h. Rola, 1600r. 

   • Brulino, pow. pułtuski, woj. mazowieckie.

   Bruliński vel Broliński, vel Bruleński h. Roch II vel Kolumna, 1450r. 

   • Brulin, Smłodowo, pow. łomżyński, Ślazy, Lipno, pow. zambrowski, woj. mazowieckie. 

   Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich Jana Siwika.

   

   Z najstarszej karty...

   Herb Roch III.svg

   Herb Roch III.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Roch_III_%28herb_szlachecki%29

   Ręczaje. 

   1377r. Ranczaye, 1427r. Raczaye, 1506r. z Ranczay, 1526r. Rączage, 1580r. Renczaie 7,5 na NNW od Okuniewa, dziś Ręczaje Polskie.

   • 1503r. Mikołaj Broliński z Brolina zostaje mianowany kanonikiem i dostaje dziesięciny biskupie we wsiach Gumowo i R. (ACapPloc. 50, 57v).
   • 1513r. Mikołaj archid. i oficjał pułtuski wydzierżawia dziesięcinę snopową w Ręczajach Adrianowi Gołynińskiemu za 7 1/2 kopy groszy (Ep. 7, 179v).

   Zabiele.

   1473r. silva Zabyele, 1481r. silva Zabyele alias Thargowska Puszcza, 1493r. cum nemore Zabyelye, 1519r. nemus sive desertum Zabyelye, 1522r. Zabyele seu Chosczewy, 1533r. Volia Zabielia) dawny las przynależny do dóbr Targowe, na E od Targowego (3 km na E od Starego Miasta Warszawy), dochodzący do Rudy Targowskiej, na obszarze którego 1533-1563r. powstała wieś król. Wola Ząbkowa, czyli dzisiejsze m. Ząbki.

   • 1519r. książęta Stanisław i Janusz III dają Mateuszowi albo Matuszowi z Brolina ochmistrzowi i podskarbiemu książęcemu nabytą od Andrzeja i Jana z Warszewic puszczę Zabiele między Bródnem wsią książęcą a Grochowem, Kawęczynem i Rudą Targowską (MK 32, 51v). 
   • 1522r. Mateusz z Brolina odstępuje książętom lasy Zabiele seu Choscewy obok wsi Bródno i Targowe w zamian za 5 włók lasu w dobrach książących Brzozowica w powiecie kamieńskim (MK 32, 139).
   • 1539r. król potwierdza dokumenty zamiany z 1519r. na prośbę Mateusza Brolińskiego z Brzozowicy (MK 60, 162; MS 4 nr 6549).

    

   Herby szlacheckie wspomniane w tym rozdziale, w kolejności alfabetycznej, 

   PierzchałaHerb Roch III.svgPOL COA Rola.svg

   Roch II czyli Kolumna, Roch II odmiana, Roch III, Rola.  

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

    

   Bibliografia. 

   • Dawna ziemia łomżyńska, Zygmunt Gloger, Warszawa 1876, reprint Łomża 1986.
   • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa po 2010r. 
   • Herbarz Polski, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007. 
   • Monte Cassino, Melchior Wańkowicz, Warszawa 1972r. 
   • Oni byli pierwsi, Zenon Andrzejewski, Przemyśl 1997r. 
   • Świadomość odrębności stanowej w relacjach przedstawicieli drobnej szlachty w ziemi łomżyńskiej, Aldona Rogowska-Augustowicz, Warszawa 2008. 
   • Genealogia, Stankiewicze z przyjaciółmi
   • http://www.stankiewicze.com/
   • geneteka.genealodzy.pl
   • http://geneteka.genealodzy.pl/
   • KatalogSzlachty.com
   • http://katalogszlachty.com/
   • Przemyśl
   • http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/prz_glow.html
   • Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu
   • http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Monte_Cassino#Zaj.C4.99cie_klasztoru

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 07 grudnia 2014 10:03