zeszmulowiznyibrodna

Wpisy

 • sobota, 28 czerwca 2014
 • czwartek, 26 czerwca 2014
  • Czy to Wikingowie... ? cz. 1.

   "Kultura Islandii jest w dużej części wspólna z kulturą krajów skandynawskich (Norwegia, Szwecja i Dania). Jednak stary, skandynawski system nazwisk zachował się jedynie na Islandii. W zasadzie nie używa się w nim nazwisk rodowych, a tylko nazwisk utworzonych od imienia ojca (czasem matki). Pojedyncze nazwiska (we współczesnym europejskim sensie) funkcjonują na Islandii; większość z nich została odziedziczona po przodkach nie-Islandczykach, część została zaadaptowana".

   Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Islandzkie_nazwiska

   "Pierwszymi ludźmi, którzy zamieszkiwali Islandię byli irlandzcy mnisi, którzy osiedlili się tam najprawdopodobniej w VIII w. Nie istnieją jednak żadne archeologiczne dowody irlandzkiego osadnictwa. Dysponujemy jedynie wzmiankami ze starych ksiąg, mówiącymi o obecności Irlandczyków na wyspie. Przypuszcza się, że mnisi opuścili Islandię na krótko przed przybyciem Normanów, którzy stopniowo skolonizowali wyspę w latach 870–930. Islandia była przez to ostatnim zasiedlonym krajem europejskim".

   Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Islandii 

   Zasięg imperium rzymskiego za panowania Augusta. 

   • Żółty kolor oznacza tereny imperium w roku 31 p.n.e. 
   • Zielony kolor pokazuje zdobyte tereny przez Augusta.
   • Różowy kolor to tereny zależne, przyłączone w późniejszych latach.

    Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawian_August

    

    

    

   Zasięg ekspansji Wikingów.

   Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikingowie

   "Nazwiska patronimiczne przetrwały w swojej pierwotnej postaci jedynie na Islandii, gdzie nadal tworzone są zgodnie z podanymi wyżej zasadami (końcówki -son lub -dóttir w zależności od płci). Dla obcokrajowców może stanowić to więc zaskoczenie, gdy członkowie tej samej rodziny mogą nosić cztery różne "nazwiska" (tzn. matki, ojca, męskich i żeńskich potomków; na przykład rodzice: Jón Stefánsson i Bryndís Atladóttir mogą mieć syna o nazwisku Fjalar Jónsson i córkę o nazwisku Kata Jónsdóttir). Jednocześnie na Islandii nazwisko patronimiczne ma drugorzędne znaczenie, a mieszkańcy, nawet w sytuacjach oficjalnych, zwracają się do siebie i mówią o sobie po imieniu".

   Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwisko_patronimiczne#Inne_obszary

    

    

    

    

   Zapiski autora blogu w trakcie opracowania rozdziału.

   • Interesująca jest bliskość rzymskiego terytorium Semmones (pomiędzy rzekami Elbe i Odrą) i terytorium przyszłego państwa Mieszka I (Gniezno). 

    

    

   Bibliografia. 

   • Czy Wikingowie stworzyli Polskę ? Zdzisław Skrok, Warszawa 2013.
   • Poczet królów i książąt polskich, Jan Matejko, Warszawa - Bielsko-Biała 2010. 
   • Słowianie w Europie Wcześniejszego Średniowiecza, Katalog Wystawy, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 1998.
   • Słowianie Zachodni, Jak kształtowały się Państwa Narodowe ? Andrzej Michałek, Warszawa 2007.
   • Wielka wyprawa księcia Racibora, Zdobycie grodu Konungahela przez Słowian w 1136 roku, Wojny Wikingów i Słowian, Artur Szrejter, Warszawa 2013.
   • Słownik SJP.pl
   • http://sjp.pl/
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

   Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwisko_patronimiczne#Inne_obszary

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   czwartek, 26 czerwca 2014 08:56
 • środa, 25 czerwca 2014
  • Powiat Telszewski, Metryka Litewska Rejestry Podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1690r.

   Metryka Litewska, Rejestry Podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo Żmudzkie 1690r. 

   Powiat Telszewski, właściciele dymów poddańskich.

   Położenie na mapie

   Powiat Telszewski na terenie współczesnej Litwy.

   Powiat Telszewski - dawny powiat północno-zachodniej części guberni kowieńskiej, przy granicy gubernią kurlandzką i Prusami, z siedzibą w Telszach. Położony na terenie dzisiejszego okręgu telszańskiego na Litwie.

   Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_telszewski

   Powiat Telszewski, dymy szlacheckie.

   Str. 154.

   • P. Jakub (Daniłowicz) Gabriełowicz z Gintełajciów dym 1.

   Str. 155.

   • P. Franciszek Owitecki na miejscu P. Kazimierza Daniłowicza i z przykuplą od Pani Ewy Strowpiówny Judziewiczowej z Lełajciów dym 1.

   Str. 158. 

   • P. Jan Tyszka* na miejscu ojca z Grunściów* dym 1. 
   • P. Michał Tyszka z tejże na miejscu Mikołaja (Tyszki?) (dym) 1. 
   • P. Jerzy Daniłowicz (Janowicz*) z Gintyłajciów* dym 1. 

   Str. 160.

   • P. Władysław Tyszko z Gruzdz* (dym) 1. 

    

   Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

   • Gintyłajcie*, okolica pow. telszewski, gmina Iłłoki* (5 w.). Mają tu: Żukowscy 111 dzies., Ibiańscy 100 dz.., Pacewiczowie 24 dz., Pukielowie 28 dz., Selkiewiczowie 64 dz., Janowscy* 30 dz. 

   W KataloguSzlachty.com

   • Daniłowicz Apolinary*, Józef i Zofia z d. Boguska, ur. 08.01.1842r. Duchny.

    

   Opis. 

   • Daniłowicz Apolinary*, to mój prapradziadek. Tyszka* to panieńskie nazwisko mojej praprababci Teofili Daniłowicz.
   • Grunście*, ?
   • Gruzdze*, nazwa właściwa Grąscie, wieś położona prawdopodobnie w okolicy Telsz. 
   • Iłłoki, Iłoki*, miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie szkudzkim przy granicy z Łotwą.
   • Janowicz*, syn Jana.  
   • Janowscy*, prawdopodobnie potomkowie Jerzego Daniłowicza z którzy przyjęli nazwisko rodowe od ruskiego otczestwa - Janowicz. Inna linia tej samej rodziny prawdopodobnie została przy rodowym nazwisku Daniłowicz. 
   • Nazwisko patronimiczne*, patronimik, łac. patronymicum, nazwisko utworzone na podstawie imienia ojca, znacznie rzadszym zjawiskiem jest nazwisko matronimiczne, matronimik utworzony na podstawie imienia matki. Nazwiska patronimiczne używane są m.in. w krajach skandynawskich, Anglii, Szkocji i Irlandii http://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwisko_patronimiczne#Inne_obszary
   • Otczestwo*ruskie, od czasów średniowiecznych patronimiczne* imię odojcowskie. Z legendy herbowej h. Sas: "Z lekka potem trybem na Rusi zwyczajnym wnuka Hujda, a syna Daniela, Daniłowiczem zwać poczęto, aż też i potomkowie ich w dziedzictwie i podziśdzień, toż imię biorą". 

   Bibliografia.

   • Metryka Litewska, Rejestry Podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo Żmudzkie 1690r. Opracował Grzegorz Błaszczyk, Warszawa 2009.
   • KatalogSzlachty.com
   • http://katalogszlachty.com/
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Słownik Języka Polskiego SJP
   • http://sjp.pl/
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/
   • Ze Szmulowizny i Bródna
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/10/3-x-dziadkowie-Danilowicz-Apolinary-ur-1840r-we.html

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 25 czerwca 2014 14:17
 • wtorek, 24 czerwca 2014
 • niedziela, 22 czerwca 2014
  • Metryka Litewska, Rejestry Podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo Mścisławskie 1667r.

   Metryka Litewska, Rejestry Podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo Mścisławskie 1667r. 

   Województwo mścisławskie na mapie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1654r.

   Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_m%C5%9Bcis%C5%82awskie

   Str. 25.

   • Jm. pan Łukasz Daniłowicz majętność swą w spustoszeniu mając, Dzieniski i Islilin, w województwie mścisławskim, tylko za dymów* 3 do wykonania podymnego* jurament* wykonał. 

   Str. 47.

   • Pan Miron Daniłowicz z imienia swego we wsi Dobrym, części sobie należącej, za dym swój, dworny fideliter*, a nie więcej mając do wydania podymnego, jurament wykonał. 

   Str. 56.

   • Pan Paweł Daniłowicz z imienia swego we wsi Osmołowiczach, części sobie należącej, za dym swój, dworny 1 fideliter mający jurament wykonał.  

    

   Z: Radzima.org, Wikipedia.pl

   Mścisław - miasto na Białorusi, stolica rejonu mścisławskiego obwodu mohylewskiego. Pierwszy raz wspominany w źródłach historycznych w 1136 roku, jako gród obronny założony przez księcia smoleńskiego Rościsława I Michała, nazwany tak na cześć jego ojca Mścisława I Haralda. Od 1377 roku stolica udzielnego Księstwa Mścisławskiego w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwszym księciem Mścisławia był brat Władysława Jagiełły Korygiełło. Jego następcą był w latach 1390-1430 Lingwen, który jako wódz trzech pułków smoleńskich, dowodził też chorągwią mścisławską w czasie bitwy pod Grunwaldem. W czasie wojny litewsko-moskiewskiej w latach 1512-1522, ostatni książę mścisławski Michał oddał swoje ziemie Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu, a po przegranej przez Rosjan bitwie pod Orszą w 1514 roku zbiegł do Moskwy. Jego księstwo włączone zostało ostatecznie w roku 1527 do Wielkiego Księstwa Litewskiego jako starostwo. W 1566 roku Zygmunt II August utworzył województwo mścisławskie. W 1601 roku miejscowe duchowieństwo prawosławne przyjęło unię brzeską z kościołem rzymskokatolickim. W 1634 roku dla dyzunitów powołano prawosławne biskupstwo mścisławskie z siedzibą w Mohylewie. Miejscowe struktury kościoła rzymskokatolickiego podlegały od 1634 roku diecezji smoleńskiej. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667 wojska rosyjskie w 1654 splądrowały miasto, dokonując tak zwanej rzezi Trubeckiego. W 1772 roku całe województwo mścisławskie zagarnęła Rosja w I rozbiorze. W 1919 roku na Mścisławszczyźnie walczył korpus gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. W 1924 roku miasto włączono do BSRR. Od 1991 w niepodległej Białorusi.

    

   Opis. 

   • 1654r*, w latach 1648-1668 królem Polski był Jan II Kazimierz Waza, 1609-1672r. 

   Rzeczpospolita w 1648r. 

   Z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_Kazimierz_Waza

   • Dym*, domostwo. 
   • Fideliter*, od łac. fidēlis - wierny, wiernie. 
   • Jurament*, od łac. iuramentum - przysięga, najwcześniejsze znane poświadczenia są z lat 1656-1688.
   • Podymne*także podworowe – stała danina, podatek, pobierana od każdego domu mieszkalnego. Podymne zostało wprowadzone w 1629r. zastępując poradlne. Płacone było przez mieszczan, chłopów i szlachtę. Jego wysokość była zależna zarówno od wielkości budynku, jak i miasta. Od 1775r. pobierano podymne od każdego komina na dachu
   • Województwo mścisławskie*, województwo położone we wschodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z wyjątkiem okresu gdy do Litwy należało województwo smoleńskie graniczne województwo I Rzeczypospolitej w latach 1566-1772.

   Bibliografia. 

   • Metryka Litewska, Rejestry Podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo Mścisławskie 1667r. Opracował Andrzej Rachuba, Warszawa 2008. 
   • Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku
   • http://xvii-wiek.ijp-pan.krakow.pl/pan_klient/historia
   • Radzima.org
   • http://www.radzima.org/
   • Tłumacz Google
   • https://translate.google.pl/
   • Wikipedia.pl 
   • http://wikipedia.pl/
   • Wiktionary.org
   • http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora i właściciela blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 czerwca 2014 11:19
 • sobota, 21 czerwca 2014
 • wtorek, 17 czerwca 2014
  • Kończył się też "marsz śmierci"...

   "Kwiecień 1945 r. był szczęśliwym miesiącem wyzwolenia z niewoli niemieckiej jeńców wojennych, kobiet - żołnierzy AK, uczestniczek Powstania Warszawskiego. 12 maja 1945 r. 1 Polska Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka wyzwoliła Stalag VI C Oberlangen,13 kwietnia 1945 r. 3 Armia Amerykańska gen. Pattona oswobodziła kolejne grupy kobiet - oficerów AK, wyprowadzone na wędrówkę bez celu z Oflagu IX C Molsdorf oraz m.in. tak zwane Arbeitskommanda ze Stalagu IV F Altenburg. Oddziały armii radzieckiej przejmowały szpital jeniecki Stalagu IV B Mühlberg w Zeithain, skąd uciekła załoga niemiecka. Kończył się też "marsz śmierci" kobiet - żołnierzy AK, pojmanych w dzielnicach, zdobytych przez Niemców przed podpisaniem umowy kapitulacyjnej w dniu 2 października 1944, a więc potraktowanych jako "Banditen*" i zesłanych do obozów koncentracyjnych: KL Ravensbrück z Woli i Ochoty i do KL Stutthof z Mokotowa".

   Z:  http://w.icm.edu.pl/ak/infrajk.html

   I Kalendarium losów Stanisławy Sikorskiej, 1885-1945, od 01.08.1944r, publikacja w dn. 2 sierpnia 2012r. 

   • 1 sierpnia 1944r. - wybuch Powstania Warszawskiego.
   • 5 sierpnia 1944r. - rozpoczęcie intensywnych walk w okolicy Reduty Wawelskiej.
   • 12 sierpnia 1944r. - poddaje się Reduta Wawelska.
   • 12 sierpnia 1944r. - wysiedlanie ludności cywilnej z Kolonii Staszica i okolic pl. Zawiszy.
   • 12 sierpnia 1944r. - pobyt Stanisławy Sikorskiej na Zieleniaku. 
   • 23 sierpnia 1944r. - dotarcie razem z transportem więźniów do FKL Ravensbruck i przyznanie Stanisławie Sikorskiej nr. obozowego: 59298.
   • styczeń 1945r. - utworzenie w Jugendschutzlager Uckermark obozu zagłady dla osób chorych, niezdolnych do pracy i kobiet powyżej 52 roku życia.
   • 20 luty 1945r. - przewiezienie Stanisławy Sikorskiej z podobozu Uckermark do FKL Ravensbruck, w którym dniu zmarła*.

   Stanisława Sikorska w latach 20-tych XX wieku.

   Stanisława Sikorska w latach 20-tych XX wieku. 

   II Kalendarium losów Stanisławy Sikorskiej, 1885-1945, publikacja w dn. 21 listopada 2012r.

   • 1 sierpnia 1944r. - wybuch Powstania Warszawskiego.
   • 1-8 sierpnia 1944r. - praca Stanisławy Sikorskiej w Punkcie ratowniczo-sanitarnym mieszczącym się przy ul. Filtrowej 41.
   • 8-10 ? sierpnia 1944r. - pobyt Stanisławy Sikorskiej na Zieleniaku.
   • 23 sierpnia 1944r. - dotarcie Stanisławy Sikorskiej razem z transportem więźniów do FKL Ravensbruck w którym otrzymuje nr. obozowy: 59298.
   • Styczeń 1945r. - utworzenie w Jugendschutzlager Uckermark obozu zagłady dla osób chorych, niezdolnych do pracy i kobiet powyżej 52 roku życia i przewiezienie do niego Stanisławy Sikorskiej.
   • 20 luty 1945r. - przewiezienie Stanisławy Sikorskiej z podobozu Uckermark do FKL Ravensbruck, w którym dniu zmarła* - została najprawdopodobniej zamordowana w komorze gazowej. 

    

   Jedyna informacja mówiąca o pobycie Stanisławy Sikorskiej w FKL Ravensbruck, to informacja jednej ze współwięźniarek z dn. 08.08.1957r. dla Polskiego Czerwonego Krzyża, która widziała ciocię Stasię żywą na terenie FKL Ravensbruck podczas tzw. selekcji obozowej*

   

   Panny Sikorskie ze Szmulowizny ok. 1904-1905r. (od lewej): Aleksandra , Marianna Klementyna (moja babcia), Włada, Stanisława. Adres zamieszkania: Warszawa-Stara Praga, Szmulowizna ul. Wiosenna 5. 

   Zapewne nigdy nie uda się do końca odczytać losów Stanisławy Sikorskiej, najstarszej z sióstr mojej babci. Przyglądając się obydwóm przypuszczalnym Jej biogramom z czasu Powstania Warszawskiego 1944r. (obydwa zostały już wcześniej udowodnione), bardziej prawdopodobny wydaje się Biogram-Kalendarium nr. I. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać że gdy wybuchło Powstanie Warszawskie na Ochocie 1944r. wzięła w nim aktywny udział (w tym czasie ciocia Stasia miała już prawie 60 lat).  

    

   Opis.

   • Banditen, polnischen Banditen*, polscy bandyci - żołnierze polskiego Ruchu Oporu. Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów takiego określenia żołnierzy polskiego Ruchu Oporu jest tzw. Raport Stroopa napisany po likwidacji warszawskiego Getta w maju 1943r. W oryginale w jęz. niemieckim: „Die Hauptkampfgruppe der Juden, die mit polnischen Banditen vermengt war, zog sich schon in Laufe des 1. bzw. 2. Tages auf den sogen. Muranowskiplatz zurück. Dort war sie von einer größeren Anzahl polnischer Banditen verstärkt worden. Sie hatte den Plan, mit allen Mitteln sich im Ghetto festzusetzen, um ein Eindringen unsererseits zu verhindern. Es wurden die jüdische und die polnische Flagge als Aufruf zum Kampf gegen uns auf einem Betonhaus gehißt. Diese beiden Fahnen konnten aber schon am zweiten Tage des Einsatzes von einer besonderen Kampfgruppe erbeutet werden. Bei diesem Feuerkampf mit Banditen fiel SS-Untersturmführer Dehmke.”
   • Selekcja obozowa*, była to w trakcie II wojny światowej, w niemieckich obozach koncentracyjnych i w obozach zagłady, metoda dzielenia więźniów: na więźniów zdolnych do pracy i więźniów przeznaczonych na śmierć.  
   • W którym dniu zmarła*, standartowa formuła widniejąca na oficjalnych dokumentach mówiących o śmierci Stanisławy Sikorskiej. 

   Bibliografia.

   • Jesteśmy żołnierzami gen. Bora, Polki uwolnione przez Armię gen. Pattona
   • http://w.icm.edu.pl/ak/infrajk.html
   • Międzynarodowe Biuro Poszukiwań Bad Arolsen 
   • https://www.its-arolsen.org/index.php?id=2&L=0
   • Panny Sikorskie ze Szmulowizny
   • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=251964721586051&set=a.251953654920491.55235.227345097381347&type=3&theater
   • Polskie Formacje Wojskowe
   • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670938789655141&set=a.116939091721783.26985.116330311782661&type=1
   • Spacer ulTarczyńską, Daleką i okolicznymi uliczkami warszawskiej Ochoty, sierpień 2012, fot. stefelek
   • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=262670917182098&set=a.262670040515519.59164.227345097381347&type=3&theater
   • Stanisława Sikorska w latach 20-tych XX wieku
   • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=262188623896994&set=a.262188613896995.59017.227345097381347&type=3&theater
   • Tłumacz Google
   • https://translate.google.pl/#de/pl/polnische%20banditen
   • Wikipedia.pl 
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Raport_Stroopa
   • Ze Szmulowizny i Bródna
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/08/Stanislawa-Sikorska.html
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2014/04/Stanislawa-Sikorska-1885-1945-proby-wyjasnienia.html
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/07/Stanislawa-Sikorska-1885-1945.html

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   UwagaKopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora i właściciela blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 czerwca 2014 12:06
 • niedziela, 08 czerwca 2014
 • sobota, 07 czerwca 2014
 • środa, 04 czerwca 2014
  • Legenda herbowa rodziny Sasów.

   Sas - to rodowe nazwisko mojej prababci Karoliny Sikorskiej. Według rodzinnego przekazu, rodzina Sasów w przeszłości była pochodzenia szlacheckiego. Od wczesnego dzieciństwa słyszałem historie dwie rodzinne z tym związane,

   1. Pierwsza z legend rodzinnych Sasów opowiada o tym, jakoby do rodziny pradziadków Sikorskich zgłosił się adwokat poszukujący spadkobierców o nazwisku - Sas. Okazało się że gdzieś w Niemczech zmarł bogaty krewny mojej prababci Karoliny i zgodnie z testamentem zmarłego poszukiwano jego spadkobierców. Pradziadek Franciszek Sikorski miał na te wiadomości po namyśle powiedzieć: "W takim razie bracia* niech swego dochodzą" i przestał się tą sprawą zajmować. Znając historię tej gałęzi rodzinnej mogę się domyślać, że moi pradziadkowie mieszkali w tym czasie już na warszawskiej Szmulowiźnie (koniec XIX wieku).
   2. Druga z opowieści rodzinnych dotyczących Sasów wspomina lata 30-ste XX wieku. Opowiada tę historię w ten sposób: "Gdy kolejny raz zbyt dlugo mój dziadek Mieczysław Daniłowicz i jeden z bratanków prababci o nazwisku Sas, droczyli się o to który z rodzinnych herbów: Sasów czy Daniłowiczów ma więcej pałek*, do akcji wchodziła prababcia Karolina, która w pewnym momencie ucinała dyskusję jednym zdaniem: "Mietek daj spokój... przecież to my przyjęliśmy Was do herbu...". 

   Cała rodzina Sikorscy, Sasowie i Daniłowiczowie byli bardzo zgraną, kochającą i dobrze rozumiejącą się rodziną - zbyt długie i zacietrzewione dyskusje były niepotrzebne. Dziadek dobrze rozumiał sytuację i nigdy nie miał do prababci żadnych pretensji. 

   Dziadek Mieczysław odkąd pamiętam zawsze bardzo zdecydowanie twierdził, że herb rodzinny Daniłowiczów to herb Sas.

   Ze spisu: Szlachta powiatu łomżyńskiego spisana w 1866r. roku do celów wojskowych. Litera D. 

   • Daniłowicz Apolinary* s. Józefa Daniłowicza i Zofii Daniłowicz z d. Boguskiej, ur. 08.01.1842r. w Duchnach*

   Herb Sas.

   Z Wikipedii.pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sas_(herb_szlachecki)

   Legenda herbowa h. Sas jest dostępna w rozdziale blogu

    

   Teraz w ramach wyjaśnienia kwestii czysto heraldycznych... Czy kiedykolwiek była możliwa sytuacja że to Sasowie h. Sas, przyjęli do swojego herbu ród Daniłowiczów ?  


   Wśród herbownych h. Sas nie ma nazwiska Sas. Można za to dla nazwiska Sas w polskich herbarzach odnaleźć inne herby,

   Z Herbarza Polskiego Tadeusza Gajla.

   Godność rodowa - Sas lub Sassen.

   • h. Prus I
   • h. własny.  

   Z Księgi Herbowej Rodów Polskich Juliusza hr. Ostrowskiego.

   • Sas, Sassen. Na tarczy ściętej, w polu górnem złotem - pół lwa ukoronowanego czerwonego, w dolnem zaś błękitnem - trzy gwiazdy sześciopromienne złote: dwie i jedna. Nad hełmem w koronie - między skrzydłąmi złotemi i błękitnemi (albo od góry złotemi, od dołu błękitnemi) - sześciopromienna gwiazda złota. Labry z prawej błękitne, z lewej czerwone podbite złotem. Herb przysługujący rodzinie Sass, pochodzenia westfalskiego, w pierwszej połowie XV w. w Inflantach osiadłej. Z nich 1417 Henryk lennikiem* jest arcybiskupa ryskiego*, w XVI stuleciu służyli w wojsku polskiem. Uznani baronami w 7.12.1850 roku.

   Herb Sas własny. 

   Herbarza Polskiego, Od Średniowiecza do XX wieku, Tadeusza Gajla.

   Z Polskiej Encyklopedii Szlacheckiej, S.J. Starykoń-Kasprzycki, Michał Dmowski.

   • Sas vel Sass Baron, Sassen, na tarczy ściętej w polu górnem złotem - pół lwa ukoronowanego czerwonego, w dolnem zaś błękitnem - trzy gwiazdy sześciopromienne złote: dwie i jedna. Nad hełmem w koronie - między skrzydłąmi złotemi i błękitnemi (albo od góry złotemi, od dołu błękitnemi) - sześciopromienna gwiazda złota. Labry z prawej błękitne, z lewej czerwone podbite złotem. Herb przysługujący rodzinie Sass, pochodzenia westfalskiego, w pierwszej połowie XV stulecia w Inflantach osiadłej. Z nich 1417 Henryk lennikiem jest arcybiskupa ryskiego, w XVI stuleciu służyli w wojsku polskiem. Uznani baronami w 7 Grudnia 1850 roku. 

   Z Encyklopedii Nazwisk i Przydomków Szlacheckich Jana Siwika.  

   • Sas vel Sass, vel Sassen, h. własny, rodzina pochodzenia westfalskiego, w I połowie XV wieku osiadła w Inflantach*.

   Z Herbarza Polskiego Tadeusza Gajla. 

   • Sas vel Sass, vel Sassen*, h. własnego. Tarcza herbowa podzielona na dwie połowy w poziomie: górna część tarczy herbowej jest w kolorze żółtym z czerwonym lwem w koronie z szeroko rozłożonymi łapami skierowanymi w lewą stronę, dolna część herbu jest w kolorze niebieskim z trzema sześciokątnymi żółtymi gwiazdami (są takie same jak w powyżej widocznym polskim h. Sas) ustawionymi: dwie w górnej części, jedna w podstawie, na samym dole - wszystkie trzy ustawione w trójkąt. W klejnocie są widoczne skrzydła orła: lewe skrzydło jest  w kolorze żółtym, prawe jest  w kolorze niebieskim, pomiędzy skrzydłąmi jest żółta sześciokątna gwiazda. Labry i trzymacze z lewej strony są niebieskie, z prawej są żółte.

   Opis własny. 

   Inflanty na mapie I Rzeczpospolitej Polskiej. 

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Inflanty 

    

    

   Opis.

   • *, wpis z dopiskami autora. 
   • Bracia*, rodzeństwo prababci Karoliny. 
   • Daniłowicz Apolinary*, mój prapradziadek.
   • Inflanty*nazwa krainy historycznej nad Dźwiną i Zatoką Ryską powstałej w średniowieczu w obrębie posiadłości zakonu kawalerów mieczowych, a zamieszkanej przez plemiona bałtyckie (przodków obecnych Łotyszów) i ugrofińskie (przodków obecnych Estończyków), na których kulturę na przestrzeni wieków wpływała głównie kultura niemiecka, a także skandynawska i polska (szczególnie w Inflantach Polskich/Łatgalii). Dawne Inflanty obejmują terytoria dzisiejszej Estonii i Łotwy.
   • Jest lennikiem arcybiskupa ryskiego*, w 1366r. papież ustanowił królów Polski opiekunem arcybiskupstwa ryskiego.
   • Lennik*, w średniowieczu: człowiek, który za otrzymaną ziemię (lenno) lub pieniądze zobowiązany był do świadczenia usług dającemu to lenno; wasal.
   • Nadrenia Północna-Westfalia*, kraj związkowy w zachodniej części Niemiec. Stolicą kraju związkowego jest Düsseldorf.
   • Pałka*, w części herbu zwanego: Koroną Rangową która określała tytuł noszony przez właściciela herbu, zwykły szlachcic miał prawo do korony z 5 pałkami, baron z 7 pałkami, hrabia z 9, a książę ma prawo do mitry książęcej i płaszcza. 
   • Szymon (Simon) Okolski* herbu Rawicz, inne formy nazwiska: Fr. Simon de Camenacia, 1580-1653, polski dominikanin, teolog, historyk i heraldyk.
   • Wasal*łac. vassus, z celt. gwas, sługa, we wczesnym średniowieczu osoba wolna oddająca się pod opiekę seniora w akcie komendacji. W zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną.
   • Westfalia*kraina historyczna w Niemczech, między miastami Dortmund, Münster, Bielefeld i Osnabrück.Obecnie część kraju związkowego. Obecnie część kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia*. Północno-wschodnia część historycznej Westfalii leży w obrębie Dolnej Saksonii.
   • Wojciech Strepa* Strzępski

   Bibliografia.

   • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa po 2010.
   • Herbarz Polski, Kacper Niesiecki, Lipsk 1839-1845. 
   • Herbarz Polski, Od Średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007. 
   • Księga Herbowa Rodów Polskich, Juliusz hr. Ostrowski, Warszawa 1897. 
   • Polska Encyklopedia Szlachecka, S.J. Starykoń-Kasprzycki, Michał Dmowski, Warszawa 1935. 
   • Instytut Heraldyczny Rotrii, Podstawy Heraldyki
   • http://www.rotria.boo.pl/ih/index.php?id=zasady
   • Herbarz Polski, Polisch Armorial
   • http://gajl.wielcy.pl/
   • KatalogSzlachty.com
   • http://katalogszlachty.com/
   • Słownik Języka Polskiego SJP
   • http://sjp.pl/
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/
   • Ze Szmulowizny i Bródna
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/05/Karolina-Sikorska-z-d-Sas.html 
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/07/Prapradziadek-Maciej-Sas.html

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 04 czerwca 2014 13:50
 • poniedziałek, 02 czerwca 2014