zeszmulowiznyibrodna

Wpisy

 • niedziela, 29 września 2013
 • sobota, 28 września 2013
  • 1808r. Korbaleska Anna, ur. Białkowie pow. kolski.

   Akt Chrztu, Białków par. Rzymsko-katolicka.

   • 1808r. Korbaleska Anna c. Korbaleskiego Franciszka i Beatryki Korbaleskiej z d. Gewen*

   Gewen*, z języka holend. gewen, w tłumaczeniu na język polski - korzystnie. 

    

   W 1477r. Holandia, a wraz z nią terytoria obecnej Belgii i Luksemburga, przeszła pod panowanie Habsburgów (od 1556r. ich linii hiszpańskiej). W marcu 1572r. doszło do wybuchu powstania przeciw Hiszpanii. Wynikiem rewolty było podpisanie 23 stycznia 1579r. Unii Utrechckiej. Zakładała ona m.in. utworzenie wspólnej armii i jednolitego systemu pieniężnego, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej autonomii poszczególnych prowincji. W 1585r. nastąpił podział kraju na niepodległą, protestancką Północ, oraz katolickie Południe - tzw. hiszpańskie Niderlandy, które z czasem utworzyły Belgię. Prowincje północne proklamowały w 1588r. utworzenie Republiki Zjednoczonych Prowincji, potocznie zwanej było Holandią. Sama Hiszpania niepodległość Holandii uznała dopiero w 1648r.

   Z Wikipedii.pl i ze strony: http://www.travelplanet.pl/przewodnik/holandia/historia.html

   Olędrzy – tak zwyczajowo nazywano osadników zamieszkujących wsie lokowane w XVI-XVIII w. na podmokłych lub piaszczystych terenach na prawie olęderskim. Byli to początkowo przybysze z Niderlandów (Holandii), uciekający przed prześladowaniami religijnymi, później także chłopi niemieccy i polscy, którzy zbiegli z innych wsi. Ich osady lokowano na opustoszałych podczas licznych wojen terenach (tereny nadnoteckie, okolice Nowego Tomyśla, Gostynia, Środy Wielkopolskiej, Śremu, Pyzdr, Skwierzyny, Międzyrzecza). Olędrzy meliorowali bagniste tereny, karczowali lasy i użyźniali piaski. Nie podlegali obciążeniom pańszczyzny, lecz płacili ustalony czynsz. Znani byli z dużego poczucia solidarności każdego członka swojej gminy, m.in. do zwyczajowego ich prawa należało płacenie zobowiązań sąsiada, gdy nie mógł tego sam uczynić. Śladem po nich są w okolicach Nowego Tomyśla urokliwie położone drewniane, zrębowe chaty i budynki gospodarcze z charakterystycznymi wysuniętymi poddaszami. Po Olędrach zostały także zagrody typu obronnego, murowane duże gospodarstwa w okolicach Krzyża, rowy melioracyjne wzdłuż całej Noteci i zaniedbane obecnie cmentarze.

   Ze strony: http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/grupy-regionalne/oledrzy.html

   O domu holenderskim nad Wisłą ... 

   • "Charakterystyczną cechą domu holenderskiego (...) jest, obok znacznych rozmiarów, stosunek dachu do zrębu. We wszystkich starych domach dach jest dwa razy wyższy niż zrąb (...). Taka masywna budowla łatwiej mogła się oprzeć częstym powodziom. Wszystkie domy były zwrócone frontem do Wisły, toteż podczas powodzi szerokość, a nie długość budynku była narażona na prąd rozlanej rzeki".

   Rocznika Warszawskiego, t. V, PIW, Warszawa 1964, s. 241.

   Plik:Netherlands-CIA WFB Map-10-10-10.png

   Mapa administracyjna Holandii.

   Ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia

   Osadnicy holenderscy, zwani Olędrami (lub Olendrami), przybyli w XVI w. do Polski z Holandii i sąsiedniej Fryzji, osiedlając się na Żuławach Wiślanych. Podmokłe obszary bagienne i nadrzeczne tereny zalewowe stanowiły dla nich miejsca atrakcyjne do zasiedlenia, ponieważ gospodarowanie w Holandii na ziemiach zalewanych przez morze nauczyło ich radzić sobie w tych trudnych warunkach. Korzyść była obustronna w Polsce ziemie te traktowano jako nieużytki, toteż chętnie osiedlano tam osadników, przybysze zaś, uciekając przed prześladowaniami religijnymi, w tolerancyjnej Rzeczypospolitej znaleźli drugą ojczyznę. Nowi przybysze - menonici - byli wyznawcami sekty niderlandzkiego kaznodziei Mennona Simmonsa, który w czasach reformacji zapoczątkował ruch religijno-społeczny, będący pokojowo nastawionym odłamem protestanckiego ugrupowania anabaptystów. Menonici mieli swoich przeciwników zarówno wśród protestantów, jak i katolików. Tworzyli własne gminy zarządzane przez starszyznę, byli samowystarczalni, produkując na własne potrzeby sprzęt służący do wykonywania codziennych zajęć - narzędzia gospodarskie, meble, odzież. Sami budowali również domy, pomagając sobie nawzajem.

   http://forum.gazeta.pl/forum/0,0.html 

   Olędrzy - pierwotnie osadnicy z Fryzji* i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego (wyznanie protestanckie-ewangeliczne), którzy w XVI-XVII wieku zakładali wsie w Prusach Królewskich wzdluż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce. 

   Z zasad wyznania mennonickiego;

   1. ...
   2. Całkowity zakaz noszenia i używania broni. 
   3. Zakaz przysięgania na cokolwiek. 
   4. Zakaz sprawowania wysokich urzędów. 

   Przy tego rodzaju zasadach wyznaniowych można się spodziewać że wśród osadników olęderskich można było w przeszłości spotkać nie tylko chłopów (jest to najczęściej spotykany sposób opisywania olędrów), ale również przedstawicieli szlachty i mieszczaństwa. Wstępne rozpoznanie tego wątku jednoznacznie wskazuje na to, że rodzina o nazwisku Gewen nie była stanu szlacheckiego.  

   Parę przykładów herbów szlachty holenderskiej. 

   Aa (Van der)Aalst (Van)Aar (Van der)AckermanAelst (Van)Aken (Van)Alen (Van)

   Ze strony: http://www.clenodium.eu/pl/dutch-crests?page=1#category

    

   Opis. 

   • Fryzja*, kraina historyczna w północno-zachodniej Europie, wzdłuż wybrzeża Morza Północnego, obecnie w granicach Niemiec, Danii i Holandii. 

   Bibliografia. 

   • Rocznik Warszawski, t. V, Warszawa 1964.
   • Gazeta.pl, Forum http://forum.gazeta.pl/forum/0,0.html
   • Genealogia, Stankiewicze z przyjaciółmi http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=1
   • Herby Szlachty Holenderskiej http://www.clenodium.eu/pl/dutch-crests?page=1#category
   • Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce, Nazwy osad olęderskich w Wielkopolsce, Powstawanie i zmiany http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=konf_2001&id=6
   • Region Wielkopolska, Olędrzy http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/grupy-regionalne/oledrzy.html
   • Tłumacz Google https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=TT
   • Wikipedia.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi ...  

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Zapraszam również na blogi:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itd. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 28 września 2013 07:57
 • piątek, 27 września 2013
 • poniedziałek, 23 września 2013
 • niedziela, 22 września 2013
  • Korbala Elżbieta, Zagórów, 1813r.

   Właśnie dopiero co odnalazłem protoplastkę nazwiska Korbale/w/ski. 

   • 1813r. Korbala Elżbieta, zm. kwiecień 1813r. wieś Wrabczynkowskie*, par. Zagórów. 

   Nazwiska występujące w rejonie pow. konińskiego w wieku XIX, wywodzące się od nazwy - dynia. 

   • Korbala.
   • Korbaleski.
   • Korbalewski.
   • Korbalski. 
   • Korbas.
   • Korbolewski.

   Jak na razie najstarszą datowaną wersją nazwiska związanego z uprawą dyni w rejonie Zagórowa, jest nazwisko Korbas.

   Akt zgonu. 

   • 1683r. Korbas Tomasz, Ciazen*, Słupca, Poznań. 

   Pałac biskupi w Ciążeniu.

   Ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85%C5%BCe%C5%84

   Opis.

   • Ciazen*, Ciążeń, wieś woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Lądek, pierwsza wzmianka o Ciążeniu jako siedzibie kasztelanii pochodzi z 1251r. Krótko potem (1260r.) wieś zostaje nadana przez Przemysła I w posiadanie biskupstwu poznańskiemu. W kolejnych latach biskupi uzyskiwali szereg przywilejów, m.in. na urządzanie jarmarków, założenie targu i prowadzenie karczmy. Miejscowość w zlatynizowanej formie Censzim wymieniona jest w łacińskim dokumencie z 1282r. Ukoronowaniem dobrej passy jest otrzymany w 1504r. przywilej na założenie miasta, lecz do lokacji najprawdopodobniej nie dochodzi, ze względu na konkurencję niedalekich Pyzdr. W 1818r. wieś została skonfiskowana przez władze carskie W 1924r. majątek w Ciążeniu przeszedł na własność Skarbu Państwa. Ciążeń jest położony od Zagórowa w odl. ok. 8 km.  
   • Korbal, - dynia, nazwa regionalna w Wielkopolsce.
   • Korbas - dynia, staropolska nazwa dyni.

   Ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

   • Wrąbczynkowskie* Holendry, folwark nad rzeką Wartą, pow. słupecki, dm. Dłusk, par. Zagórów,  odl. od Słupcy 18 wiorst, mają 35 domów, 816 mieszkańców. W 1827 było 20 domów, 208 mieszkańców. 

   Ze strony: Region Wielkopolska, Olędrzy. 

   • Olędrzy – tak zwyczajowo nazywano osadników zamieszkujących wsie lokowane w XVI-XVIII w. na podmokłych lub piaszczystych terenach na prawie olęderskim. Byli to początkowo przybysze z Niderlandów (Holandii), uciekający przed prześladowaniami religijnymi, później także chłopi niemieccy i polscy, którzy zbiegli z innych wsi. Ich osady lokowano na opustoszałych podczas licznych wojen terenach (tereny nadnoteckie, okolice Nowego Tomyśla, Gostynia, Środy Wielkopolskiej, Śremu, Pyzdr, Skwierzyny, Międzyrzecza). Olędrzy meliorowali bagniste tereny, karczowali lasy i użyźniali piaski. Nie podlegali obciążeniom pańszczyzny, lecz płacili ustalony czynsz. Znani byli z dużego poczucia solidarności każdego członka swojej gminy, m.in. do zwyczajowego ich prawa należało płacenie zobowiązań sąsiada, gdy nie mógł tego sam uczynić. Śladem po nich są w okolicach Nowego Tomyśla urokliwie położone drewniane, zrębowe chaty i budynki gospodarcze z charakterystycznymi wysuniętymi poddaszami. Po Olędrach zostały także zagrody typu obronnego, murowane duże gospodarstwa w okolicach Krzyża, rowy melioracyjne wzdłuż całej Noteci i zapomniane obecnie cmentarze.

   Z Wikipedii.pl.  

   • Olędrzy, pierwotnie osadnicy z Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego, którzy w XVI-XVII wieku zakładali wsie w Prusach Królewskich, wzdłuż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce. Posiadali umiejętność melioracji i reprezentowali wysoką kulturę rolną. Byli wówczas najzamożniejszą grupą chłopów. Zachowywali wolność osobistą, własną religię i przekonania. Po I rozbiorze Polski częściowo osiedli na Ukrainie. 
   • Wrabczynkowskie*, Wrąbczynkowskie Holendry, wieś położona w odl ok. 5 km. od Zagórowa, w latach 1975-1998r. była położona w woj. konińskim, obecnie jest administracyjnie przypisana do woj. wielkopolskiego, pow. wrzesiński, gm. Pyzdry.

   Katalogu Zabytków Holenderskich w Polsce, Nazwy osad olęderskich w Wielkopolsce, Powstawanie i zmiany, nie znajdzie się informacji o wsi,

   • Wrąbczykowskie Holendry - brak jest nazwy wsi i informacji o niej. Zapewne nic nie ocalało po olędrach ... 

   Tymczasem ... 

   Na stronie Archidiezji Gnieźniejskiej, Dekanat zagórowski, Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła wśród spisu kaplic na terenie parafii, widnieje niewielki, acz interesujący zapis ... 

   • Kaplica we Wrąbczynkowskich Holendrach (kantorówka* poprotestancka). 

   Więc jednak jest chociażby małe, interesujące co nieco ...

   Kantor*, osoba kierująca wykonywaniem muzyki w kościele, historycznie do obowiązków kantora w Kościołach ewangelickich należało m.in. akompaniowanie zborowi, wykonywanie partii solowych, nauczanie muzyki członków kapeli, oraz pisanie utworów muzycznych (np. kantat) na święta religijne. Jednym z najbardziej znanych kantorów był Jan Sebastian Bach pracujący w Lipsku. 

   Ze strony: Skansen Olenderski Olandia w Prusimu

   Olender znaczyło wolny. 

   • Olendrzy byli ludźmi wolnymi. Nie byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny na rzecz właściciela wsi. Płacili jedynie czynsz. Wysokość czynszu określona była proporcjonalnie do posiadanej ziemi. Za terminowe płatności renty feudalnej odpowiadała solidarnie cała gmina. Właściciel wsi był zadowolony, gdyż otrzymywał pewny dochód i to z terenów będących wcześniej nieużytkami. O popularności tego typu osadnictwa świadczy fakt, że szlachta przenosiła na prawo olenderskie wsie już istniejące i zamieszkałe.

   Wielkopolska w czasie gdy Polska utraciła Nieodległość podzielona była miedzy dwóch zaborców: Prusy i Rosję. Parafia Zagórów w tym czasie należała do zaboru rosyjskiego i położona była w granicach Królestwa Polskiego, 1815-1918r.

   Plik:1821 Царство Польское.jpg

   Mappa Generalna Królestwa Polskiego, 1821r.

   Ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Polskie_(kongresowe)

   Pełny wywód nazwiska Korbaleski z uwzględnieniem staropolskiej nazwy/nazwiska dyni Korbas, jest dostępny w rozdziale blogu: http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/11/Pochodzenie-nazwisk-Korbaleski-cz-2.html. Jestem niezwykle radośnie zaskoczony, odnalezieniem staropolskiej nazwy dyni - korbas, jako nazwiska o tej samej pisowni w tak niewielkiej odległości od Zagórowa i Kopojna. Daje to bowiem dość duże prawdopodobieństwo, że wspomniany Korbas Tomasz może być zgodnie z wywodem nazwiska Korbaleski, protoplastą rodziny Korbale/w/skich w Wielkopolsce, a więc również moim. 

   Nazwiska: Korbala i Korbaleski w Polsce już nie występują, nazwisko Korbalewski nosi wg. dostępnych informacji od 2 do 3 osób w Polsce. 

   Bibliografia.

   • Katalog Zabytków Holenderskich w Polsce, Nazwy osad olęderskich w Wielkopolsce, Powstawanie i zmiany http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=konf_2001&id=6
   • Miasto i Gmina Zagórów http://www.zagorow.pl/
   • Parafia pw. św Ap Piotra i Pawła w Zagórowie https://www.facebook.com/parafiazagorow
   • Region Wielkopolska, Olędrzy http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/grupy-regionalne/oledrzy.html
   • Skansen Olenderski Olandia w Prusimu, Fundacja Olenderska dla Polski, dr. Karolina Korenda-Gojdź http://www.olandia.pl/uploads/file/PROGRAM_SKASENU_OLENDERSKIEGO_64_strony(1).pdf
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dom Pracy Twórczej, Ciążeń http://palace.amu.edu.pl/index.php/ciazen
   • Wikipedia.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
   • Wrąbczynkowskie Holendry, Kaplica, Kantorówka poprotestancka http://www.archidiecezja.pl/parafie/dekanaty/dekanat_zagorowski/zagorow_par._pw._sw._ap._piotra_i_pawla.html
   • Zagórów, Par. Rzymsko-katolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła http://www.archidiecezja.pl/parafie/dekanaty/dekanat_zagorowski/zagorow_par._pw._sw._ap._piotra_i_pawla.html
   • Ze Szmulowizny i Bródna
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/11/Pochodzenie-nazwisk-Korbaleski-cz-2.html
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/12/Do-rozdzialu.html
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/12/Kolejny-raz-o-Korbalach-i-nie-tak-samo-jak.html

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Zapraszam również na blogi:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itd. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 września 2013 17:57
  • Wielkopolska: Korbale/w/ski, Piotrowski i ... ?

   Z Wielkopolski pochodzi rodzina prababci Józefy Daniłowicz z d. Piotrowicz vel Piotrowskiej. Dzięki pomocy genealogów z różnych portali genealogicznych, coraz więcej wiem o swoich przodkach z Kopojna i Zagórowa.  

   Prababcia.

   • Daniłowicz Józefa z d. Piotrowicz vel Piotrowska. 

   Prapradziadkowie - 2 x dziadkowie. 

   • Piotrowicz Leopold i Piotrowicz Marcjanna z d. Korbaleska. 

   Praprapradziadkowie - 3 x dziadkowie.

   • 1837r. Piotrowicz Franciszek i Piotrowicz Małgorzata z d. Jeziorska. 
   • 1829r. Korbalewski Kazimierz i Korbalewska Maryanna z d. Borek, dane tych 3 x dziadków nie są jeszcze potwierdzone w 100%.

   Znani potomkowie Kazimierza Korbalewskiego i Maryanny Korbalewskiej z d. Borek.

   Urodzona/y. 

   • 1830r. Korbalewski Wiktorya. 
   • 1832r. Korbalewski Józef.
   • 1833r. Korbalewski Maciej. 
   • 1834r. Korbalewski Maryanna. 
   • 1837r. Korbalewski Elzbieta. 
   • 1839r. Korbalewski Katarzyna.
   • 1841r. Korbalewski Józefa.
   • 1844r. Korbalewski Maryanna.

    

   Bibliografia.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Zapraszam również na blogi:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itd. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 września 2013 14:09
 • sobota, 21 września 2013
  • Rodzina Sasów w Wielkanocy k. Gołczy, pow. miechowski, XVIII-XIX w.

   Wiele niestety wskazuje na to, że dokumenty typu Akty Chrztów, Ślubów, Zgonów rodziny Sasów w większości nie ocalały - dokumenty ze zboru ewangelickiego w Wielkanocy.

   • "W 1656 roku kościół w Wielkanocy dwukrotnie napadano i niszczono. Nie wiemy, gdzie odbywały się potem nabożeństwa ewangelików. Wilhelm Altmann przypuszcza, że nawet po roku 1750 Wielkanoc była siedzibą zboru i kościoła, a potem luteranie raz w roku uczestniczyli w nabożeństwach wielkanocnych w Sławatyczach. I tak miało pozostać aż do 1790 roku. W tym czasie, w samym Krakowie nabożeństwa ewangelickie odprawiane były bardzo rzadko, czasami w prywatnych domach, a także w wynajętym kościele św. Scholastyki. Przez kolejne ćwierćwiecze - od 1790 do 1816 roku - miejscem nabożeństw ewangelików krakowskich był drewniany kościół w Podgórzu".

   Ze strony: http://www.krakow.luteranie.pl/

   Jednak dzięki temu że jak wydaje się nie tylko prapradziadek i jego ojciec wchodzili w koligacje rodzinne z rodzinami mieszkającymi w okolicznych wioskach. Moje twierdzenie opieram (co prawda nie tylko), na wynikach uzyskanych na jednym z podstawowych narzędzi dla genealoga-amatora jakim jestem, wyszukiwarce Geneteka.Genealodzy.pl http://geneteka.genealodzy.pl/. W wykazie małżeństw jakie tu można znaleźć widnieje rzymsko-katolicka parafia Gołcza - wykaz zawieranych małżeństw w latach 1788-1875 http://www.geneteka.genealodzy.pl/index.php?rid=2364,&w=06mp&op=gt

   Kościół w Gołczy

   Rzymsko-katolicki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gołczy.

   Ze strony: http://gminyturystyczne.pl

   • "W 1613r. dziedzic Wielowiejski, który wcześniej przeszedł na kalwinizm, w swojej wsi Wielkanocy, zbudował zbór protestancki dla zwolenników szczególnie z Krakowa i okolic. Przy zborze był cmentarz grzebalny, szpital a nawet w 1625r. drukarnia, która trwała bardzo krótko. Zbór przetrwał do 1848r.".
   • "Od 1684r. zaczęto w parafii prowadzić księgi metrykalne. Rozpoczął je Ks. Dobrzycki. W 1655r. przez Gołczę przechodziły wojska szwedzkie, które obrabowały zbór i zapewne kościół. Drugi raz Szwedzi obrabowali kościół i okolice w 1702r.". 
   • "W 1777r. Ks. Mrugaczewski wybudował nową plebanię i budynki gospodarcze. W 1787r. dokonano spisu ludności w diecezji krakowskiej. Według niego w parafii Gołcza było 835 katolików, 12 kalwinów i 29 żydów".

   Z historii par. Rzymsko-katolickiej w Gołczy http://www.parafia.golcza.com.pl/

   Par. Rzymsko-katolicka Gołcza 1845r. 

   Akty Ślubów. 

   • 19.05.1845r. Stanisław Michalski l. 29, ur. w Skale s. Piotra Michalskiego i Agnieszki Michalskiej z d. Ratuszna z Ludwiką Sas l. 23 c. Michała Sasa i Józefy Sas z d. Karcz z Wielkanocy.

   Z tego związku urodził się syn,

   • 1849r. Stanisław Michalski. 

   Akty Ślubów.

   • 12.10.1845r. Maciej Sas l. 19, ur. w Buku s. Michała Sasa i Józefy Sas z d. Karcz z Wielkanocy z Heleną Dębską l. 23, c. Michała Dębskiego i Katarzyny Dębskiej z d. Miśkiewicz z Chobędzy. 

   Jednym z kilkorga dzieci moich prapradziadków była moja prababcia Karolina Sikorska z d. Sas http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/05/Karolina-Sikorska-z-d-Sas.html

    

   Wniosek końcowy - w 1845r. moi praprapradziadkowie wyprawiali 2 wesela !!! 

    

   Bibliografia. 

   • Ewangelicy w Krakowie http://www.krakow.luteranie.pl/
   • Geneteka.Genealodzy.pl http://geneteka.genealodzy.pl/
   • Gminy turystyczne http://gminyturystyczne.pl
   • Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gołczy http://www.parafia.golcza.com.pl/
   • Ze Szmulowizny i Bródna 
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/05/Karolina-Sikorska-z-d-Sas.html

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Zapraszam również na blogi:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itd. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 21 września 2013 14:06
  • KL Sachsenchausen, 1942-1943, Danilowicz Mierczislaw, nr. obozowy 56195.

   Jedną z postaci o nazwisku Daniłowicz której losów nie udało mi się jak na razie wyjaśnić, jest Danilowicz Mierczislaw. Tłumacząc to nazwisko i imię na język polski będzie to Daniłowicz Mieczysław.

   Informację o tej postaci otrzymałem z Forum Genealogicznego Forgen, na którym jestem obecny od ponad dwóch lat,

   • "Witaj Stefanie, Natknełam sie w bazie rosyjskiej na Mieczysława Daniłowicza, czy jest Twój trudno stwierdzić, brak bliższych danych. Warto sprawdzić tę osobę, jeśli Twój Mieczysław trafił w 1939 r. do niewoli rosyjskiej być może potem wcielony został do armii czerwonej (jak zreszta wielu) a nastepnie dostał sie do niewoli niemieckiej do KZ Sachsenhausen*, widnieje Mieczysław Daniłowicz i jego numer. Rosjanie wyzwolili ten obóz i sa w posiadaniu wykazów, właśnie na jednym z nich. Według 1-szej strony wykaz obejmuje lata 1942-43".

    

   

   Więźniowie Sachsenhausen w czasie istnienia obozu.

   Ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sachsenhausen_(KL)

   W trakcie wymiany korespondencji otrzymalem kolejną wiadomość,

   • "Witaj Stefan, Lista dotyczy KZ Sachsenhausen, tak jest tam napisane - 1942-1943, w tym czasie osoba o takim nazwisku i imieniu została tam zarejestrowana. Listy sa oryginalne, pisane przez Niemców stąd ten bład w imieniu, oczywiście z całą pewnością chodzi o imię Mieczysław. Nie odnalazłam karty ewidencyjnej a to oznacza, że być może Rosjanie jej nie mają, może zachowała sie w obozie Sachsenhausen. Sprawdzałam na stratach.pl i wyglada na to, że chodzić może o Mieczysława Daniłowicza ur. w 1900 r. w Warszawie. Czy to ta sama osoba?, jakieś informacje posiada PCK. Ja proponuję zwrócić się z zapytaniem do muzeum w Sachsenhausen, a jeszcze lepiej do archiwum Bad Arolsen, podając numer tej osoby w tym obozie (56195). 

   Plik:Lageplan des SS - Truppen - und Konzentransionslagers Sachsenhausen Konzentrationslager.jpg

   Plan niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Oryginał, rękopis 55cm x 42cm. Kolekcja prywatna.

   Ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sachsenhausen_(KL)

   Wojenne losy mojego dziadka o tym samym imieniu i nazwisku którego dane widnieją na stronie Straty.pl znam,

   • Daniłowicz Mieczysław, ur. 08.07.1900r., Warszawa. 
   • Jeniec wojenny, kanonier* rez., Zbrojownia nr 2-Warszawa, jeniec wojenny-Stalag V-A, nr jeńca 22214, był również w Stalagu XIII-A.

   W połowie 1941r. dziadek został zwolniony z niewoli niemieckiej ze względu na tragiczny stan zdrowia, po czym powrócił do rodziny w Warszawie. 

   

   Rodzina dziadków Daniłowiczów, Warszawa-Praga, połowa 1941r.

   Zdjęcie jest mocno podniszczone. Od lewej: wujek Teodor, wujek Lucjan, babcia Marianna (Maria), dziadek Mieczysław, moja mama Eugenia. Widoczna na zdjęciu broda którą dziadek w tym czasie nosił bardzo podobała się babci. Niestety musiał ją zgolić, ponieważ jednoznacznie dano mu do zrozumienia że daje to wrażenie jak gdyby się ukrywał.

   Niestety jak już pisałem do dzisiejszego dnia nie udało mi się ustalić losów Daniłowicza Mieczysława, nr. obozowy 56195, który najprawdopodobniej jak wielu innych zginął w KL Sachsenchausen. 

    

   Opis. 

   • Kanonier*stopień wojskowy w artylerii, odpowiednik stopnia szeregowego w innych rodzajach wojsk.
   • Konzentrationslager Sachsenhausen*, niemiecki obóz koncentracyjny założony w lipcu 1936r. w miejscowości Sachsenhausen (obecnie dzielnica Orianienburga) około 30 km na północ od Berlina. Funkcjonował do 22 kwietnia 1945r.  

   Bibliografia. 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Zapraszam również na blogi:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itd. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 21 września 2013 09:23
 • poniedziałek, 09 września 2013
  • Śniadowo i powiat śniadowski 1863-1866r.

   Śniadowo i powiat śniadowski w latach Powstania Styczniowego 1863-1864r. i po jego upadku.

   Ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.  

   • "Śniadowo - r. 1390 Smłodowo, miasteczko pow. łomżyński. W r. 1390 Jan ks. mazowiecki nadaje Piotrowi zwanemu Gęś, dzidzicowi "de Zoramino" 50 łan. chełm. "in haereditate Smłodowo ... in deserto nostro jacentes" (Kapica Herbarz 380). W r. 1403 występuje Piotr ze Smłodowa sędzia łomżyński i nowogrodzki. W r. 1578 płaci Smłodowo od 7 łan., 6 ogr. w 6 działach". 
   • "W skład gminy wchodzą: Brulin, Chomątowo, Duchny, Jakać, Jastrząbka, Jemielite, Kołaczki-Lemiesze, Konopki-Młode, Koziki-Wądołowo, Mężenino-Stare, Olszewo-Gębowizna, Ratowo, Sierzputy, Sniadowo, Truszki, Szabły, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy. W 14 wsiach mieszka drobna szlachta, dwie mają ludność mieszaną, pozostałe są czysto włościańskie". 

   Z Wikipedii.pl 

   • "Śniadowo - gmina wiejska w woj. podlaskim, w pow. łomzyńskim. W latach 1975-1998r. gmina położona była w woj. łomżyńskim. Siedziba gminy to Śniadowo dawniej Smłodowo". 

   W Powstaniu Styczniowym 1863-1864r. 

   Jest to Spis Tych uczestników Powstania Styczniowego 1863-1864r. z gminy śniadowskiej którzy zostali wyłapani przez władze carskie. W Spisie tym, brak jest informacji o Tych którzy w Powstaniu polegli lub zaginęli bez wieści. Brak jest również informacji Tych którzy po upadku Powstania udali się na emigrację lub też wrócili do rodzin - nie zawsze władzom carskim udawało się wszystkich aresztować. 

   W poniższym Spisie można odnaleźć zarówno nazwiska należące do rodzin szlacheckich, jak również do rodzin włościańskich i mieszczańskich ze Śniadowa. 

    

   Brulin - wieś. 

   1. Wysocki Maciej, Śniadowo-Brulin, aresztowany, 13.12.1863r.
   2. Tyszka Mateusz, Śniadowo-Brulin, wrócił z bandy Mystkowskiego, 14.03.1865r.

   Chomentowo - wieś. 

   1. Płonka Karol, Śniadowo-Chomentowo, wydalony ze wsi, spis wydalonych nr 303.

   Duchny w tym Duchny Młode i Duchny Stare - wieś.

   1. Paweł, Duchny Młode.
   2. Bruliński Franciszek, Śniadowo-Duchny Stare, aresztowany, 13.12.1963r. 
   3. Chomentowski Franciszek, Śniadowo-Duchny, wydalony ze wsi, spis wydalonych nr301.
   4. Jastrzębski Andrzej, Śniadowo-Duchny Młode, aresztowany, 13.12.1866r.
   5. Jastrzębski Feliks, Śniadowo-Duchny Młode, był w bandzie Grzymały,  14.03.1865r.
   6. Jemielity Julian, Śniadowo-Duchny Stare, wrócił z band Wawra i Brandta, 14.05.1865r.
   7. Korzuchowski Franciszek, Śniadowo-Duchny Stare, aresztowany, 13.12.1863r.
   8. Prosiński Franciszek, Śniadowo-Duchny Stare, był w bandzie Brandta, 14.05.1865r.
   9. Prosiński Jan, Śniadowo-Duchny Stare, wrócił z bandy Brandta, 14.05.1865r.
   10. Szabłowski Jan, Śniadowo-Duchny Stare, aresztowany, 13.12.1863r.
   11. Truszkowski Jan, Śniadowo-Duchny Młode, był w bandzie Grzymały, 14.03.1865r.
   12. Zyznowski Stanisław, Śniadowo-Duchny Młode, wrócił z bandy 14.03.1865r.
   13. Żyznowski Jakub, Śniadowo-Duchny Młode, aresztowany, 20.12.1863r.
   14. Żyznowski Paweł, Śniadowo-Duchny Młode, aresztowany za uczestnictwo w szajce, 05.12.1863r.
   15. Żyznowski Stanisław, Śniadowo-Duchny Młode, aresztowany za uczestnictwo w szajce, 05.12.1863r.

   Grabowo - wieś.

   1. Waga Juliusz, Śniadowo-Grabowo.

   Jakać w tym Jakać Stara - wieś.

   1. Czajkowski Jan, Śniadowo-Jakać, na Syberię, za przestępstwa polityczne, 15.03.1866r.
   2. Kalinowski Emilian, Śniadowo-Jakać Stara, tajny nadzór.
   3. Mleczko Jan, Śniadowo- Jakać, nadzór policyjny, 29.08.1864r.
   4. Mleczko Władysław, Śniadowo-Jakać, nadzór policyjny, 29.08.1864r.
   5. Murzynowski Wiktor, Śniadowo-Jakać, aresztowany, za udział w szajce, 05.12.1863r.

   Jastrząbka Młoda - wieś.

   1. Jastrzębski Ludwik, Śniadowo-Jastrząbka Młoda, był w bandzie Mystkowskiego, 14.03.1865r.
   2. Jastrzębski Paweł, Śniadowo-Jastrząbka Młoda, aresztowany, 13.12.1866r.
   3. Jastrzębski Wojciech, Śniadowo-Jastrząbka Stara, aresztowany, 13.12.1866r.

   Mężenin Młody - wieś.

   1. Jastrzębski Mikołaj, Śniadowo-Mężenin Młody, wydalony ze wsi, spis wydalonych nr 310.

   Olszewo - wieś.

   1. Olszewski Józef, Śniadowo-Olszewo, na Syberię za przestępstwa polityczne, 15.03.1866r.

   Ratowo - wieś.

   1. Jemielity Antoni, Śniadowo-Ratowo, na Syberię, za przestępstwa polityczne, 15.03.1866r. 
   2. Jemielity Jan, Śniadowo-Ratowo, na Syberię, za przestępstwa polityczne, 15.03.1866r. 
   3. Konopka Wincenty, Śniadowo-Ratowo, aresztowany za zakazywanie pojawiania się w Śniadowie, 12.12.1863r.

   Sierzputowo - wieś.

   1. Sierzputowski Teofil, Śniadowo-Sierzputowo, na Syberię, za przestępstwa polityczne, 15.03.1866r.

   Sierzputy w tym Sierzputy Marki - wieś.

   1. Chojnowski Antoni, Szczepankowo-Sierzputy, na Syberię, za przestępstwa polityczne, 15.03.1866r.
   2. Dzwonkowski Jakub, Śniadowo-Sierzputy, nadzór policyjny, był w bandzie Brandta, 15.03.1866r.
   3. Dzwonkowski Jakub, Śniadowo-Sierzputy, wypuszczonyz więzienia, 30.01.1864r.
   4. Niedźwiecki Feliks, Śniadowo-Sierzputy Marki, wydalony ze wsi, spis wydalonych nr 308.

   Strzeszewo - wieś.

   1. Strzeszewski Karol, Śniadowo-Strzeszewo, wydalony ze wsi, spis wydalonych nr 305.

   Szabły Stare - wieś.

   1. Jasiński Paweł, Śniadowo-Szabły, Stare, nadzór policyjny, 24.01.1864r.
   2. Sasinowski Franciszek, Śniadowo-Szabły Stare, był w bandzie Grzymały, 14.03.1865r.
   3. Szabłowski Jan, Śniadowo-Szabły Stare, wrócił z bandy Mystkowskiego, 14.03.1865r.
   4. Wyrzykowski Julian, Śniadowo-Szabły Stare, nadzór policyjny, 30.01.1865r.

   Śniadowo - miasto. 

   1. Czajkowski Leon, Śniadowo, wrócił z bandy 06.08.1864r.
   2. Chrzanowski Leopold, Śniadowo, zbierał podatki i werbował ludzi. 
   3. Doberski Franciszek, Śniadowo, nadzór policyjny, za ukrywanie dowództwa bandy Grzymały, 15.03.1866r.
   4. Gawkowski Józef, Śniadowo, aresztowany, 12.12.1863r.
   5. Jurewicz Walenty, Śniadowo, wrócił z bandy Mystkowskiego, 14.03.1865r.
   6. Kochłowski Jan, Śniadowo, wypuszczony z więzienia, wrócił z bandy Mystkowskiego i Wawra, 14.03.1865r.
   7. Kryszka – strażnik akcyzowy, Śniadowo, aresztowany, za zebranie u niego Wszędyrównego i innych osób, 12.12.1863r.
   8. Makowski Nikodem, Śniadowo, wrócił z bandy Mystkowskiego, 14.03.1865r.
   9. Mieczkowski Damazy, Śniadowo, aresztowany, 13.12.1863r.
   10. Lipiński Adolf, Śniadowo, nadzór policyjny, 02.12.1865r.
   11. Podbielski Jan, Śniadowo, aresztowany, 12.12.1863r.
   12. Raszkiewicz Jakub, Śniadowo, na Syberię, za przestępstwa polityczne, 15.03.1865r.
   13. Raszkiewicz Jakub, Śniadowo, 29.12.1864r.
   14. Sobolewski Wojciech, Śniadowo, aresztowany, za pobyt w szajce, 05.10.1863r.
   15. Strzeszewski Michał, Śniadowo, 29.10.1864r.
   16. Zyznowski (?), Śniadowo, wrócił z bandy, 14.03.1865r.

   Truszki w tym Truszki Kruki - wieś.

   1. Niedźwiecki Antoni, Śniadowo-Truszki, na Syberię, za przestępstwa polityczne, 15.03.1866r.
   2. Niedźwie-cki Antoni, Śniadowo-Truszki Kruki, wrócił z bandy Grzymały, 14.03.1865r.
   3. Podbielski Konstanty, Śniadowo-Truszki, był w bandzie Brandta, 15.03.1866r.
   4. Staniszewski, Śniadowo-Truszki, nadzór policyjny, 03.03.1866r.
   5. Truszkowski Dionizy, Śniadowo-Truszki, wydalony ze wsi, spis wydalonych nr 302.
   6. Truszkowski Józef, Śniadowo-Truszki, był w bandzie Wawra, 14.03.1865r.
   7. Wysocki Paweł, Śniadowo-Truszki, aresztowany, 13.12.1863r.

   Wierzbowo - wieś.

   1. Mirewicz Michał, Śniadowo-Wierzbowo, aresztowany, 05.12.1863r.

   Zalesie w tym Zalesie Wypychy - wieś.

   1. Chełstowski Paweł, Śniadowo-Zalesie, nadzór policyjny, 30.01.1865r.
   2. Chełstowski Paweł, Śniadowo-Zalesie, wrócił z bandy, 14.03.1865r.
   3. Gawkowski Teofil, Śniadowo-Zalesie Wypychy, był w bandzie Wawra, 14.03.1865r.

    

   Inne represje stosowane przez zaborcę w trakcie Powstania Styczniowego 1863-1864r. na Podlasiu.

   • "... za wspieranie powstańców mieszkańcy Babina byli represjonowani, a na mieszkańców z Siekierek, którzy brali udział w powstaniu nałożono karę w wysokości 50 rubli srebrnych". 
   • "Wszystkie gospodarstwa obłożono kontrybucją w wysokości 25 rubli, a rodziny powstańców zesłano na Syberię". 
   • "Za najdrobniejsze przejawy sympatii i pomoc okazaną powstańcom Murawjow przymusowo wysiedlał całe okolice szlacheckie. Okólne zarządzenie z 11 czerwca 1863 roku nakazywało odebranie ziemi szlachcie i jednodworcom biorącym udział w powstaniu, a ich samych oddanie w ręce komendantów wojskowych. Cyrkularz z 8 VIII 1863 roku mówił o zrównaniu z ziemią wiosek i deportacji ludności sprzyjającej powstaniu. Do października 1864 roku Rosjanie spalili 9 szlacheckich okolic, a ich mieszkańców zesłali w głąb imperium. Według danych urzędowych w ciągu dwóch lat panowania Murawjowa przesiedlono z Litwy 800 rodzin (4096 osób) jednodworców i drobnej szlachty".
   • "Ukaz z 10 grudnia 1865 roku wprowadzał kategoryczny zakaz pozatestamentowego obrotu ziemią między Polakami".
   • "Zamknięcie szlacheckich szkół ot­wierających drogę do kariery urzędniczej, likwidacja gimnazjów, dyskrymino­wanie Polaków (zwłaszcza katolików) przy przyjmowaniu na studia, w większym stopniu niż po 1831 roku ograniczyły dostęp drobnej szlachty, także wylegitymo­wanej do wykształcenia".
   • "Po 1863 roku zdegradowano tam do mieszczan i stanów wiejskich prawie 1/3 szlachty nie posiadającej „należytych dokumentów". W ciągu kilku lat ubyło ze statystyk stanu szlacheckiego ponad 100 tysięcy (w stosunku do danych z 1857 roku) do 140 tysięcy (w stosunku do mniej pewnych danych z 1863 roku) szlachty płci obojga".
   • "Zachował się drukowany spis majątków ziemskich, które w 1864 r. obłożono kontrybucją. Na liście znalazło się 627 właścicieli. Kontrybucja była także ściągana z parafii rzymskokatolickich oraz mieszczan i chłopów posiadających nieruchomości na terenie miast, wyznania katolickiego i polskiego pochodzenia". 
   • "Represje popowstaniowe dotknęły szczególnie Kościół Rzymskokatolicki. W dokumentach można znaleźć informacje nt. konfiskaty majątków kościelnych, likwidacji niektórych parafii rzymskokatolickich w powiecie białostockim".

    

   Z chwilą upadku Powstania Styczniowego stopniowo likwidowano urzędy naczelników wojennych. Przestały one istnieć w 1866r. Ich funkcje przejął generał policmajster, a następnie specjalne kancelarie przy gubernatorach.  

   Ze strony: http://www.bialystok.ap.gov.pl/powstanie_st.html

   Szlachta powiatu łomżyńskiego spisana w 1866 roku do celów wojskowych. Litera D.

   1. DANIŁOWICZ Apolinary, Józef i Zofia (z d. Boguska*), 08.01.1842 Duchny.

   Ze strony: http://www.katalogszlachty.com/

   Wpis ten należy czytać,

   1. Nazwisko i imię, Rodzice, Data urodzenia, Miejsce zamieszkania. 

    

   Opis.

   • *, dopisek autora blogu. 

   Bibliografia.

   • Deklasacja Drobnej Szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Joanna Sikorska-Kulesza, Warszawa 1995. 
   • Drobna Szlachta Podlaska w XVI-XIX wieku, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Białystok 1991.
   • KatalogSzlachty.com http://www.katalogszlachty.com/
   • Obraz Powstania Styczniowego w dokumentach przechowywanych w Archiwum Państwowym w Białymstoku http://www.bialystok.ap.gov.pl/powstanie_st.html
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Wikipedia.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
   • Ze Szmulowizny i Bródna 
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/09/W-1863r-na-Podlasiu-Boguski-Danilowicz-Tyszka.html

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Ciąg dalszy nastąpi ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Zapraszam również na blogi:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itd. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu.  

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 09 września 2013 07:54
 • sobota, 07 września 2013
  • W 1863r. w Augustowskim i na Podlasiu - Boguski, Daniłowicz, Tyszka.

   Województwo Augustowskie. 

   25.01.63. Mężenin, A., ob. łomżyński; 17 km. płd.-z. od Tykocina. 

   • "Młodzież szlachty zagonowej łomżyńskiej w liczbie około setki pod dowództwem Władysława Wilkoszewskiego i Józefa Szepietowskiego (Korwina), dążąc do połączenia się z "Zameczkiem*", uderzyła na rotę piechoty w Mężeninie".

   Województwo Podlaskie. 

   23.01.63. Radzyń, P., ob. radzyński; miasto. 

   • "... Deskur otrzymał rozkaz uderzenia na Radzyń, Krasucki Rajmund na Ostrów, Krysiński Karol na Międzyrzecz, a Rogiński Roman na Białą. Trzema kolumnami dowodzonemi przez Bronisława Deskura i Teodora Jasińskiego, Pyrkosza oraz Michałowskiego, powstańcy wśród nich w niewielkiej ilości Rusini Podlascy, uderzyli na Radzyń". 

   Plik:Battles of January Uprising in Congress Poland 1863-1864.JPG

   Powstanie Styczniowe 1863-1864, Mapa bitew i potyczek w Królestwie Kongresowym.

   Większa wersja mapy jest dostępna na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Battles_of_January_Uprising_in_Congress_Poland_1863-1864.JPG

   Plik:Battles of January Uprising in Lithuania, Belarus and Ukraine.JPG

   Powstanie Styczniowe 1863-1864, Mapa bitew i potyczek na Litwie i Rusi.

   Większa wersja mapy jest dostępna na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Battles_of_January_Uprising_in_Lithuania%2C_Belarus_and_Ukraine.JPG

   Boguski, Daniłowicz i Tyszka ...  

   • Boguski Antoni, Kupiski-Konarzyce, wypuszczony z więzienia, 05.02.1864r.
   • Daniłowicz Wincenty, Szczepankowo-Boguszyce, wypuszczony z więzienia, wrócił z bandy Wawra*, 14.03.1865r.
   • Tyszka Antoni, adiutant płk. Władysława Cichorskiego dowódcy partii powstańczej na Podlasiu, w późniejszym czasie dowódca jednego z oddziałów powstańczych w 1863r. 
   • Tyszka Konstanty, Kupiski-Łomżyca, wrócił z bandy, 14.03.1865r.
   • Tyszka Ksawery, syn właściciela cząstkowego z Tyszk, poległ pod Wincentą w stopniu szeregowca. 
   • Tyszka Mateusz, Śniadowo-Brulin, wrócił z bandy Mystkowskiego*, 14.03.1865r.

   Kolejne kolumny wpisu należy odczytać w sposób następujący,

   • Nazwisko i imię, Gmina-wieś, Kara, Przestępstwo, Data zarządzenia.

    

   Tyszka Antoni. 

   15.02.63. Warele, woj. augustowskie, ob. łomżyński; 14 km. płd. od Wysokiego Mazowieckiego. 

   • "Część oddziału "Zameczka", prowadzona przez adjutanta Antoniego Tyszkę, a licząca 60 ludzi, spotkała się w Warelach z patrolem 18 kozaków idących z Czyżewa pod dowództwem rotmistrza Tetisowa". 

   07.07.63. Brzeźnice, woj. augustowskie, ob. łomżyński; 6 km. płn.-z. od Zambrowa. 

   • "W pobliżu Zambrowa zgromadziło się parę oddziałów powstańczych, tak z województwa płockiego jak augustowskiego, mianowicie Tyszki i Grzymały, Skarżyńskiego i Chądzyńskiego, a z płockiego zdążał Jasiński w celu połączenia się z "Wawrem"*"

   13.07.63. Wąsewo, woj. płockie, ob. 

   • "...

   14.07.63. Rząśnik,

   • "...

   18.07.63. Oborzyska, 

   • "...

   03.09.63. Strzelcowizna, 

   • "...

   08.09.63. Rydzew, 

   • "...

   20.09.63. Boćki, woj. grodzieńskie, p. bielski; miasto. 

   • "W Bielskiem Barancewicz w połączeniu z Kiersnowskim "Gromem" organizował oddział, który doprowadziwszy do 90 ludzi, odesłał z Kiersnowskim - Duchyńskiemu, sam będąc chory. Mimo niedomagania uformował nowy oddział, do 320 ludzi i znowu zdawszy go Tyszce wysłał w Łomżyńskie, a sam pozostał w Bielskiem w celu formowania nowego oddziału, z którym urządzał zasadzki w sile 109 strzelców ...". 


   Tyszka Ksawery, walczył w oddziale mjr. Micewicza*, poległ w potyczce pod Wincentą k. Łomży 18.09.1863r.  

   18.09.63. Wincenta, A., ob. łomżyński, 8 km. płn.-zch.-płn. od Kolna. 

   • "Celem ukarania straży pogranicznej powiatu biebrzańskiego, nieustannie napastującej ludność okoliczną, major Brandt*, który z polecenia R.N.* zorganizował oddział kurpiowski wspólnie z Micewiczem nacz. sił zbrojnych wojew. augustowskiego i grodzieńskiego, wyruszyli dnia 17 września z lasów nowogródzkich ku Wincencie, gdzie stanęli nazajutrz o godz. 4 rano ... Mimo znużenia żołnierza postanowili dowódzcy zaatakować komorę w obawie, by moskale nie otrzymali posiłków ... Po spaleniu komory, powstańcy cofnęli się do wsi Kozioł w należytym porządku, pomimo przypuszczalnej kilkukrotnie szarży, dzielnie odpieranej przez Lustańskiego i kapitana Seweryna z oddziału Micewicza ... walka trwała 4 i pół godziny z małemi stratami po stronie polskiej: poległo 3, rannych było 5. Straty moskali były znaczniejsze, mianowicie około 30 zabitych, w tem 1 oficer i tyluż mniej więcej rannych; prócz tego zdobyli powstańcy nieco sztucerów, pistoletów, pałaszy i 2 konie ...".  

    

   Opis.

   • Mjr. Brandt*
   • Mjr. Micewicz*
   • Mystkowski*
   • "Wawer*",
   • R.N.*
   • "Zameczek*",   

    

   Koligacje rodzinne moich Daniłowiczów, 

   Herby Rycerstwa Polskiego występujące w tym rozdziale, w kolejności alfabetycznej:

   • Trzaska, Zagłoba albo Zagroby, NN. 

   POL COA Trzaska.svgPrus IIIPlik:Herb Szablon 1.PNG

    

    

   Bibliografia.

   • Bitwy i Potyczki 1863-1864, Stanisław Zieliński, Bibliotekarz Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Muzeum Narodowe w Rapperswilu 1913. 
   • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa
   • Herbarz Polski, Od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007.
   • Powstanie Styczniowe, Stefan Kieniewicz, Warszawa 1972. 
   • 150 Rocznica Powstania Styczniowego http://powstaniestyczniowe.nck.pl/
   • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Wyszukiwarka Nazwisk, Jan Siwik http://szlachtarp.pl/ksiazki/encyklopedia-nazwisk-i-przydomkow-szlacheckich.html
   • Herbarz Polski http://gajl.wielcy.pl/
   • KatalogSzlachty.com http://www.katalogszlachty.com/
   • Mapy Google https://maps.google.pl/maps?ct=reset&tab=ll
   • Powstanie Styczniowe 1863-1864, Miejsca Pamięci, Województwo Krakowskie i Sandomierskie http://powstanie1863.zsi.kielce.pl/
   • Powstanie Styczniowe, Lista Uczestników http://www.genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php
   • Powstanie Styczniowe, Mogiły Poległych, Weteranów i Miejsca Pamięci http://www.radaopwim.gov.pl/media/pliki/Powstanie_styczniowe_WYKAZ_internetowy.pdf
   • Powstanie Styczniowe na Białostoczczyźnie, W 150 Rocznicę Wybuchu http://www.bialystok.ap.gov.pl/teksty/powstanie_styczniowe_150_lat.pdf
   • Spis Wszystkich Politycznych "Przestępców" Powiatu Łomżyńskiego z 1863r. http://www.bialystok.ap.gov.pl/lomza/teksty/spis_1863.pdf
   • Wikipedia.pl http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
   • Ze Szmulowizny i Bródna, koligacje rodzinne
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2012/10/Och-ten-prapradziadek.html
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/03/Stryja-Feliksa-Danilowicza-na-ul-Hozej-odwiedzal.html

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Zapraszam również na blogi:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itp. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu.  

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 07 września 2013 17:49
  • Daniłowicz Wincenty, wypuszczony z więzienia 14.03.1865r. skazany za udział w bandzie "Wawra".

   W Spisie Wszystkich Politycznych "Przestępców" Powiatu Łomżyńskiego z 1863r. pod Nr. 209 widnieje wpis,

   • Daniłowicz Wincenty, Szczepankowo-Boguszyce, wypuszczony z więzienia, wrócił z bandy Wawra, 14.03.1865r. 

   Kolejne kolumny wpisu należy odczytać w sposób następujący,

   • Nazwisko i imię, Gmina-wieś, Kara, Przestępstwo, Data zarządzenia. 

    

   Szczepankowo-Boguszyce wieś położona w od Śniadowa w odl. około 8 km, od wsi Duchny (nazywanej również Stare Duchny) ok. 10 km. 

   Na początku XV wieku,

   • "1407, in Łomza. Joannes Senior Dux Masoviae significamus etc. quomodo in praescentis nostra constitutus personaliter Swiatoslaus de Ulatowo haeres, noster fidelis, sortem suam totalem in haereditate Boguszyce prope a Łomza jacentem, Mathiae haeredi de eadem Boguszyce filiastro suo, nostro autem fideli po 30 sexagenis pepetuo vendidit, super quam venditionem idem Dux contulit Privilegium".
   • "Ten* przywilej dowodzi, iż Swiatosław, czyli raczej Swiętosław z Ulatowa piszący się, to jest Ulatowski, był Macieja z Boguszyc piszącego się stryjem i początkowie na Boguszycach dziedzicem, zkąd na Ulatowo przeniósł się, a Maciej z Boguszyc, czyli Boguski, synowiec jego, na Boguszycach został, gdzie od wspomnianego stryja swego na tychże dobrach Boguszyce zwanych więcej sobie jeszcze dziedzictwa nabył; z czego okazuje się, iż Ulatowscy i Boguscy z jednego domu pochodzą, i do jednegoś herbu zwanego Zagroby albo Zagłoba należą". 

   Pod koniec XVIII wieku,

   W Parafii Szczepankow, wieś.

   • Boguszyce, Skarzynski, sędzia ziemski. 
   • Boguszyce Jędrzeyki, Boguscy
   • Boguszyce Jędrzeyki, Bukowski. 
   • Boguszyce Jędrzeyki, Łada. 
   • Boguszyce Zagroby, Boguscy.
   • Boguszyce Zagroby, Gałąski.
   • Boguszyce Zagroby, Gocłowski. 
   • ...
   • Grzymały, Boguski
   • Grzymały, Choynowscy.
   • Grzymały, Cwalina.
   • Grzymały, Grzymałowie.
   • Grzymały, Łuba.
   • Grzymały, Mieczkowski.
   • Grzymały, Mierzeiewscy. 
   • Grzymały, Zebrowski. 
   • ...
   • Zebry Wybranowo, Zebrowscy. 

   Pod Koniec XIX wieku,

   • Bogusze Stare, wieś, powiat łomżyński, gmina i parafia Szczepankowo, ma 907 morg obszaru. 

   Współcześnie,

   • Boguszyce,  wieś położona w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża.

    

   Na stronie KatalogSzlachty.com można odnaleźć w Spisie Szlachty powiatu łomżyńskiego spisana w 1866 roku do celów wojskowych. Litera D, imię i nazwisko mojego prapradziadka, 

   • DANIŁOWICZ Apolinary, Józef i Zofia (z d. Boguska*), 08.01.1842, Duchny.

   Kolejne wpisy na stronie należy odczytać, 

   • Nazwisko i imię, Rodzice, Data urodzenia, Miejsce urodzenia. 

    

   Opis.

   • *, dopisek Ignacego Kapicy Milewskiego. 
   • *, dopisek autora blogu. 

   Herby Rycerstwa Polskiego występujące w tym rozdziale, w kolejności alfabetycznej:

   Prus IIIPlik:Herb Szablon 1.PNG

   Herb Zagroby albo Zagłoba, NN - herb moich Daniłowiczów, jest jak na razie nie ustalony.

   Ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

    

   Bibliografia. 

   • Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa ok. 2012.
   • Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, Kraków 1870. 
   • Herbarz Szlachty Ostrołęckiej, Jan Boguski, Ostrołęka 2002. 
   • Herby rodów Polskich, Mieczysław Paszkiewicz, Jerzy Kulczycki, Teresa Korzeniowska, Londyn 1990. 
   • Herby szlachty polskiej, Zbigniew Leszczyc, Poznań 1908. 
   • Herbarz Polski, Od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007.
   • Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli Właściciele Ziemscy w Koronie 1783-1784, Warszawa 2009. 
   • KatalogSzlachty.com http://katalogszlachty.com/
   • Powstanie Styczniowe, Lista Uczestników http://www.genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php
   • Powstanie Styczniowe, Mogiły Poległych, Weteranów i Miejsca Pamięci http://www.radaopwim.gov.pl/media/pliki/Powstanie_styczniowe_WYKAZ_internetowy.pdf
   • Słownik gegraficzny Królestwa Polskiego i innych krajów slowiańskich http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
   • Spis Wszystkich Politycznych "Przestępców" Powiatu Łomżyńskiego z 1863rhttp://www.bialystok.ap.gov.pl/lomza/teksty/spis_1863.pdf
   • Wikipedia.pl 
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_J%C3%B3zefa_Konstantego_Ramotowskiego
   • Ze Szmulowizny i Bródna 
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/08/Boguski-pochodzenie-nazwiska.html
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2013/01/Boguscy-h.html

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Zapraszam również na blogi:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itp. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu.  

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 07 września 2013 15:22
  • O dyni, czyli o Korbale/w/skich raz jeszcze ...

    

    

    

    

    

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   W trakcie opracowania ... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Zapraszam również na blogi:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog, W sytuacji gdy materiały z blogu będą po ich przetworzeniu użyte do innych opracowań, autor blogu uważa że adres blogu powinien być wpisany w bibliografii opracowania, pracy, itp. z konieczną informacją o takim fakcie dla autora blogu.  

   Kontakt z autorem blogów: zeszmulowiznybrodnaitargowka@gmail.com

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 07 września 2013 14:16