zeszmulowiznyibrodna

Wpisy

 • sobota, 09 maja 2015
  • Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego wg. Wiktora Wittyga, cz. 5.

   Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga.

   L

   • Lenarski h. Ślepowron, Marcin, syn Mścisława, w roku 1563 opłaca pobór ze wsi Lenarty - Milany, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska. 
   • Lubiński h. Lubicz, Piotr, syn Stanisława, i Nikodem, syn Piotra, w r. 1581 opłacają pobór ze wsi Lubina, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.

   Ł

   • Łopieński h. Bończa, Wojciech i Stanisław, synowie Marcina, w r. 1581 opłacają pobór ze wsi Łopienic, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Łukawski h. Dołęga, Wojciech, syn Stanisława, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Łukawic, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.

   M

   • Makowski h. Prus II, Michał i Mikołaj, pleban kobylański, w r. 1581 opłacają pobór ze wsi Makowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Malinowski h. Ślepowron, Jerzy, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Kalnice - Malinowo, woj. Podlaskie, ziemia Brańska. Niesiecki ten ród umieszcza w ziemi Lubelskiej, zaś z Kalnicy Podlaskiej przypisuje h. Pobóg.
   • Mieleszko-Hryniewicki h. własnego, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Hryniewicz, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Mierzwiński h. Kościesza, Sebastyan, syn Szczęsnego, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Mierzwina, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Miłkowski h. własnego, Andrzej, w r. 1580, w imieniu Marcina Sieroty h. nieznanego, wycisnął pieczęć przy opłacie poboru ze wsi Chojane - Sierocięta - Stanki, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Mirkowski h. Kościesza, Mikołaj, w r. 1587, w Łomży kwituje z odbioru zapłaty za straż solną.
   • Moniuszko h. Krzywda, Jan, syn Mikołaja, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Moniuszki, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Mościcki h. Kościesza, Maciej i Walenty, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Gołaszy - Mościsk, woj. Podlaskie, ziemia Bielska, a Paweł, w r. 1571 stolnik i poborca ziemi Bielskiej.

   N

   • Nieliski h. Lubicz, Jan, w r. 1581 w imieniu Iżykiewiczowej opłaca pobór ze wsi Dzięcielewa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Niewierowski h. Lubicz, Walenty, w r. 1573 porucznik zamku Tykocińskiego, a Michał w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Dzięciołowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Niwiński h. Paprzyca odm. (na kamieniu tulejka), Benedykt, w r. 1580 opłaca pobór ze wsi Niewodnic, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Niwiński h. Paprzyca odm. (na kamieniu kwiat lilii), Mateusz, syn Jana, w 1581 opłaca pobór ze wsi Niwina - Pasów, woj.Podlaskie, ziemia Bielska. Oba rody Niwińskich, h. Paprzyca odm. pochodzą niewątpliwie z jednego gniazda; odmiany z h. Paprzyca wytłumaczyć należy dążeniem do wyodrębniania młodszych gałęzi rodu szczepowego, podobnie tak samo, jak to miało z powstaniem przydomków.  

   

   Herb BończaDołega

    herb herb

   POL COA Lubicz.svgHerb

   Prus IIIPrus III

   Herb Slepowron.jpg

    

   Herby rycerstwa polskiego z woj. podlaskiego występujące w treści bieżącego rozdziału, w kolejności alfabetycznej.

   • Bończa, Dołęga, Kościesza, Krzywda, Lubicz, Paprzyca, Pobóg, Prus II, Ślepowron.  

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/ 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 09 maja 2015 11:14
 • niedziela, 03 maja 2015
  • Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego wg. Wiktora Wittyga, cz. 4.

   Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga.

   H

   • Halecki h. własnego, Jan, w r. 1581 wyciska swą pieczęć przy opłacie poboru ze wsi Wiercenia, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.  
   • Hermanowski h. Kolczyk, Mateusz, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Radule, woj. Podlaskie, pow. Tykociński.

   J

   • Jabłoński h. Poraj-Jasieńczyk, Stanisław, w r. 1580 opłaca pobór ze wsi Jabłoni, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. Herbarz Kapicy Milewskiego zna ten ród z h. Jasieńczyk bez odmiany.
   • Jasiewski h. Ciołek, Łukasz, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Kapicy, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Jastrzębski h. Lubicz, Stanisław, Rafał i Jan, synowie Tomasza, opłacają pobór ze wsi Jastrząbka, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska.
   • Jesionowski h. Kościesza, Jakub, w r. 1553 sędzia ziemski łomżyński.
   • Jurczyński h. Strzemię, Herkules, w r. 1569, w Lublinie kwituje Skarb koronny z odbioru 8 złot. pol. za podwody do Tykocina, a Henryk, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Saniki, woj. Podlaskie, pow. Tykociński.

   K

   • Kalęcki vel Kalęczyński h. Kotwicz I, Michał, w r. 1577 opłaca pobory w woj. Podlaskiem, ziemią Bielską.
   • Kaliciński h. Prawdzic, Kazimierz, w r. 1578 ziemianin podlaski.
   • Kalinowski h. Lubicz, Rafał, w r. 1581 opłaca pobory ze wsi Taszczowy, Kalinowy - Trojanków i Nowej Wsi, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Kalnicki h. Rawicz, Marcin, w r. 1580 i 1581 opłaca pobory ze wsi Jabłoni - Kościelnej i Głąbów, woj. Podlaskie.
   • Klimas h. własnego, Jan, w r. 1580 wycisnął swą pieczęć za wnuków swych Truskowskich h. Trzaska przy opłacie poboru z woj. Podlaskiem, ziemią Bielską. Źr. Dziej. str. 378 znają wieś Klimase, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska, pow. Zambrowski.
   • Koczmier h. Ogończyk, Maciej, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Koczmiery - Wypychy, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Koczmierowski vel Koćmierowski h. Lubicz, Maciej, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Koczmierowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Kołacki h. Dąbrowa, Marcin, Piotr, Jan i Bartłomiej, synowie Stanisława, w r. 1563 opłacają pobory ze wsi Kołaczek, Marek - Sierzput, Krtęków i innych, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska.
   • Kostro h. Roch III, Stanisław, przyd. Nosek, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Lepianki - Borowej, parafii Wyszyńskiej, a Krzysztof wyciska swą pieczęć za Mroczka przy opłacie poboru ze wsi Monki, parafii Dzięciołowskiej, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Krasowski h. Korab, w r. 1581 komornik bielski w Podlaskiem.
   • Kurakowski h. Ślepowron, Jan, w r. 1581 pobór ze wsi Hryniewicze, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Kurcewicz-Koryatowicz h. własnego, Jan, w r. 1755 dworzanin Antoniego Miączyńskiego, kasztelana podlaskiego, pułkownika wojsk Króla J. Mości i Rzeczpospolitej. 

   

   CiołekPOL COA Dąbrowa.svg

   Herb Korabherb

   POL COA Kotwicz.svgPOL COA Lubicz.svg

   szablon herbuPrawdzic herb szlachecki

   POL COA Rawicz.svgHerb Roch III.svg

   Herb szlachecki StrzemięHerb Slepowron.jpg

   POL COA Trzaska.svg

   Herby rycerstwa polskiego z woj. podlaskiego występujące w treści bieżącego rozdziału, w kolejności alfabetycznej.

   • Ciołek,  Dąbrowa, Korab, Kościesza, Kotwicz I, Lubicz, Ogończyk, Prawdzic, Rawicz, Roch III, Strzemię, Ślepowron, Trzaska.

    

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/ 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 03 maja 2015 13:06
  • Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga, cz. 3.

   Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga.

   F

   • Falkowski h. Ogończyk, Marcin, w r. 1576 służebnik proboszcza miechowskiego; Leonard, w r. 1570 opłaca pobór ze wsi Falki-Filipy-Nowosady, a Mikołaj - ze wsi Falki, woj. Podlaskie, ziemia Bielska; ci sami w r. 1581 wyciskają swe pieczęcie za innych ziemian opłacających pobory w ziemi Bielskiej.

   G

   • Gąsowski h. Prus II odm. (na ostrzu kosy - półtora krzyża), Mateusz, syn Wawrzyńca w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Bartosina i Gąsówki, a Jakub i Stanisław - z części swej wsi Kroszewa i Osie, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. Hr. Uruski podaje ten ród w XVIII wieku z h. Prus zwykły. 
   • Gierałtowski h. Roch III, Jakub, w r. 1580 wyciska swą pieczęć przy opłacie poboru ze wsi Kostry-Litwa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Godowski h. Jastrzębiec, Franciszek, w r. 1726 listy do Stańskiego h. NN, podstolego podlaskiego. W Źródłach Dziejowych T. XIV str. 193 Godów, woj. i pow. Sandomierski.
   • Gumkowski h. Ciołek, cała rodzina w r. 1568 opłaca pobór pobór ze wsi Gumki Mniejsze, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska.

   

    CiołekJastrzębiec

   szablon herbuPrus III

   Herb Roch III.svg

   Herby rycerstwa polskiego z woj. podlaskiego wystepujące w treści bieżącego rozdziału, w kolejności alfabetycznej.

   • Ciołek, Jastrzębiec, Ogończyk, NN, Prus II, Roch III.

    

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/ 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 03 maja 2015 09:25
 • sobota, 02 maja 2015
  • Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga, cz. 2.

   Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga.

   C

   • Chabowski h. Syrokomla, Adam, w r. 1598 ziemianin podlaski.
   • Chojnowski h. własnego, Adam, sługa starosty łomżyńskiego, w r. 1594 kwituje z odbioru 900 beczek soli wielickiej z nadsypką do setki po cztery beczki.
   • Czaczkowski vel Cackowski h. Prus I odm. (półtora krzyża na dwuliściu konwalii), Jerzy, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Czaczki i Chodory, woj. Podlaskie.

   D

   • Danowski h. Sławęcin, Adam, sługa Jerzego Kurzenieckiego h. Kurzeniec, starościca pińskiego, w r. 1581 opłaca pobory w Podlaskiem. 
   • Drewnowski h. Pobóg, Szczęsny, w r. 1581 wydaje kwit Niewiarowskiemu, dzierżawcy czopowego w Podlaskiem, z odbioru 700 złot. pol. poboru.
   • Dworak h. Kurzeniec, w r. 1581 wyciska swoją pieczęć przy opłacie Kalinowskich h. NN ze wsi Wojnowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Dybowski h. Lubicz odm. (w podkowie półtora krzyża), Jakub, w 1628 ziemianin łomżyński.
   • Dzięczyński h. Ślepowron, w r. 1566 opłaca pobór ze wsi Dzięczyny, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska.  

    

    Kurzeniec, herb Dworaków, Kurzenieckich, Osieckich, Truskoleśnych i Wielińskich border Prus III

   Herb

   Herb Slepowron.jpg

   

   Herby rycerstwa polskiego z woj. podlaskiego wystepujące w treści bieżącego rozdziału, w kolejności alfabetycznej.

   • Kurzeniec, Pobóg, NN, Sławęcin, Syrokomla, Ślepowron.

    

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 02 maja 2015 08:05
  • Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga, cz. 2.

   Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga.

   C

   • Chabowski h. Syrokomla, Adam, w r. 1598 ziemianin podlaski.

    

    

    

   

   Herby rycerstwa polskiego z woj. podlaskiego wystepujące w treści bieżącego rozdziału, w kolejności alfabetycznej.

   • Syrokomla.

    

   Bibliografia.

   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 02 maja 2015 08:05
 • piątek, 01 maja 2015
  • Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga.

   Nieznana Szlachta Polska Województwa Podlaskiego* wg. Wiktora Wittyga.

   A

   • Aksamitowski h. Bawola Głowa, Marcin i Jan, synowie Piotra, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Aksamity-Buczyno, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska, pow. Ostrołęcki.
   • Arnaucki h. Przerowa, Teodor w r. 1757 sługa Rzewuskiego, wojewody i generała ziem Podlaskich.

   B

   • Bakałarowicz h. Rawicz, Marcin Mikołajewicz w r. 1589 w Białostockiem, dziedzic dóbr Białostockich w Podlaskiem.
   • Berg (Bergck) h. własnego, Jan, starosta rajgrodzki (woj. podlaskie), w r. 1654 zawiadamia podskarbiego koronnego, że odebrał od Glinki tylko 13143 złot. pol. resztę zaś należności poboru 8477 złot. pol. 17 gr. 7 1/2 den. nie jest w możności, więc prosi o obmyślenie środków odebrania resztującej sumy.
   • Biernacki h. Lubicz, Wojciech, w r. 1570 i 1571 poborca pow. Mielnickiego w woj. Podlaskiem; na zamku Rawskim oddaje pobory. 
   • Boguszko h. Dąbrowa, Michał w r. 1581 wycisnął swą pieczęć za Pawła Domanowskiego h. Lubicz przy opłacie poboru ze wsi Kulesze; Jan zaś w tym roku opłaca pobór ze wsi Boguski, woj. Podlaskie, pow. Tykociński.
   • Boleski h. Korab, Stanisław, syn Marka, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Truskowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Borkowski h. Lubicz, w r. 1581 wyciska swą pieczęć za Kołodziejskiego h. Ostoja przy opłacie poboru ze wsi Kołodzi, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Borowski h. Roch III, w 1581r. wyciska swą pieczęć za Mroczków h. Roch III, przy opłacie poboru ze wsi Mroczki, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Broliński h. Roch III, Stanisław, syn Adama, Jakub, syn Macieja, z wdową Janową, Albert, syn zmarłego Bartłomieja, Łukasz syn zmarłego Stanisława, Jakub, Jan i Cherubin, synowie zmarłego Józefa, Jan, syn zmarłego Marcina, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Brolina, woj. mazowieckie, ziemia Łomżyńska.
   • Bruszowski vel Brussowski h. Gozdawa, Stanisław i Jakub w r. 1581 opłacają pobór ze wsi Brusowa vel Bruszowa, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Bryski h. Szeliga, Jakub, syn Jakuba, w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Bryski, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska, pow. Ostrołęcki.
   • Brzeznicki h. Roch III, Aleksander, syn Teodora w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Brzeźnicy i Nowej Wsi, woj. Podlaskie, ziemia Bielska.
   • Brzozowski h. Ostoja, Sebastyan, w r. 1581 wyciska swą pieczęć za szlachtę opłacającą pobory w woj. Podlaskiem, ziemi Bielskiej.  

    

   Herb Bawola GłowaPOL COA Dąbrowa.svg

   POL COA Gozdawa.svgHerb Korab

   POL COA Lubicz.svgHerb

   POL COA Rawicz.svgHerb Roch III.svg

   Szeliga

   Herby rycerstwa polskiego z woj. podlaskiego wystepujące w treści bieżącego rozdziału, w kolejności alfabetycznej.

   • Bawola Głowa, Dąbrowa, Gozdawa, Korab, Lubicz, Ostoja, Przerowa, Rawicz, Roch III, Szeliga.

   

   Opis.

   • Woj. Podlaskie*, zasięg terytorialny woj. Podlaskiego w czasach I i obecnej III Rzeczypospolitej znacznie się różni. Ziemia Łomżyńska obecnie leżąca w woj. Podlaskim w czasach I Rzeczypospoiltej należała do woj. mazowieckiego. Dlatego też w niniejszym opracowaniu uwzględniam szlachtę z pełnego zasięgu obydwu historycznych terytoriów woj. Podlaskich. Jak woj. Podlaskie wyglądało na przestrzeni wieków można zobaczyć w poniżej widocznych linkach z Wikipedii.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie_%28I_Rzeczpospolita%29
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_I_Rzeczypospolitej#/media/File:RON_mapa_z_powiatami.png

   Bibliografia.

   • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Tadeusz Siwik, Warszawa po 2010.
   • Herbarz, Ignacy Kapica Milewski, Kraków 1870.
   • Herbarz, Od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007. 
   • Nieznana Szlachta Polska i jej Herby, Wiktor Wittyg przy współdziale Stanisława Dziadulewicza, Kraków 1908. 
   • Drobna szlachta województwa podlaskiego, Łukasz Lubicz-Łapiński
   • http://vingsport.ehost.pl/Perkowscy-Czyze/index.php?option=com_content&view=article&id=52:ukasz-lubicz-apiski-drobna-szlachta-wojewodztwa-podlaskiego&catid=38:historia-podlasia&Itemid=59
   • Wikipedia.pl
   • http://wikipedia.pl/

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 01 maja 2015 14:47
 • środa, 29 kwietnia 2015
  • Najstarsze ślady Piekarzewskich na Mazowszu.

   Najstarsze ślady Piekarzewskich na Mazowszu w okolicach Płońska i Nasielska.

   Kapliczka w Nasielsku, ul. Warszawska.

   Ze strony: http://galezewski.blogspot.com/2011/05/cykl-blisko-blizej-kapliczki-z-okolic.html

   Małżeństwa. 

   1. 1783r. Piekarzewski Adam kawaler i Klara NN panna, par. Królewo. 
   2. 1788r. Piekarzewski Felicjan kawaler ze wsi Latonice par. Nowe Miasto, kawaler i Józefa NN panna z Nasielska par. Nasielsk. 
   3. 1797r. Piekarzewski Walenty kawaler i Bałdowiczówna Jadwiga panna, par. Nasielsk, Pniewo. 
   4. 1802r. Ruciński Piotr kawaler 30 lat i Piekarzewska Marcjanna panna 18 lat, par. Nasielsk, Nasielsk.
   5. 1814r. Piekarzewski Jakób kawaler, 28 lat i Jastrzębska Józefa panna 27 lat, par. Klukowo, gm. Świercze, Wyrzyki Odoje.
   6. 1816r. Piekarzewski Szymon i Marianna Brzeska, par. Nasielsk, Kątne.
   7. 1818r. Kamieński Jan i Piekarzewska Marianna, par. Nasielsk, Pniewo.
   8. 1819r. Dymkowski Jan i Piekarzewska Brygida, par. Nasielsk, Nowa Wieś. 
   9. 1823r. Bobowski Wincenty i Piekarzewska Marcjanna, par. Nasielsk, Słustowo. 
   10. 1825r. Smulski Jan i Piekarzewska Agnieszka, par. Nasielsk, Nasielsk.    

    

   Urodzenia.

   Zgony.

    

    

   Bibliografia.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 29 kwietnia 2015 08:39
 • sobota, 25 kwietnia 2015
  • Łońskiego roku...

   Łońskiego roku... czyli zeszłego roku

   Rodzina mojego ojca do dzisiaj mieszka gdzieś tam w jednej z niewielkich wiosek na Mazowszu w okolicy Ciechanowa. Z czasów gdy byłem małym dzieckiem pamiętam jak babcia Łukasiewiczowa używała właśnie takich słów, takich zwrotów. 

   Można powiedzieć... wieś ! jak ktoś chce się z tego powodu zawstydzić.

   Tymczasem pochodzenie tych już nieużywanych słów w literackiej polszczyźnie, jest bardzo interesujące a do dzisiejszego dnia używa się takich samych słów i zwrotów w dość zaskakujących miejscach - dla osób które zajmują się tak jak ja, amatorsko heraldyką i genealogią rodzinną. 

   Łońskiego roku... czyli zeszłego roku w różnych gwarach i językach...

   Współcześnie...  

   • W języku wiejskim na Mazowszu.
   • Na czeskim śląsku.
   • W gwarze śląskiej.
   • Na Dolnych Łużycach.

   Wspólne korzenie to - Średniowiecze...  

   • W języku staropolskim.

   Jan z Koszyczek, inne formy nazwiska: Kossyczek, Joannes De Coszycze, 1488-1546, pisarz, jeden z pierwszych znanych polskich tłumaczy. Pochodził z Koszyc, zwanych też Koszyczkami, znajdujących się w pow. proszowickim, woj. małopolskiego.  

   Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym, a wszakoż, jako o nim powiedają barzo z wymownym, z figurami i z gadkami śmiesznymiKraków 1521, Drukarnia H. Wietor.

   • "Siostra zaś moja łońskiego roku pokochała niejakiego młodzieńca..."...

   Zygmunt Glogerherbu Prus II, pseud. Pruski, Prus, Ziemianin, Sąsiad, Hreczkosiej, 1845-1910, historyk, archeolog, etnograf, folklorysta, krajoznawca. 

   Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Warszawa 1909, Drukarnia Władysława Łazarskiego, Marszałkowska 114. 

   Inwentarz dworu królewskiego przy mieście Knyszynie w wojew. Podlaskiem spisany w roku 1564 przez księdza Adama Pilchowskiego scholastyka warszawskiego sekretarza i referendarza króla Zygmunta Augusta, przy oddawaniu starostwa przez Piotra Chwalczewskiego podkomorzego kaliskiego Hieronimowi Koryckiemu koniuszemu Jego Król. Mości, str. 285:

   • "A przy tym browarze świetlica do moczenia i roszczenia słodów. Łaźnia czarna po litewsku, bez kotła. A przeciwko niej świetliczka z piecem i z ławami, drzwi na żelaznych zawiasach. W tym dworcu, w świernie: żyta młóconego beczek 29, maku solanek półtory, lnu łońskiego roku 1563 kit 90, konopi kit 30, kłód kapustnych 9, beczek piwnych wielkich z małemi 36, świdrów wielkich 3, oskardy do muru 2".

    

   Latoś obrodziło... czyli: w tym roku, tego roku  

   Współcześnie...  

   • W języku wiejskim na Mazowszu.
   • Na Dolnych Łużycach. 

    

   Bibliografia.

   • Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Zygmunt Gloger, Warszawa 1909.
   • Gůrny Ślůnsk
   • http://www.gornyslonsk.republika.pl/slggodka.html
   • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - Virtual Library Of Polish Literature
   • http://literat.ug.edu.pl/~literat/march/index.htm
   • Słownik Języka Polskiego, SJP
   • http://sjp.pl/
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
   • Wolny, wielojęzyczny, Wikisłownik
   • http://pl.wiktionary.org/wiki/Wikis%C5%82ownik:Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 25 kwietnia 2015 11:54
 • piątek, 24 kwietnia 2015
  • Warszawa 06.02.2015r.

    

   Ministerstwo

   Spraw Zagranicznych

   Departament Konsularny 

   Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23


   Konsul Generalny RP

   w Charkowie


   Szanowny Panie Konsulu, 

   Wydział Wschodni Departamentu Konsularnego przesyła - zgodnie z kompetencją - pismo Pana Stefana Michała Łukasiewicza z 29.01.2015 r. w sprawie pomocy w wyjaśnieniu losów p. Jana Daniłowicza s. Apolinarego, ur. 1885 r. w Warszawie, który był osadzony w areszcie w obwodzie sumskim USRR w 1940 r., z prośbą o udzielenie odpowiedzi p. S. M. Łukasiewiczowi, z odpisem do wiadomości DK MSZ. 

   Z wyrazami szacunku,

   Naczelnik Wydziału Wschodniego

    

   Otrzymuje:

   Pan Stefan Michał Łukasiewicz

   Woj. śląskie


    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 24 kwietnia 2015 12:47
 • niedziela, 19 kwietnia 2015
  • Metryki Szlacheckie Parafia Wąsewo 1808-1848r.

   Metryki Szlacheckie Parafia Wąsewo 1808-1848r.

   POL COA Trzaska.svg

   Herb Trzaska.  

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Trzaska_%28herb_szlachecki%29

   • TYSZKA Antoni lat 60, szlachcic, mąż Elżbiety Kuleszy lat 50 liczącej, zmarł w Wąsewie* 10.12.1832.
   • TYSZKA Franciszek, chrzestny Zyznowskiego Józefa, syna Ignacego lat 35, na części szlacheckiej zamieszkałego i Franciszki Mierzejewskiej lat 37, urodzony w Wysocu Bartosach 03.12.1833r., zmarł 21.01.1836. Chrzestni: Franciszek Tyszka i Anna, żona tegoż. 
   • TYSZKA Franciszek lat 5, szlachcic urodzony  w Skarzynie, syn Piotra i Antoniny Niesiobędzkiej, zmarł w Wysocu Bartosach 13.12.1846.
   • TYSZKA Jan, chrzestny Wysockiego Józefa, syna Mikołaja lat 24 dziedzica cząstkowego i Marianny z Wysockich lat 23, urodzony w Wysocu Bartosach 01.03.1835r. Chrzestni: Jan Tyszka i żona tegoż. 
   • TYSZKA Stefan w Damianach zamieszkały, zięć Mierzejewskiej Angeli lat 60, szlachcianki, córka Ignacego i Barbary z Struniewskich małżonków Mierzejewskich, żona Tomasza w Damianach na części dziedzicznej zamieszkałego, zmarła w Wysocu Bartosach 09.04.1827. Drugi zięć Mierzejewskiej Angeli: Jan Dzierżanowski w Wysocu Bartosach zamieszkały.
   • TYSZKA Wiktoria, córka Macieja lat 20, szlachcica, dziedzica cząstkowego i Ewy Krupińskiej lat 19, urodzona w Wysocu Bartosach 23.09.1848. Chrzestni: Wincenty Krupiński i Marianna Mierzejewska.

   Koligacje rodzinne Tyszków z Wąsewa i okolicy.

   • Rodzina Dzierżanowskich h. Gozdawa.
   • Rodzina Krupińskic h. Korczak. 
   • Rodzina Kuleszów h. Jastrzębiec.
   • Rodzina Mierzejewskich h. Szeliga.
   • Rodzina Niesiobędzkich h._
   • Rodzina Struniewskich.
   • Rodzina Wysockich h. Godziemba.
   • Rodzina Zyznowskich h. Leszczyc. 

    

    GodziembaPOL COA Gozdawa.svg

   JastrzębiecKorczak

   HerbSzeliga

   Herby rodowe występujące w treści tego rozdziału blogu:

   • Godziemba, Gozdawa, Jastrzębiec, Korczak, Leszczyc, Szeliga, Trzaska, NN. 

    

   Opis.

   • Wąsewo*, wieś położona w odległości ok. 30 km. od Śniadowa i wsi Stare Duchny gdzie na początku XIXw. mieszkali moi praprapradziadkowie Józef DANIŁOWICZ i Zofia DANIŁOWICZ z d. BOGUSKA. Jednym z ich synów był Apolinary DANIŁOWICZ mój prapradziadek którego małżonką była moja praprababcia Teofila DANIŁOWICZ z TYSZKÓW. 

   Bibliografia.

   • Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich, Jan Siwik, Warszawa po 2010.
   • Herbarz, Ignacy Kapica Milewski, Kraków 1870.
   • Herbarz Polski, Tadeusz Gail, Gdańsk 2007. 
   • KatalogSzlachty.com
   • http://katalogszlachty.com/
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 19 kwietnia 2015 16:50
 • piątek, 10 kwietnia 2015
  • Nieławice par. Wizna 1803r.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Bibliografia.

   • Gmina Wizna
   • http://www.wizna.pl/ 
   • KatalogSzlachty.com
   • http://katalogszlachty.com/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   piątek, 10 kwietnia 2015 11:22
 • środa, 25 marca 2015
  • Pomnik Harcerzy Września w Katowicach.

   Pomnik Harcerzy Września 

   Pomnik Harcerzy Września w Katowicach, Plac Obrońców Katowic, lata 80-te XXwieku.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Harcerzy_Wrze%C5%9Bnia_w_Katowicach

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Wizualizacja Pomnika Harcerzy Września, po zakończonym remoncie Rynku w Katowicach.

   Trwa ładowanie zdjęcia

   Trwa ładowanie zdjęcia

    

    

   Bibliografia.

   • Pomnik Harcerzy Września w Katowicach
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Harcerzy_Wrze%C5%9Bnia_w_Katowicach 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   środa, 25 marca 2015 09:48
 • poniedziałek, 23 lutego 2015
  • Proszowice 27.01.1829r.

   Proszowice 27.01.1829r.

   Akt Małżeństwa między Janem Sikorskim Młodzianem Czeladnikiem Kunsztu Masarskiego, a Panną Józefą Skurczyńską z Proszowic. 

   Działo się w Mieście Proszowicach dnia dwudziestego siódmego Stycznia Tysiąc Ośmset dwudziestego dziewiątego Roku o godzinie w pół dwónastej przed południem. 

   Wiadomo czynimy że przytomności Świadków Jana Sikorskiego Rzeźnika lat czterdzieści i Jana Garbusińskiego Szewca lat trzydzieści sześć liczących, obydwóch Obywateli Sąsiadów w Proszowicach zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo, między Janem Sikorskim Młodzianem Czeladnikiem Kunsztu Masarskiego, w Mieście Proszowicach zamieszkałym, urodzonym także w Mieście Proszowicach z Antoniego i Wiktorii Ziemskich, Mieszczan, Małżonków Sikorskich tu w Proszowicach zamieszkałych, lat dwadzieścia trzy maiącym a Panną Józefą Córką Franciszka i Reyny z Pawłowskich Mieszczan Małżonków Skurczyńskich w Proszowicach zamieszkałych lat dwadzieścia sześć liczącą tu w Proszowicach zrodzoną i przy Oycu zostaiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach: czwartym, iedenastym i osiemnastym Stycznia Roku bieżącego w Parafii Proszowskiey, iako też zezwolenie ustne obecnych. Aktowi Małżeństwa Oyców nowo zaślubionych Małżonków, bo Matki ich nie żyją. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej przedślubnej umowy niezawarli. Akt ten stawaiącym i Świadkom przeczytany, przez Nas został podpisany bo w Akcie wyrażeni wszyscy pisać nie umieią.

   X. Marcin Zawoiewicz Proboszcz Proszowski. 

    

   Postacie widniejące w ww. Akcie Zawarcia Małżeństwa. 

   • Jan Sikorski, ur. 1806r. Młodzian, s. Antoniego Sikorskiego i Wiktorii Sikorskiej z d. Ziemskiej, Czeladnik Kunsztu Masarskiego.
   • Józefa Skurczyńska ur. 1803r. Panna, c. Franciszka Skurczyńskiego i Reyny Skurczyńskiej z Pawłowskich.
   • Antoni Sikorski, ur. 1763r. Oyciec. 
   • Wiktoria Sikorska z d. Ziemska, Matka.
   • Franciszek Pawłowski, Oyciec.
   • Reyna* Pawłowska z d. Skurczyńska, Matka.  
   • Jan Garbusiński, ur. 1793r. Szewc.
   • Jan Sikorski* ur. 1783r. lub 1787r. Rzeźnik.
   • X. Marcin Zawoiewicz Proboszcz Proszowski.

    

   Opis.

   • Jan Sikorski*, ur. 1783r. lub 1787r. rzeźnik lat czterdzieści mający to mój 3 x dziadek - czyli praprapradziadek. 
   • Regina, Reyna*, imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od wyrazu pospolitego regina 'królowa'. Na gruncie chrześcijańskim odnosi się do tytułu Matki Bożej Królowej Nieba (Regina Coeli). W Polsce poświadczone od XIV w. w postaci Regina i w zdrobnieniu Regnoszka, Regnuszka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Regina, ang. Queena, Queenie, Reyna, fr. Reine, Regina, Régine, niem. Regina, Regine, wł. Regina.

   Bibliografia. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 23 lutego 2015 06:18
 • sobota, 14 lutego 2015
  • Dzięcięce lektury naszych dziadków i pradziadków, cz. 4.

   Myszy Króla Popiela, Opowiadanie przedhistoryczne przez autora "Króla Kraka i Królewny Wandy".

   Biblioteka Młodzieży, Warszawa, Nakład Gebethnera i Wolfa 1899r.

    

   Walery Przyborowski, pseudonim Zygmunt Lucjan Sulima, 1927-1913, pisarz, uczestnik i historyk powstania styczniowego 1863r.

   Gebethner i Wolff – warszawskie przedsiębiorstwo wydawnicze i księgarskie założone w 1857r. przez Gustawa Adolfa Gebethnera i Augusta Roberta Wolffa przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (Pałac Potockich), a później również w Krakowie.

   Trwa ładowanie zdjęcia Trwa ładowanie zdjęcia

   Okładka i strona tytułowa. 

     Trwa ładowanie zdjęcia Trwa ładowanie zdjęcia

   Ilustracje.

    

    

   Bibliografia. 

   • Niezapomniani Gebethner i Wolf
   • http://www.tygodnikprzeglad.pl/niezapomniani-gebethner-wolff/
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Gebethner_i_Wolff
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Walery_Przyborowski 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Dzięcięce lektury naszych dziadków i pradziadków, cz. 4.”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 14 lutego 2015 22:25
 • niedziela, 08 lutego 2015
  • Obowiązkowe lektury o Warszawie.

   Opowiadania o Starej Warszawie, Wiktor Gomulicki, Warszawa 1900.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Obowiązkowe lektury o Warszawie. ”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 08 lutego 2015 15:42
  • Dzięcięce lektury naszych dziadków i pradziadków, cz. 3.

   W pomroce wieków, Opowiadanie historyczne, cz. 1, Albin Jachondowicz.

   Wydawnicwo Arcta i "Wieczorów Rodzinnych", Warszawa 1910r.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 08 lutego 2015 15:12
  • Dzięcięce lektury naszych dziadków i pradziadków, cz. 2.

   Król Krak i Królewna Wanda, Opowiadanie przedhistoryczne dla młodzieży, Walery Przyborowski.

   Nakład Księgarni Św. Wojciecha, wydanie międzywojenne. 

    

    

    

    

    

    

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 08 lutego 2015 14:21
  • Dzięcięce lektury naszych dziadków i pradziadków, cz. 1.

   Czasy Jagiellońskie, Obrazki i podania na tle dziejów naszych dla ludu i młodzieży, Jan Tworzymir.

   Poznań, Druk i Nakład Jarosława Leitgebra 1903.

    

   Jarosław Saturnin Leitgeber, ps. literacki Jan Tworzymir, 1848-1933, autor powieści i opowiadań o Historii Polski, księgarz i wydawca.

   Syn powstańca polskiego Józefa Leitgebera, kupca poznańskiego, brat Mieczysława* Antoniego Leitgebera, stryj Witolda Stanisława Leitgebera.

   W latach 1873–1906 prowadził w Poznaniu drukarnię. Od 1884 prowadził, zakupione od brata Mieczysława, księgarnię, skład nut i wypożyczalnię. Od 1873 wydawał Kalendarz Poznański. W latach 1910–1918 był prezesem Związku Księgarzy Polskich na Rzeszę Niemiecką. Pisał i wydawał prace z zakresu księgarstwa, prowadził działalność kulturalną w prowadzonych przez siebie ośrodkach.

   Trwa ładowanie zdjęcia Trwa ładowanie zdjęcia 

   Okładka i strona tytułowa.

    

   Rodzina Leitgeber w Powstaniu Styczniowym 1863r.

   • Leitgeber Bronisław vel Leidgeber, 1846-1929r. ppor. weteran 1863r.
   • Leitgeber Mieczysław*, 1841-1893r. księgarz, wydawca, powstaniec 1863r. z Wlk. Ks. Poznańskiego.

   Kliknij aby zobaczyć pełny rozmiar

   Ze strony internetowej: http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?pid=24264

   I w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919r. 

   • Leitgeber Antoni s. Antoniego i Anieli, ur. 1900r.
   • Leitgeber Jan s. Stanisława i Heleny, ur. 1907r. 
   • Leitgeber Jan s. Wojciecha i Józefy, ur. 1898r. 
   • Leitgeber Tadeusz s. Antoniego i Anieli, ur. 1899r. 

    

   Opis.

   • Leitgeber Mieczysław*, 1841-1893r. księgarz, wydawca, powstaniec 1863r., nr. 12 na stronie z portretami uczestników Powstania Styczniowego 1863r. z Wlk. Ks. Poznańskiego.

   Bibliografia.

   • Czasy Jagiellońskie, Obrazki i podania na tle dziejów naszych dla ludu i młodzieży, Jan Tworzymir, Poznań 1903.
   • Kronika Miasta Poznania
   • http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=133525&from=publication
   • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
   • http://powstancy-wielkopolscy.pl/search
   • Powstanie Styczniowe 1863r. Lista Uczestników
   • http://www.genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php
   • Oficerowie, Weterani Powstania Narodowego 1863r. 
   • http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=4652
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Leitgeber

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 08 lutego 2015 13:43
  • Kopojno - etymologia nazwy.

   Kopojno to wieś w której urodziła się moja prababcia - Józefa Piotrowicz vel Piotrowska po wyjściu za mąż Daniłowicz.

   Kopojno - wieś położona w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gm. Zagórów.

    

   Pochodzenie nazwiska: Zagórski, Zagórowski.

   • 1578r. Zagóra - od za + góra = mieszkający za górą. 
   • 1625r. Zagórczyk - od za + góra = mieszkający za górą. 
   • 1614r. Zagórny - od dawnego zagórny, mieszkający, położony za górą.
   • 1398r. Zagórowski - od nazwy miejscowej Zagórowa (krakowskie, gmina Trzyciąż).
   • 1398r. Zagórski - od za + góra = mieszkający za górą, lub od nazwy miejscowej Zagórze (częste).

   Ze strony: http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=1

   Pochodzenie nazw: Kopanina, Kopce, Kopojno.

   • Kop, Kopa, Kopan, Kopiec dawne przezwiska, dały początek nazwom Kopanina, Kopce, Kopojno (?) itp. Także oznacza pewnego kształtu górę. 

   Ze: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/ 

    

   Bibliografia.

   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/
   • Genealogia, Stankiewicze z przyjaciółmi
   • http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=1
   • Mapy Google
   • https://www.google.pl/maps/
   • Urząd Miasta Zagórów
   • http://www.zagorow.pl/?id=4
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C3%B3r%C3%B3w_%28gmina%29
   • Ze Szmulowizny i Bródna
   • http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/2015/02/Parafia-Zagorow-1783-1784r.html

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   niedziela, 08 lutego 2015 02:42
 • sobota, 07 lutego 2015
  • Parafia Zagórów 1783-1784r.

   Parafia Zagorzew*, miasteczko.

   • Adamierz Krolewski - Turnina, wdowa po Zygmuncie Turno stolniku poznańskim, zapewne Krystyna z Szembeków. 
   • Białobrzegi - j.w.
   • Drzewce - cystersi lędzcy.

   Książę Kazimierz I kujawski daje Janowi opatowi i klasztorowi cystersów w Lądzie wsie Głowiew i Wrąbczyn, kiedyś należące do łowców, biorąc w zamian wieś Koszanów, oraz przyznaje obu wsiom taki immunitet, jakiego udzielił innym wsiom klasztoru, dokument z 17 czerwca 1241r.

   Z Wikipedii.plhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Cysters%C3%B3w_w_L%C4%85dzie

   • Grądzien - j.w.
   • Huta - Stanisław Chełmski, skarbnik wschowski.
   • Kopanin*opat lędzki.
   • Łukom - Stanisław Chełmski, skarbnik wschowski.
   • Łusnow - j.w.
   • Myszaków - j.w.
   • Myszakowko - j.w.
   • Olędry Łukomskie - j.w.
   • Olesnica - cystersi lędzcy.
   • Rosciszewo - Stanisław Chełmski, skarbnik wschowski.
   • Skokom - opat lędzki.
   • Smoliniec - Stanisław Chełmski, skarbnik wschowski.
   • Tarszew att Kopanin - opat lędzki.
   • Wrąbczyn Wielki - cystersi lędzcy.
   • Wymysłow - opat lędzki.
   • Zagorewo miasteczko - j.w.

    

   Opis.

   • Cystersi lędzcy*, Opactwo cystersów w Lądzie, pow. słupecki, gm. Lądek nad Wartą - zabytkowy zespół klasztorny w Lądzie, dawny klasztor cystersów, obecnie placówka salezjanów – Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego.
   • Kopanin*, Kopojno, wieś położona w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gm. Zagórów.
   • Zagorzewo*, Zagórów, miasto w woj. wielkopolskim, pow. słupeckim, położone nad rzeką Wartą, 16 kilometrów od Słupcy.

   Bibliografia.

   • Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego, czyli Właściciele Ziemscy w Koronie 1783-1784, Warszawa 2009.
   • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
   • http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/
   • Wikipedia.pl
   • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ze Szmulowizny i Bródna

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Ciąg dalszy nastąpi... 

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Profil facebook'owy blogu:

   • https://www.facebook.com/ZeSzmulowiznyIBrodna

   Kontakt z autorem blogu:

   Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone dla jedynego autora blogu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   stefelek
   Czas publikacji:
   sobota, 07 lutego 2015 20:00